สาระดีชุมนุม
ทำไมฝรั่งเขาบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ แล้วทำไมคนไทยไม่บันทึกเรื่องราวสำคัญๆ
ธวัชชัย ดวงนภา

โครงการปัจจุบัน

New
ขอคืนผืนป่ากลับมาฟื้นฟูด้วยการสร้างอาชีพทางเลือกให้เกษตรกรเลิกปลูกข้าวโพด พร้อมสร้างความร่วมมือของชุ...
Project’s owner: Kornworaratt Kob Worarattanawong
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
314,710 บาท
16%
เหลืออีก 184 วัน
1416
New
"ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต 4" จะเปลี่ยนเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 30 ชีวิตให้มั่นใจขึ้น กล้าขึ้น พยายามมาก...
Project’s owner: Zy Movement Foundation
ประเภทโครงการ: Other
เป้าหมาย
37,708 บาท
11%
เหลืออีก 179 วัน
47
New
เครื่องช่วยยกตัวสำหรับเด็กพิการที่มีน้ำหนักมาก เพราะน้องเหล่านี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่สามารถเคลื่...
Project’s owner: Oranee Sanmaneechai
ประเภทโครงการ: Health
เป้าหมาย
88,000 บาท
73%
เหลืออีก 62 วัน
848
New
ดูแลน้องแมวไม่มีเจ้าของให้มีสุขภาพดีและมีความสุข ด้วยการสัญจรทำหมันแมวตามวัดและชุมชนต่างๆ 100 ตัว  เ...
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Other
เป้าหมาย
50,000 บาท
100%
เหลืออีก 56 วัน
1334
New
ผู้บกพร่องทางสายตาสอนน้องเล่นดนตรีและสอนสีลาสในโรงเรียนสอนคนตาบอดระดับชั้นประถมศึกษา 
Project’s owner: anurak.new
ประเภทโครงการ: Health
เป้าหมาย
20,000 บาท
124%
เหลืออีก 8 วัน
511
New
ระดมทุนเพื่อจัดหาแว่นตาให้น้องที่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ ประมาณ 15-20 คน เพื่อเด็กได้มีแว่นสายตาใส
Project’s owner: Ju Juit
ประเภทโครงการ: Health
เป้าหมาย
39,000 บาท
115%
เหลืออีก 46 วัน
1636
New
มอบโอกาสในการเรียนรู้ให้นักเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้....มอบอนาคต มอบหนังสือ
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Education
เป้าหมาย
100,000 บาท
28%
เหลืออีก 77 วัน
834
New
ช่วยชาวมูเซอจัดซื้อเครื่องมือทำกาแฟ สร้างอาชีพที่ยั่งยืน เปลี่ยนพื้นที่เขาหัวโล้นจากไร่ข้าวโพดกลับเป...
Project’s owner: Meepooh Sreshthaputra
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
30,000 บาท
60%
เหลืออีก 99 วัน
924
New
สร้างโรงอาหารที่มีหลังคา หลบแดด-ฝน ถูกสุขลักษณะให้กับโรงเรียนบนพื้นที่ดอยสูง จ.แม่ฮ่องสอน
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Health
เป้าหมาย
150,000 บาท
102%
เหลืออีก 108 วัน
15105
เพิ่มพื้นที่ในการกระจายไอติมความสุขจากฝีมือเด็กในบ้านแรกรับให้มากขึ้น
Project’s owner: ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ
ประเภทโครงการ: Education
เป้าหมาย
50,000 บาท
30%
เหลืออีก 49 วัน
729
โครงการ 1care 1 share เพื่อเพื่อนในที่สาธารณะมีชีวิตใหม่  เป็นการที่มูลนิธิอิสรชนเปิดพื้นที่ให้สังคม...
Project’s owner: Adchara Jasmin Saravari
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
109,500 บาท
60%
เหลืออีก 16 วัน
51180
New
จัดตั้งหน่วยพยาบาลสัตว์น้ำเคลื่อนที่เร็วซึ่งสามารถให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในภาคสนา...
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
300,000 บาท
15%
เหลืออีก 209 วัน
1549

โครงการที่สำเร็จแล้ว

สำเร็จแล้ว
เราเชือว่าคนพิการมีศักยภาพของตนเอง ร่วมพามนุษย์ติดล้อไปดำน้ำใต้ทะเล
Project’s owner: Ai Nu
ประเภทโครงการ: Other
เป้าหมาย
2,375 บาท
100%
ปิดการรับบริจาค
57
สำเร็จแล้ว
1 บาทเพาะพันธ์หอยชักตีนได้ 1 ตัวร่วมอนุรักษ์หอยชักตีน สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองกระบี่ให้ขยายพันธ์ุได้
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
10,107 บาท
100%
ปิดการรับบริจาค
721
สำเร็จแล้ว
ให้ดนตรีเป็นเครื่องมือรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชน จ.เชียงราย พร้อมสอนทำไดอารี่ด้านบวก เพื่อสร้างทัศนคติและคุณค่าของตัวเอง
Project’s owner: khun_oum_1
ประเภทโครงการ: Art & Culture
เป้าหมาย
10,059 บาท
100%
ปิดการรับบริจาค
512
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก