อ่านต่อ
อ่านต่อ

Total Donation 231,702,680 THB

Total Donors 141,276 People

Successful projects 460 Projects

Special Project

 • กองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด อย่างน้อย 6,000 คนทั่วประเทศ

  ศูนย์เด็กเล็กที่จำเป็นต้องปิดตัวลงในช่วงโควิด มีผลกระทบต่อตัวเด็กๆ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ตามหลักสูตร ไม่ได้เล่น อ่านนิทาน ร้องเพลงและทานอาหารที่มีโภชนาการดี นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ด้วยซึ่งต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในการทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว ถ้าไม่สามารถดูแลได้ดีก็จะกลายเป็นซ้ำเติมเด็กๆไปอีก เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีเด็กเล็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าศูนย์เด็กเล็ก อยู่ตามบ้านตามชุมชนอีกด้วย

 • Ashoka’s Giving Circle

  Identifying social innovations and equipping young people with changemaking skill.

 • พลิกไทย

  มาร่วมสร้างไทยให้แกร่ง พลิกเมืองไทยให้ดีกว่าเดิม เพราะเราเชื่อในพลังความคิดของคุณบวกกับพลังคนไทยทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่พลิกสังคมไทยให้ดีได้จริง

In progress projects

 • สร้างทายาทสืบสานภูมิปัญญาชาติพันธุ์

  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ และเสริมสร้างทักษะให้กับเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ เพื่อยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และสืบสานภูมิปัญญาของตนเพื่อความยั่งยืน

  Target

  103,950 THB
  Progressing 8%
  26 days left Total Donors 22
 • สวนป่าอาจารย์ป๋วยฯ ให้ชุมชนเรียนรู้ปลูกไม้มีค่า

  ร่วมต่อยอดการเรียนรู้ให้เยาวชนและชุมชนในมิติการบูรณะฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ชุมชน จากการปลูกไม้มีค่าแบบสวนป่า ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ๊งภากรณ์ จังหวัดชัยนาท นอกจากสร้างสำนึกรักธรรมชาติแล้ว ยังเป็นตัวอย่างการสร้างรายได้ระยะยาวให้กับชาวบ้าน ผ่านการปลูกป่ายั่งยืนอีกด้วย

  Target

  1,998,000 THB
  Progressing 26%
  26 days left Total Donors 110
 • โครงการทุนการศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานและเยาวชนไทย

  โครงการทุนการศึกษาในกรุงเทพมหานครเพื่อผู้ย้ายถิ่นฐานและเยาวชนไทย มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ จำนวน 14 ครอบครัว

  Target

  237,600 THB
  Progressing 5%
  14 days left Total Donors 23
 • จัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่า อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

  ชมรมผู้รับพระราชทานทุน มูลนิธิอานันทมหิดลได้ดำเนินงานศึกษาและวิจัยตาม “โครงการศึกษาและวิจัยฝุ่น PM 2.5” ภายใต้กรอบแนวคิด “บ้านก้อแซนด์บ๊อกซ์” เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตและปากท้องของชาวบ้าน ร่วมกับทางสำนักงานจังหวัดลำพูน กรมอุทยานฯ กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ฯลฯ นับแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โดยมีการพัฒนาด้านระบบสาธารนูปโภคและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ดีขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตามหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันไฟป่านั้นจะถูกถ่ายโอนไปยังเทศบาลตำบลและหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็ยังขาดความรู้และอุปกรณ์ที่จำเป็น ชมรมฯ ประสงค์ที่จะระดมเงินทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจำเป็น ให้เพียงพอในฤดูกาลไฟป่าที่จะมาถึงนี้ สำหรับป้องกันและควบคุมไฟป่าให้กับอุทยานแห่งชาติแม่ปิงและเทศบาลตำบลก้อ

  Target

  275,000 THB
  Progressing 27%
  31 days left Total Donors 49
 • HOPE Project โดยมูลนิธิเอเซียเซ็นเตอร์

  ให้ความหวังและความช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ให้กับ 70 ครอบครัวที่มีรายได้น้อยในภูเก็ต จากการขาดนักท่องเที่ยว

  Target

  693,000 THB
  Progressing 24%
  10 days left Total Donors 44
 • Forest Landscape Restoration : FLR349

  Support farmers to restore watershed forests and create sustainable careers through the FLR349 reforestation model. Planted trees will be cared for and maintained for 6 years. Farmers will be incentivized to switch from agrochemical monoculture towards growing of perennial trees, fruit, vegetables and herbs in a mixed agriculture system which helps to restore and replenish the ecology. Through a development of sustainable value chain, products from the landscape will be sold to local food and retail markets, generating income for the community and enhancing livelihoods.

