ยอดบริจาคทั้งหมด 15,119,261 บาท

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 3,631 คน

โครงการทั้งหมด 182 โครงการ

โครงการพิเศษ

 • เทใจให้โรงเรียน (สสค.)

  มาร่วมกันสนับสนุนเงินทุนให้การศึกษากับโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ หรือสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน เป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในชั้นเรียน และเชื่อมโยงทุกคนให้มามีส่วนร่วมกับการศึกษาของประเทศไทย

 • โครงการยุวพัฒน์

  เงิน 600 บาทมีค่าแค่ไหนสำหรับคุณ? สำหรับชีวิตของเด็กที่ขาดแคลน เงินจำนวนนี้ช่วยส่งให้เรียนได้ 1 เดือน ร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการ ‘ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี’

 • #100liveschallenge

  Give underprivileged Thai children a life-changing scholarship

 • ยอดบริจาคทั้งหมด

  15,119,261 บาท
 • จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

  3,631 คน
 • โครงการทั้งหมด

  182 โครงการ

โครงการปัจจุบัน

ดูโครงการปัจจุบันทั้งหมด

โครงการที่สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว
  จำนวนผู้บริจาค 5

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  ธนาคารจักรยานเพื่อน้องไปโรงเรียน

  มอบจักรยาน 100 คันให้น้องๆบนดอย ในจังหวัดน่านและอุดรธานี เพื่อไม่ต้องเดินเท้าไปโรงเรียน

  เป้าหมาย

  138,395 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาค 131

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  ส่งน้อง(ข้าว ม.3)เรียน สร้างเด็กดี อยากเป็นพยาบาล

  ทุนการศึกษาระดับมัธยม "หนูอยากเป็นพยาบาล อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น อยากเรียนหนังสือเพื่ออนาคตของครอบครัว"

  เป้าหมาย

  35,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาค 41

  สำเร็จแล้ว

ดูโครงการที่สำเร็จแล้วทั้งหมด

สนับสนุนโดย

 • KhonThai Foundation
 • Thai Young Philanthropist Network - Leads the Change
 • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
 • Opendream Co., Ltd. - Technology for Sustainable Social Impact
 • Omise - Payment Gateway for Asia