คิดถึงป่า
"ผมไม่อยากให้วันข้างหน้าลูกผมเห็นป่าจากภาพถ่ายหรือภาพวาด”
เจตริน วรรธนะสิน

โครงการปัจจุบัน

New
จากนิทานเรื่องเล่าประจำท้องถิ่นสู่หนังสือสำหรับเด็กวัยประถม เรื่อง "เมืองต้นไม้" มอบให้เด็กๆ ในพื้นท...
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Education
เป้าหมาย
81,855 บาท
0%
เหลืออีก 96 วัน
10
New
โอกาสสักครั้งให้เด็กป่วยหนักเรื้อรังได้ไปเที่ยว เพราะเราต้องการ“เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” สําหรับเด็...
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Health
เป้าหมาย
25,000 บาท
37%
เหลืออีก 96 วัน
58
New
ปฏิบัติการ 4 ม. "ไม่ให้อาหารสัตว์ป่า ไม่ขับรถเร็ว ไม่ทิ้งขยะ ไม่ส่งเสียงดัง"เยี่ยมบ้านสัตว์ป่า โดยไม...
Project’s owner: เก่ง กลุ่มใบไม้
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
37,000 บาท
2%
เหลืออีก 64 วัน
46
New
สร้างอาคารเรียนดินให้แก่เเด็กในหมู่บ้านวาโซะทะ อ.อมก๋อย เพื่อให้มีพื้นที่การเรียนรู้
Project’s owner: นายจิรายุ มัลลิกา
ประเภทโครงการ: Education
เป้าหมาย
88,330 บาท
39%
เหลืออีก 86 วัน
525
New
มอบจักรยาน 100 คันให้น้องๆบนดอย ในจังหวัดน่านและอุดรธานี เพื่อไม่ต้องเดินเท้าไปโรงเรียน
Project’s owner: Adchara Jasmin Saravari
ประเภทโครงการ: Education
เป้าหมาย
150,000 บาท
8%
เหลืออีก 111 วัน
211
New
ร่วมปลูกป่าสระแก้วเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีครบ 7 รอบ เพื่อเปลี่ยนพื้นที่เคยถูกบุกรุกเป็นผืนป่า...
Project’s owner: heartstore99
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
120,120 บาท
6%
เหลืออีก 5 วัน
57
New
มอบกล่องข้าวให้เด็กๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ในโรงเรียนบนดอย จังหวัดแม่อ่องสอน
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Health
เป้าหมาย
50,000 บาท
47%
เหลืออีก 35 วัน
437
New
ส่งข้าวให้เด็กดอย-ตะเข็บชายแดน (Rice for Good) เพราะเด็กยากไร้หลายคนต้องอาศัยอยู่ที่โรงเรียน แต่รัฐไ...
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Health
เป้าหมาย
69,300 บาท
93%
เหลืออีก 20 วัน
969
New
สร้างเตาเผาให้กับสัตว์ที่ได้รับอุบัติเหตุและเสียชีวิตในจ.เพชรบูรณ์
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Other
เป้าหมาย
39,270 บาท
67%
เหลืออีก 4 วัน
427
New
ขอคืนผืนป่ากลับมาฟื้นฟูด้วยการสร้างอาชีพทางเลือกให้เกษตรกรเลิกปลูกข้าวโพด พร้อมสร้างความร่วมมือของชุ...
Project’s owner: กรวรรัฏฐ์ วรรัตนวงศ์
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
314,710 บาท
34%
เหลืออีก 96 วัน
2438
New
"ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต 4" จะเปลี่ยนเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 30 ชีวิตให้มั่นใจขึ้น กล้าขึ้น พยายามมาก...
Project’s owner: Zy Movement Foundation
ประเภทโครงการ: Other
เป้าหมาย
37,708 บาท
32%
เหลืออีก 91 วัน
519
มอบโอกาสในการเรียนรู้ให้นักเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้....มอบอนาคต มอบหนังสือ
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Education
เป้าหมาย
60,000 บาท
100%
เหลืออีก 20 วัน
1568
จัดตั้งหน่วยพยาบาลสัตว์น้ำเคลื่อนที่เร็วซึ่งสามารถให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในภาคสนา...
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
300,000 บาท
19%
เหลืออีก 121 วัน
2165
โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์การครัวให้กับโรงอาหารโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Health
เป้าหมาย
50,000 บาท
100%
เหลืออีก 20 วัน
1141

โครงการที่สำเร็จแล้ว

สำเร็จแล้ว
ทุนการศึกษาระดับมัธยม เพื่อให้น้องมีอนาคต“หนูอยากเป็นหมอ เป็นคนดีของสังคม”
Project’s owner: มูลนิธิยุวพัฒน์
ประเภทโครงการ: Education
เป้าหมาย
35,000 บาท
100%
ปิดการรับบริจาค
413
สำเร็จแล้ว
ครูบอกว่าผมเป็นเด็กเรียบร้อย และได้รับรางวัลรางวัลประกวดมารยาทเสมอ ผมจะตั้งใจเรียน และจะไม่ทำให้พ่อ คุณครูต้องผิดหวังในตัวผมครับ
Project’s owner: มูลนิธิยุวพัฒน์
ประเภทโครงการ: Education
เป้าหมาย
35,000 บาท
100%
ปิดการรับบริจาค
724
สำเร็จแล้ว
พัฒนาโคม LED  พร้อมชุดขาตั้งขึ้นมา มอบให้กับหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา นำไปใช้ในการรักษาและช่วยชีวิตทารกแรกเกิดต่อไป
Project’s owner: hellofloppy
ประเภทโครงการ: Health
เป้าหมาย
20,000 บาท
130%
ปิดการรับบริจาค
720
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก