โครงการ

 • พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง ปี 2

  หนังสือเดิมที่มีในห้องสมุดเก่ามากแล้ว จึงอยากชวนทุกคนมาซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดให้เด็กๆ ใน 27 โรงเรียนทั่วประเทศ

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 9%
  74 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 18
 • Heart Hero ฮีโร่ใหม่หัวใจแข็งแรง

  เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการ แต่กำเนิด เป็นฮีโร่สุขภาพดี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กชวนมอบโอกาสให้เด็ก ที่หัวใจพิการแต่กำเนิด 20 คน ได้เข้ารับผ่าตัด เปลี่ยนลิ้นหัวใจทางสายสวน

  เป้าหมาย

  10,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  166 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 87
 • เทใจมอบรอยยิ้ม

  ขอชวนมอบโอกาสให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 100 คน ทั่วประเทศไทย ได้กลับมายิ้มอย่างสดใสด้วยการสมทบทุนค่าผ่าตัด

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  166 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 167
 • Smart Patrol เทคโนโลยีปกป้องป่าและสัตว์ป่า

  ร่วมสนับสนุนเครื่องมือดูแลป่า Smart Patrol ให้ผู้พิทักษ์ป่ารักษาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เป้าหมาย

  2,109,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 21%
  178 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 124
 • ใครรักป่ายกมือขึ้น

  ขอเชิญร่วมขยับจับมือกันดูแลผู้พิทักษ์ป่า มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต สร้างความอุ่นใจตอบแทนพวกเขาที่ดูแลผืนป่าให้พวกเรา

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 42%
  166 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 311
 • มุ้งป้องกันยุงแก่เด็กอนุบาล 6 โรงเรียน

  ระดมทุนซื้อมุ้งเด็กนักเรียนอนุบาล 150 คนใน 6 โรงเรียนใน จ.แม่ฮ่องสอนที่ติดอยู่กับผืนป่า เพื่อให้เด็กนอนกลางวันอย่างปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรีย พร้อมระดมผู้ปกครองกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่

  เป้าหมาย

  66,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 71%
  74 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 40
 • Connect Fest เทศกาลแห่งแรงบันดาลใจ

  พาคนรุ่นใหม่จากทั่วประเทศมาเรียนรู้ความแตกต่างและสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม เราจึงชวนทุกคนมาร่วมสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้ออกจากพื้นที่มารู้จักเพื่อนที่ทำงานในประเด็นอื่นๆ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจว่าพวกเขาสามารถนำศักยภาพของตนเองเปลี่ยนแปลงสังคมจากเล็กไปใหญ่ได้

  เป้าหมาย

  99,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  1 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 5
 • กองทุนเปิดหัวใจ เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดได้ไปต่อ

  จังหวัดตราด ไม่มีห้องตรวจฉีดสีสวนหัวใจ การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลันจึงมีข้อจำกัด กองทุนเปิดหัวใจ เกิดขึ้นเพื่อจัดซื้อยา Tenecteplase ที่มีประสิทธิภาพในการเปิดหลอดเลือดหัวใจสูงและอัตราการเกิดเลือดออกในสมองต่ำ เพื่อให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิต

  เป้าหมาย

  242,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 50%
  166 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 23
 • ส่องกล้องลำไส้ใหญ่คัดกรองมะเร็ง

  มะเร็งลำไส้ใหญ่ทำให้คนไทยเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ เพราะกว่าจะรู้ก็สายเสียแล้ว การส่องกล้องเพื่อคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จะทำให้เจอมะเร็งเร็วขึ้นอาจจะเจอตอนที่เป็นแค่ติ่งเนื้อ ตัดแล้วไม่เกิดมะเร็ง หรือถ้าเจอตอนเป็นมะเร็งแล้วก็มักจะเป็นระยะต้นๆ ที่รักษาหายขาดได้ และโครงการนี้ยังพาอาสาสมัครทางแพทย์ไปให้ความรู้ประชาชนในการเรื่องการดูแลสุขภาพ

  เป้าหมาย

  321,310 บาท
  ดำเนินการแล้ว 48%
  13 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 35
 • สร้างอาชีพผลิตกระเป๋าแก่ผู้พิการ

  สนับสนุนจักรเย็บผ้าและวัสดุที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีอาชีพผลิต “กระเป๋าผ้าแฟชั่น” พร้อมหาช่องทางจำหน่าย ช่วยให้เขามีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้อย่างยั่งยืน

  เป้าหมาย

  59,400 บาท
  ดำเนินการแล้ว 37%
  44 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 29
 • กองทุนสร้างหมอต้นไม้ใหญ่

  เพิ่มปริมาณและคุณภาพหมอต้นไม้ใหญ่ (รุกขกร)ในประเทศไทย เพื่อให้หมอต้นไม้มาดูแลต้นไม้ใหญ่ให้มีชีวิตยาวนาน เป็นลมหายใจให้คนไทย และลดการตัดแต่งต้นไม้ที่ผิดวิธี เสี่ยงอันตรายกับการโค่นลงทำลายชีวิตและทรัพย์สิน

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 39%
  135 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 37
 • ศิลปะหัดสร้างรายได้สำหรับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว

  สร้างทักษะอาชีพด้านศิลปะให้แก่เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว 50 คนได้เรียนรู้การทำธุรกิจ สร้างรายได้ เพื่อให้เด็กเหล่านี้พึ่งพาตนเองในอนาคต

  เป้าหมาย

  46,250 บาท
  ดำเนินการแล้ว 33%
  136 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 15