โครงการ

 • ภัยพิบัติ

  อุปกรณ์ดับไฟป่าให้ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  ไฟป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปีในพื้นที่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ การดูแลป้องกันและดับไฟป่ายังมีอุปสรรคที่ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ในการจัดการ จึงเห็นควรระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

  เป้าหมาย

  145,876 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  32 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 5
 • เด็กและเยาวชน

  ขอห้องวิทยาศาสตร์ในฝันให้นักเรียนดอย

  โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ละจัดหาอุปกรณ์สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็กชนเผ่ากว่า 133 คนในโรงเรียนบ้านห้วยมะแกงมีโอกาสสัมผัสกับการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้สนุกกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์ที่ดี อันเป็นการส่งต่อความรู้ให้แก่เด็กๆ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความรักการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ สามารถสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องวิทยาศาตร์ในฝันได้

  เป้าหมาย

  43,945 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  215 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 13
 • เด็กและเยาวชน

  ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนชาวเขา

  ร่วมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนานักเรียนชาวเขาและนักเรียนด้อยโอกาส

  เป้าหมาย

  1,056,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 53%
  185 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 183
 • เด็กและเยาวชน

  แสงสว่างนี้พี่ให้น้องในโรงเรียนห้วยหินลาดใน 2024

  โรงเรียนห้วยหินลาดใน ไม่มีไฟ้าฟ้าใช้ อาศัยไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์ แต่ตอนนี้แบตเตอรี่ระเบิดไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ อยากได้ชุดโซลาเซลล์ชุดใหม่

  เป้าหมาย

  148,467 บาท
  ดำเนินการแล้ว 10%
  123 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 40
 • เด็กและเยาวชน

  ทุนสร้างโอกาส พลิกชีวิต สู่การตั้งหลักของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร

  ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถขอสำเร็จการศึกษาเพื่อนำวุฒิการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อได้เนื่องจากติดค้างค่าบำรุงการศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้ไปต่อในด้านการเรียนหรือการประกอบอาชีพ นำมาซึ่งการได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อหลุดพ้นกับดักความยากจน และลดความเสี่ยงและความรุนแรงต่อภาวะเปราะบางที่จะเกิดขึ้นในตัวพวกเขาต่อไป

  เป้าหมาย

  440,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 4%
  62 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 40
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  ส่งเตียงให้ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้

  ร่วมสนับสนุนค่าขนส่งเตียง 100 เตียง เพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุยากไร้ โดยมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการบริหารจัดการ ประสานงาน ดูแลขนส่งเตียงและอุปกรณ์ช่วยเหลือจากผู้บริจาคส่งมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ที่กำลังต้องการ

  เป้าหมาย

  275,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 18%
  123 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 120
 • เด็กและเยาวชน

  ใครๆก็เรียนได้ เพื่อช่วยเหลือน้องกลุ่มเปราะบาง ปี 4

  เพราะเราอยากให้ “เด็กในชุมชนแออัด” กับ “เด็กเร่ร่อน” ที่เข้าร่วมโครงการ เรียนหนังสือจนจบไม่ไปข้องแวะกับการเป็นยุวอาชญากร (ลักเล็กขโมยน้อย) งานขายบริการ หรือ ใช้สารเสพย์ติด เราเชื่อว่ากิจกรรมเสริมพลังบวกจะทำให้น้องๆ ได้พัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ฝันไว้ กิจกรรมครั้งนี้เราตั้งใจชวน เยาวชน 80 คนมาร่วมโครงการกับเรา

  เป้าหมาย

  76,560 บาท
  ดำเนินการแล้ว 8%
  93 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 17
 • เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  น้องประภานิช นอนซมติดเตียง ป่วยโรคน้ำคั่งในสมอง

  หนึ่งชีวิตเล็ก ๆ ต้องอดทนต่อสู้กับโรคร้าย ตั้งแต่อายุได้ 8 เดือน หลังผ่าคลอดก่อนกำหนด ตัวร้อน นอนร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน แม่ของ “น้องประภานิช” จึงพาน้องไปพบแพทย์ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นพบเด็กหัวโตผิดปกติ แพทย์แนะนำผ่าตัดสมอง วันนี้น้องยังต้องไปหาหมออยู่ตลอด จึงต้องการเตียงและอุปกรณ์เพื่อดูแลน้องต่อไป

  เป้าหมาย

  51,315 บาท
  ดำเนินการแล้ว 39%
  57 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 44
 • สิ่งแวดล้อม

  สวน 15 นาที 39 Wattana pocket park : พื้นที่สาธารณะเพื่อคนในกรุงเทพ

  เพิ่มลมหายใจให้คนกรุงเทพ ด้วยการสร้าง "สวน 39 วัฒนา Pocket park" หนึ่งในพื้นที่นำร่องของโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เราหวังว่าเราจะมี Pocket park ใน 50 เขตของกทม.ด้วยความร่วมมือจากทุกคน

  เป้าหมาย

  276,650 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  62 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 12
 • เด็กและเยาวชน

  Life hero x ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ 2567

  ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กเยาวชนกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติภาพ และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายต่อไป

  เป้าหมาย

  2,833,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  307 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 55
 • เด็กและเยาวชน อื่นๆ

  บ้านพิงใจสำหรับแม่และลูกที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง

  แรงงานหญิงข้ามชาติที่อยู่ใน อ.แม่สอด ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวไม่แตกต่างจากผู้หญิงชาติอื่นๆ ทั่วโลก แต่การเข้าถึงบริการต่างๆ จากภาครัฐยังเป็นสิ่งที่ท้าทาย โครงการนี้จึงขอสนับสนุนค่าเช่าบ้านพักชั่วคราวสำหรับแรงงานหญิงข้ามชาติและเด็ก 8 ครอบครัวที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงนี้เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเป็นที่พักที่ปลอดภัย เยียวยาอารมณ์ จิตใจและความมั่นคงทางการเงิน จนผู้หญิงและเด็กสามารถกลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างปลอดภัย

  เป้าหมาย

  171,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  215 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 49
 • เด็กและเยาวชน

  คอมพิวเตอร์เพื่อน้องโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ให้เด็ก 34 คนจากโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน มีโอกาสเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่สำคัญเพื่อเพิ่มทักษะของเด็ก ๆ

  เป้าหมาย

  101,750 บาท
  ดำเนินการแล้ว 15%
  154 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 29