ยอดบริจาคทั้งหมด 15,466,092 บาท

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 3,631 คน

โครงการทั้งหมด 190 โครงการ

โครงการพิเศษ

 • เทใจให้โรงเรียน (สสค.)

  มาร่วมกันสนับสนุนเงินทุนให้การศึกษากับโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ หรือสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน เป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในชั้นเรียน และเชื่อมโยงทุกคนให้มามีส่วนร่วมกับการศึกษาของประเทศไทย

 • โครงการยุวพัฒน์

  เงิน 600 บาทมีค่าแค่ไหนสำหรับคุณ? สำหรับชีวิตของเด็กที่ขาดแคลน เงินจำนวนนี้ช่วยส่งให้เรียนได้ 1 เดือน ร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการ ‘ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี’

 • #100liveschallenge

  Give underprivileged Thai children a life-changing scholarship

 • ยอดบริจาคทั้งหมด

  15,466,092 บาท
 • จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

  3,631 คน
 • โครงการทั้งหมด

  190 โครงการ

โครงการปัจจุบัน

 • ส่งหนังสือให้โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้

  มอบอนาคต มอบหนังสือ...มอบโอกาสในการเรียนรู้ช่วยห้องสมุดโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม ในภาคใต้

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 7%
  เหลืออีก 65 วัน จำนวนผู้บริจาค 3
 • โมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุข เราก็สุข

  การทำโมบายสถานีการเรียนรู้ เป็นรถห้องสมุด พร้อมมีจอหนังเร่ เคลื่อนไปที่ตามชุมชนเพื่อทำงานเชิงรุกในการป้องกันคนออกมาเร่ร่อน และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งการเรียนรู้ ด้านเพศศึกษา ยาเสพติด เป็นหารเรียนรู้ผ่านการเล่น พวกเขาร้องเพลง เล่นเกมส์ วิ่งวุ่น รุมหัวระบายสี แปะงานประดิษฐ์ กินขนม และดูหนัง

  เป้าหมาย

  51,700 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 2%
  เหลืออีก 55 วัน จำนวนผู้บริจาค 3
 • อุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

  ชวนสนับสนุนอุปกรณ์รับประทานอาหารให้กับเด็กดอย โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 56%
  เหลืออีก 36 วัน จำนวนผู้บริจาค 40
 • มัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน”

  เทคโนโลยีมัลติพอยท์ที่ทำให้เด็ก 40 คนสามารถใช้คอมพ์เครื่องเดียวในการเรียนพร้อมกัน

  เป้าหมาย

  47,400 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 55%
  เหลืออีก 35 วัน จำนวนผู้บริจาค 26
 • เด็กรักน้ำตกภูวัว

  ปลูกฝังเด็กภูวัวรักสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือรณรงค์เรื่องขยะในแหล่งท่องเที่ยว “น้ำตกถ้ำพระภูวัว”พร้อมดึงความร่วมมือของชุมชน

  เป้าหมาย

  30,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 11%
  เหลืออีก 35 วัน จำนวนผู้บริจาค 5
 • ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ จ.กระบี่

  ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ให้ดีและช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้น

  เป้าหมาย

  42,991 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 66%
  เหลืออีก 35 วัน จำนวนผู้บริจาค 36
 • แกะสลักสบู่อาชีพเพื่อทุนการศึกษา

  โรงเรียนบ้านช้างคับเปิดโอกาสต่อยอดอาชีพในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จุดเริ่มต้นจากการพัฒนาต่ออาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนช่วยเหลือครอบครัวทำให้เด็กและครอบครัวสามารถอยู่ในพื้นที่และเลี้ยงตัวเองได้

  เป้าหมาย

  40,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 14%
  เหลืออีก 19 วัน จำนวนผู้บริจาค 6
 • คืนครูให้โรงเรียนบ้านไกรเกรียง

  ช่วยการหยุดปิดห้องเรียนสาขาเกรียงไกร ท้ายเชื่อนศรีสวัสดิ์ ด้วยการคืนครูให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล

  เป้าหมาย

  115,500 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 56%
  เหลืออีก 35 วัน จำนวนผู้บริจาค 49
 • ปันน้ำใจช่วยรักษาเด็กป่วย

  ช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยยากไร้ทั่วประเทศ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิยุวรักษ์

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 6%
  เหลืออีก 302 วัน จำนวนผู้บริจาค 22
 • ทำหมันแมวสัญจร

  ดูแลน้องแมวไม่มีเจ้าของให้มีสุขภาพดีและมีความสุข ด้วยการสัญจรทำหมันแมวตามวัดและชุมชนต่างๆ เพื่อรักษาสุขภาพของแม่แมว ลดโรคติดต่อ และลดการเกิดลูกแมวข้างถนน

  เป้าหมาย

  300,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 16%
  เหลืออีก 217 วัน จำนวนผู้บริจาค 60
 • ยารักษาโรคเพื่อชาวบ้านชายแดนอุ้มผาง

  จัดซื้อยาให้แก่ชาวบ้านยากไร้ คนชายขอบ คนไร้สัญชาติ ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง

  เป้าหมาย

  300,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 1%
  เหลืออีก 95 วัน จำนวนผู้บริจาค 2
 • รักษาป่าใหญ่ ให้คนไทยทั้งชาติ

  สนับสนุนเสบียงอาหารและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก

  เป้าหมาย

  1,000,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 12%
  เหลืออีก 278 วัน จำนวนผู้บริจาค 113
ดูโครงการปัจจุบันทั้งหมด

โครงการที่สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  ธนาคารเครื่องปั้มนมยืมคืน

  ช่วยเหลือแม่ที่ยากไร้ให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เพื่อให้ทารกที่เกิดใหม่ได้รับอาหารที่ดีที่สุด

  เป้าหมาย

  80,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 103%
  จำนวนผู้บริจาค 90

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  ลดน้องเหมียวไร้บ้าน ด้วยการทำหมันแมว#2

  ดูแลน้องแมวไม่มีเจ้าของให้มีสุขภาพดีและมีความสุข ด้วยการสัญจรทำหมันแมวตามวัดและชุมชนต่างๆ 100 ตัว  เพื่อรักษาสุขภาพของแม่แมว ลดโรคติดต่อ และลดการเกิดลูกแมวข้างถนนซึ่งมักจะเจออันตรายจนต้องบาดเจ็บสารพัด หมากัด คนทำร้าย อุบัติเหตุ อย่างที่คนรักแมวเห็นๆกันอยู่จนยากที่จะทำใจรับได้

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาค 35

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  พามนุษย์ล้อไปดำน้ำใต้ทะเล

  เราเชือว่าคนพิการมีศักยภาพของตนเอง ร่วมพามนุษย์ติดล้อไปดำน้ำใต้ทะเล

  เป้าหมาย

  2,375 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 86%
  จำนวนผู้บริจาค 6

  สำเร็จแล้ว

ดูโครงการที่สำเร็จแล้วทั้งหมด

สนับสนุนโดย

 • KhonThai Foundation
 • Thai Young Philanthropist Network - Leads the Change
 • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
 • Opendream Co., Ltd. - Technology for Sustainable Social Impact
 • Omise - Payment Gateway for Asia