โครงการ

 • UNICEF NextGen 2021

  Join UNICEF NextGen and make a real difference for children.

  เป้าหมาย

  981,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 14%
  65 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 83
 • ใครรักป่ายกมือขึ้น 2563-2564

  ขอเชิญร่วมขยับจับมือกันดูแลผู้พิทักษ์ป่า มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตอบแทนพวกเขาที่ดูแลผืนป่าให้พวกเรา

  เป้าหมาย

  2,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 58%
  157 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 612
 • เทใจมอบรอยยิ้ม

  ขอชวนมอบโอกาสให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 100 คน ทั่วประเทศไทย ได้กลับมายิ้มอย่างสดใสด้วยการสมทบทุนค่าผ่าตัด

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 80%
  157 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2,589
 • ปรึกษาปัญหาคาใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยา

  ช่วยเยาวชนที่อยู่ในภาวะเครียด วิตกกังวล หรือกลุ่มโรคซึมเศร้า ได้รับการดูแลจิตใจกับนักจิตวิทยา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านจิตใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

  เป้าหมาย

  2,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 51%
  157 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 384
 • มอบทุนการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแก่นักศึกษาที่ขาดแคลน จำนวน 10 คน ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรที่เป็นที่ต้องการสูงของสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนที่มาจากส่วนภูมิภาค บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่อยู่ในสถานะที่จะสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรได้อย่างเต็มที่. หลักสูตรดังกล่าว ใช้เวลาศึกษาเพียง 1 ปี เมื่อจบการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทันที ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาและช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ได้ด้วย และในปี 2564 นี้มูลนิธิฯยังคงมีแผนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 300,000 บาท แก่นักศึกษาที่ขาดแคลน จำนวน 10 ราย

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 27%
  35 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 90
 • คืน 30 ล้านชั่วโมง คิวดีไม่รอฉีดนาน

  ติดตั้งระบบในพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน 10 แห่ง ที่มีความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วน โดยใช้ระบบ QueQ มาช่วยลดเวลาการรอคอย และลดความแออัดของผู้มารอรับการฉีดวัคซีน เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ และขยายความช่วยเหลือไปยังคิวตรวจโควิด-19 เชิงรุกในหลายๆ พื้นที่อย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่รุนแรงขึ้น

  เป้าหมาย

  4,320,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  157 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 176
 • “Save แม่สอด” ร่วมด้วยช่วยบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลหน้าด่านสู้โควิด-19

  จัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาลทุกแห่ง , โรงพยาบาลสนาม 12 แห่ง รวมถึง Home Isolation และ Community Isolation ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ต้องดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 1,432 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคจำนวนมากอย่างเร่งด่วนในทุกวัน เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากความเสี่ยง

  เป้าหมาย

  948,418 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  29 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1
 • “รู้ไว รักษาทัน” ระดมทุนจัดซื้อชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง “Rapid Antigen Test” 800 ชุด ให้ผู้ที่ขาดโอกาสและยากลำบากในการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ

  จากสถานการณ์ปัจจุบันทำการแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เกินกว่าความสามารถของสถานพยาบาลที่จะรองรับการตรวจหาเชื้อ ทางทีมงานได้มองเห็นความสำคัญในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว จึงริเริ่มที่โครงการ “รู้ไว รักษาทัน” เพื่อระดมทุนเพื่อจัดซื้อชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง “Rapid Antigen Test” จำนวน 800 ชุด โดยนำไปมอบให้กับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อ ที่ยังขาดโอกาสและยากลำบากในการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดปัญหาการรอคิวนานและความแออัด ที่สำคัญจะสามารถช่วยให้ตรวจพบเชื้อได้เร็วขึ้น และได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที

  เป้าหมาย

  262,240 บาท
  ดำเนินการแล้ว 4%
  12 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 27
 • ฝ่าวิกฤตขาดแคลนเตียง ด้วยเตียงกระดาษลูกฟูก Phase2 ! มอบอีก 1,000 เตียง เพื่อโรงพยาบาลสนาม 11 แห่งทั่วประเทศ

  มอบเตียงกระดาษลูกฟูก เพื่อโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ 11 แห่งโดยเร่งด่วน คุณมอบ 1เตียง สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทยพร้อมสบทบเพิ่มให้อีก 1 เตียงทันที

  เป้าหมาย

  495,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 51%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 146
 • “ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิด ได้ถึงบ้าน”

  "ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน” ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในภาวะวิกฤตเตียงเต็ม ให้ได้รับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation ด้วยตนเองภายใต้การดูแลของแพทย์และ Care Giver ติดตามอาการตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะรับดูแลผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ที่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน ให้สามารถได้รับการดูแลอย่างอุ่นใจและได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที กรณีต้องได้รับการรักษาในสถานพยาบาล ก็จะมีทีมประสานดูแลส่งต่อ ซึ่งผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพียงแค่แอดไลน์ “ช่วยด้วย”

  เป้าหมาย

  3,034,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 14%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 230
 • food for fighters ถุงยังชีพเพื่อสนับสนุนนักสู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  มอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 ที่เคหะชุมชนร่มเกล้า กทม.

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 17%
  19 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 70
 • ชุดดูแลสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

  มีผู้ป่วยโควิด-19 และญาติ มากกว่า 80% ที่รู้ว่าตนเองติดโควิด-19 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานดูแล ต้องรอโดยไม่มีแนวทางในการดูแลอาการตนเองเบื้องต้น ชุดดูแลสุขภาพด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 โดย เทใจ x สบายดีบอต จะประกอบไปด้วยสิ่งของที่จำเป็นในการบรรเทาอาการด้วยตนเองเบื้องต้น พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติตนระหว่างรอความช่วยเหลือ เพื่อให้บรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยและญาติจนกว่าความช่วยเหลือจะมาถึงได้

  เป้าหมาย

  451,100 บาท
  ดำเนินการแล้ว 55%
  57 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 278