โครงการ

 • ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ

  “เยียวยาให้กำลังใจ ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในชุมชนให้มีความสุขและเข้าถึงทรัพยากรในการรักษา”

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 4%
  เหลืออีก 77 วัน จำนวนผู้บริจาค 5
 • เยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้

  ร่วมสนับสนุนกลุ่มลูกเหรียง เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาเด็กที่เป็นเหยื่อความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา มีชีวิตที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาตนเองได้

  เป้าหมาย

  500,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 32%
  เหลืออีก 61 วัน จำนวนผู้บริจาค 54
 • สเปรย์ไล่ยุงเพื่อชุมชนปลอดภัย

  เพราะยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก มักพบมากตามบ้าน แหล่งชุมชน ในภาชนะที่มีน้ำขัง เราจึงอยากชวนคุณมาร่วมสนับสนุน ทำสเปรย์ไล่ยุงเพื่อป้องกันโรค

  เป้าหมาย

  6,600 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 46%
  เหลืออีก 11 วัน จำนวนผู้บริจาค 8
 • The Food Must Go On อาหารดี เราไม่เท

  ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่เหลือจากการขาย ก่อนส่งต่อให้กับองค์กรดูแลผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในกรุงเทพและเมืองใหญ่ ในขณะเดียวกันก็ช่วยแบ่งเบาภาระขององค์กรที่ดูแลผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า

  เป้าหมาย

  60,500 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 11%
  เหลืออีก 61 วัน จำนวนผู้บริจาค 16
 • วันพิเศษเพื่อแม่ (เด็กป่วย) สร้างเสริมพลังใจ แม่สู่ลูก

  สร้างสรรค์กิจกรรมกำลังใจแด่แม่ของเด็กป่วยเรื้อรังที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลนานหลายปี

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 4%
  เหลืออีก 93 วัน จำนวนผู้บริจาค 8
 • ส่งหนังสือให้โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้

  มอบอนาคต มอบหนังสือ...มอบโอกาสในการเรียนรู้ช่วยห้องสมุดโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม ในภาคใต้

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 36%
  เหลืออีก 0 วัน จำนวนผู้บริจาค 45
 • ปันน้ำใจให้พี่น้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย

  ระดมทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกผลักดันจากประเทศมาเลเซียกลับสู่ประเทศไทย เพื่อให้เด็กและผู้หญิงกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมได้อย่างปลอดภัย โดยนำเงินระดมทุนดังกล่าวไปสนับสนุนเป็นค่าอาหารและค่าเดินทางให้แก่เด็กและผู้หญิง

  เป้าหมาย

  44,880 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 7%
  เหลืออีก 85 วัน จำนวนผู้บริจาค 5
 • โมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุข เราก็สุข

  การทำโมบายสถานีการเรียนรู้ เป็นรถห้องสมุด พร้อมมีจอหนังเร่ เคลื่อนไปที่ตามชุมชนเพื่อป้องกันคนออกมาเร่ร่อน และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งการเรียนรู้ ด้านเพศศึกษา ยาเสพติด ผ่านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

  เป้าหมาย

  51,700 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 17%
  เหลืออีก 61 วัน จำนวนผู้บริจาค 13
 • มัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน”

  เทคโนโลยีมัลติพอยท์ที่ทำให้เด็ก 40 คนสามารถใช้คอมพ์เครื่องเดียวในการเรียนพร้อมกัน

  เป้าหมาย

  47,400 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 58%
  เหลืออีก 31 วัน จำนวนผู้บริจาค 31
 • เด็กรักน้ำตกภูวัว

  ปลูกฝังเด็กภูวัวรักสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือรณรงค์เรื่องขยะในแหล่งท่องเที่ยว “น้ำตกถ้ำพระภูวัว”พร้อมดึงความร่วมมือของชุมชน

  เป้าหมาย

  15,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 24%
  เหลืออีก 30 วัน จำนวนผู้บริจาค 7
 • แกะสลักสบู่อาชีพเพื่อทุนการศึกษา

  โรงเรียนบ้านช้างคับเปิดโอกาสต่อยอดอาชีพในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จุดเริ่มต้นจากการพัฒนาต่ออาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนช่วยเหลือครอบครัวทำให้เด็กและครอบครัวสามารถอยู่ในพื้นที่และเลี้ยงตัวเองได้

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 44%
  เหลืออีก 31 วัน จำนวนผู้บริจาค 12
 • คืนครูให้โรงเรียนบ้านไกรเกรียง

  ช่วยการหยุดปิดห้องเรียนสาขาไกรเกรียง ท้ายเขื่อนศรีสวัสดิ์ ด้วยการคืนครูให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล

  เป้าหมาย

  115,500 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 64%
  เหลืออีก 31 วัน จำนวนผู้บริจาค 63