โครงการ

 • สร้างอาชีพผลิตกระเป๋าแก่ผู้พิการ

  สนับสนุนจักรเย็บผ้าและวัสดุที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีอาชีพผลิต “กระเป๋าผ้าแฟชั่น” พร้อมหาช่องทางจำหน่าย ช่วยให้เขามีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้อย่างยั่งยืน

  เป้าหมาย

  59,400 บาท
  ดำเนินการแล้ว 103%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 55

  สำเร็จแล้ว

 • รถเข็น D.I.Y เพื่อผู้พิการและผู้ป่วย

  มาร่วมกันดัดแปลงซากรถเข็น Supermarket เก่าไม่ใช้งาน 50 คันนี้ให้เป็นรถเข็นสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุยากไร้กันเถอะ

  เป้าหมาย

  101,750 บาท
  ดำเนินการแล้ว 193%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 54

  สำเร็จแล้ว

 • ผ้าใบกันฝนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าระหว่างลาดตระเวน

  ช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่ผู้พิทักษ์ป่าออกลาดตระเวนค่อนข้างยากลำบาก โดยเฉพาะตอนนอนที่บ้างครั้งฝนตก น้ำค้างลงหนัก ผ้าใบกันฝนที่มีอยู่มีสภาพเก่า ขาด ไม่สามารถป้องกันฝนทั้งหมด เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาจึงมีความต้องการอย่างเร่งด่วน

  เป้าหมาย

  63,195 บาท
  ดำเนินการแล้ว 143%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 122

  สำเร็จแล้ว

 • วิจัยชีวิตเสือดาว-เสือโคร่ง เพื่อการอนุรักษ์เสือที่ใกล้สูญพันธุ์

  ชวนคนไทยมาร่วมกันสนับสนุนงานวิจัยชีวิตเสือดาว-โคร่งในผืนป่าไทย เพื่อประโยชน์ในงานอนุรักษ์เสือที่ใกล้สูญพันธุ์

  เป้าหมาย

  124,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 235%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 55

  สำเร็จแล้ว

 • เติมเลือดให้น้องเมย์ที่ป่วยเป็นธาลัสซีเมีย

  ด.ญ.ชัญญานุช ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย อยู่บนดอยบ้านห้วยมะกอกน้อย ทุกเดือนต้องเดินทางลงมาที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย ต้องการใช้เงินที่ 30,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อมาโรงพยาบาล

  เป้าหมาย

  33,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 48

  สำเร็จแล้ว

 • Life Hero Thailand x ลูกเหรียง

  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี)

  เป้าหมาย

  2,214,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 107%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 326

  สำเร็จแล้ว

 • มุ้งป้องกันยุงแก่เด็กอนุบาล 6 โรงเรียน

  ระดมทุนซื้อมุ้งเด็กนักเรียนอนุบาล 150 คนใน 6 โรงเรียนใน จ.แม่ฮ่องสอนที่ติดอยู่กับผืนป่า เพื่อให้เด็กนอนกลางวันอย่างปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรีย พร้อมระดมผู้ปกครองกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่

  เป้าหมาย

  66,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 102%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 54

  สำเร็จแล้ว

 • ส่องกล้องลำไส้ใหญ่คัดกรองมะเร็ง

  มะเร็งลำไส้ใหญ่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ เพราะกว่าจะรู้ก็สายเสียแล้ว การส่องกล้องเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จะทำให้เจอมะเร็งเร็วขึ้นอาจจะเจอตอนที่เป็นแค่ติ่งเนื้อ ตัดแล้วไม่เกิดมะเร็ง หรือถ้าเจอตอนเป็นมะเร็งแล้วก็มักจะเป็นระยะต้นๆ ที่รักษาหายขาดได้ และโครงการนี้ยังพาอาสาสมัครทางแพทย์ไปให้ความรู้ประชาชนในการเรื่องการดูแลสุขภาพ

  เป้าหมาย

  321,310 บาท
  ดำเนินการแล้ว 103%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 76

  สำเร็จแล้ว

 • ฟื้นป่าเชียงดาวเพื่อหยุดไฟป่าและลดหมอกควัน

  ชวนทุกคนร่วมสนับสนุนการปลูกกล้วยเป็นแนวหยุดไฟ (Forest Fire Break) ระหว่างขอบไร่กับขอบป่าในพื้นที่ในผืนป่าเชียงดาว 20 หมู่บ้าน และหยอดเมล็ดพันธ์ุในผืนป่าเชียงดาว เพื่อให้รากแก้วชอนไชรักษาป่าไปนานถึง 3 ชั่วคน พร้อมทำแผนที่การดูแลป่าร่วมกันยั่งยืน

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 106%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 9

  สำเร็จแล้ว

 • "โอกาส” งานสำหรับผู้พ้นโทษ

  “โอกาส” พื้นที่ที่จะให้ผู้พ้นโทษทุกคนกลับใจ ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่ถูกต้อง ด้วยการใช้ความรู้ความสามารถประกอบอาชีพและประพฤติตนในทางที่ถูกต้องอีกครั้ง เราอยากชวนคุณมอบ “โอกาส” ให้กับผู้พ้นโทษ 5-10 คน เข้าร่วมการอบรมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพภายใน

  เป้าหมาย

  65,334 บาท
  ดำเนินการแล้ว 118%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 61

  สำเร็จแล้ว

 • ศิลปะหัดสร้างรายได้สำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว

  สร้างทักษะอาชีพด้านศิลปะให้แก่เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 50 คนได้เรียนรู้การทำธุรกิจ สร้างรายได้ เพื่อให้เด็กเหล่านี้พึ่งพาตนเองในอนาคต

  เป้าหมาย

  46,250 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 23

  สำเร็จแล้ว

 • อุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตาเพื่อผู้ป่วยอัมพาตเพื่อโรงพยาบาลรามาธิบดี

  เพราะการสื่อสารกับแพทย์สำคัญกับการวินิิจฉัยโรค เราจึงอยากมอบเครื่องสื่อสารผ่านดวงตาให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้ผู้ป่วยอัมพาตและกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถสื่ออาการกับแพทย์ได้

  เป้าหมาย

  198,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 102

  สำเร็จแล้ว