โครงการ

 • breathbank เครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยเด็ก

  ร่วมต่อลมหายใจคืนหนูน้อยกลับสู่อ้อมกอดครอบครัว ด้วยการซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยเหลือเด็กป่วยที่ไม่สามารถหายใจได้เอง

  เป้าหมาย

  1,580,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 75%
  165 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 221
 • โปลิศน้อย หุ่นยนต์ที่ปรึกษาเพื่อผู้หญิง

  1 ใน 3 ของผู้หญิงและ 1 ใน 4 ของชายไทย ยังตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศและร่างกาย ร่วมช่วยเหลือผู้หญิงที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว

  เป้าหมาย

  120,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 22%
  12 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 33
 • ภารกิจหาบ้านให้คนไร้บ้าน

  เปลี่ยนที่รกร้างเป็นสวนเกษตรที่สร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับชีวิตของ "คนจนเมือง"

  เป้าหมาย

  47,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 41%
  12 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 26
 • ตะบันน้ำ 4.0

  ด้วยนวัตกรรมง่ายๆ ที่เกิดจากภูมิปัญญาและการทดลอง ทำให้ได้เครื่องตะบันน้ำที่สามารถช่วยให้ชาวบ้านมีน้ำสำหรับการเกษตร สร้างรายได้ให้ครัวเรือน และไม่ต้องกลับไปปลูกพืชเศรษฐกิจตามกระแสนิยมที่เป็นต้นเหตุป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 100%
  12 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 37
 • ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับ

  ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคอัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้า และอาการติดบ้านติดเตียงจะลดลง หากผู้สูงอายุได้ออกไปมีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในสังคม

  เป้าหมาย

  300,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 75%
  12 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 156
 • ทุนลูกเหรียง : สูญเสียไม่เสียศูนย์

  ร่วมกันสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนในการดำเนินชีวิตให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  เป้าหมาย

  619,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 85%
  42 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 221
 • ใครรักป่า ยกมือขึ้น

  ร่วมกันมอบประกันภัยให้กับผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ในพื้นที่อุทยานและเขตรักษาพันธุ์ 218 แห่งทั่วประเทศ วนอุทยาน และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อีก 202 แห่งทั่วประเทศ

  เป้าหมาย

  32,638,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 33%
  42 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,934
 • พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง

  มอบโอกาสในการเรียนรู้ ให้นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ขาดแคลนใน 77 โรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

  เป้าหมาย

  770,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 33%
  134 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 251
 • ซุปเปอร์จิ๋ว พัฒนาการช้าแก้ไขได้

  ปรับปรุง 20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.ลพบุรี ตามรูปแบบ High-Scope หรือการเรียนผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กน้อยมี EQ และ IQ ฉลาดสมวัย กระบวนการนี้ได้รับการการันตี ตามแนวทางของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ศ.เจมส์ เจ.แฮคเมนที่ว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัย จะได้กำไรคืนมา 7-12 เท่า

  เป้าหมาย

  1,722,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  193 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 4
 • กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

  ช่วยเหลือและรักษาพยาบาล เต่าและตะพาบไทยในธรรมชาติ ที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ โดยไม่มีเจ้าของดูแล ให้กลับมามีสุขภาพที่ดี หายจากความเจ็บป่วย และได้รับการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อีกครั้ง

  เป้าหมาย

  500,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 11%
  165 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 39
 • โซล่าเซลล์แก่ 9 โรงเรียนบนดอย

  ร่วมมอบแสงสว่างให้ 9 โรงเรียน เพื่อเด็ก 1,100 คนได้มีแสงสว่างเพียงพอในการเรียน อ่านหนังสือ ทำการบ้านและธุระส่วนตัวทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน

  เป้าหมาย

  216,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 7%
  73 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 27
 • ฟักฝันเฟส 2018

  เทศกาลที่จะจุดประกายให้เด็กเริ่มต้นออกเดินทางเพื่อค้นหาอาชีพในฝันของตัวเอง

  เป้าหมาย

  333,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  73 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7