โครงการ

 • ชุดนักเรียนให้น้องที่ประสบอุทกภัยใต้

  เพราะอุทกภัยพัดพาชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไปหมด เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมแบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 140%
  จำนวนผู้บริจาค 114

  สำเร็จแล้ว

 • จำนวนผู้บริจาค 5

  สำเร็จแล้ว

 • Art for Health

  ชักชวนอาสาสมัครช่วยกันทาสี และปรับทัศนียภาพให้กับพื้นที่บ้านเด็กพิการ เพื่อฟื้นฟูจิตใจ เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม และสุนทรียศาสตร์

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาค 18

  สำเร็จแล้ว

 • ซ่อมแซมประปาภูเขาจากน้ำป่าทำลายให้โรงเรียนแม่เงา

  น้ำป่าไหลหลากเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้ทำลายระบบน้ำประปาภูเขาของโรงเรียนแม่เงาจนเกิดความเสียหายและใช้การไม่ได้ มาช่วยกันซ่อมแซมให้เด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนมีน้ำใช้

  เป้าหมาย

  20,922 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 146%
  จำนวนผู้บริจาค 39

  สำเร็จแล้ว

 • ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 10

  งานปีใหม่จะช่วยสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ในโรงพยาบาลหลายคนไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ให้มีกำลังใจในการรักษาตัวเองให้หายป่วยได้โดยเร็ว

  เป้าหมาย

  29,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 114%
  จำนวนผู้บริจาค 58

  สำเร็จแล้ว

 • พาเด็กป่วยหนักเรื้อรังไปสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  ตากล้องหัวใจสีขาวจับคู่เด็กป่วยท่องเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา กินอาหารทะเล และชืนชมชายหาดบางแสนหวังเปิดโลกกว้างให้เด็ก 

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 119%
  จำนวนผู้บริจาค 2

  สำเร็จแล้ว

 • อุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. (Activities of Daily Living for Cerebral Palsy Kids)

  ชักชวนอาสาสมัครช่วยกันประกอบอุปกรณ์ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันของเด็กพิการ และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 117%
  จำนวนผู้บริจาค 34

  สำเร็จแล้ว

 • ธนาคารเครื่องปั้มนมยืมคืน

  ช่วยเหลือแม่ที่ยากไร้ให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เพื่อให้ทารกที่เกิดใหม่ได้รับอาหารที่ดีที่สุด

  เป้าหมาย

  80,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 103%
  จำนวนผู้บริจาค 90

  สำเร็จแล้ว

 • สามล้อทอใจเพื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหว

  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้คนพิการได้มีโอกาสประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อีกครั้ง ด้วย "รถสามล้อโยก" เพื่อคนพิการใช้ประกอบอาชีพและการเดินทาง

  เป้าหมาย

  38,500 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 258%
  จำนวนผู้บริจาค 57

  สำเร็จแล้ว

 • อุปกรณ์การเรียนแก่เด็กอมก๋อย

  จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนแก่เเด็กในหมู่บ้านวาโซะทะ อ.อมก๋อย เพื่อให้มีพื้นที่การเรียนรู้

  เป้าหมาย

  53,350 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 116%
  จำนวนผู้บริจาค 57

  สำเร็จแล้ว

 • สวมรองเท้าพร้อมไปโรงเรียน

  มอบความสุขให้เด็กๆ ด้วยการจัดซื้อรองเท้า ให้เด็กๆ ไปโรงเรียน

  เป้าหมาย

  65,800 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 105%
  จำนวนผู้บริจาค 90

  สำเร็จแล้ว

 • ธนาคารจักรยานเพื่อน้องไปโรงเรียน

  มอบจักรยาน 100 คันให้น้องๆบนดอย ในจังหวัดน่านและอุดรธานี เพื่อไม่ต้องเดินเท้าไปโรงเรียน

  เป้าหมาย

  138,395 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาค 131

  สำเร็จแล้ว