สาระดีชุมนุม
ทำไมฝรั่งเขาบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ แล้วทำไมคนไทยไม่บันทึกเรื่องราวสำคัญๆ
ธวัชชัย ดวงนภา

โครงการปัจจุบัน

New
เราเชือว่าคนพิการมีศักยภาพของตนเอง ร่วมพามนุษย์ติดล้อไปดำน้ำใต้ทะเล
Project’s owner: Ai Nu
ประเภทโครงการ: Other
เป้าหมาย
50,000 บาท
2%
เหลืออีก 95 วัน
41
New
โครงการ 1care 1 share เพื่อเพื่อนในที่สาธารณะมีชีวิตใหม่  เป็นการที่มูลนิธิอิสรชนเปิดพื้นที่ให้สังคม...
Project’s owner: Adchara Jasmin Saravari
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
73,000 บาท
103%
เหลืออีก 50 วัน
32114
New
จัดตั้งหน่วยพยาบาลสัตว์น้ำเคลื่อนที่เร็วซึ่งสามารถให้การรักษาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในภาคสนา...
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
300,000 บาท
6%
เหลืออีก 319 วัน
923
New
เปลี่ยนพื้นที่ข้างรถประจำทางที่วิ่งผ่านสายตาผู้คนใจกลางเมืองนับล้านคู่ต่อวัน ให้มาเป็นรถเมล์ตามเด็กห...
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Other
เป้าหมาย
100,000 บาท
47%
เหลืออีก 49 วัน
1243
1 บาทเพาะพันธ์หอยชักตีนได้ 1 ตัวร่วมอนุรักษ์หอยชักตีน สัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองกระบี่ให้ขยายพ...
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
50,000 บาท
16%
เหลืออีก 80 วัน
514
ให้ดนตรีเป็นเครื่องมือรับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชน จ.เชียงราย พร้อมสอนทำไดอารี่ด้านบวก เพื่อ...
Project’s owner: Happiness You Can Give Foundation
ประเภทโครงการ: Art & Culture
เป้าหมาย
25,000 บาท
9%
เหลืออีก 18 วัน
45
สร้างสนามการเรียนรู้คนลุ่มน้ำโขงเพื่อรักษาธรรมชาติ ศรัทธาความเท่าเทียมของมนุษย์ 
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
83,350 บาท
4%
เหลืออีก 80 วัน
66
New
ระดมทุนซื้อหนังสือและอุปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษพร้อมพาครูไปเด็กในชนบท
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Education
เป้าหมาย
44,000 บาท
34%
เหลืออีก 36 วัน
525
New
ดึงอาสาสมัครในพื้นที่ให้ร่วมบริหารจัดการผ้ามือสองและจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที...
Project’s owner: นิพนธ์ รัตนาคม
ประเภทโครงการ: Other
เป้าหมาย
30,000 บาท
114%
เหลืออีก 19 วัน
89
ออกแบบตู้นิทาน 10 ตู้ ที่สามารถนำช่องว่างมาเป็นตัวละครเพื่อเล่านิทานได้ โดยมอบให้กลุ่มนักศึกษาหัวใจจ...
Project’s owner: กิจการเพื่อสังคม ๑4๑
ประเภทโครงการ: Education
เป้าหมาย
60,000 บาท
75%
เหลืออีก 50 วัน
2342
ร่วมผลิตบัตรวัดธนบัตรอักษรเบรลล์ที่จะช่วยคนตาบอดรู้ว่าธนบัตรที่ได้รับมีมูลค่าเท่าไร  
Project’s owner: tscb2544
ประเภทโครงการ: Other
เป้าหมาย
55,000 บาท
57%
เหลืออีก 47 วัน
1749
bookmobile ห้องสมุดสี่ล้อที่จะเคลื่อนที่จะไปหาทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ไหน ในชุมชนแออัด ชุมชนโรงงาน โรงเรีย...
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Education
เป้าหมาย
35,000 บาท
43%
เหลืออีก 50 วัน
2020
ลดค่าใช้จ่ายน้ำมันโรงพยาบาลอุ้มผาง พร้อมหยุดวงจรมะเร็งจากน้ำมันทอดซ้ำในพื้นที่ จ.ตาก
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
50,000 บาท
45%
เหลืออีก 50 วัน
1732

โครงการที่สำเร็จแล้ว

สำเร็จแล้ว
เกษตรกรรมในโรงเรียนหรือมูลนิธิเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารของเด็กไทยที่ยั่งยืน  พร้อมสร้างรายได้ให้กับนักเรียน
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Health
เป้าหมาย
101,320 บาท
109%
ปิดการรับบริจาค
1037
สำเร็จแล้ว
มอบอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ยากไร้แก่ศูนย์ “ดูแลด้วยใจ ไปถึงบ้าน”ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
Project’s owner: rujira
ประเภทโครงการ: Health
เป้าหมาย
60,000 บาท
101%
ปิดการรับบริจาค
961
สำเร็จแล้ว
แปลงดาดฟ้าที่ว่างเปล่าบนมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เป็นสวนผักอินทรีย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับมูลนิธิเด็กพิการ 
Project’s owner: webmaster
ประเภทโครงการ: Environment
เป้าหมาย
40,000 บาท
100%
ปิดการรับบริจาค
1941
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก