แฟนคลับศิลปินร่วมบริจาค

รายชื่อกลุ่มแฟนคลับที่ร่วมบริจาคในนามศิลปินให้โครงการช่วยเหลือสังคมกับเทใจ

บริจาคในนามศิลปิน
ฮง วง POW

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
4,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Park Bogum

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
157,843.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
BTS

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
1,130.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
T-Reina Ashyra

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
2,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ภาคภูมิ ร่มไทรทอง

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
3,215.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Kim Dahyun

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
5,497.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Eve

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
10,513.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Mouri Ran

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
1,805.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
แม้ก กรธัสส์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
8,367.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
BANG YEDAM

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
2,777.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เฌอปราง อารีย์กุล

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Fulgur Ovid

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
1,200.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ขุนพล ปองพล ปัญญามิตร (BUS)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
3,406.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Suga of BTS

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
13,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
LIVIANA

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
4,700.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
SongYaxuan

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
5,500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
3,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
กร วรรณไพโรจน์ (กร Proxie)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
6,599.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
อรัณย์ธรรม ธิราชเกื้อกูล (ป่า THE 7)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
5,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Aventurine

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
4,500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Glen Powell

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
4,335.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
SKE48 Akahori Kimie

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
2,222.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
จุ๊เม๊าะ (แฟนคลับ Dacapo)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
16,050.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
WINTER aespa

ปีที่บริจาคล่าสุด
2024

จำนวนเงินบริจาครวม
2,222.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ฟอร์ด ฐิติพงศ์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
210,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Shinwon (PENTAGON)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,611.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Zariza Ophius

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
3,600.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Kim Seok Jin

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
7,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Lovelyz

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
3,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
มาริกา แพร่เกียรติเจริญ

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
47,255.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Hiroyuki Sanada

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
5,763.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
21,030.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Hanni (NewJeans)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
9,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Kim Namjoon

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
17,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Hinabe Hongfei

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
3,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
มีโอ เอเธนส์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,999.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Keanu Reeves

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
11,059.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
WangYibo

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
115,411.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Wang Hao Xuan

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,800.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค