project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

กองบุญกู้วิกฤติฯ ช่วยเหลือเด็กที่รับภาระดูแล พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองที่ป่วยและพิการ

เพราะเด็กทุกคนควรได้รับการปกป้องคุ้มครองและมีชีวิตเติบโตตามวัย โดยเฉพาะเด็กที่กำลังเผชิญความยากลำบากในชีวิต ต้องรับภาระเลี้ยงดูพ่อหรือแม่ที่เจ็บป่วยหรือพิการเพียงลำพัง มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ยากของเด็กด้อยโอกาสที่กำลังแบกรับภาระหน้าที่ที่เกินกำลังของเด็ก

ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.2567 ถึง 24 ธ.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

412,593 บาท

เป้าหมาย

1,980,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 21%
227 วัน จำนวนผู้บริจาค 619

เพราะเด็กทุกคนควรได้รับการปกป้องคุ้มครองและมีชีวิตเติบโตตามวัย โดยเฉพาะเด็กที่กำลังเผชิญความยากลำบากในชีวิต ต้องรับภาระเลี้ยงดูพ่อหรือแม่ที่เจ็บป่วยหรือพิการเพียงลำพัง มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ยากของเด็กด้อยโอกาสที่กำลังแบกรับภาระหน้าที่ที่เกินกำลังของเด็ก

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

ในแต่ละครอบครัวมีโครงสร้างแตกต่างกัน บางบ้านมีพ่อแม่พร้อมสมบูรณ์ บางบ้านมีเฉพาะพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกเพียงลำพัง ยิ่งไปกว่านั้นในบางครอบครัวเด็กกลับต้องรับภาระหน้าที่แทนหัวหน้าครอบครัว เพราะพ่อหรือแม่พิการหรือเจ็บป่วย รายได้ผู้พิการในแต่ละเดือนไม่เพียงพอค่าใช้จ่าย เด็กและครอบครัวจึงใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและขาดแคลนอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวเด็กที่พ่อ แม่ เจ็บป่วยพิการ จำนวน 48 ครอบครัว โดยให้การช่วยเหลือ

• ช่วยเหลืออาหาร สิ่งของบริโภคและอุปโภค เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง เมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูก ของใช้ในครัวเรือน ฯ

• สนับสนุนค่ารักษาพยาบาล เช่น ค่าที่พัก/อาหาร/เดินทางไปพบแพทย์

• ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยปลอดภัย เช่น ซ่อมบ้าน สร้างห้องน้ำ

• อบรมหรือแนวทางการสร้างรายได้ เช่น สอนการแปรรูปกล้วย หรือผลไม้หรือผักในท้องถิ่นอื่น ๆ

ตัวอย่างเคส

น้องต่าง จ. เพชรบูรณ์

พ่อพิการทางสายตา แม่ป่วยเป็นวัณโรคกระดูก ทำให้ร่างกายไม่ปกติ หลังคดงอ ทำงานหนักไม่ได้ ครอบครัวนี้มีรายได้หลักคือเงินคนพิการของพ่อ เดือนละ 1,000 บาท ความเป็นอยู่ในครอบครัวยากลำบากมาก

น้องพายุ จ.อุดรธานี

เด็กอาศัยกับพ่อและย่าในบ้านผุพัง ฝาบ้านปะด้วยสังกะสีเก่า ๆ ประตูห้องน้ำทำจากป้ายไวนิลโฆษณาเก่า ๆ ที่เก็บจากข้างทาง พ่อที่เคยหารายได้เลี้ยงครอบครัวล้มป่วยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก เดินไม่ได้พูดไม่ได้ ทุกวันพายุต้องดูแลพ่อที่ป่วยและทำงานบ้านต่าง ๆ และทำอาหารกินเองก่อนไปโรงเรียนทุกวัน 

น้องเว่น จ.เลย 

ทุกวันต้องดูแลพ่อป่วยติดเตียงและแม่ที่กำลังทำกายภาพบำบัดหลังประสบอุบัติเหตุ ปัจจุบันแม่ยังมีอาการทางสมอง หลังเลิกเรียนน้องเว่นและพี่ชาย ต้องสลับกันช่วยกันดูแลพ่อและแม่ที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้นแต่รายได้ลดลง ในวันหยุดพี่ชายต้องหางานรับจ้างเพื่อเป็นค่าอาหารและค่าไปโรงเรียนของสองพี่น้อง

น้องสุ จ.มุกดาหาร

ปี 2559 พ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเส้นเลือด ส่วนแม่เป็นคนพิการแต่กำเนิด ต้องใช้เท้าทำกิจกรรมทุกอย่างแทนมือ เด็กและแม่อาศัยอยู่ในบ้านที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สร้างให้พออยู่อาศัย วันหยุดเรียน เสาร์- อาทิตย์ นอกจากต้องดูแลแม่ต้องออกรับจ้าง เช่น ถอนหญ้า เกี่ยวข้าว เป็นค่าอาหารและขนมให้ตัวเอง 

น้องมาง จ.สระแก้ว

แม่เป็นชาวกัมพูชา เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้ว 2565 น้องอยู่กับพ่อ 2 คน พ่อมีอาการแขนขาอ่อนแรง เคลื่อนไหวลำบาก ส่วนมางเป็นผู้พิการทางสติปัญญา ช่วยเหลือตัวเองได้บางอย่างแต่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับคนอื่น ปัจจุบันพ่อของมางอาศัยเบี้ยคนพิการกับเบี้ยผู้สูงอายุของพ่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในครอบครัว 

น้องไม้ จ.นราธิวาส

พ่อเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ พูดไม่ได้ แขนขาอ่อนแรง พ่อผ่าตัดสมองเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 ปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม้ช่วยพ่อทำกายภาพบำบัดแขนขาอ่อนแรงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และทุกเช้าไม้จะตื่นมาสลับให้แม่ได้นอนบ้าง แม่รับจ้างกรีดยางช่วงฝนตกไม่มีรายได้เพราะกรีดยางไม่ได้ 

น้องวัฒน์ จ.นราธิวาส 

อาศัยอยู่กับพ่อ แม่ ในบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ ไม่มีประตูหน้าต่าง หลังบ้านใช้ตาข่ายกันล้อมรอบ ไม่มีผนังบ้านไม่ปลอดภัยต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ พ่อประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยาง รายได้ไม่แน่นอน แม่ป่วยเป็นเนื้องอกที่สมองผ่าตัดแล้วแต่ยังต้องเดินทางไปพบแพทย์เป็นประจำทุกเดือน 

เด็กและเยาวชนที่กำลังเติบโตเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวในอนาคต หลายคนอาจต้องสะดุดล้มลงกลางทางเพราะอุปสรรคในการดำรงชีวิต เด็กบางคนต้องรับบทบาทหัวหน้าครอบครัวแทนผู้ใหญ่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ มุ่งหวังที่จะช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่ต้องแบกรับหน้าที่เกินวัย ดูแลผู้ปกครองที่เจ็บป่วย ด้วยโรคร้ายแรง โรคเรื้อรัง หรือพิการ เพื่อบรรเทาความยากลำบาก อีกทั้งยังสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างมาก


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. คณะทำงานในแต่ละพื้นที่ เสนอรายชื่อและคุณสมบัติเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ผู้ปกครองเจ็บป่วยเรื้อรัง พิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าโครงการกองบุญกู้วิกฤติฯ

2. คณะกรรมการ คัดเลือกเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสเข้าโครงการกองบุญกู้วิกฤติฯ โดยประเมินจากความยากจน รายได้ต่อครัวเรือน และความจำเป็นในการรับความช่วยเหลือเร่งด่วน อ้างอิงผลจากระบบ D-Score

3. ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวตามความจำเป็นรายครอบครัว 


ผู้รับผิดชอบโครงการ

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวเด็กที่พ่อ แม่ เจ็บป่วยพิการ 48 ครอบครัว เฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 37,500 บาท 48 ครอบครัว 1,800,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,800,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
180,000.00

ยอดระดมทุน
1,980,000.00

บริจาคให้
กองบุญกู้วิกฤติฯ ช่วยเหลือเด็กที่รับภาระดูแล พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองที่ป่วยและพิการ

เลือกการบริจาค

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน