โครงการ

 • 1 Help 1 Life : น้ำสะอาดให้น้องดื่ม

  เพราะโรงเรียนไม่มีเครื่องกรองน้ำ เราจึงอยากร่วมมอบเครื่องกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาดให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคลองห้า จังหวัดสระบุรี

  เป้าหมาย

  26,345 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 34%
  เหลืออีก 70 วัน จำนวนผู้บริจาค 13
 • ร่วมกันเยียวยาเด็กๆ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

  ร่วมกันสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนในการดำเนินชีวิตให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  เป้าหมาย

  1,559,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 5%
  เหลืออีก 131 วัน จำนวนผู้บริจาค 24
 • หมื่นฝันปันโอกาส

  ทำให้ 10,000 ฝันของเด็กนักเรียนได้ไปต่อ ด้วยการสนับสนุนครูจาก Teach For Thailand ให้ได้สอนในโรงเรียนครบ 3 เทอม จนจบปีการศึกษา 2561

  เป้าหมาย

  6,315,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 19%
  เหลืออีก 9 วัน จำนวนผู้บริจาค 190
 • ปรับปรุงห้องทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

  อุปกรณ์ทันตกรรมเก่าและทรุดโทรม ประกอบกับทันตกรรมที่ใช้ก็ผิดหลักการแพร่กระจายของเชื้อ เราจึงอยากระดมทุนเพื่อซื้อและซ่อมอุปกรณ์ทันตกรรมที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย และปรับปรุงห้องทันตกรรมให้ถูกต้องตามหลักอนามัย

  เป้าหมาย

  429,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 0%
  เหลืออีก 357 วัน จำนวนผู้บริจาค 4
 • ปรับปรุงโรงเรียนบ้านป่าสน

  เพิ่มโอกาสให้น้องๆในโรงเรียนและคนในชุมชุนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ทุนการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเรียนและการดำรงชีวิตในที่ยากลำบาก และห่างไกล ที่โรงเรียนบ้านป่าสน จังหวัดอุบลราชธานี

  เป้าหมาย

  41,177 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 1%
  เหลืออีก 44 วัน จำนวนผู้บริจาค 2
 • CPR at School: สร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพ

  หัวใจหยุดเต้น 4 นาทีคือ ตาย แต่ถ้าเราสร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพด้วยการสอนการทำ CPR จะดีแค่ไหน โครงการนี้เราจะสอนและมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR (HERO BOX) ให้โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้สอนรุ่นต่อ ๆ ไปได้

  เป้าหมาย

  495,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 1%
  เหลืออีก 85 วัน จำนวนผู้บริจาค 8
 • หนังสือดีพี่ให้น้อง “100 เรื่องจริงของ(เด็ก)หญิงกล้าเปลี่ยนโลก”

  ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสมทบทุนซื้อหนังสือ เพื่อเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับน้องๆ ที่ขาดโอกาสในโรงเรียนประถมขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยม

  เป้าหมาย

  285,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 9%
  เหลืออีก 24 วัน จำนวนผู้บริจาค 23
 • ขอครูอีกคนไปสอนที่โรงเรียนบ้านวังหิน

  มอบโอกาสให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กกลุ่มอื่นๆ

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 1%
  เหลืออีก 100 วัน จำนวนผู้บริจาค 7
 • ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ

  มอบรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก จำนวน 20 คัน เพื่อให้คนพิการที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศให้สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 27%
  เหลืออีก 131 วัน จำนวนผู้บริจาค 36
 • เลนส์อนุรักษ์

  เปลี่ยนนักล่า ให้มาเป็นนักอนุรักษ์ เปลี่ยนจากการล่อสัตว์ป่าออกมาเพื่อฆ่าหรือขาย ให้มาเป็นดูหรือถ่ายรูปแทน ด้วยการสร้างบังไพรที่มีมาตรฐาน นำช่างภาพจากทั่วโลกมาถ่ายรูปเชิงอนุรักษ์ เพื่อที่ลูกหลานของเรา จะต้องไม่ได้เห็นสัตว์ป่า นก สัตว์น้ำเหล่านี้จากในรูปถ่ายเท่านั้น...

  เป้าหมาย

  300,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 2%
  เหลืออีก 100 วัน จำนวนผู้บริจาค 8
 • ขอไฟฟ้าให้โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก

  เด็กในโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนกว่า 88  คน ไม่มีไฟฟ้าใช้ในโรงเรียน เพราะแผงชำรุด เด็กพักค้างต้องกินข้าวและทำการบ้านใต้แสงเทียน และเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดเพลิงไหม้

  เป้าหมาย

  66,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 103%
  เหลืออีก 70 วัน จำนวนผู้บริจาค 55
 • นาแลกป่า - ทางออกที่ยั่งยืนในการฟื้นฟูป่า

  ปัญหาป่าน่าน ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน เราเชื่อว่าทางออกที่จะฟื้นคืนป่าได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องทำให้เกษตรกรมั่นใจ และทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เท่าเทียม

  เป้าหมาย

  1,400,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 2%
  เหลืออีก 131 วัน จำนวนผู้บริจาค 18