อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ

Total Donation 432,083,709 THB

Total Donors 297,122 People

Successful projects 590 Projects

Special Project

 • กองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด อย่างน้อย 6,000 คนทั่วประเทศ

  ศูนย์เด็กเล็กที่จำเป็นต้องปิดตัวลงในช่วงโควิด มีผลกระทบต่อตัวเด็กๆ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ตามหลักสูตร ไม่ได้เล่น อ่านนิทาน ร้องเพลงและทานอาหารที่มีโภชนาการดี นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ด้วยซึ่งต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในการทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว ถ้าไม่สามารถดูแลได้ดีก็จะกลายเป็นซ้ำเติมเด็กๆไปอีก เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีเด็กเล็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าศูนย์เด็กเล็ก อยู่ตามบ้านตามชุมชนอีกด้วย

 • Ashoka’s Giving Circle

  Identifying social innovations and equipping young people with changemaking skill.

 • พลิกไทย

  มาร่วมสร้างไทยให้แกร่ง พลิกเมืองไทยให้ดีกว่าเดิม เพราะเราเชื่อในพลังความคิดของคุณบวกกับพลังคนไทยทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่พลิกสังคมไทยให้ดีได้จริง

In progress projects

 • ใกล้ถึงเป้าหมาย สิ่งแวดล้อม

  ลำเลียงน้ำ สู่ความมั่นคง

  ชุมชนรอบเหมืองใน ต.วังประจบ อ.เมืองจ.ตาก กว่า 32 ครัวเรือน มักจะมีปัญหาน้ำใช้ทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ผมนายจักรวาล อัมพรพฤติ ได้ขอความร่วมกับบ. พิพัฒน์กร จำกัด เพื่อจัดทำแผนบริหารการจัดการน้ำจากบ่อพักน้ำของเหมืองที่กักน้ำฝนและนํ้าจากป่ากว่า 4 ล้านลูกบาก์เมตร ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านที่จะมีน้ำใช้ทั้งปี

  Target

  131,824 THB
  Progressing 85%
  10 days left Total Donors 41
 • รายเดือน อื่นๆ

  Better Me - พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

  ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา พื้นฐานกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน สิทธิด้านต่างๆ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา 60 คน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิม

  Target

  739,200 THB
  Progressing 21%
  224 days left Total Donors 54
 • รายเดือน เด็กและเยาวชน

  รักษาฟันฟรีให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลด้วยโครงการหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ

  ร่วมสมทบทุนการออกหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อตรวจและรักษาฟันฟรี ให้เด็กด้อยโอกาส 1,200 คน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

  Target

  1,188,000 THB
  Progressing 73%
  224 days left Total Donors 1,353
 • เด็กและเยาวชน

  ส่งคอมพ์เก่าเพื่อน้อง

  "เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ยุคเราไปแล้ว ห้องเรียนของเด็กจำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กยุคนี้เช่นกัน เมื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้เปลี่ยน เมื่อนั้นสังคมและโลกจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่คุณภาพใหม่" โครงการส่งคอมพ์เก่าเพื่อน้อง เล็งเห็นโอกาสของเด็กไทย ขอเปิดรับบริจาคทุนสนับสนุนเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมือสองสภาพดี เพื่อเปลี่ยนห้องเรียนในโรงเรียนโดยร่วมกับ Google ChromeOS Flex

  Target

  5,647,400 THB
  Progressing 1%
  0 days left Total Donors 67
 • รายเดือน เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  กองบุญกู้วิกฤติฯ ช่วยเหลือเด็กที่รับภาระดูแล พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองที่ป่วยและพิการ

  เพราะเด็กทุกคนควรได้รับการปกป้องคุ้มครองและมีชีวิตเติบโตตามวัย โดยเฉพาะเด็กที่กำลังเผชิญความยากลำบากในชีวิต ต้องรับภาระเลี้ยงดูพ่อหรือแม่ที่เจ็บป่วยหรือพิการเพียงลำพัง มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ยากของเด็กด้อยโอกาสที่กำลังแบกรับภาระหน้าที่ที่เกินกำลังของเด็ก

  Target

  1,980,000 THB
  Progressing 21%
  224 days left Total Donors 621
 • สิ่งแวดล้อม

  ใครรักป่ายกมือขึ้น 2565

  ขอเชิญร่วมขยับจับมือกันดูแลผู้พิทักษ์ป่า มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตอบแทนพวกเขาที่ดูแลผืนป่าให้พวกเรา

  Target

  3,000,000 THB
  Progressing 36%
  0 days left Total Donors 791
 • เด็กและเยาวชน

  สานฝันลานกีฬาพี่เพื่อน้อง

  บ้านสำโรงเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลเป็นชุมชนเล็กๆ ในหมู่บ้านนี้ไม่มีโรงเรียนและไม่มีลานกีฬา ปัจจุบันชุมชนพอมีพื้นที่ว่างเปล่า เด็กๆ จึงใช้พื้นที่ดังกล่าวเล่นฟุตบอลและกีฬาต่างๆ แต่เด็กต้องพบปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มเราจึงเห็นว่า ชุมชนน่าจะมีลานกีฬาหรือสนามที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้เด็กๆ ได้มีพื้นที่เล่นกีฬาอย่างปลอดภัย

  Target

  71,775 THB
  Progressing 4%
  96 days left Total Donors 15
 • สิ่งแวดล้อม

  Tiny forests+ in Bangkok!

  Let's bring tiny forests into Bangkok city, across neighborhoods and near schools! Tiny forests will address the nature deficit problem of city living, lower ground temperature due to climate change, filtering PM2.5 and pollutions. This will restore natural habitats within the city, creating natural corridors for wildlife such as birds, worms, butterflies, bees, squirrel, dragonflies, etc. Fostering more biodiversity as well as nature learning spaces for children, youth and Bangkokians. The project will also implement natural drainage system to increase the neighborhood's capacity to withstand heavy rain storms.

  Target

  660,000 THB
  Progressing 11%
  71 days left Total Donors 73
 • รายเดือน สัตว์

  Strayed cats neutering by Rakmaw Foundation

  Support the cost of neutering strayed cats to alleviate problems of uncontrolled population.

  Target

  4,000,000 THB
  Progressing 48%
  224 days left Total Donors 2,506
 • เด็กและเยาวชน

  ส่งเด็กเก่งเรียนต่อ!! ปี3 เพื่อเด็กเรียนดี สู้ชีวิตเพราะความยากจน

  เด็กหลายคนที่ฝันอยากเป็นหมอ พยาบาล ครู หรืออื่นๆ ที่ต้องพลาดความฝันไปเพราะยากจน ร่วมมอบ 3 ทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากทั่วประเทศได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรี และมุ่งมั่นในการกลับไปพัฒนาชุมชน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีในอนาคต

  Target

  303,600 THB
  Progressing 20%
  224 days left Total Donors 103
 • ใกล้ถึงเป้าหมาย รายเดือน เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  ooca : wall of sharing

  ช่วยเยาวชนที่อยู่ในภาวะเครียด วิตกกังวล หรือกลุ่มโรคซึมเศร้า ได้รับการดูแลจิตใจกับนักจิตวิทยา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านจิตใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

  Target

  2,000,000 THB
  Progressing 79%
  224 days left Total Donors 665
 • เด็กและเยาวชน

  พี่สุขสันต์ ปันน้องอิ่มสมอง กับน้องๆที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

  การศึกษาเป็นเรื่องของเด็กทุกคน น้องๆ ที่มีความต้องการพิเศษก็ควรจะเข้าถึงหนังสือและสื่อที่เหมาะสมกับตนเอง นานมีบุ๊คส์และเทใจดอทคอมชวนทุกคนช่วยส่งหนังสือที่สอดคล้องกับกับการเรียนรู้ อาทิหนังสือและสื่อเด็กบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม โดยมีเป้าหมาย 15 โรงเรียน เพื่อให้น้องสุขสันต์จากการปันของเรา

  Target

  330,000 THB
  Progressing 13%
  40 days left Total Donors 79
See all
 • Total Donation

  432,083,709 THB
 • Total Donors

  297,122 People
 • Successful projects

  590 Projects

Supported by

 • KhonThai Foundation
 • Thai Young Philanthropist Network - Leads the Change
 • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
 • Opendream Co., Ltd. - Technology for Sustainable Social Impact
 • The Givers Network
 • Omise - Payment Gateway for Asia