โครงการ

 • ต่อยอดความรู้ให้น้องด้วยห้องเรียนดิจิทัล

  ร่วมกันต่อยอดความรู้ ช่วยกันสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วยการสนับสนุนค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน

  เป้าหมาย

  500,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 17%
  20 วัน จำนวนผู้บริจาค 37
 • ร่วมกันเยียวยาเด็กๆ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ลูกเหรียง)

  ร่วมกันสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนในการดำเนินชีวิตให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  เป้าหมาย

  1,559,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 18%
  20 วัน จำนวนผู้บริจาค 75
 • Saturday School Season 6: Happiness

  เด็กไทยใน 5 โรงเรียน 5 ชุมชน รวมกว่า 500 คน ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตนอกเหนือจากบทเรียน ผ่านการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ในวันเสาร์ ระหว่างครูอาสาหลากหลายอาชีพ ในระยะเวลา 10 สัปดาห์

  เป้าหมาย

  352,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 4%
  47 วัน จำนวนผู้บริจาค 10
 • อุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตาเพื่อผู้ป่วยอัมพาต

  มอบนวัตกรรมสื่อสารโดยใช้ดวงตาในการควบคุมการสื่อสารเพื่อช่วยผู้ป่วยอัมพาตและกล้ามเนื้ออ่อนแรงสื่อสารกับแพทย์ได้ง่ายขึ้น

  เป้าหมาย

  198,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 36%
  110 วัน จำนวนผู้บริจาค 29
 • วันที่รอคอยของเด็กสองฝั่งโขง

  เด็กกว่า 500 ชีวิตรอคอยกิจกรรมวันเด็กมา 1 ปีเต็ม แต่ต้นปี 2560 เราไม่มีงบประมาณ ดังนั้นในวันเด็กที่ 13 มกราคม 2561 อยากชวนทุกคนมาสร้างยิ้มปันสุขให้เด็กๆ 5 หมู่บ้านริมฝั่งโขงทั้งไทยและลาว

  เป้าหมาย

  35,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 14%
  30 วัน จำนวนผู้บริจาค 2
 • ของขวัญปีใหม่ให้เด็กป่วย 7 โรงพยาบาล

  ป่วยปีนี้ต้องใช้ชีวิตในโรงพยาบาล เราจึงอยากชวนทุกคนสร้างกำลังใจให้เด็กป่วยด้วยการจัดกิจกรรมและมอบของขวัญ 1,200 ชิ้นเพื่อสร้างรอยยิ้มแก่เด็กและผู้ปกครอง

  เป้าหมาย

  30,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 2%
  27 วัน จำนวนผู้บริจาค 3
 • เครื่องผสมอาหารไก่สมุนไพรเพิ่มคุณภาพไข่อินทรีย์

  ระดมทุนซื้อเครื่องผสมอาหารจากธรรมชาติและสมุนไพรจากท้องถิ่นให้เกษตรกรในชนบท เพื่อให้ไข่ไก่อินทรีย์มีมาตราฐานเหมือนกัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อยในชนบท และยกระดับให้อาหารของพวกเราปลอดภัย

  เป้าหมาย

  55,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 1%
  30 วัน จำนวนผู้บริจาค 4
 • Rice4Good ส่งข้าวให้เด็กดอย

  ส่งข้าวให้เด็กดอย-ตะเข็บชายแดน เพราะเด็กยากไร้หลายคนต้องอาศัยอยู่ที่โรงเรียน แต่งบสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอ เราจึงอยากชวนทุกคนส่งข้าวสารไปให้น้องได้กิน

  เป้าหมาย

  300,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 8%
  79 วัน จำนวนผู้บริจาค 35
 • The white room ค่ายวิทย์สุดสนุกแก่เด็กพื้นที่ห่างไกล

  เรียนสนุก ทดลองจริง ตื่นเต้นจัง The white room โครงการที่พี่นักวิทยาศาสตร์หัวกะทิของประเทศขออาสาไปออกค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาส เพื่อถ่ายทอดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

  เป้าหมาย

  73,920 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 38%
  5 วัน จำนวนผู้บริจาค 22
 • มอบผ้าอ้อมและถุงกำลังใจให้ผู้ป่วยสูงอายุ

  ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุยากไร้ ด้วยการมอบ ผ้าอ้อมของใช้จำเป็น อาทิ นมสด ข้าวสาร น้ำมัน ปลากระป๋องให้ผู้ป่วยสูงอายุไว้กิน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย

  เป้าหมาย

  660,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 9%
  79 วัน จำนวนผู้บริจาค 40
 • One-day Speaking English Camp

  ค่ายกระตุ้นการพูดภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ กับจิตอาสานับร้อยมาช่วยสานต่อกิจกรรมดีๆ ให้โรงเรียนที่มีความต้องการให้เราไปทำค่ายสร้างแรงบันดาลใจนี้ให้เด็กๆ ทุกคน

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 8%
  4 วัน จำนวนผู้บริจาค 3
 • ปรับปรุงห้องทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

  อุปกรณ์ทันตกรรมเก่าและทรุดโทรม ประกอบกับทันตกรรมที่ใช้ก็ผิดหลักการแพร่กระจายของเชื้อ เราจึงอยากระดมทุนเพื่อซื้อและซ่อมอุปกรณ์ทันตกรรมที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย และปรับปรุงห้องทันตกรรมให้ถูกต้องตามหลักอนามัย

  เป้าหมาย

  429,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 18%
  246 วัน จำนวนผู้บริจาค 44