ของขวัญจากคุณ
สามารถเปลี่ยนชีวิตใครคนหนึ่งได้อย่างถาวร

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
ขอชวนมอบโอกาสให้เด็กปากแหว่ง เพดานโหว่

100 คน
ใน 7 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย
ได้กลับมายิ้มอย่างสดใส
ด้วยการสมทบทุนการผ่าตัดแก้ไข
ค่าผ่าตัด 30,000/คน/ครั้ง

คุณช่วยปกป้อง
สัตว์ป่าและผืนป่าได้

ร่วมสนับสนุนเครื่องมือดูแลป่า Smart Patrol ให้ผู้พิทักษ์ป่ารักษาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมสร้างโอกาส
ทางการศึกษา

ให้กับเด็กและเยาวชน
สามจังหวัดชายแดนใต้

มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(ยะลา นราธิวาส ปัตตานี)

Something Special

สร้างเพจระดมเงินของคุณ ชวนเพื่อนๆ ร่วมลงขัน สนับสนุนโครงการดีๆ