โครงการ

 • Smart Patrol เทคโนโลยีปกป้องป่าและสัตว์ป่า

  ร่วมสนับสนุนเครื่องมือดูแลป่า Smart Patrol ให้ผู้พิทักษ์ป่ารักษาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เป้าหมาย

  2,109,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 11%
  355 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 59
 • Life Hero Thailand x ลูกเหรียง

  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี)

  เป้าหมาย

  2,214,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 48%
  37 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 187
 • ใครรักป่ายกมือขึ้น

  ขอเชิญร่วมขยับจับมือกันดูแลผู้พิทักษ์ป่า มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต สร้างความอุ่นใจตอบแทนพวกเขาที่ดูแลผืนป่าให้พวกเรา

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 30%
  343 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 157
 • breathbank เครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยเด็ก

  ร่วมต่อลมหายใจคืนหนูน้อยกลับสู่อ้อมกอดครอบครัว ด้วยการซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยเหลือเด็กป่วยที่ไม่สามารถหายใจได้เอง

  เป้าหมาย

  1,980,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 103%
  9 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 820
 • พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง

  มอบโอกาสในการเรียนรู้ ให้นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ขาดแคลนใน 77 โรงเรียน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

  เป้าหมาย

  770,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 51%
  37 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 358
 • ฟื้นฟูโรงเรียนวัดบ้านรามจากพายุปาบึก

  ฟื้นฟูอาคารเรียนของโรงเรียนวัดบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับความเสียหายจากพายุปาบึก เพื่อให้เด็กกลับมามีห้องเรียนเหมือนเดิม

  เป้าหมาย

  350,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  68 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 21
 • ผลิตชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

  สมทบทุนค่าจัดพิมพ์ชุดความรู้สุขภาพเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพ (กาย-ใจ) สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลศิริราช กับ โครงการ Design for Health 2018 โดย Creative Citizen

  เป้าหมาย

  72,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 17%
  68 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 18
 • กองทุนรักษาโรคลิ่มเลือดสมองอุดตัน

  ช่วยเหลือค่าผ่าตัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน (Ischemic stroke) ที่มีความจำเป็นต้องใช้การรักษาด้วยวิธีใส่สายสวนลากลิ่มเลือดสมอง (Cerebral Thrombectomy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาชีวิตผู้ป่วย โดยจะเริ่มทำงานใน ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

  เป้าหมาย

  1,050,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 18%
  343 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 68
 • Better Me เพื่อชีวิตที่ดีของผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

  ร่วมกันมอบโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะให้ผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 10 คน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีโอกาสในอนาคตมากขึ้น

  เป้าหมาย

  59,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 35%
  98 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 6
 • ต้องแฉ-พื้นที่สื่อกลางแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน

  ร่วมสนับสนุนเฟซบุ๊กเพจ “ต้องแฉ หรือ Must share” เพื่อทำหน้าที่เป็นหู เป็นตา รักษาผลประโยชน์ของสังคมด้วยการสนับสนุนให้มีพื้นที่ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน www.facebook.com/mustshareofficial

  เป้าหมาย

  440,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 5%
  343 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7
 • สอนหญิงทันภัยหญิง

  ให้เด็กผู้หญิงภาคอีสานได้เรียนรู้ภัยใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน วิธีการช่วยเหลือและปกป้องตังเองเมื่อเกิดภัย พร้อมได้เรียนรู้วิธีการป้องกันตัวขั้นพื้นฐานผ่านการสาธิตและทดลองปฏิบัติในกิจกรรม

  เป้าหมาย

  280,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 10%
  159 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 9
 • เปลี่ยนชีวิตน้องปากแหว่งเพดานโหว่ให้มีรอยยิ้ม

  ร่วมกันแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ จำนวน 10 คน ที่กำลังรอการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กัน คุณสามารถช่วย “คืนรอยยิ้ม” ให้กับเด็กด้อยโอกาสนับพันในประเทศไทย

  เป้าหมาย

  300,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 108%
  9 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 120