โครงการ

 • COVID THAILAND AID ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบต่อโควิด19

  ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วไทยในสภาวะที่โควิด-19 ด้วยการ 1.) ชุดยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวรายได้น้อย และผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ 2.) อาหารให้คนไร้บ้าน 3.) กองทุนฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่อยู่แนวหน้ารับมือโรคนี้โดยตรง

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 80%
  31 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,073
 • Food for Heroes หนึ่งกล่องหนึ่งกำลังใจ ช่วยบุคลากรโรงพยาบาลไทยสู้ภัย Covid-19

  ให้หนึ่งกล่องของคุณเป็นหนึ่งกำลังใจ ส่งอาหารให้บุคลากรโรงพยาบาลทุกส่วนงาน เพราะเราอยากให้ฮีโร่ได้ทานอาหารที่ดี และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกวัน และยังมุ่งสนับสนุนการกระจายรายได้ให้แก่ผู้บริการอาหารรายย่อยของไทย ด้วยแพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ Event Banana Catering จัดส่ง 9 โรงพยาบาลทั่วกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

  เป้าหมาย

  792,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 67%
  1 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 488
 • Life Hero Thailand x ลูกเหรียง ปีการศึกษา 2563

  การสูญเสียเสาหลักจากเหตุการณ์ความไม่สงบทำให้ครอบครัวขาดรายได้ ต้องหยุดเรียนหนังสือ จึงขอชวนมามอบโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนต่อ

  เป้าหมาย

  2,501,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 78%
  31 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 204
 • UNICEF NextGen

  NextGen supports UNICEF Thailand to raise awareness about children’s issues.

  เป้าหมาย

  900,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 34%
  1 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 51
 • เทใจมอบรอยยิ้ม

  ขอชวนมอบโอกาสให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 100 คน ทั่วประเทศไทย ได้กลับมายิ้มอย่างสดใสด้วยการสมทบทุนค่าผ่าตัด

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 24%
  184 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 431
 • Smart Patrol เทคโนโลยีปกป้องป่าและสัตว์ป่า

  ร่วมสนับสนุนเครื่องมือดูแลป่า Smart Patrol ให้ผู้พิทักษ์ป่ารักษาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เป้าหมาย

  2,109,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 34%
  1 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 353
 • ใครรักป่ายกมือขึ้น

  ขอเชิญร่วมขยับจับมือกันดูแลผู้พิทักษ์ป่า มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต สร้างความอุ่นใจตอบแทนพวกเขาที่ดูแลผืนป่าให้พวกเรา

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 94%
  215 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 637
 • จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงให้กับโรงเรียนวัดอรัญญิการามจังหวัดอุตรดิตถ์

  จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงให้กับโรงเรียนวัดอรัญญิการามจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อให้ครูสามารถมีข้อมูลเด็กรายคน และทำการเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆได้

  เป้าหมาย

  10,670 บาท
  ดำเนินการแล้ว 62%
  77 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 24
 • ตะกร้าเทใจ+เติมของตู้เทใจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

  ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วไทยที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยการเติมของในตู้เทใจใน จ..ยะลา เป็นระยะเวลา 2 เดือน

  เป้าหมาย

  88,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 21%
  31 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 20
 • ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือชุมชนแออัดเขตยานนาวาและบางนา

  ระดมทุนจัดทำถุงยังชีพให้ 2000 ครอบครัวเพื่อนำไปช่วยประชาชนในชุมชนแออัด และชุมชนที่อยู่นอกระบบเขตยานนาวาและบางนาที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  เป้าหมาย

  660,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  16 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 18
 • จ้างงาน-แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 กระจกเงา

  สนับสนุนการจ้างงาน แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 จำนวน 35-50 คนต่อวันในเดือนพฤษาภาคม-มิถุนายน 2563 เพื่อคนเหล่านี้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัว พร้อมทำให้คนที่รอรับถุงยังชีพกว่า 24,000 ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือที่เร็วขึ้น

  เป้าหมาย

  1,122,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 66%
  31 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 649
 • สร้างอาชีพให้ 90 ครอบครัวเปราะบางใน จ.ยะลา สู้ภัยโควิด

  หัวหน้าครอบครัวที่เคยเดินทางไปทำงานนอกหมู่บ้าน นอกจังหวัด และนอกประเทศต้องตกงานเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด ทำให้ครอบครัวที่ยากจนอยู่แล้วมีความลำบากมากขึ้น ลูกเหรียงช่วย 90 ครอบครัวในจ.ยะลาที่ภาวะความลำบากพิเศษได้รับการจ้างงานมีรายได้เสริมซึ่งจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มการเข้าถึงอาหารที่จำเป็น เกิดการหมุนเวียนเงินเพิ่มเติมในชุมชน

  เป้าหมาย

  190,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 118%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 40