โครงการ
รักษาป่าใหญ่
ให้คนไทยทั้งชาติ

ร่วมกันรักษาป่า ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่กว่า 12 ล้านไร่

ร่วมบริจาค
#หมื่นฝันปันโอกาส
คุณคือหนึ่งในผู้ร่วมให้โอกาส
ร่วมสร้างอนาคตแก่เด็กกว่าหมื่นคน
ด้วยการ สนับสนุนครู ให้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของเขาต่อไป

ยอดบริจาคทั้งหมด 18,760,953 บาท

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 5,501 คน

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ 167 โครงการ

โครงการพิเศษ

 • เทใจ การศึกษา

  สร้างสังคมคุณภาพในอนาคต สร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้าเรียนอย่างตลอดรอดฝั่ง โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จะคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมจากทั่วประเทศเพื่อให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ โดยจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อจนจบมัธยม 6

 • เทใจให้โรงเรียน (สสค.)

  มาร่วมกันสนับสนุนเงินทุนให้การศึกษากับโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ หรือสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน เป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในชั้นเรียน และเชื่อมโยงทุกคนให้มามีส่วนร่วมกับการศึกษาของประเทศไทย

 • โครงการยุวพัฒน์

  เงิน 600 บาทมีค่าแค่ไหนสำหรับคุณ? สำหรับชีวิตของเด็กที่ขาดแคลน เงินจำนวนนี้ช่วยส่งให้เรียนได้ 1 เดือน ร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการ ‘ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี’

 • ยอดบริจาคทั้งหมด

  18,760,953 บาท
 • จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

  5,501 คน
 • โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

  167 โครงการ

โครงการปัจจุบัน

ดูโครงการปัจจุบันทั้งหมด

โครงการที่สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  ธนาคารเครื่องปั้มนมยืมคืน

  ช่วยเหลือแม่ที่ยากไร้ให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เพื่อให้ทารกที่เกิดใหม่ได้รับอาหารที่ดีที่สุด

  เป้าหมาย

  80,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 104%
  จำนวนผู้บริจาค 85

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  ส่งน้อง(พงศ์ ชั้นม.3 )เรียน สร้างเด็กดี ผมอยากเป็นทหาร

  แม่ ผมและน้อง มีอาชีพร้อยพวงมาลัยขาย เมื่อขายพวงมาลัยเสร็จ ผมต้องไปเรียนหนังสือต่อ โตขึ้นผมอยากเป็นทหารรับใช้ชาติและจะตั้งใจเรียนหนังสือ เพื่อมาดูแลแม่

  เป้าหมาย

  35,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาค 46

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  แว่นตาให้น้อง

  ระดมทุนเพื่อจัดหาแว่นตาให้น้องที่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์ ประมาณ 15-20 คน เพื่อเด็กได้มีแว่นสายตาใส

  เป้าหมาย

  39,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 119%
  จำนวนผู้บริจาค 35

  สำเร็จแล้ว

ดูโครงการที่สำเร็จแล้วทั้งหมด

สนับสนุนโดย

 • KhonThai Foundation
 • Thai Young Philanthropist Network - Leads the Change
 • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
 • Opendream Co., Ltd. - Technology for Sustainable Social Impact
 • Omise - Payment Gateway for Asia