โครงการ

 • Thammask for Med หน้ากากสะท้อนน้ำ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

  ผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ ที่คิดค้นโดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานเพื่อประชาชน

  เป้าหมาย

  1,650,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 122%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2,736

  สำเร็จแล้ว

 • Drugs Delivery หน่วยจัดส่งยาให้ผู้ป่วย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19

  สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 10 ชุดเพื่อให้อสม. ได้ใช้ตรวจคนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุ 1,126 ราย พร้อมจัดส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด19 ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

  เป้าหมาย

  55,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 41

  สำเร็จแล้ว

 • มุ้งเพื่อม้า ปลอดภัยจากกาฬโรคแอฟริกา

  จัดหามุ้งให้ม้าของเกษตรกร และผู้เลี้ยงม้าที่ขาดแคลน 400 ตัว เพื่อหยุดยั้งการระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness, AHS) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงในขณะนี้ 1,500 บาท ซื้อมุ้งต่อชีวิตม้า 1 ตัว

  เป้าหมาย

  660,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 456

  สำเร็จแล้ว

 • พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง ปี 2

  หนังสือเดิมที่มีในห้องสมุดเก่ามากแล้ว จึงอยากชวนทุกคนมาซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดให้เด็กๆ ใน 27 โรงเรียนทั่วประเทศ

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 102%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 163

  สำเร็จแล้ว

 • ห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบ Negative Pressure Room for All

  ห้องตรวจคัดกรองเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Room) แบบเคลื่อนที่ ช่วยลดความเสี่ยง ป้องกันการติดเชื้อ มอบให้โรงพยาบาลกระบี่ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

  เป้าหมาย

  275,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 145

  สำเร็จแล้ว

 • บริจาคช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ [เชียงใหม่ & เชียงราย] กับ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

  ระดมทุนเพื่ออุปกรณ์ดับไฟป่าให้ 159 หมู่บ้านใน จ.เชียงใหม่ และ 3 ศูนย์ดับไฟป่าใน จ.เชียงราย เพื่อนำไปซื้อสิ่งของช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ประสบภัย โดยอุปกรณ์ดับไฟเหล่านี้ ให้แต่ละหมู่บ้านสามารถหยิบยืมกันได้

  เป้าหมาย

  3,689,280 บาท
  ดำเนินการแล้ว 104%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8,467

  สำเร็จแล้ว

 • ผลิตโล่ป้องกัน Covid-19 เพื่อการตรวจเชื้ออย่างปลอดภัย

  การเก็บตัวอย่างด้วยวิธีปกติ น้ำลายของผู้ป่วยสามารถกระเด็นมาเข้าหน้าของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างง่ายดาย FabCafe จึงผลิตโล่ป้องกัน Covid-19 (3D Swab Shield) ด้วยเทคโนโลยีพิมพ์ 3 มิติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างจากลำคอได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 3

  สำเร็จแล้ว

 • ช่วยต่อลมหายใจ

  จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางการแพทย์ให้กับอาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้กับผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ที่วัดออกซิเจนในเลือด, เฝือกดามสุญญากาศ, เครื่องวัดความดัน เป็นต้น

  เป้าหมาย

  15,620 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 27

  สำเร็จแล้ว

 • Aerosol Shield อุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

  ทำอุปกรณ์ Aerosol Shield ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2563 จำนวน 500 ชุด เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ขณะทำหัตถการให้ผู้ป่วย โดยเฉพาะการสอดท่อช่วยหายใจ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

  เป้าหมาย

  1,265,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 176

  สำเร็จแล้ว

 • เทใจให้ผู้สูงวัย ผ่านโควิดไปด้วยกัน

  ช่วยครอบครัวผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่ตกงานและขาดรายได้ 200 ครอบครัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้สามารถรักษาระยะห่างป้องกันโรคระบาด (social distancing) ด้วยอาหาร ยาและหน้ากากผ้าที่จำเป็นในช่วงหนึ่งเดือนนี้

  เป้าหมาย

  462,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 372

  สำเร็จแล้ว

 • ตู้ตรวจเชื้อ Covid-19 เพื่อพี่หมอภาคอีสาน

  ผลิตตู้ตรวจเชื้อ Covid-19 ติดล้อต้นแบบ ที่สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ จำนวน 5 เครื่อง มอบให้กับโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาการระบาดของ Covid-19

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 102%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 317

  สำเร็จแล้ว

 • จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลสตรีตั้งครรภ์

  จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลสตรีตั้งครรภ์ ทารกแรกคลอดและผู้ป่วยมะเร็งของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพราะเราต้องการลดโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อให้กับผู้ป่วยในความรับผิดชอบซึ่งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนและไม่สามารถรอให้การระบาดโควิด 19 หยุดลงได้

  เป้าหมาย

  99,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 388%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 114

  สำเร็จแล้ว