โครงการ

 • ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ Steps with Theera at The COMMONS Thonglor

  ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้ที่มีภาวะออทิสซึม ผู้ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น ได้พัฒนาคุณสมบัติในการทำงาน ได้รับการจ้างงานอย่างยั่งยืน และมีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนมีชีวิตที่เป็นอิสระและมีคุณค่าด้วยตนเอง เราคาดว่าโครงการจะสามารถฝึกทักษะผู้ฝึก 50-75 คน ตลอดจนเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอกทั่วไปในสังคมที่จะสามารถเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้และรู้จักผู้ที่แตกต่างไปจากตนเองได้

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 108%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 192

  สำเร็จแล้ว

 • คูณ 3 ซูเปอร์กู๊ด น้องอยู่ท้อง พี่เกษตรกรอยู่ได้

  Food4Good x Taejai.com ชวนคุณมาแท็กทีมการช่วยเหลือแบบได้ประโยชน์คูณ 3 นั่นคือ 1.)ช่วยสนับสนุนค่าอาหารเด็กในโรงเรียนห่างไกลกว่า 2,000 คนใน 20 โรงเรียน 6 จังหวัด ให้อิ่มท้องในแบบโภชนาการที่ดี 2.) ช่วยเสริมศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนด้านการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนตามมาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียน 3.) ช่วยสนับสนุนสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร เนื่องจากพิษโควิดที่ทำให้ขายของได้ยากและสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ

  เป้าหมาย

  1,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 102%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 451

  สำเร็จแล้ว

 • เครื่องมือวิจัยทางการแพทย์ เพื่อการพัฒนายาภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

  จัดซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ เครื่องมือสนับสนุนการวิจัยการพัฒนาวิธีการรักษามะเร็งแบบภูมิคุ้มกันบำบัด (immunotherapy) เพื่อช่วยให้การวิจัยและพัฒนายาเป็นไปได้ด้วยความราบรื่นยิ่งขึ้น และส่งผลในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลข้างเคียงในการรักษาที่น้อยลง

  เป้าหมาย

  550,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 578

  สำเร็จแล้ว

 • มุ้งเพื่อม้า ปลอดภัยจากกาฬโรคแอฟริกา

  จัดหามุ้งให้ม้าของเกษตรกร และผู้เลี้ยงม้าที่ขาดแคลน 400 ตัว เพื่อหยุดยั้งการระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness, AHS) ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงในขณะนี้ 1,500 บาท ซื้อมุ้งต่อชีวิตม้า 1 ตัว

  เป้าหมาย

  660,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 457

  สำเร็จแล้ว

 • Blow Leaves Away ช่วยเป่า...ช่วยป่า

  จัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้จำนวน 20 เครื่อง มอบให้กับกลุ่มอาสาและชาวบ้านในพื้นที่ดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างแนวกันไฟ ควบคุมการลุกลามของปัญหาไฟป่าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

  เป้าหมาย

  134,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 58%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 135

  สำเร็จแล้ว

 • เปลี่ยนความมืดมิดให้เป็นแสงสว่าง ร่วมสนับสนุนโซลาเซลล์ให้ผู้พิทักษ์ป่าในหน่วยที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง

  ส่งกำลังใจและความห่วงใยเอื้ออาทรจากสังคมเมืองไปสู่กลางผืนป่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิทักษ์ป่าในจุดสกัดบริเวณตะเข็บชายแดนที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงให้ดีขึ้น

  เป้าหมาย

  429,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 18%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 112

  สำเร็จแล้ว

 • หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย (ONE MAN AND THE SEA)

  โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ อาสาเป็นกระบอกเสียง ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงระบบนิเวศทางทะเลและช่วยกันลดขยะพิษที่ปล่อยลงสู่ท้องทะเล โดยเปิดตัวโครงการ “ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย” ด้วยการลุยเดี่ยวท้าทายตนเอง “ว่ายน้ำตัวเปล่า ข้าม 12 เกาะ สุราษฎร์- สมุย” ระยะทางรวม 82 กิโลเมตร

  เป้าหมาย

  50,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 31%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2,580

  สำเร็จแล้ว

 • ซ่อมแซมหมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่

  ซ่อมแซมบ้านพักเด็กกำพร้า ที่ชำรุด ผุพัง ให้มีความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และลดการเกิดอุบัติเหตุ แก่เด็กและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กในบ้านพักเด็กโสสะหาดใหญ่

  เป้าหมาย

  55,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 102%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7

  สำเร็จแล้ว

 • ส่งโซล่าเซลล์ช่วยคนเฝ้าป่า ในจุดสกัดบริเวณตะเข็บชายแดนที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง

  มีจุดสกัดที่ลำบากมากๆ อยู่ติดกับตะเข็บชายแดน ซึ่งไม่มีไฟฟ้า ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆ กลางคืนผู้พิทักษ์ป่าต้องจุดเทียนหรือตะเกียง อยู่กับความมืดมิดและเงียบเหงากลางผืนป่า ห่างไกล ทุรกันดาร มาช่วยสนับสนุนให้ผู้พิทักษ์ป่า โดยหาชุดโซลาเซลเล็ก ๆ ที่พอจะให้เปิดไฟส่องสว่างในยามค่ำคืน

  เป้าหมาย

  171,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 107%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 444

  สำเร็จแล้ว

 • ค่ายอาสาซ่อมแซมถนน ขุนน้ำจอน จ.น่าน

  ค่ายอาสาพัฒนาพัฒนาชนบท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาสาซ่อมแซมถนนให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยบริเวณหมู่บ้านขุนน้ำจอน เพื่อให้ชาวบ้านมีถนนที่ดีไว้ใช้สัญจร และสามารถเดินทางไปหารายได้ตัวเมืองจังหวัดน่านได้

  เป้าหมาย

  63,250 บาท
  ดำเนินการแล้ว 34%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 34

  สำเร็จแล้ว

 • ให้ไปต่อ (ปี2) เพื่อเด็ก 630 คนเรียนจบมัธยมต้น

  มูลนิธิยุวพัฒน์และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN) ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคทุนการศึกษาในระดับมัธยมต้นแก่เด็กขาดโอกาส 630 คน ช่วยพวกเขา “ให้ไปต่อ” สร้างอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศต่อไป

  เป้าหมาย

  6,615,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,159

  สำเร็จแล้ว

 • ซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต

  ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายของชีวิต ส่วนใหญ่จะเลือกกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวและคนที่รัก ผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ ที่จะช่วยต่อลมหายใจ ลดความทรมานจากอาการเจ็บป่วย และสามารถใช้ชีวิตในบั้นปลายได้อย่างสงบ

  เป้าหมาย

  116,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 107%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 147

  สำเร็จแล้ว