project เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง สิ่งแวดล้อม

มอบ "ถ้วยอนามัย" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัยและปัญหาขยะในประเทศไทย

สนับสนุนการผลิตและส่งมอบถัวยอนามัยให้กับผู้หญิงที่ขาดแคลนผ้าอนามัย กับ "ยังฝัน" Social Enterprise สัญชาติไทยที่อยากแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัยและปัญหาขยะในไทยไปพร้อมกัน

ระยะเวลาโครงการ 30 ธ.ค. 2564 ถึง 30 ธ.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

734,764 บาท

เป้าหมาย

2,420,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 30%
97 วัน จำนวนผู้บริจาค 187


‘ยังฝัน’ คือธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ที่ต้องการจะแก้ปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือนของผู้หญิง (period poverty) และแก้ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม (environmental pollution) โดยผ่านการจัดจำหน่ายถ้วยอนามัยที่ราคาเท่าทุนและต่อ 1 ถ้วยอนามัยที่จำหน่ายได้ ยังฝันจะบริจาคอีก 1 ถ้วยอนามัยให้แก่กลุ่มผู้หญิงที่ขาดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือนทั้งในและนอกประเทศ อีกทั้ง ยังฝันจะช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขอนามัยผู้หญิงและการมีประจำเดือนอีกด้วย

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

หญิงไทยเริ่มมีประจำเดือนเฉลี่ยตอนอายุ 12-13 ปี แต่ทุกวันนี้จากประชากรผู้หญิงอายุมากกว่า 15 ปีที่อยู่ในวัยมีประจำเดือนแล้วทั้งหมด (ซึ่งที่ถือเป็น 48% ของประชากรอายุมากกว่า 15 ปีทั้งหมดในประเทศไทย) มีเพียง 59% หรือ 17 ล้านคน เท่านั้นที่มีรายได้ 

นี่แสดงให้เห็นว่ามีผู้หญิงมากถึง 41% หรือ 12 ล้านคนที่กำลังเผชิญหรือเสี่ยงต่อการเผชิญปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือน เนื่องจากผู้หญิงเหล่านี้ไม่มีรายได้และการจะเข้าถึงผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือนเช่นผ้าอนามัยนั้นอาจต้องใช้เงินมากถึง 2,500 บาทต่อปี 

การมีสุขอนามัยที่ดีถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับ แต่ปัจจุบันกลับไม่มีองค์กรใดเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ ทำให้ผู้หญิงหลายล้านคนถูกริดรอนสิทธิที่จะมีสุขอนามัยที่ดี 

ยังฝันจึงก้าวเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้โดยจัดผลิตและจัดจำหน่าย ถ้วยอนามัยซิลิโคนทางการแพทย์ ที่ผลิตจากซิลิโคนจากประเทศเยอรมัน ที่นอกจากจะมีราคาที่ถูกกว่าผ้าอนามัย (เพราะผู้หญิง 1 ท่านต้องการถ้วยอนามัยเพียง 1 ถ้วยเท่านั้น และถ้วยอนามัย 1 ถ้วยสามารถใช้ได้นานถึง 5 ปี), สะดวกกว่าผ้าอนามัย (สามารถรองรับประจำเดือนได้นานถึง 12 ชั่วโมง และสามารถถอด เท ล้างและใส่ใหม่ได้ตลอดวัน) ยังดีต่อสังคมและดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ดีต่อสังคม เพราะต่อ 1 ถ้วยอนามัยที่ขายได้ ยังฝันจะบริจาคอีก 1 ถ้วยให้แก่ผู้หญิงที่กำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือน 

ดีต่อสิ่งแวดล้อม เพราะถ้วยอนามัย 1 ถ้วยสามารถใช้ได้นานถึง 5 ปี และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยไม่ทำให้เกิด toxin เพราะผลิตจากซิลิโคนทางการแพทย์ ไม่ใช่พลาสติกดังเช่นผ้าอนามัย (90% ของผ้าอนามัย 1 แผ่นคือพลาสติก และผ้าอนามัย 1 แผ่นใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  • ในระยะแรก โครงการจะเริ่มให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยผู้หญิงและการมีประจำเดือนผ่านวิดีโอต่างๆ โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาสัมภาษณ์เพื่อให้ความรู้ควบคู่ไปด้วย 
  • โครงการจะรวบรวมยอดบริจาค และเดินทางไปบริจาคถ้วยอนามัยตามชุมชนต่างๆ โดยจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้หญิงและผู้ชายในชุมชนนั้นๆ อีกทั้งยังจะขอเก็บข้อมูลการใช้งาน (ขนาด ระยะเวลา การรั่วซึม ปัญหาที่พบ ฯลฯ) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการทำ research and development ต่อไป 
  • ในระยะยาว โครงการมีความตั้งใจที่จะขยายการขายและการบริจาคไปยังต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงในประเทศอื่นๆที่เผชิญปัญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับประจำเดือน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สานฝัน จิตต์มิตรภาพ 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าผลิตและจัดจำหน่าย ถ้วยอนามัย ถุงผ้า กล่อง ฉลากผลิตภัณฑ์สำหรับบริจาคเท่านั้น 10000 ถ้วย 2,200,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
2,200,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
220,000.00

ยอดระดมทุน
2,420,000.00

บริจาคให้
มอบ "ถ้วยอนามัย" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัยและปัญหาขยะในประเทศไทย

เลือกการบริจาค

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน