project ผู้พิการและผู้ป่วย

กองทุนช่วยเด็กป่วยไปหาหมอกับมูลนิธิยุวรักษ์

เพราะเด็กป่วยและยากไร้อาจจะไม่มีโอกาสไปหาหมอ เพราะขาดค่าเดินทาง และค่ายาบางชนิด มูลนิธิยุวรักษ์ ก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยยากไร้ทั่วประเทศให้หายจากเจ็บป่วย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพาเด็กเหล่านี้ให้เข้าถึงการรักษา

ระยะเวลาโครงการ 16 มี.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

101,237 บาท

เป้าหมาย

1,100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 9%
88 วัน จำนวนผู้บริจาค 189

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เพราะเด็กแต่ละคนป่วยด้วยโรคที่ไม่เหมือนกัน...

แต่ที่เหมือนกันคือ ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง หลายครอบครัวแบกภาระค่าใช้จ่ายอย่างหนัก บางคนเลือกที่จะไม่รักษาต่อ

เคสตัวอย่าง

ด.ญ. นี อายุ 14 ปี : ป่วยด้วยโรคน้ำในสมองมากเกินและพัฒนาการล่าช้าตั้งแต่แรกเกิด ก่อนหน้านี้ผ่าตัดสมองเพื่อสอดท่อระบายน้ำออก ต่อมาได้รับการผ่าตัดจมูกเพื่อให้หายใจได้สะดวก ทุกวันนี้ด.ญ.นีอาศัยอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดพิษณุโลก น้องเริ่มจะพูดสื่อสารพอได้ แต่ก็ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ การไปกลับระหว่างบ้านที่จังหวัดพิษณุโลกและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพจึงมีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยเฉลี่ยมูลนิธิยุวรักษ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายปีละ 36,000 บาท

ด.ญ. มูนา อายุ 4 ปี : มูลนิธิยุวรักษ์ได้ดูแลน้องตอนอายุ 1 เดือน เพราะป่วยด้วยโรคภาวะต่อมใต้สมองอักเสบ มีภาวะชักต่อเนื่อง เข้ารักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีและส่งต่อโรงพยาบาลหาดใหญ่ ผลของโรคทำให้หยุดการเจริญเติบโต หมอจำเป็นต้องให้ยยากระตุ้นการเจริญเติบเป็นเวลาต่อเนื่อง 13 ปี ๆละ 60,000 บาท เพื่อให้น้องเติบโตได้ใกล้เคียงเด็กปกติ 

ดช.แดง อายุ 10 ปี มีปัญหาด้านพัฒนาการการตั้งแต่กำเนิด มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงและสมองฝ่อ คนไข้ต้องทำกายภาพบำบัดเป็นประจำ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ จังหวัดกระบี่ มูลนิธิยุวรักษ์ดูแลดช.แดงตั้งแต่ 4 ขวบ ตอนนี้คนไข้มีพัฒนาการด้านสมองดีขึ้นและมีความจำดีขึ้น ได้ มูลนิธิยุวรักษ์สนับสนุนค่าเดินทางและกายภาพบำบัด เฉลี่ยสนับสนุนปีละ 36,000 บาท 

ดช.วัด อายุ 13 ปี คนไข้ป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง รักษาอยู่ที่ รพ.จุฬา น้องได้มีการผ่าตัดสมองและให้ยาเคมีบำบัดและฉายแสง ตอนนี้อาการดีขึ้นมาก สามารถไปโรงเรียนได้ คุณหมอได้นัดติดตามอาการของน้อง และทำ MRI ทุก 6 เดือน 

ดญ.นะ อายุ 10 ปี ป่วยเป็นโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิด ปัจจุบันคนไข้เริ่มหายใจทางปากตอนนอนและมีหายใจดังตอนนอนหงาย คล้ายหายใจไม่ค่อยสะดวก คุณหมดนัดดูอาการทุกเดือนเพื่อวางแผนการผ่าตัดอีก 2- 3 ปี มูลนิธิยุวรักษ์จึงต้องให้การสนับสนุนค่าเดินทางเพื่อไปกลับระหว่างโรงพยาบาลศิริราชและค่ายานอกบัญชี เฉลี่ยสนับสนุนปีละ 36,000 บาท

นี่คือตัวอย่างเด็กจาก 5 คนใน 478 คนที่มูลนิธิช่วยเหลืออยู่

ปัจจุบันมีประชากรเจ็บป่วยด้วยโรคมากมายจากสาเหตุต่างๆ และนับวันจะเพิ่มมากขึ้น มูลนิธิยุวรักษ์มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือด้านรักษาพยาบาลและสุขพลานามัยของเด็กเจ็บป่วยที่มาจากครอบครัวยากจนยากไร้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กๆ ที่อนาคตจะเป็นกำลังของครอบครัวและประเทศชาติ เด็กมีจำนวนการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโต มูลนิธิฯ มุ่งหวังที่จะช่วยเหลือเด็กไทยที่เจ็บป่วยยากไร้ทั่วประเทศให้หายจากเจ็บป่วย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ปัจจุบันมูลนิธิ  มีจำนวนเด็กป่วย 478 คน 


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. พาคนไข้ไปพบแพทย์ตามหมอนัด
  2. โอนค่ารักษาพยาบาลและค่าเดินทางให้คนไข้
  3. ติดตามอาการคนไข้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

-

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าเดินทางเด็กป่วยไปหาหมอ และยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 ปี 1,000,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
100,000.00

ยอดระดมทุน
1,100,000.00

บริจาคให้
กองทุนช่วยเด็กป่วยไปหาหมอกับมูลนิธิยุวรักษ์

เลือกการบริจาค

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน