#UNDP
ฟื้นอาชีพ คืนสันติ แก่ชาวใต้
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และสร้างสันติในจังหวัดชายแดนใต้
นาแลกป่า
ฟื้นฟูป่าเมืองน่าน 300 ไร่
ช่วยกันคืนสีเขียวให้กับป่า
พร้อมมอบอาชีพใหม่และให้ความรู้แก่ชาวไร่
โอกาสทางการศึกษา
จะช่วยเปลี่ยนความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้
ร่วมเยียวยาเด็กใต้ให้กลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติ
ด้วยกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาของ #กลุ่มลูกเหรียง
#หมื่นฝันปันโอกาส
คุณคือหนึ่งในผู้ร่วมให้โอกาส
ร่วมสร้างอนาคตแก่เด็กกว่าหมื่นคน
ด้วยการ สนับสนุนครู ให้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของเขาต่อไป

ยอดบริจาคทั้งหมด 23,781,245 บาท

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 9,387 คน

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ 194 โครงการ

โครงการพิเศษ

 • Learn Education

  ร่วมกันต่อยอดความรู้ ช่วยกันสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วยการสนับสนุนค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน

 • UNDP Thailand

  ร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้ดีขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 • เทใจ การศึกษา

  สร้างสังคมคุณภาพในอนาคต สร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้าเรียนอย่างตลอดรอดฝั่ง โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จะคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมจากทั่วประเทศเพื่อให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ โดยจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อจนจบมัธยม 6

 • โครงการยุวพัฒน์

  เงิน 600 บาทมีค่าแค่ไหนสำหรับคุณ? สำหรับชีวิตของเด็กที่ขาดแคลน เงินจำนวนนี้ช่วยส่งให้เรียนได้ 1 เดือน ร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการ ‘ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี’

 • ยอดบริจาคทั้งหมด

  23,781,245 บาท
 • จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

  9,387 คน
 • โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

  194 โครงการ

โครงการปัจจุบัน

 • ระดมทุนช่วยผู้หนีภัยสู้รบในศูนย์พักพิงอิตุท่า

  พี่น้องกะเหรี่ยงในค่ายผู้ลี้ภัยค่ายอิตุท่ากับค่ายอูแวโกลซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาละวิน ตรงกันข้ามกับอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน กำลังถูกตัดความช่วยเหลือและไม่มีแม้แต่ข้าวสาร เครือข่ายกะเหรี่ยง คณะทำงานกลุ่มเยาวชนกะเหรี่ยงชายแดน (BKYWG) เตรียมร่วมจัดงานระดมทุน “ซับน้ำตา อิตุท่า”

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 12%
  41 วัน จำนวนผู้บริจาค 14
 • ที่นี่ฉันเรียกว่า 'บ้าน'

  มาร่วมสร้างคำว่า 'บ้าน' ให้เป็นคำที่อบอุ่นในใจของกลุ่มคนไร้บ้านด้วยการแบ่งปัน ช่วยเหลือ ให้กลุ่มคนไร้บ้านให้มีสุขภาวะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

  เป้าหมาย

  44,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 6%
  41 วัน จำนวนผู้บริจาค 6
 • หมื่นฝันปันโอกาส

  ทำให้ 10,000 ฝันของเด็กนักเรียนได้ไปต่อ ด้วยการสนับสนุนครูจาก Teach For Thailand ให้ได้สอนในโรงเรียนครบ 3 เทอม จนจบปีการศึกษา 2561

  เป้าหมาย

  6,315,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 21%
  11 วัน จำนวนผู้บริจาค 201
 • ขอครูอีกคนไปสอนที่โรงเรียนบ้านวังหิน

  มอบโอกาสให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กกลุ่มอื่นๆ

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 13%
  41 วัน จำนวนผู้บริจาค 13
 • ปรับปรุงห้องทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

  อุปกรณ์ทันตกรรมเก่าและทรุดโทรม ประกอบกับทันตกรรมที่ใช้ก็ผิดหลักการแพร่กระจายของเชื้อ เราจึงอยากระดมทุนเพื่อซื้อและซ่อมอุปกรณ์ทันตกรรมที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย และปรับปรุงห้องทันตกรรมให้ถูกต้องตามหลักอนามัย

  เป้าหมาย

  429,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 14%
  298 วัน จำนวนผู้บริจาค 31
 • The white room ค่ายวิทย์สุดสนุกแก่เด็กพื้นที่ห่างไกล

  เรียนสนุก ทดลองจริง ตื่นเต้นจัง The white room โครงการที่พี่นักวิทยาศาสตร์หัวกะทิของประเทศขออาสาไปออกค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาส เพื่อถ่ายทอดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

  เป้าหมาย

  73,920 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 21%
  16 วัน จำนวนผู้บริจาค 15
 • One-day Speaking English Camp

  ค่ายกระตุ้นการพูดภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ กับจิตอาสานับร้อยมาช่วยสานต่อกิจกรรมดีๆ ให้โรงเรียนที่มีความต้องการให้เราไปทำค่ายสร้างแรงบันดาลใจนี้ให้เด็กๆ ทุกคน

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 4%
  56 วัน จำนวนผู้บริจาค 2
 • CPR at School: สร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพ

  หัวใจหยุดเต้น 4 นาทีคือ ตาย แต่ถ้าเราสร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพด้วยการสอนการทำ CPR จะดีแค่ไหน โครงการนี้เราจะสอนและมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR (HERO BOX) ให้โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้สอนรุ่นต่อ ๆ ไปได้

  เป้าหมาย

  495,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 3%
  26 วัน จำนวนผู้บริจาค 24
 • ส่งน้อง(ด.ญ.พร ม.3)เรียน สร้างเด็กดี หนูอยากเป็นครู

  หนูอยากเป็นครู แต่พ่อแม่หนูเป็นชาวนาไม่เงิน

  เป้าหมาย

  35,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 43%
  11 วัน จำนวนผู้บริจาค 14
 • Young O Der สูงวัยยังไหวอยู่

  ผลิตสื่อ VCD ชุด Young O Der สูงวัยยังไหวอยู่ จำนวน 1,000 แผ่นเพื่อมอบให้ผู้สูงวัยหันมาออกกิจกรรมทางกายไปด้วยกัน เพื่อลดการป่วยติดเตียง

  เป้าหมาย

  11,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 56%
  11 วัน จำนวนผู้บริจาค 8
 • Help Nepali girls flood victims with sanitary napkins & health!

  Flood in the South of Nepal davasted a very large areas and disproportionally affecting poor women and girls. We are trying to help those adolescent girls in poverty with reliefs, particularly in hygienic products such as sanatary napkins that are critically needed for personal and communal health purposes.

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 30%
  11 วัน จำนวนผู้บริจาค 37
 • ปันน้ำใจช่วยรักษาเด็กป่วย

  ช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยยากไร้ทั่วประเทศ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิยุวรักษ์

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 54%
  64 วัน จำนวนผู้บริจาค 176
ดูโครงการเพิ่มเติม

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

 • สำเร็จแล้ว

  โรงอาหารโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย

  สร้างโรงอาหารที่มีหลังคา หลบแดด-ฝน ถูกสุขลักษณะให้กับโรงเรียนบนพื้นที่ดอยสูง จ.แม่ฮ่องสอน

  เป้าหมาย

  150,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 102%
  จำนวนผู้บริจาค 98

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  อุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

  ชวนสนับสนุนอุปกรณ์รับประทานอาหารให้กับเด็กดอย โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 110%
  จำนวนผู้บริจาค 76

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  1 Help 1 Life : น้ำสะอาดให้น้องดื่ม

  เพราะโรงเรียนไม่มีเครื่องกรองน้ำ เราจึงอยากร่วมมอบเครื่องกรองน้ำเพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาดให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคลองห้า จังหวัดสระบุรี

  เป้าหมาย

  26,345 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 117%
  จำนวนผู้บริจาค 31

  สำเร็จแล้ว

ดูโครงการเพิ่มเติม

สนับสนุนโดย

 • KhonThai Foundation
 • Thai Young Philanthropist Network - Leads the Change
 • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
 • Opendream Co., Ltd. - Technology for Sustainable Social Impact
 • Omise - Payment Gateway for Asia