โครงการ

 • หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย (ONE MAN AND THE SEA)

  โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ อาสาเป็นกระบอกเสียง ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงระบบนิเวศทางทะเลและช่วยกันลดขยะพิษที่ปล่อยลงสู่ท้องทะเล โดยเปิดตัวโครงการ “ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย” ด้วยการลุยเดี่ยวท้าทายตนเอง “ว่ายน้ำตัวเปล่า ข้าม 12 เกาะ สุราษฎร์- สมุย” ระยะทางรวม 82 กิโลเมตร

  เป้าหมาย

  50,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 31%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2,580

  สำเร็จแล้ว

 • ซ่อมแซมหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่

  ซ่อมแซมบ้านพักเด็กกำพร้า ที่ชำรุด ผุพัง ให้มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และลดการเกิดอุบัติเหตุ แก่เด็กและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กในบ้านพักเด็กโสสะหาดใหญ่

  เป้าหมาย

  55,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 102%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7

  สำเร็จแล้ว

 • ส่งโซล่าเซลล์ช่วยคนเฝ้าป่า ในจุดสกัดบริเวณตะเข็บชายแดนที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง

  มีจุดสกัดที่ลำบากมากๆ อยู่ติดกับตะเข็บชายแดน ซึ่งไม่มีไฟฟ้า ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆ กลางคืนผู้พิทักษ์ป่าต้องจุดเทียนหรือตะเกียง อยู่กับความมืดมิดและเงียบเหงากลางผืนป่า ห่างไกล ทุรกันดาร มาช่วยสนับสนุนให้ผู้พิทักษ์ป่า โดยหาชุดโซลาเซลเล็ก ๆ ที่พอจะให้เปิดไฟส่องสว่างในยามค่ำคืน

  เป้าหมาย

  171,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 107%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 444

  สำเร็จแล้ว

 • ค่ายอาสาซ่อมแซมถนน ขุนน้ำจอน จ.น่าน

  ค่ายอาสาพัฒนาพัฒนาชนบท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาสาซ่อมแซมถนนให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณหมู่บ้านขุนน้ำจอน เพื่อให้ชาวบ้านมีถนนที่ดีไว้ใช้สัญจร และสามารถเดินทางไปหารายได้ตัวเมืองจังหวัดน่านได้

  เป้าหมาย

  63,250 บาท
  ดำเนินการแล้ว 34%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 34

  สำเร็จแล้ว

 • ให้ไปต่อ (ปี2) เพื่อเด็ก 630 คนเรียนจบมัธยมต้น

  มูลนิธิยุวพัฒน์และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN) ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคทุนการศึกษาในระดับมัธยมต้นแก่เด็กขาดโอกาส 630 คน ช่วยพวกเขา “ให้ไปต่อ” สร้างอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศต่อไป

  เป้าหมาย

  6,615,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,159

  สำเร็จแล้ว

 • COVID THAILAND AID ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบต่อโควิด19

  ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วไทยในสภาวะที่โควิด-19 ด้วยการ 1.) ชุดยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวรายได้น้อย และผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ 2.) อาหารให้คนไร้บ้าน 3.) กองทุนฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่อยู่แนวหน้ารับมือโรคนี้โดยตรง

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 118%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,255

  สำเร็จแล้ว

 • กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ปากช่อง

  อุทกภัยในครั้งนี้เป็นอุทกภัยที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 50 ปี ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ปากช่อง ให้มีอาหาร น้ำดื่ม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นเพียงพอในการดำรงชีวิตในช่วงประสบภัย

  เป้าหมาย

  45,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 84

  สำเร็จแล้ว

 • ปันน้ำใจ ให้น้องที่ได้รับผลกระทบจาก HIV ได้เรียนต่อ

  ระดมทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ และอยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 จำนวน 22 คน ได้มีเงินทุนในการศึกษาเทอมต่อไป ไม่ต้องหยุดเรียนกลางคัน เพราะการเรียนจะต้องมีค่าใช่จ่ายมากมาย ทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

  เป้าหมาย

  156,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 22

  สำเร็จแล้ว

 • ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย 2564

  มอบของขวัญให้เด็กป่วยใน 9 โรงพยาบาล ด้วยของขวัญ 500 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับเด็กๆ และบุคลากรในโรงพยาบาล ต้อนรับปีใหม่ 2564

  เป้าหมาย

  55,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 121%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 142

  สำเร็จแล้ว

 • เปลี่ยนห้องเก็บของเป็นห้องเรียนสำหรับเด็ก

  ปรับปรุงห้องเก็บของในพื้นที่โรงหมู 185 ตารางเมตร เปลี่ยนให้เป็นห้องกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย

  เป้าหมาย

  80,190 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 30

  สำเร็จแล้ว

 • สร้างบ้านคืนให้ผู้ประสบภัยน้ำหลาก บ้านอาดี่ จังหวัดเชียงราย

  สร้างบ้าน 5 หลังให้ 5 ครอบครัวแก่ผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก บ้านอาดี่ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มูลนิธิกระจกเงา เนื่องจากภัยพิบัติได้พัดบ้านไปทั้งหลัง

  เป้าหมาย

  275,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 638

  สำเร็จแล้ว

 • คืนโลกสดใสให้กับผู้สูงวัยที่เป็นต้อกระจก

  คืนโลกที่สดใสให้กับผู้สูงวัย ที่เป็นต้อกระจก ด้วยการสนับสนุนการผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้ป่วยสูงวัยที่ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงการรักษาและการบริการได้เร็วมากขึ้น โดยร่วมกับทีมจักษุแพทย์อาสา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัด และลดภาวะตาบอดจากต้อกระจก ไม่ให้เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม

  เป้าหมาย

  220,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 190

  สำเร็จแล้ว