อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ

ยอดบริจาคทั้งหมด 247,153,761 บาท

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 146,542 คน

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ 468 โครงการ

โครงการพิเศษ

 • กองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด อย่างน้อย 6,000 คนทั่วประเทศ

  ศูนย์เด็กเล็กที่จำเป็นต้องปิดตัวลงในช่วงโควิด มีผลกระทบต่อตัวเด็กๆ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ตามหลักสูตร ไม่ได้เล่น อ่านนิทาน ร้องเพลงและทานอาหารที่มีโภชนาการดี นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ด้วยซึ่งต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในการทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว ถ้าไม่สามารถดูแลได้ดีก็จะกลายเป็นซ้ำเติมเด็กๆไปอีก เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีเด็กเล็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าศูนย์เด็กเล็ก อยู่ตามบ้านตามชุมชนอีกด้วย

 • Ashoka’s Giving Circle

  Identifying social innovations and equipping young people with changemaking skill.

 • พลิกไทย

  มาร่วมสร้างไทยให้แกร่ง พลิกเมืองไทยให้ดีกว่าเดิม เพราะเราเชื่อในพลังความคิดของคุณบวกกับพลังคนไทยทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่พลิกสังคมไทยให้ดีได้จริง

โครงการที่กำลังระดมทุน

 • InsKru backer ขับเคลื่อนห้องเรียนให้นักเรียนอยากเรียนรู้ผ่านคุณครู

  สนับสนุนการทำงานของ insKru ธุรกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายในการเสริมพลังให้กับคุณครูผ่านชุมชนออนไลน์ ให้คุณครูไทยได้แบ่งปันไอเดียการสอน ที่สามารถสร้างห้องเรียนและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้กับเด็กๆ ได้ต่อไป

  เป้าหมาย

  1,650,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 19%
  35 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 90
 • ปันน้ำใจ คนไทยสู้โควิด

  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลที่เข้าไม่ถึงการช่วยเหลือ หรือเข้าถึงได้อย่างจำกัดและไม่เพียงพอ โครงการปันน้ำใจ คนไทยสู้โควิดมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยจัดหาเวชภัณฑ์ชุดตรวจหาเชื้อโควิด และยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูล เพื่อบรรเทาอาการระหว่างรอรับการรักษาอย่างเต็มรูปแบบต่อไป

  เป้าหมาย

  165,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 6%
  66 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 18
 • โครงการนม ไข่ และอาหาร....ให้น้องท้องอิ่ม

  การแพร่ระบาดฯ COVID -19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในด้านเศรษฐกิจครอบครัว ซึ่งเชื่อมโยงเรื่องอาหาร สวัสดิภาพ และความปลอดภัย เด็กย่อมได้รับผลกระทบหลายมิติ โดยเฉพาะด้านทุพโภชนาการและพัฒนาการ มูลนิธิฯ จึงเปิดระดมทุนเพื่อ ช่วยเหลือเด็กอายุ 2.5 ขวบ - 6 ขวบ จำนวน 120 ราย ในสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ – มูลนิธิ ฟอร์เด็ก 6 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ ให้ได้มีนม ไข่ อาหารกลางวันและอาหารเสริม และให้ได้รอดผ่านพ้นภาวะวิกฤตทุนสำรองด้านอาหารเด็ก

  เป้าหมาย

  330,176 บาท
  ดำเนินการแล้ว 24%
  66 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 84
 • ปรึกษาปัญหาคาใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยา

  ช่วยเยาวชนที่อยู่ในภาวะเครียด วิตกกังวล หรือกลุ่มโรคซึมเศร้า ได้รับการดูแลจิตใจกับนักจิตวิทยา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านจิตใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

  เป้าหมาย

  2,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 54%
  7 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 473
 • ล้านมื้ออาหาร ขจัดความหิวโหย Million Meals to End Hunger

  ภารกิจส่งต่อมื้ออาหารคุณภาพดีถูกหลักโภชนาการจำนวน 1 ล้านมื้อระหว่างมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ และบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้แก่ 144 ชุมชนเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนใน 4 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ กทม. ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต และเชียงใหม่ รวมไปถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งชุมชนส่วนมากประกอบไปด้วยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ แรงงานข้ามชาติ แม่และเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางและได้รับความลำบากในการดำรงชีวิต ในโครงการนี้แต่ละชุมชนจะได้รับอาหาร 900-1,000 มื้อ/เดือน เป็นเวลา 7 เดือน

  เป้าหมาย

  5,250,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 98%
  7 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 92
 • ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก

  5,000 บาท ของท่าน สามารถช่วยผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวังได้กักแยกตัวเองได้ถูกต้อง ครบ 14 วัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดหรือชะลอช่วงวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคนี้

  เป้าหมาย

  2,625,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 51%
  157 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 177
 • แสงไฟส่องสว่างในพื้นที่ช้างป่า 3 หมู่บ้าน 2 อำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี

  เครือข่ายเสียงคนเสียงช้างระดมทุนเพื่อสนับสนุนแสงไฟและอุปกรณ์สำหรับเฝ้าระวังช้างป่าใน 3 หมู่บ้าน ของ อ. ทองผาภูมิและศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสียหายจากความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินของชุมชนในพื้นที่เกษตรกรรมที่ชิดกับแนวป่า ไฟส่องสว่างนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็นระหว่างที่ชาวบ้านเดินทางออกไปเฝ้าไร่ พร้อมกับที่เครือข่ายทีมเฝ้าระวังช้างป่าประจำชุมชนจะสามารถรับข่าวสารการพบเจอช้างป่าและเข้าไปผลักดันช้างโดยมีระยะที่มองเห็นช้างป่าในไร่ตอนกลางคืนที่ไกลขึ้น มีความปลอดภัยมากขึ้นทั้งคนและช้าง

  เป้าหมาย

  373,120 บาท
  ดำเนินการแล้ว 5%
  112 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 41
 • ผ้าอ้อมเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ

  ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุยากไร้ ด้วยการมอบผ้าอ้อมใช้ยามเจ็บป่วย

  เป้าหมาย

  1,500,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 84%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,435
 • สร้างอาชีพ เพื่อเด็กๆขาดโอกาสในชุมชนคลองเตย 40 คน

  ฝึกทักษะการทำงานที่จำเป็นและสร้างรายได้ให้แก่เด็กเยาวชนชุมชนคลองเตย 40 คน เช่น การขายเสื้อผ้ามือสอง และเพนท์เล็บเจล เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตให้เด็กเยาวชนคลองเตย

  เป้าหมาย

  264,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 60%
  66 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 147
 • จิตวิทยาบำบัดและกิจกรรมบำบัด เพื่อเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศ และถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว

  ช่วยเหลือเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศ และเด็กที่ถูกใช้ความรุนแรงจำนวน 45 คน ให้เด็กได้รับการบำบัดด้วยนักจิตวิทยาและกิจกรรมบำบัด

  เป้าหมาย

  433,538 บาท
  ดำเนินการแล้ว 84%
  96 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 260
 • ช่วยเด็กในชุมชนแออัดได้เรียนภาษาอังกฤษเพื่ออนาคต

  สมทบทุนค่าจ้างคุณครูสอนภาษาอังกฤษ ให้เด็ก ๆ ในชุมชนแออัดคลองเตย เพื่อเปิดโอกาสใหม่ในชีวิต และนำไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคต

  เป้าหมาย

  118,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 19%
  127 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 20
 • คืน 30 ล้านชั่วโมง

  ติดตั้งระบบคิวสำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยใช้ระบบ QueQ มาช่วยลดเวลาการรอคอยและความแออัดของผู้รอรับบริการ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงขยายความช่วยเหลือไปยังคิวตรวจโควิด-19 เชิงรุกในหลายๆ พื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์โควิดยังคงไม่น่าไว้วางใจและพร้อมที่จะรุนแรงขึ้นอีกเสมอ ทั้งนี้ยังสามารถนำระบบคิวเข้าไปประยุกต์ช่วยฟื้นฟูประเทศจากโควิดในด้านอื่นๆอีกด้วยหากมีความต้องการ

  เป้าหมาย

  1,080,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 24%
  157 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 373
ดูทั้งหมด
 • ยอดบริจาคทั้งหมด

  247,153,761 บาท
 • จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

  146,542 คน
 • โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

  468 โครงการ

สนับสนุนโดย

 • KhonThai Foundation
 • Thai Young Philanthropist Network - Leads the Change
 • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
 • Opendream Co., Ltd. - Technology for Sustainable Social Impact
 • The Givers Network
 • Omise - Payment Gateway for Asia