#UNDP
ฟื้นอาชีพ คืนสันติ แก่ชาวใต้
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และสร้างสันติในจังหวัดชายแดนใต้
นาแลกป่า
ฟื้นฟูป่าเมืองน่าน 300 ไร่
ช่วยกันคืนสีเขียวให้กับป่า
พร้อมมอบอาชีพใหม่และให้ความรู้แก่ชาวไร่
โอกาสทางการศึกษา
จะช่วยเปลี่ยนความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ได้
ร่วมเยียวยาเด็กใต้ให้กลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติ
ด้วยกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาของ #กลุ่มลูกเหรียง
#หมื่นฝันปันโอกาส
คุณคือหนึ่งในผู้ร่วมให้โอกาส
ร่วมสร้างอนาคตแก่เด็กกว่าหมื่นคน
ด้วยการ สนับสนุนครู ให้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของเขาต่อไป

ยอดบริจาคทั้งหมด 23,176,902 บาท

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 9,260 คน

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ 194 โครงการ

โครงการพิเศษ

 • Learn Education

  ร่วมกันต่อยอดความรู้ ช่วยกันสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วยการสนับสนุนค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆ ในโรงเรียนที่ขาดแคลน

 • UNDP Thailand

  ร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้ดีขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 • เทใจ การศึกษา

  สร้างสังคมคุณภาพในอนาคต สร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้าเรียนอย่างตลอดรอดฝั่ง โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จะคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมจากทั่วประเทศเพื่อให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ โดยจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อจนจบมัธยม 6

 • โครงการยุวพัฒน์

  เงิน 600 บาทมีค่าแค่ไหนสำหรับคุณ? สำหรับชีวิตของเด็กที่ขาดแคลน เงินจำนวนนี้ช่วยส่งให้เรียนได้ 1 เดือน ร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการ ‘ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี’

 • ยอดบริจาคทั้งหมด

  23,176,902 บาท
 • จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

  9,260 คน
 • โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

  194 โครงการ

โครงการปัจจุบัน

ดูโครงการเพิ่มเติม

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

 • สำเร็จแล้ว

  บันทึกแห่งความสุขครอบครัว(เด็กป่วย)

  จัดกิจกรรมร่วมกับอาสาตากล้องสีขาวที่จะมาสอนเด็กป่วยเหล่านี้ให้เรียนรู้ในการบันทึกภาพความทรงจำของครอบครัว เพื่อให้มีช่วงเวลาแสนพิเศษ เต็มไปด้วยความรัก กำลังใจ และคำขอบคุณ จากลูกซึ่งเป็นเด็กป่วยสู่ครอบครัว

  เป้าหมาย

  101,750 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 102%
  จำนวนผู้บริจาค 1

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  กองทุนเพื่อคนเร่ร่อนชายแดนแม่สาย

  เมื่อคนเร่ร่อนขาดแคลนทั้งอาหาร ยา และเครื่องนุ่มห่ม กลุ่มครูน้ำที่ดูแลจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกันตั้งกองทุนเพื่อคนเร่ร่อนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า (จ.เชียงราย-จ.ท่าขี้เหล็ก)ให้ได้รับการดูแลบ้าง

  เป้าหมาย

  39,600 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 119%
  จำนวนผู้บริจาค 43

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ

  มอบรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก จำนวน 20 คัน เพื่อให้คนพิการที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศให้สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 139%
  จำนวนผู้บริจาค 57

  สำเร็จแล้ว

ดูโครงการเพิ่มเติม

สนับสนุนโดย

 • KhonThai Foundation
 • Thai Young Philanthropist Network - Leads the Change
 • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
 • Opendream Co., Ltd. - Technology for Sustainable Social Impact
 • Omise - Payment Gateway for Asia