แฟนคลับศิลปินร่วมบริจาค

รายชื่อกลุ่มแฟนคลับที่ร่วมบริจาคในนามศิลปินให้โครงการช่วยเหลือสังคมกับเทใจ

บริจาคในนามศิลปิน
อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
3,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
กร วรรณไพโรจน์ (กร Proxie)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
6,599.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
อรัณย์ธรรม ธิราชเกื้อกูล (ป่า THE 7)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
5,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Aventurine

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
4,500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Glen Powell

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
4,335.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
SKE48 Akahori Kimie

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
2,222.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
จุ๊เม๊าะ (แฟนคลับ Dacapo)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
16,050.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
WINTER aespa

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
2,222.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ฟอร์ด ฐิติพงศ์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
210,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Shinwon (PENTAGON)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,611.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Zariza Ophius

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
3,600.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Kim Seok Jin

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
7,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Lovelyz

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
3,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
มาริกา แพร่เกียรติเจริญ

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
47,255.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Hiroyuki Sanada

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
5,763.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
21,030.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Hanni (NewJeans)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
9,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Kim Namjoon

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
17,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Hinabe Hongfei

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
3,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
มีโอ เอเธนส์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,999.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Keanu Reeves

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
11,059.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
WangYibo

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
115,411.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Wang Hao Xuan

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,800.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ฟ้าใส มิญญาดา บุญทรัพย์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
6,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส สุเมตติกุล

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
4,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Choi Youngjae

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,600.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Uki Violeta

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,762.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
23,150.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Lee Taeyong

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
4,666.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Park Bogum

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
121,842.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Dilraba Dilmurat

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,528.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Yabuki Nako

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,200.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Eve

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
6,429.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
จั่วหาง

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
โฟล์ค สุธิมา ก่อเกียรติวนิช

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
YU GENGYIN

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
8,997.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Meraki Keimii

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
4,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Mei CGM48

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
4,848.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Hoshino Paru

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค