โครงการ

 • ร่วมกันเยียวยาเด็กๆ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

  ร่วมกันสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนในการดำเนินชีวิตให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  เป้าหมาย

  1,559,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 0%
  เหลืออีก 189 วัน จำนวนผู้บริจาค 3
 • หมื่นฝันปันโอกาส

  ทำให้ 10,000 ฝันของเด็กนักเรียนได้ไปต่อ ด้วยการสนับสนุนครูจาก Teach For Thailand ให้ได้สอนในโรงเรียนครบ 3 เทอม จนจบปีการศึกษา 2561

  เป้าหมาย

  6,315,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 16%
  เหลืออีก 49 วัน จำนวนผู้บริจาค 127
 • สร้างอนาคตเด็กไทย...วันนี้ สร้างอนาคต สร้างสังคมไทยที่มีคุณภาพ

  เทใจดอทคอม ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ที่ทำงานด้านทุนการศึกษามากว่า 20 ปี จนมีเด็กเรียนจบไปแล้วกว่า 4,000 คน เพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่ได้รับจากคุณจะเปลี่ยนชีวิตของเด็กให้มีอนาคตที่สดใสได้จริง

  จำนวนผู้บริจาค 67
 • นาแลกป่า - ทางออกที่ยั่งยืนในการฟื้นฟูป่า

  ฟื้นฟูพื้นที่ป่า 300 ไร่ ด้วยการแลกเปลี่ยนพื้นที่นาให้เกษตรกร พร้อมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้มีกติการ่วมกันดูแลป่าไม่ให้ถูกทำลายอีก

  เป้าหมาย

  1,400,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 0%
  เหลืออีก 189 วัน จำนวนผู้บริจาค 2
 • เพื่อนยามยาก วันพบรัก(ษา)ระหว่างผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้สูงอายุในชุมชม

  เราจะจัดวันนัดระหว่างผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้สูงอายุเดือนละ 2 ครั้งให้ผู้ดูแลคนไข้ได้เคาะประตูเพื่อติดตามสุขภาพและให้กำลังใจผู้สูงอายุผู้ยากไร้ตลอดระยะเวลา 1 ปี

  เป้าหมาย

  1,298,880 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 0%
  เหลืออีก 189 วัน จำนวนผู้บริจาค 2
 • ที่นี่...มีเด็กหาย

  เมื่อเด็กหายไม่อยู่ในความทรงจำนั่นอาจหมายรวมถึงการไม่อยู่ในความใส่ใจที่จะติดตามหา ป้ายขนาดใหญ่ ประกาศตามหาตัวเด็กชายวัย 5 ขวบ เป็นสัญลักษณ์ ณ จุดยุทธศาสตร์ใจกลางสนามบินขอนแก่น เพื่อย้ำเตือนว่า “ที่นี่...มีเด็กหาย”

  เป้าหมาย

  390,500 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 0%
  เหลืออีก 128 วัน จำนวนผู้บริจาค 1
 • กองทุนเพื่อคนเร่ร่อนชายแดนแม่สาย

  เมื่อคนเร่ร่อนขาดแคลนทั้งอาหาร ยา และเครื่องนุ่มห่ม กลุ่มครูน้ำที่ดูแลจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกันตั้งกองทุนเพื่อคนเร่ร่อนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า (จ.เชียงราย-จ.ท่าขี้เหล็ก)ให้ได้รับการดูแลบ้าง

  เป้าหมาย

  39,600 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 1%
  เหลืออีก 97 วัน จำนวนผู้บริจาค 1
 • สานฝันให้นักกายกรรม(ไร้)สัญชาติ

  เด็กไร้สัญชาติถูกจำกัดสิทธิ์ในการออกนอกพื้นที่ แต่พวกเขาหมั่นฝึกซ้อมกายกรรม ด้วยความหวังว่าวันหนึ่งจะได้แสดงความสามารถและถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของพวกเขาให้ทุกคนได้ชม

  เป้าหมาย

  74,162 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 4%
  เหลืออีก 87 วัน จำนวนผู้บริจาค 5
 • ขอห้องเรียนให้น้องอนุบาล

  เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนอ่างทองพัฒนาใช้พื้นห้องเขียนหนังสือ เราจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันสนับสนุน โต๊ะ เก้าอี้ ของน้องอนุบาล ตู้เก็บที่นอน ตู้เก็บเอกสาร และอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก

  เป้าหมาย

  38,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 11%
  เหลืออีก 67 วัน จำนวนผู้บริจาค 9
 • ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ(2)

  เยียวยาให้กำลังใจ ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในชุมชนให้มีความสุขและเข้าถึงทรัพยากรในการรักษา

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 10%
  เหลืออีก 21 วัน จำนวนผู้บริจาค 7
 • พาเป็ดขึ้นดอย

  จัดสร้างโรงเรือนและพื้นที่สำหรับเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ เพื่อเป็นอาหารกลางวัน สร้างรายได้ และแปรรูปเป็นไข่เค็ม เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ในการฝึกฝนอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพค้าขายให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 13%
  เหลืออีก 20 วัน จำนวนผู้บริจาค 14
 • The Food Must Go On อาหารดี เราไม่เท

  ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่เหลือจากการขาย ก่อนส่งต่อให้กับองค์กรดูแลผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในกรุงเทพและเมืองใหญ่ ในขณะเดียวกันก็ช่วยแบ่งเบาภาระขององค์กรที่ดูแลผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า

  เป้าหมาย

  60,500 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 24%
  เหลืออีก 5 วัน จำนวนผู้บริจาค 26