โครงการ

 • Life Hero Thailand x ลูกเหรียง

  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี)

  เป้าหมาย

  2,214,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  70 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 25
 • breathbank เครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยเด็ก

  ร่วมต่อลมหายใจคืนหนูน้อยกลับสู่อ้อมกอดครอบครัว ด้วยการซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยเหลือเด็กป่วยที่ไม่สามารถหายใจได้เอง

  เป้าหมาย

  1,980,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 81%
  70 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 431
 • พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง

  มอบโอกาสในการเรียนรู้ ให้นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ขาดแคลนใน 77 โรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

  เป้าหมาย

  770,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 43%
  39 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 320
 • Saturday School Season 7

  เปิดโอกาสให้เด็กไทย 500 คนได้พัฒนาความคิด ทักษะ และแรงกระตุ้นเพื่อดึงศักยภาพในตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับSaturday School Season 7 เปิดสอนวิชาทักษะชีวิต 17 วิชาใน 8 พื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ

  เป้าหมาย

  510,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 41%
  98 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8
 • นักกู้ขยะข้างถนน Street's Hero

  เปลี่ยนผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะให้เป็นฮีโร่กู้ขยะ มูลนิธิอิสระชนร่วมกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ออกแบบรถเก็บขยะเพื่อกู้ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

  เป้าหมาย

  150,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 4%
  129 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7
 • ค่ายโดมขนาบน้ำ-พาพี่แนะแนวสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนต่อ

  สนับสนุนการทำค่ายที่จะพาพี่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าความสนุกในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับน้อง ม.ปลายในจ.กระบี่

  เป้าหมาย

  29,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 5%
  69 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2
 • FOOD4GOOD ช่วยค่าอาหารเด็กในโรงเรียน

  สมทบทุนค่าอาหารเด็กมื้อละ 20 บาท ให้กับน้อง 977 คนใน 7 โรงเรียนบนพื้นที่ห่างไกล ให้ กินอิ่มและได้รับโภชนาการที่ดีสมวัย

  เป้าหมาย

  600,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 7%
  435 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 24
 • ทำหมันแมวสัญจรกับมูลนิธิรักษ์แมว

  ร่วมกันทำหมันแมวจำนวน 1000 ตัว เพื่อลดการเกิดแมวข้างถนน ลดการเกิดโรคติดต่อให้กับแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ

  เป้าหมาย

  400,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  404 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 10
 • สอนคนตาบอดว่ายน้ำ2

  ฝึกคนตาบอดและสายตาเลือนลางให้มีทักษะในการว่ายน้ำและเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ ตลอดจนการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

  เป้าหมาย

  66,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 4%
  80 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7
 • ผ้าอ้อมเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ

  ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุยากไร้ ด้วยการมอบผ้าอ้อมใช้ยามเจ็บป่วย

  เป้าหมาย

  500,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  404 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 28
 • โซล่าเซลล์แก่ 6 โรงเรียนบนดอย (4)

  ร่วมมอบแสงสว่างให้ 6 โรงเรียน เพื่อเด็ก 400 คนได้มีแสงสว่างเพียงพอในการเรียน ทำการบ้านและธุระส่วนตัว

  เป้าหมาย

  96,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 26%
  70 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 20
 • รถเข็น D.I.Y เพื่อผู้พิการ

  สร้างรถเข็นผู้ป่วย D.I.Y. ที่ดัดแปลงจากซากรถเข็น Supermarket เก่า และเศษผ้าเหลือใช้ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ 50 คัน เพื่อผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้ป่วย และคนชราที่ขาดแคลน

  เป้าหมาย

  112,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 120%
  48 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 130