โครงการ

 • ส่งหนังสือให้โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้

  มอบอนาคต มอบหนังสือ...มอบโอกาสในการเรียนรู้ช่วยห้องสมุดโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม ในภาคใต้

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 7%
  เหลืออีก 62 วัน จำนวนผู้บริจาค 8
 • โมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุข เราก็สุข

  การทำโมบายสถานีการเรียนรู้ เป็นรถห้องสมุด พร้อมมีจอหนังเร่ เคลื่อนไปที่ตามชุมชนเพื่อทำงานเชิงรุกในการป้องกันคนออกมาเร่ร่อน และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งการเรียนรู้ ด้านเพศศึกษา ยาเสพติด เป็นหารเรียนรู้ผ่านการเล่น พวกเขาร้องเพลง เล่นเกมส์ วิ่งวุ่น รุมหัวระบายสี แปะงานประดิษฐ์ กินขนม และดูหนัง

  เป้าหมาย

  51,700 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 4%
  เหลืออีก 52 วัน จำนวนผู้บริจาค 5
 • อุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

  ชวนสนับสนุนอุปกรณ์รับประทานอาหารให้กับเด็กดอย โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 57%
  เหลืออีก 33 วัน จำนวนผู้บริจาค 42
 • มัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน”

  เทคโนโลยีมัลติพอยท์ที่ทำให้เด็ก 40 คนสามารถใช้คอมพ์เครื่องเดียวในการเรียนพร้อมกัน

  เป้าหมาย

  47,400 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 55%
  เหลืออีก 32 วัน จำนวนผู้บริจาค 26
 • เด็กรักน้ำตกภูวัว

  ปลูกฝังเด็กภูวัวรักสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือรณรงค์เรื่องขยะในแหล่งท่องเที่ยว “น้ำตกถ้ำพระภูวัว”พร้อมดึงความร่วมมือของชุมชน

  เป้าหมาย

  30,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 11%
  เหลืออีก 32 วัน จำนวนผู้บริจาค 6
 • ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ จ.กระบี่

  ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ให้ดีและช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้น

  เป้าหมาย

  42,991 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 66%
  เหลืออีก 32 วัน จำนวนผู้บริจาค 37
 • แกะสลักสบู่อาชีพเพื่อทุนการศึกษา

  โรงเรียนบ้านช้างคับเปิดโอกาสต่อยอดอาชีพในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จุดเริ่มต้นจากการพัฒนาต่ออาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนช่วยเหลือครอบครัวทำให้เด็กและครอบครัวสามารถอยู่ในพื้นที่และเลี้ยงตัวเองได้

  เป้าหมาย

  40,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 14%
  เหลืออีก 16 วัน จำนวนผู้บริจาค 7
 • คืนครูให้โรงเรียนบ้านไกรเกรียง

  ช่วยการหยุดปิดห้องเรียนสาขาเกรียงไกร ท้ายเชื่อนศรีสวัสดิ์ ด้วยการคืนครูให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล

  เป้าหมาย

  115,500 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 59%
  เหลืออีก 32 วัน จำนวนผู้บริจาค 52
 • ปันน้ำใจช่วยรักษาเด็กป่วย

  ช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยยากไร้ทั่วประเทศ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิยุวรักษ์

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 11%
  เหลืออีก 299 วัน จำนวนผู้บริจาค 26
 • ทำหมันแมวสัญจร

  ดูแลน้องแมวไม่มีเจ้าของให้มีสุขภาพดีและมีความสุข ด้วยการสัญจรทำหมันแมวตามวัดและชุมชนต่างๆ เพื่อรักษาสุขภาพของแม่แมว ลดโรคติดต่อ และลดการเกิดลูกแมวข้างถนน

  เป้าหมาย

  300,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 16%
  เหลืออีก 214 วัน จำนวนผู้บริจาค 61
 • ยารักษาโรคเพื่อชาวบ้านชายแดนอุ้มผาง

  จัดซื้อยาให้แก่ชาวบ้านยากไร้ คนชายขอบ คนไร้สัญชาติ ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง

  เป้าหมาย

  300,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 1%
  เหลืออีก 92 วัน จำนวนผู้บริจาค 3
 • รักษาป่าใหญ่ ให้คนไทยทั้งชาติ

  สนับสนุนเสบียงอาหารและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก

  เป้าหมาย

  1,000,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 12%
  เหลืออีก 275 วัน จำนวนผู้บริจาค 114