ยอดบริจาคทั้งหมด 17,716,353 บาท

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 5,315 คน

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ 164 โครงการ

โครงการพิเศษ

 • เทใจ การศึกษา

  สร้างสังคมคุณภาพในอนาคต สร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้าเรียนอย่างตลอดรอดฝั่ง โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จะคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมจากทั่วประเทศเพื่อให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ โดยจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อจนจบมัธยม 6

 • เทใจให้โรงเรียน (สสค.)

  มาร่วมกันสนับสนุนเงินทุนให้การศึกษากับโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ หรือสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน เป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในชั้นเรียน และเชื่อมโยงทุกคนให้มามีส่วนร่วมกับการศึกษาของประเทศไทย

 • โครงการยุวพัฒน์

  เงิน 600 บาทมีค่าแค่ไหนสำหรับคุณ? สำหรับชีวิตของเด็กที่ขาดแคลน เงินจำนวนนี้ช่วยส่งให้เรียนได้ 1 เดือน ร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการ ‘ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี’

 • ยอดบริจาคทั้งหมด

  17,716,353 บาท
 • จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

  5,315 คน
 • โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

  164 โครงการ

โครงการปัจจุบัน

ดูโครงการปัจจุบันทั้งหมด

โครงการที่สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  รถเมล์ตามเด็กหายกลับบ้าน

  เปลี่ยนพื้นที่ข้างรถประจำทางที่วิ่งผ่านสายตาผู้คนใจกลางเมืองนับล้านคู่ต่อวัน ให้มาเป็นรถเมล์ตามเด็กหายกลับบ้าน

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 106%
  จำนวนผู้บริจาค 102

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  อุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

  ชวนสนับสนุนอุปกรณ์รับประทานอาหารให้กับเด็กดอย โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 110%
  จำนวนผู้บริจาค 76

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  ถังเก็บน้ำให้โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งในหน้าแล้ง

  ฤดูแล้งโรงเรียนบ้านห้วยกุ้งขาดน้ำในการอุปโภคอย่างมาก เนื่องจากโรงเรียนไม่มีพื้นที่เก็บน้ำของตัวเอง บ่อยครั้งที่ครูต้องออกไปตามหาน้ำมาให้เด็กได้ใช้กัน

  เป้าหมาย

  40,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาค 35

  สำเร็จแล้ว

ดูโครงการที่สำเร็จแล้วทั้งหมด

สนับสนุนโดย

 • KhonThai Foundation
 • Thai Young Philanthropist Network - Leads the Change
 • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
 • Opendream Co., Ltd. - Technology for Sustainable Social Impact
 • Omise - Payment Gateway for Asia