project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

น้องประภานิช นอนซมติดเตียง ป่วยโรคน้ำคั่งในสมอง

หนึ่งชีวิตเล็ก ๆ ต้องอดทนต่อสู้กับโรคร้าย ตั้งแต่อายุได้ 8 เดือน หลังผ่าคลอดก่อนกำหนด ตัวร้อน นอนร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน แม่ของ “น้องประภานิช” จึงพาน้องไปพบแพทย์ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นพบเด็กหัวโตผิดปกติ แพทย์แนะนำผ่าตัดสมอง วันนี้น้องยังต้องไปหาหมออยู่ตลอด จึงต้องการเตียงและอุปกรณ์เพื่อดูแลน้องต่อไป

ระยะเวลาโครงการ 25 ม.ค. 2567 ถึง 25 เม.ย. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

51,483 บาท

เป้าหมาย

51,315 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 100%
จำนวนผู้บริจาค 92

สำเร็จแล้ว

หนึ่งชีวิตเล็ก ๆ ต้องอดทนต่อสู้กับโรคร้าย ตั้งแต่อายุได้ 8 เดือน หลังผ่าคลอดก่อนกำหนด ตัวร้อน นอนร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน แม่ของ “น้องประภานิช” จึงพาน้องไปพบแพทย์ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นพบเด็กหัวโตผิดปกติ แพทย์แนะนำผ่าตัดสมอง วันนี้น้องยังต้องไปหาหมออยู่ตลอด จึงต้องการเตียงและอุปกรณ์เพื่อดูแลน้องต่อไป

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

น้องประภานิช จ.ตาก ต้องผ่าคลอดก่อนกำหนด ด้วยน้ำหนักตัวเพียง 1.6 กิโลกรัม มีอาการตัวร้อน ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืน แม่จึงพาน้องไปพบแพทย์ที่คลินิกในตัว จ.ตาก คุณหมอสันนิษฐานว่า หัวโตผิดปกติ และดำเนินการรักษาด้วยการให้กินยา เมื่อเวลาผ่านไปอาการของน้องยังเป็นเช่นเดิม แม่จึงพาจนต้องพาไปที่โรงพยาบาลตากสินมหาราช คุณหมอได้ทำการตรวจหาสาเหตุของโรค และเอกซเรย์หัวน้องประภานิช เพื่อดำเนินการรักษาใหม่ ผลการตรวจเช็คครั้งนี้พบว่า มีน้ำคั่งในสมองเป็นจำนวนมาก ต้องได้รับการผ่าตัดโดยด่วน

ผ่าตัดครั้งแรก ที่โรงพยาบาลตากสินมหาราช จ.ตาก เพื่อนำน้ำที่คั่งในสมองออกผ่านไปด้วยดี แต่ยังคงต้องผ่าตัดครั้งที่สองเพื่อดำเนินการรักษาต่อเนื่อง ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปลี่ยนสายยางที่สอดเข้ากับสมองให้น้ำในสมองไหลผ่านท่อสายยางลงสู่ท่อปัสสาวะ แม้ว่าการผ่าตัดทั้งสองครั้งจะเรียบร้อยดีและอาการของน้องดีขึ้นตามลำดับ แต่กลับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝัน น้องมีอาการบวม มีตุ่มหนองขึ้นที่หลัง จึงต้องเข้าพบแพทย์อีกครั้ง

ผลจากแพทย์ตรวจเช็คอย่างละเอียดพบ สายยางที่ผ่าตัดในครั้งที่สองเกิดฉีกขาด ทำให้ต้องผ่าตัดอีกเป็นครั้งที่สาม โดยสอดสายยางเข้าสมองลงถึงท่อปัสสาวะ เพื่อให้น้ำคั่งในสมองไหลลงสู่ท่อปัสสาวะ อาการโดยรวมของน้องดีขึ้นจนสามารถกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านได้ แต่ไม่สามารถลุก ยืน วิ่งเล่นได้เหมือนเด็กคนอื่นๆ

 ปัจจุบันน้องประภานิช อายุครบ 14 ปีแล้ว ยังต้องนอนซมติดเตียง และพูดไม่ได้ ถึงแม้ว่ายังต้องดูแลรักษาตามอาการ แต่พ่อและแม่ของน้องประภานิช ก็ไม่เคยท้อถอย หวังว่าต้องมีสักวันที่ลูกสาวคนนี้จะพูดได้ เดินได้ เหมือนคนอื่นทั่วไป 

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ฯ ขอท่านผู้ใจบุญโปรดช่วยสนับสนุนอาหารและผ้าอ้อม พร้อมอุปกรณ์ดูแลความสะอาดสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ครอบครัวและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องประภานิชที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่อง

เด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติได้แก่

1) เด็กเจ็บป่วยรุนแรง

2) เด็กพิการหรือไม่มีผู้ใหญ่ดูแล หรืออาศัยอยู่กับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย

3) เด็กต้องรับภาระเลี้ยงดูคนในครอบครัวทั้งที่เป็นผู้พิการ หรือเป็นผู้สูงอายุ

4) เด็กที่ขาดความมั่นคงปลอดภัย ด้านที่อยู่อาศัย

ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติ

1) ระยะเร่งด่วน

• สนับสนุนการช่วยเหลือเฉพาะทาง

• สนับสนุนอาหารและน้ำเพื่อการยังชีพ

• ปรับปรุง ซ่อม สร้าง ที่พักอาศัยให้ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ

2) ระยะฟื้นฟู

• สร้างแหล่งอาหารในครัว เช่น การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

• สนับสนุนทุนการศึกษาหรือทุนพัฒนาทักษะอาชีพ

3) ระยะยาว

• ประสานหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับสนับสนุน

• มอบทุนพัฒนาทักษะอาชีพฟ

• ระดมจิตอาสาจากชุมชนและชาวบ้าน เพื่อร่วมให้การช่วยเหลือ

หมายเหตุ : กรณีที่เงินบริจาคเพียงพอสำหรับเด็กที่ท่านเมตตา มูลนิธิฯ ขออนุญาตนำเงินบริจาคไปใช้เพื่อความจำเป็นต่อเด็กในโครงการกองบุญกู้วิกฤติฯตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ขั้นที่ 1 การสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นที่ 2 วางแผนให้ความช่วยเหลือ

ขั้นที่ 3 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเตียงนอนพิเศษสำหรับผู้ป่วยติดเตียง 1 เตียง 25,000.00
2 ค่าช่วยเหลือและสงเคราะห์ยังชีพ นม ไข่ เดือนละ 1,000 บาท 12 เดือน 12,000.00
3 เครื่องปั่นอาหาร 1 เครื่อง 1,250.00
4 ชุดดูแลแผลกดทับ เช่น อุปกรณ์ทำแผล น้ำเกลือ แอลกอฮอล์ 70% สำหรับเช็ดแผล เดือนละ 500 บาท 12 เดือน 6,000.00
5 ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอก ผ้าเช็ดตัว เดือนละ 200 บาท 12 เดือน 2,400.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
46,650.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
4,665.00

ยอดระดมทุน
51,315.00