ร่วมสร้างโอกาส
ทางการศึกษา

ให้กับเด็กและเยาวชน
สามจังหวัดชายแดนใต้

มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ยะลา นราธิวาส ปัตตานี)

Something Special

สร้างเพจระดมเงินของคุณ ชวนเพื่อนๆ ร่วมลงขัน สนับสนุนโครงการดีๆ