  Target

  3,300,000 THB
  Progressing 9%
  26 days left Total Donors 245
 • Gcare Oximeter เพื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ร่วมส่งต่อโอกาสให้เข้าถึงได้ทุกที่

  รวมกลุ่ม makers คนไทย ผลิตเครื่องเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) คุณภาพดี พร้อมประกันและแบตเตอรี่ ให้มูลนิธิกระจกเงา กลุ่มอาสาเพจเส้นด้าย และเพจเราต้องรอด โดย Oximeter เหล่านี้ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานในไทยและผ่านการตรวจสอบคุณภาพเเล้ว

  Target

  88,000 THB
  Progressing 2%
  85 days left Total Donors 9
 • มอบเตียงนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาแผลกดทับผู้ป่วยติดเตียง

  ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลเกิดแผลกดทับระหว่างรักษาตัว และต้องกลับไปรักษาแผลกดทับนั้นต่อที่บ้าน โครงการนี้จึงเปิดระดมทุนเพื่อปรับเปลี่ยนเตียงนอนในโรงพยาบาล ให้เป็นเตียงนอนนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันแผลกดทับ โดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร และเปิดระดมทุนระยะแรกที่ 30 เตียง

  Target

  330,000 THB
  Progressing 7%
  146 days left Total Donors 52
 • คืน 30 ล้านชั่วโมง

  ติดตั้งระบบในพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน 10 แห่ง ที่มีความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วน โดยใช้ระบบ QueQ มาช่วยลดเวลาการรอคอย และลดความแออัดของผู้มารอรับการฉีดวัคซีน เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ และขยายความช่วยเหลือไปยังคิวตรวจโควิด-19 เชิงรุกในหลายๆ พื้นที่อย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่รุนแรงขึ้น

  Target

  4,320,000 THB
  Progressing 6%
  26 days left Total Donors 329
 • ร่วมทำแนวป้องกันไฟป่า ด้วยนวัตกรรมเครื่องเป่าใบไม้ไฟฟ้า โดยเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดลำปาง

  ผลิตเครื่องเป่าใบไม้ไฟฟ้า ที่มีน้ำหนักเบา เสียงเบา ไม่เพิ่มมลพิษ สามารถใช้งานติดต่อกันได้นาน และมีความปลอดภัยสูง เพื่อเป็นอุปกรณ์สำคัญในการจัดทำแนวดินกันไฟ

  Target

  1,072,500 THB
  Progressing 4%
  177 days left Total Donors 90
 • Claim Your Rights

  The ‘Claim your Rights’ training aims to bridge this knowledge gap by arming rural girls with the knowledge, skills and resources they need to report violent and sexual crimes against them, and to avoid potentially dangerous situations

  Target

  280,000 THB
  Progressing 91%
  26 days left Total Donors 149
 • Let's Help Elephants in Paganyaw Communities

  Elephants from Paganyaw (S'gaw Karen) communities had been working in the Chiang Mai tourism industry. After the COVID pandemic, the tourism jobs dried up and the elephants were forced to come home. This impacted both the mahouts and the elephants as they had to bear the burden of food and shelter costs while having no income. Local development organizations helped create a mahout organization from 8 communities to help 125 elephants. The funds will be used to feed and take care of the elephants.

  Target

  495,000 THB
  Progressing 48%
  26 days left Total Donors 597
See all
 • Total Donation

  231,702,680 THB
 • Total Donors

  141,276 People
 • Successful projects

  460 Projects

Supported by

 • KhonThai Foundation
 • Thai Young Philanthropist Network - Leads the Change
 • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
 • Opendream Co., Ltd. - Technology for Sustainable Social Impact
 • The Givers Network
 • Omise - Payment Gateway for Asia