คิดถึงป่า
"ผมไม่อยากให้วันข้างหน้าลูกผมเห็นป่าจากภาพถ่ายหรือภาพวาด”
เจตริน วรรธนะสิน

เทใจอัพเดท

โครงการปัจจุบัน

New
สนับสนุนเสบียงอาหารและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
1,000,000 บาท
0%
เหลืออีก 357 วัน
36
New
กว่า 7 ปี ที่เราจัดตั้งโครงการ Volunteer English Bangkok ขึ้น หลายร้อยอาสาสมัครมาสอนภาษาอังกฤษให้เด็...
Project’s owner: วิญญู ศรีศุภโชค
ประเภทโครงการ: Education
เป้าหมาย
55,000 บาท
0%
เหลืออีก 112 วัน
12
New
“ห้องน้ำของน้องเล็ก สุขอนามัยหลักที่ไม่ควรมองข้าม” เปลี่ยนห้องน้ำเก่าสภาพทรุดโทรม ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ...
Project’s owner: มูลนิธิศุภนิมิตฯ
ประเภทโครงการ: Health
เป้าหมาย
266,239 บาท
1%
เหลืออีก 202 วัน
47
New
จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนและอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้สูงอายุรายได้น้อย ได้เช่า/ยืมหมุนเวียนเพื่อการรักษ...
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Health
เป้าหมาย
324,500 บาท
3%
เหลืออีก 173 วัน
517
New
โครงการโรงพยาบาลมีสุข  มูลนิธิกระจกเงา เป็นโครงการฯที่มีเป้าหมายคือ “เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” สำหรั...
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Health
เป้าหมาย
35,000 บาท
72%
เหลืออีก 7 วัน
733
New
ช่วยเหลือแม่ที่ยากไร้ให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เพื่อให้ทารกที่เกิดใหม่ได้รับอาหารที่ดีที่สุด
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Health
เป้าหมาย
120,000 บาท
37%
เหลืออีก 54 วัน
1340
New
เทศกาลแนะแนวอาชีพที่จุดประกายให้เด็กมัธยมมาสนใจและเรียนรู้ค้นหาตัวเองและค้นหาอาชีพที่อยากจะทำในอนาคต...
Project’s owner: Tai Panita Topathomwong
ประเภทโครงการ: Education
เป้าหมาย
200,000 บาท
20%
เหลืออีก 82 วัน
1537
New
จากนิทานเรื่องเล่าประจำท้องถิ่นสู่หนังสือสำหรับเด็กวัยประถม เรื่อง "เมืองต้นไม้" มอบให้เด็กๆ ในพื้นท...
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Education
เป้าหมาย
81,855 บาท
11%
เหลืออีก 53 วัน
514
มอบจักรยาน 100 คันให้น้องๆบนดอย ในจังหวัดน่านและอุดรธานี เพื่อไม่ต้องเดินเท้าไปโรงเรียน
Project’s owner: Adchara Jasmin Saravari
ประเภทโครงการ: Education
เป้าหมาย
150,000 บาท
77%
เหลืออีก 7 วัน
1669
ขอคืนผืนป่ากลับมาฟื้นฟูด้วยการสร้างอาชีพทางเลือกให้เกษตรกรเลิกปลูกข้าวโพด พร้อมสร้างความร่วมมือของชุ...
Project’s owner: กรวรรัฏฐ์ วรรัตนวงศ์
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
314,710 บาท
53%
เหลืออีก 174 วัน
3069
จัดตั้งหน่วยพยาบาลสัตว์น้ำเคลื่อนที่เร็วซึ่งสามารถให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในภาคสนา...
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
300,000 บาท
49%
เหลืออีก 54 วัน
25105

โครงการที่สำเร็จแล้ว

สำเร็จแล้ว
ชักชวนอาสาสมัครช่วยกันทาสี และปรับทัศนียภาพให้กับพื้นที่บ้านเด็กพิการ เพื่อฟื้นฟูจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม และสุนทรียศาสตร์ 
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Art & Culture
เป้าหมาย
20,000 บาท
100%
ปิดการรับบริจาค
514
สำเร็จแล้ว
"ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต 4" จะเปลี่ยนเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 30 ชีวิตให้มั่นใจขึ้น กล้าขึ้น พยายามมากขึ้น ผ่านการพิชิตยอดเขาที่ถือเป็นเรื่องยากแม้สำหรับคนปกติ ...
Project’s owner: zmf.asia
ประเภทโครงการ: Other
เป้าหมาย
37,708 บาท
152%
ปิดการรับบริจาค
1134
สำเร็จแล้ว
น้ำป่าไหลหลากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้ทำลายระบบน้ำประปาภูเขาของโรงเรียนแม่เงาจนเกิดความเสียหายและใช้การไม่ได้ มาช่วยกันซ่อมแซมให้เด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนมีน้ำใช้
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
20,922 บาท
146%
ปิดการรับบริจาค
721
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก