ยอดบริจาคทั้งหมด 17,334,053 บาท

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 3,631 คน

โครงการทั้งหมด 196 โครงการ

โครงการพิเศษ

 • เทใจ การศึกษา

  สร้างสังคมคุณภาพในอนาคต สร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้าเรียนอย่างตลอดรอดฝั่ง โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จะคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมจากทั่วประเทศเพื่อให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ โดยจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อจนจบมัธยม 6

 • เทใจให้โรงเรียน (สสค.)

  มาร่วมกันสนับสนุนเงินทุนให้การศึกษากับโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ หรือสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน เป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในชั้นเรียน และเชื่อมโยงทุกคนให้มามีส่วนร่วมกับการศึกษาของประเทศไทย

 • โครงการยุวพัฒน์

  เงิน 600 บาทมีค่าแค่ไหนสำหรับคุณ? สำหรับชีวิตของเด็กที่ขาดแคลน เงินจำนวนนี้ช่วยส่งให้เรียนได้ 1 เดือน ร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการ ‘ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี’

 • ยอดบริจาคทั้งหมด

  17,334,053 บาท
 • จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

  3,631 คน
 • โครงการทั้งหมด

  196 โครงการ

โครงการปัจจุบัน

 • สเปรย์ไล่ยุงเพื่อชุมชนปลอดภัย

  เพราะยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก มักพบมากตามบ้าน แหล่งชุมชน ในภาชนะที่มีน้ำขัง เราจึงอยากชวนคุณมาร่วมสนับสนุน ทำสเปรย์ไล่ยุงเพื่อป้องกันโรค

  เป้าหมาย

  6,600 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 9%
  เหลืออีก 6 วัน จำนวนผู้บริจาค 2
 • วันพิเศษเพื่อแม่ (เด็กป่วย) สร้างเสริมพลังใจ แม่สู่ลูก

  สร้างสรรค์กิจกรรมกำลังใจแด่แม่ของเด็กป่วยเรื้อรังที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลนานหลายปี

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 3%
  เหลืออีก 129 วัน จำนวนผู้บริจาค 4
 • ส่งหนังสือให้โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้

  มอบอนาคต มอบหนังสือ...มอบโอกาสในการเรียนรู้ช่วยห้องสมุดโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม ในภาคใต้

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 24%
  เหลืออีก 36 วัน จำนวนผู้บริจาค 31
 • ปันน้ำใจให้พี่น้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย

  ระดมทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกผลักดันจากประเทศมาเลเซียกลับสู่ประเทศไทย เพื่อให้เด็กและผู้หญิงกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมได้อย่างปลอดภัย โดยนำเงินระดมทุนดังกล่าวไปสนับสนุนเป็นค่าอาหารและค่าเดินทางให้แก่เด็กและผู้หญิง

  เป้าหมาย

  44,880 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 6%
  เหลืออีก 121 วัน จำนวนผู้บริจาค 2
 • โมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุข เราก็สุข

  การทำโมบายสถานีการเรียนรู้ เป็นรถห้องสมุด พร้อมมีจอหนังเร่ เคลื่อนไปที่ตามชุมชนเพื่อป้องกันคนออกมาเร่ร่อน และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งการเรียนรู้ ด้านเพศศึกษา ยาเสพติด ผ่านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

  เป้าหมาย

  51,700 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 17%
  เหลืออีก 26 วัน จำนวนผู้บริจาค 12
 • อุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

  ชวนสนับสนุนอุปกรณ์รับประทานอาหารให้กับเด็กดอย โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 68%
  เหลืออีก 48 วัน จำนวนผู้บริจาค 53
 • มัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน”

  เทคโนโลยีมัลติพอยท์ที่ทำให้เด็ก 40 คนสามารถใช้คอมพ์เครื่องเดียวในการเรียนพร้อมกัน

  เป้าหมาย

  47,400 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 57%
  เหลืออีก 67 วัน จำนวนผู้บริจาค 29
 • เด็กรักน้ำตกภูวัว

  ปลูกฝังเด็กภูวัวรักสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือรณรงค์เรื่องขยะในแหล่งท่องเที่ยว “น้ำตกถ้ำพระภูวัว”พร้อมดึงความร่วมมือของชุมชน

  เป้าหมาย

  15,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 22%
  เหลืออีก 66 วัน จำนวนผู้บริจาค 6
 • ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ จ.กระบี่

  ห้องสมุดของเล่นเด็กพิการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ให้ดีและช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้น

  เป้าหมาย

  42,991 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 84%
  เหลืออีก 67 วัน จำนวนผู้บริจาค 52
 • แกะสลักสบู่อาชีพเพื่อทุนการศึกษา

  โรงเรียนบ้านช้างคับเปิดโอกาสต่อยอดอาชีพในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จุดเริ่มต้นจากการพัฒนาต่ออาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนช่วยเหลือครอบครัวทำให้เด็กและครอบครัวสามารถอยู่ในพื้นที่และเลี้ยงตัวเองได้

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 40%
  เหลืออีก 67 วัน จำนวนผู้บริจาค 9
 • คืนครูให้โรงเรียนบ้านไกรเกรียง

  ช่วยการหยุดปิดห้องเรียนสาขาไกรเกรียง ท้ายเขื่อนศรีสวัสดิ์ ด้วยการคืนครูให้เด็กในพื้นที่ห่างไกล

  เป้าหมาย

  115,500 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 62%
  เหลืออีก 67 วัน จำนวนผู้บริจาค 59
 • ปันน้ำใจช่วยรักษาเด็กป่วย

  ช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยยากไร้ทั่วประเทศ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิยุวรักษ์

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 16%
  เหลืออีก 273 วัน จำนวนผู้บริจาค 35
ดูโครงการปัจจุบันทั้งหมด

โครงการที่สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  อ่านสร้างชาติ : มอบนิทานท้องถิ่นให้เด็ก

  จากนิทานเรื่องเล่าประจำท้องถิ่นสู่หนังสือสำหรับเด็กวัยประถม เรื่อง "เมืองต้นไม้" มอบให้เด็กๆ ในพื้นที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  เป้าหมาย

  14,295 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาค 25

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  พาวีลแชร์เรียนรู้การถ่ายภาพ เปลี่ยนพลังให้สองล้อหมุนสู่โลกกว้าง

  โครงการตากล้องรุ่นใหม่หัวใจสีขาว เทใจดอทคอม และกลุ่มวีลโกราวนด์ ชวนผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน และสร้างอิสรภาพร่วมกันที่สวนสัตว์ดุสิต

  เป้าหมาย

  76,670 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาค 2

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  มอบจักรยาน 1,000 คัน เพื่อน้องที่ห่างไกล

  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป กิจกรรม"มอบเงินสนับสนุนให้แก่โครงการมอบจักรยานให้เด็กที่อยู่ห่างไกล 1,000 คัน เป็น 1 ในโครงการที่เดอะมอลล์ฯ ต้องการให้เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและครอบครัวมีฐานะยากจนได้มีจักรยานใช้ เพื่อลดเวลาการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กลง

  เป้าหมาย

  1,500,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาค 2

  สำเร็จแล้ว

ดูโครงการที่สำเร็จแล้วทั้งหมด

สนับสนุนโดย

 • KhonThai Foundation
 • Thai Young Philanthropist Network - Leads the Change
 • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
 • Opendream Co., Ltd. - Technology for Sustainable Social Impact
 • Omise - Payment Gateway for Asia