โครงการ

 • ใครรักป่ายกมือขึ้น 2563

  ขอเชิญร่วมขยับจับมือกันดูแลผู้พิทักษ์ป่า มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตอบแทนพวกเขาที่ดูแลผืนป่าให้พวกเรา

  เป้าหมาย

  2,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 19%
  72 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 196
 • เทใจมอบรอยยิ้ม

  ขอชวนมอบโอกาสให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 100 คน ทั่วประเทศไทย ได้กลับมายิ้มอย่างสดใสด้วยการสมทบทุนค่าผ่าตัด

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 36%
  41 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 786
 • ปันน้ำใจ เทอมต่อไป...ให้น้องเรียน

  ระดมทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ และอยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 จำนวน 22 คน ได้มีเงินทุนในการศึกษาเทอมต่อไป ไม่ต้องหยุดเรียนกลางคัน เพราะการเรียนจะต้องมีค่าใช่จ่ายมากมาย ทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น

  เป้าหมาย

  156,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  42 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1
 • บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่มานอนโรงพยาบาล

  ร่วมสนับสนุนครอบครัวผู้ป่วยเด็ก 430 ครอบครัวที่มาจากพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้พ่อแม่สามารถเฝ้าและดูแลลูกที่ป่วยขั้นวิกฤตขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ เพียง 300 บาทต่อวัน พ่อแม่เหล่านี้จะมีทั้งที่กินและนอนขณะมาเฝ้าลูกแล้ว

  เป้าหมาย

  993,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  87 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 5
 • Girl’s education program by ESTEE LAUDER COMPANIES x Pratthanadee Foundation

  โปรแกรมเพื่อให้ข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อและการหางานทำ รวมถึงเพิ่มโอกาส ทางเลือก ส่งเสริมความมั่นใจ การเรียนรู้จักตนเอง ทักษะชีวิตและทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) ให้แก่น้องผู้หญิง ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เป้าหมาย

  220,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 20%
  103 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 49
 • ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย2564

  มอบของขวัญให้เด็กป่วยใน 9 โรงพยาบาล ด้วยของขวัญ 500 ชิ้น เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับเด็กๆ และบุคลากรในโรงพยาบาล ต้อนรับปีใหม่ 2564

  เป้าหมาย

  55,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 20%
  56 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 5
 • เปลี่ยนห้องเก็บของเป็นห้องเรียนสำหรับเด็ก

  ปรับปรุงห้องเก็บของในพื้นที่โรงหมู 185 ตารางเมตร เปลี่ยนให้เป็นห้องกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย

  เป้าหมาย

  80,190 บาท
  ดำเนินการแล้ว 41%
  11 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 19
 • มื้อกลางวันอิ่มท้องสมองสดใส....เพื่อเด็กชายขอบ

  สนับสนุนค่าอาหารกลางวันและนมสำหรับนักเรียน 170 คนในศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา มูลนิธิกระจกเงา เปิดทำการเรียนการสอนเพื่อเด็กชายขอบกลุ่มลูกหลานแรงงานเคลื่อนย้ายในภาคเกษตรกรรม พื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพราะปัจจุบันยังไม่ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและนมจากภาครัฐ

  เป้าหมาย

  1,261,700 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  192 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 27
 • ซ่อมบ้านเพื่อเด็กหญิงนาแล

  ซ่อมบ้านหลังเล็กๆ ให้ครอบครัวเด็กหญิงนาแลทั้ง 6 ชีวิต ได้มีพื้นที่ปลอดภัย และหลบฝนช่วงกลางคืน เพื่อที่ครอบครัวจะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาย้ายที่นอนและมุ้งเพราะเปียกฝน

  เป้าหมาย

  209,737 บาท
  ดำเนินการแล้ว 7%
  72 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 11
 • บ้านที่แข็งแรงให้ครอบครัวแม่ชลาลัย

  สร้างบ้านให้ครอบครัวแม่ชลาลัยและเด็กน้อย 3 คนได้มีบ้านที่มั่งคงและปลอดภัย เนื่องจากบ้านที่ทำจากไม้สานทรุดโทรมอย่างมาก บริเวณห้องต่างๆ และห้องน้ำมีรูจากการผุผังที่คนนอกสามารถมองเข้ามาได้ ยิ่งทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อคนในครอบครัว

  เป้าหมาย

  275,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 5%
  72 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 15
 • ให้ไปต่อ (ปี2) เพื่อเด็ก 530 คนเรียนจบมัธยมต้น

  มูลนิธิยุวพัฒน์ชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมบริจาคทุนการศึกษาในระดับมัธยมต้นแก่เด็กขาดโอกาส 530 คน ช่วยพวกเขา “ให้ไปต่อ” สร้างอนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศต่อไป

  เป้าหมาย

  5,565,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  72 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 36
 • คืนโลกสดใสให้กับผู้สูงวัยที่เป็นต้อกระจก

  คืนโลกที่สดใสให้กับผู้สูงวัย ที่เป็นต้อกระจก ด้วยการสนับสนุนการผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้ป่วยสูงวัยที่ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงการรักษาและการบริการได้เร็วมากขึ้น โดยร่วมกับทีมจักษุแพทย์อาสา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัด และลดภาวะตาบอดจากต้อกระจก ไม่ให้เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม

  เป้าหมาย

  220,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 87%
  11 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 137