โครงการ

 • หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย (ONE MAN AND THE SEA)

  โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ อาสาเป็นกระบอกเสียง ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงระบบนิเวศทางทะเลและช่วยกันลดขยะพิษที่ปล่อยลงสู่ท้องทะเล โดยเปิดตัวโครงการ “ONE MAN & THE SEA หนึ่งคนว่าย หลายคนช่วย” ด้วยการลุยเดี่ยวท้าทายตนเอง “ว่ายน้ำตัวเปล่า ข้าม 12 เกาะ สุราษฎร์- สมุย” ระยะทางรวม 82 กิโลเมตร

  เป้าหมาย

  50,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 31%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2,580

  สำเร็จแล้ว

 • คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่ม

  บริจาค 30 บาท = อาหาร 1 มื้อ ขยายการช่วยเหลือคนในชุมชนคลองเตยให้ครอบคลุม 6,178 คนที่กำลังเดือดร้อน ไม่มีเงิน และตกงาน ได้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังทำให้ร้านค้าในชุมชนสามารถขายของได้ เกิดการหมุนเวียนรายได้ในชุมชน

  เป้าหมาย

  1,988,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 98%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,651

  สำเร็จแล้ว

 • จ้างงาน-แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 กระจกเงา

  สนับสนุนการจ้างงาน แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 จำนวน 35-50 คนต่อวันในเดือนพฤษาภาคม-มิถุนายน 2563 เพื่อคนเหล่านี้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัว พร้อมทำให้คนที่รอรับถุงยังชีพกว่า 24,000 ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือที่เร็วขึ้น

  เป้าหมาย

  1,432,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 875

  สำเร็จแล้ว

 • บริจาคช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ [เชียงใหม่ & เชียงราย] กับ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

  ระดมทุนเพื่ออุปกรณ์ดับไฟป่าให้ 159 หมู่บ้านใน จ.เชียงใหม่ และ 3 ศูนย์ดับไฟป่าใน จ.เชียงราย เพื่อนำไปซื้อสิ่งของช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ประสบภัย โดยอุปกรณ์ดับไฟเหล่านี้ ให้แต่ละหมู่บ้านสามารถหยิบยืมกันได้

  เป้าหมาย

  3,689,280 บาท
  ดำเนินการแล้ว 104%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8,468

  สำเร็จแล้ว

 • มื้อนี้ให้น้องอิ่ม ฝ่าภัยโควิด

  ในสภาวะที่เด็กเปราะบางด้อยโอกาสไม่สามารถมีกินได้ทุกมื้อ กสศ. x เทใจ ชวนคุณให้ "มื้อนี้ให้น้องอิ่ม ฝ่าภัยโควิด" ด้วยการสนับสนุนค่าอาหารให้เด็ก 360 คนจาก 6 มูลนิธิ คือ มูลนิธิบ้านพระพร, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)คลองเตย, องค์กรเฟรนด์ฯ ประเทศไทย, เดอะ ฮับสายเด็ก (หัวลำโพง) และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ให้มีอาหาร 3 มื้อตลอด 15 วัน

  เป้าหมาย

  534,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 272

  สำเร็จแล้ว

 • Mask to School ระดมทุนซื้อหน้ากากผ้า ให้น้องที่ขาดแคลน

  มูลนิธิพุทธรักษาขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ “Mask to School” ระดมทุนซื้อหน้ากากผ้ารับเปิดเทอมวิถีใหม่ ให้น้องที่ขาดแคลนจำนวน 3,300 คน ใน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสระแก้ว โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ‎(จ.อ่างทอง โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา จ.ราชบุรี และ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม จ.สุพรรณบุรี

  เป้าหมาย

  37,820 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 50

  สำเร็จแล้ว

 • จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงให้กับโรงเรียนวัดอรัญญิการามจังหวัดอุตรดิตถ์

  จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงให้กับโรงเรียนวัดอรัญญิการามจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อให้ครูสามารถมีข้อมูลเด็กรายคน และทำการเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆได้

  เป้าหมาย

  10,670 บาท
  ดำเนินการแล้ว 125%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 61

  สำเร็จแล้ว

 • ตะกร้าเทใจ+เติมของตู้เทใจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

  ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วไทยที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยการเติมของในตู้เทใจใน จ..ยะลา เป็นระยะเวลา 2 เดือน

  เป้าหมาย

  88,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 61

  สำเร็จแล้ว

 • สร้างอาชีพให้ 90 ครอบครัวเปราะบางใน จ.ยะลา สู้ภัยโควิด

  หัวหน้าครอบครัวที่เคยเดินทางไปทำงานนอกหมู่บ้าน นอกจังหวัด และนอกประเทศต้องตกงานเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด ทำให้ครอบครัวที่ยากจนอยู่แล้วมีความลำบากมากขึ้น ลูกเหรียงช่วย 90 ครอบครัวในจ.ยะลาที่ภาวะความลำบากพิเศษได้รับการจ้างงานมีรายได้เสริมซึ่งจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มการเข้าถึงอาหารที่จำเป็น เกิดการหมุนเวียนเงินเพิ่มเติมในชุมชน

  เป้าหมาย

  190,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 118%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 40

  สำเร็จแล้ว

 • เทอร์โมสแกนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 220 โรง ยังต้องเปิดเทอมในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ เพราะเด็กในโรงเรียนบางส่วนฐานะทางบ้านที่ยากจน จำเป็นต้องพึ่งพิงอาหารกลางวันในโรงเรียน และไม่มีอุปกรณ์การเรียนที่บ้าน ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เราจึงอยากให้เด็กและเยาวชนได้รับการป้องกันดูแล ด้วยระบบคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

  เป้าหมาย

  86,130 บาท
  ดำเนินการแล้ว 102%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 127

  สำเร็จแล้ว

 • Thammask for Med หน้ากากสะท้อนน้ำ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

  ผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ ที่คิดค้นโดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานเพื่อประชาชน

  เป้าหมาย

  1,650,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 122%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2,736

  สำเร็จแล้ว

 • Drugs Delivery หน่วยจัดส่งยาให้ผู้ป่วย ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19

  สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ 10 ชุดเพื่อให้อสม. ได้ใช้ตรวจคนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุ 1,126 ราย พร้อมจัดส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด19 ครอบคลุม 9 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

  เป้าหมาย

  55,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 41

  สำเร็จแล้ว