โครงการ

 • พาวีลแชร์เรียนรู้การถ่ายภาพ เปลี่ยนพลังให้สองล้อหมุนสู่โลกกว้าง

  โครงการตากล้องรุ่นใหม่หัวใจสีขาว เทใจดอทคอม และกลุ่มวีลโกราวนด์ ชวนผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน และสร้างอิสรภาพร่วมกันที่สวนสัตว์ดุสิต

  เป้าหมาย

  76,670 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาค 2

  สำเร็จแล้ว

 • มอบจักรยาน 1,000 คัน เพื่อน้องที่ห่างไกล

  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป กิจกรรม"มอบเงินสนับสนุนให้แก่โครงการมอบจักรยานให้เด็กที่อยู่ห่างไกล 1,000 คัน เป็น 1 ในโครงการที่เดอะมอลล์ฯ ต้องการให้เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและครอบครัวมีฐานะยากจนได้มีจักรยานใช้ เพื่อลดเวลาการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กลง

  เป้าหมาย

  1,500,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาค 2

  สำเร็จแล้ว

 • ชุดนักเรียนให้น้องที่ประสบอุทกภัยใต้

  เพราะอุทกภัยพัดพาชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไปหมด เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมแบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 140%
  จำนวนผู้บริจาค 114

  สำเร็จแล้ว

 • DSC Sport Fair

  จัดมหกรรมกีฬาสภานักเรียนฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 60 โรงเรียน กว่า 4,000 คน ผ่านการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอลและกีฬาสานความสามัคคี เป็นพื้นที่ในการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ บูรณาการผสานความร่วมมือ ความสัมพันธ์ภาคีการทำงานด้านการพัฒนาร่วมกับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

  เป้าหมาย

  300,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 133%
  จำนวนผู้บริจาค 5

  สำเร็จแล้ว

 • อุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

  ชวนสนับสนุนอุปกรณ์รับประทานอาหารให้กับเด็กดอย โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 110%
  จำนวนผู้บริจาค 76

  สำเร็จแล้ว

 • ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ จ.กระบี่

  ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ให้ดีและช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้น

  เป้าหมาย

  42,991 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 108%
  จำนวนผู้บริจาค 54

  สำเร็จแล้ว

 • Art for Health

  ชักชวนอาสาสมัครช่วยกันทาสี และปรับทัศนียภาพให้กับพื้นที่บ้านเด็กพิการ เพื่อฟื้นฟูจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม และสุนทรียศาสตร์

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาค 16

  สำเร็จแล้ว

 • ซ่อมแซมประปาภูเขาจากน้ำป่าทำลายให้โรงเรียนแม่เงา

  น้ำป่าไหลหลากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้ทำลายระบบน้ำประปาภูเขาของโรงเรียนแม่เงาจนเกิดความเสียหายและใช้การไม่ได้ มาช่วยกันซ่อมแซมให้เด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนมีน้ำใช้

  เป้าหมาย

  20,922 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 146%
  จำนวนผู้บริจาค 36

  สำเร็จแล้ว

 • ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 10

  งานปีใหม่จะช่วยสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ในโรงพยาบาลหลายคนไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ให้มีกำลังใจในการรักษาตัวเองให้หายป่วยได้โดยเร็ว

  เป้าหมาย

  29,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 114%
  จำนวนผู้บริจาค 52

  สำเร็จแล้ว

 • พาเด็กป่วยหนักเรื้อรังไปสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  ตากล้องหัวใจสีขาวจับคู่เด็กป่วยท่องเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา กินอาหารทะเล และชืนชมชายหาดบางแสนหวังเปิดโลกกว้างให้เด็ก 

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 119%
  จำนวนผู้บริจาค 1

  สำเร็จแล้ว

 • อุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. (Activities of Daily Living for Cerebral Palsy Kids)

  ชักชวนอาสาสมัครช่วยกันประกอบอุปกรณ์ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันของเด็กพิการ และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 117%
  จำนวนผู้บริจาค 31

  สำเร็จแล้ว

 • ธนาคารเครื่องปั้มนมยืมคืน

  ช่วยเหลือแม่ที่ยากไร้ให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เพื่อให้ทารกที่เกิดใหม่ได้รับอาหารที่ดีที่สุด

  เป้าหมาย

  80,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 104%
  จำนวนผู้บริจาค 85

  สำเร็จแล้ว