โครงการ

 • ต่อยอดความรู้ให้น้องด้วยห้องเรียนดิจิทัล

  ร่วมกันต่อยอดความรู้ ช่วยกันสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วยการสนับสนุนค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน

  เป้าหมาย

  500,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 2%
  41 วัน จำนวนผู้บริจาค 13
 • ร่วมกันเยียวยาเด็กๆ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ลูกเหรียง)

  ร่วมกันสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนในการดำเนินชีวิตให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  เป้าหมาย

  1,559,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 17%
  72 วัน จำนวนผู้บริจาค 68
 • หมื่นฝันปันโอกาส

  ทำให้ 10,000 ฝันของเด็กนักเรียนได้ไปต่อ ด้วยการสนับสนุนครูจาก Teach For Thailand ให้ได้สอนในโรงเรียนครบ 3 เทอม จนจบปีการศึกษา 2561

  เป้าหมาย

  6,315,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 21%
  11 วัน จำนวนผู้บริจาค 201
 • ที่นี่ฉันเรียกว่า 'บ้าน'

  มาร่วมสร้างคำว่า 'บ้าน' ให้เป็นคำที่อบอุ่นในใจของกลุ่มคนไร้บ้านด้วยการแบ่งปัน ช่วยเหลือ ให้กลุ่มคนไร้บ้านให้มีสุขภาวะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  เป้าหมาย

  44,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 6%
  41 วัน จำนวนผู้บริจาค 6
 • อาหารไก่ไข่อินทรีย์สำหรับเกษตรกรรายย่อย

  สร้างรายได้ให้เกษตรกรรายย่อยในชนบท จากการขายไข่ไก่อินทรีย์ โดยให้แม่ไก่ได้กินอาหารที่บดจากส่วนผสมจากธรรมชาติและสมุนไพรจากท้องถิ่น ที่อร่อยและปลอดภัย

  เป้าหมาย

  55,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 0%
  82 วัน จำนวนผู้บริจาค 1
 • Rice4Good ส่งข้าวให้เด็กดอย

  ส่งข้าวให้เด็กดอย-ตะเข็บชายแดน เพราะเด็กยากไร้หลายคนต้องอาศัยอยู่ที่โรงเรียน แต่งบสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอ เราจึงอยากชวนทุกคนส่งข้าวสารไปให้น้องได้กิน

  เป้าหมาย

  300,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 2%
  131 วัน จำนวนผู้บริจาค 9
 • ระดมทุนช่วยผู้หนีภัยสู้รบในศูนย์พักพิงอิตุท่า

  พี่น้องกะเหรี่ยงในค่ายผู้ลี้ภัยค่ายอิตุท่ากับค่ายอูแวโกลซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาละวิน ตรงกันข้ามกับอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กำลังถูกตัดความช่วยเหลือและไม่มีแม้แต่ข้าวสาร เครือข่ายกะเหรี่ยง คณะทำงานกลุ่มเยาวชนกะเหรี่ยงชายแดน (BKYWG) เตรียมร่วมจัดงานระดมทุน “ซับน้ำตา อิตุท่า”

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 12%
  41 วัน จำนวนผู้บริจาค 14
 • The white room ค่ายวิทย์สุดสนุกแก่เด็กพื้นที่ห่างไกล

  เรียนสนุก ทดลองจริง ตื่นเต้นจัง The white room โครงการที่พี่นักวิทยาศาสตร์หัวกะทิของประเทศขออาสาไปออกค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาส เพื่อถ่ายทอดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

  เป้าหมาย

  73,920 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 21%
  16 วัน จำนวนผู้บริจาค 15
 • มหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี

  งานแนะแนวที่รวบรวมข้อมูลการศึกษาสำหรับเด็กพิการอย่างรอบด้าน พร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่คนพิการต้นแบบ เพราะเราเชื่อว่าความพิการไม่ใช่อุปสรรคทางการศึกษา ถ้าคุณก็เชื่อแบบนั้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสานฝันให้น้องๆ กัน

  เป้าหมาย

  66,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 23%
  11 วัน จำนวนผู้บริจาค 18
 • Young O Der สูงวัยยังไหวอยู่

  ผลิตสื่อ VCD ชุด Young O Der สูงวัยยังไหวอยู่ จำนวน 1,000 แผ่นเพื่อมอบให้ผู้สูงวัยหันมาออกกิจกรรมทางกายไปด้วยกัน เพื่อลดการป่วยติดเตียง

  เป้าหมาย

  11,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 56%
  11 วัน จำนวนผู้บริจาค 8
 • สร้างโรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อย

  ทุกสุดสัปดาห์ เราจะจัดกิจกรรมให้เด็กในชุมชนได้เรียนรู้เพิ่มเติม เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์เพราะเด็กของเราบางคนยังไม่ได้รับการศึกษาที่เพียงพอ แต่วันนี้เรายังขาดโรงอาหาร เด็กยังต้องกินข้าวที่พื้นดิน เราจึงอยากสร้างโรงอาหารที่ถูกสุขอนามัย

  เป้าหมาย

  103,735 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 27%
  41 วัน จำนวนผู้บริจาค 17
 • มอบ"ถุงกำลังใจ" ให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุยากไร้

  ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุยากไร้ ด้วยการมอบของใช้จำเป็นให้ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

  เป้าหมาย

  660,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 4%
  131 วัน จำนวนผู้บริจาค 21