อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ

ยอดบริจาคทั้งหมด 432,083,709 บาท

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 297,122 คน

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ 590 โครงการ

โครงการพิเศษ

 • กองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด อย่างน้อย 6,000 คนทั่วประเทศ

  ศูนย์เด็กเล็กที่จำเป็นต้องปิดตัวลงในช่วงโควิด มีผลกระทบต่อตัวเด็กๆ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ตามหลักสูตร ไม่ได้เล่น อ่านนิทาน ร้องเพลงและทานอาหารที่มีโภชนาการดี นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ด้วยซึ่งต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในการทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว ถ้าไม่สามารถดูแลได้ดีก็จะกลายเป็นซ้ำเติมเด็กๆไปอีก เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีเด็กเล็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าศูนย์เด็กเล็ก อยู่ตามบ้านตามชุมชนอีกด้วย

 • Ashoka’s Giving Circle

  Identifying social innovations and equipping young people with changemaking skill.

 • พลิกไทย

  มาร่วมสร้างไทยให้แกร่ง พลิกเมืองไทยให้ดีกว่าเดิม เพราะเราเชื่อในพลังความคิดของคุณบวกกับพลังคนไทยทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่พลิกสังคมไทยให้ดีได้จริง

โครงการที่กำลังระดมทุน

 • ใกล้ถึงเป้าหมาย รายเดือน เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  ปรึกษาปัญหาคาใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยา

  ช่วยเยาวชนที่อยู่ในภาวะเครียด วิตกกังวล หรือกลุ่มโรคซึมเศร้า ได้รับการดูแลจิตใจกับนักจิตวิทยา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านจิตใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

  เป้าหมาย

  2,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 79%
  224 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 665
 • ผู้สูงอายุ

  พิทักษ์ชาวสูงวัยด้วยการเพิ่มทักษะป้องกันภัยออนไลน์

  “ดูดเงิน หมดตัว” ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี "ยังแฮปปี้" และ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการเสริมสร้างทักษะป้องกันภัยออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุ 900 คนใน 30 ชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมทักษะป้องกันภัยออนไลน์ของผู้สูงอายุ

  เป้าหมาย

  206,250 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  164 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 14
 • รายเดือน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย อื่นๆ

  ปันสุขเพื่อคนไร้บ้าน

  คนไร้บ้านที่ถูกหลงลืม... พวกเขาไม่เคยได้กินอาหารที่สดใหม่ ไม่เคยได้อาบน้ำให้ร่างกายสะอาด เข้าไม่ถึงบริการที่จะรักษาทั้งกายและใจ มูลนิธิอิสรชนตั้งเป้าช่วยเหลือคนไร้บ้านกว่า 500 คนให้กินอิ่ม มีสุขอนามัยทางร่างกาย ด้านจิตใจ พร้อมกลับคืนสู่สังคม ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านให้ดีขึ้นไปกับเรา

  เป้าหมาย

  1,103,520 บาท
  ดำเนินการแล้ว 4%
  224 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 130
 • เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

  กองทุน “คริสติน่า อากีล่าร์ ” เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

  “ทุกวันนี้ ผู้หญิง เด็กผู้หญิงอย่างน้อย 1 ใน 3 ต้องอยู่ร่วมกับผู้กระทำความรุนแรงทุกวันโดยปราศจากทางเลือก” คริสติน่า อากีล่าร์Queen of dance ของเมืองไทย ในฐานะ Champion of UNFPA Thailandคนแรก จึงได้จัดตั้ง กองทุน “คริสติน่า อากีล่าร์ ร่วมยุติความรุนแรงในสังคมไทย”รายได้ทั้งหมดส่งมอบต่อหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้ได้รับการเยียวยา เสริมพลังและพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

  เป้าหมาย

  4,400,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  224 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 75
 • เด็กและเยาวชน

  ช่วยชีวิตเด็กและเยาวชนไทยหลายล้านคนผ่านศูนย์ให้คำปรึกษาออนไลน์ Lovecarestation.com

  “เลิฟแคร์สเตชัน“เป็นโครงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาวะแก่วัยรุ่นในทุกมิติ โดยเฉพาะในเรื่องที่พวกเขาอาจไม่สามารถปรึกษาคนรอบตัวได้ เช่น การท้องไม่พร้อม การคุมกำเนิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความหลากหลายทางเพศ ความสัมพันธ์กับเพื่อนและครอบครัว การโดนรังแกในโรงเรียน สุขภาพจิต ฯลฯ โดยมีนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ให้คำปรึกษา ทำให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงคำปรึกษาที่ถูกต้องได้ง่าย สบายใจ ไม่เสียค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาได้จริง

  เป้าหมาย

  1,155,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  10 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 43
 • เด็กและเยาวชน

  ส่งคอมพ์เก่าเพื่อน้อง

  "เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ยุคเราไปแล้ว ห้องเรียนของเด็กจำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กยุคนี้เช่นกัน เมื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้เปลี่ยน เมื่อนั้นสังคมและโลกจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่คุณภาพใหม่" โครงการส่งคอมพ์เก่าเพื่อน้อง เล็งเห็นโอกาสของเด็กไทย ขอเปิดรับบริจาคทุนสนับสนุนเพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมือสองสภาพดี เพื่อเปลี่ยนห้องเรียนในโรงเรียนโดยร่วมกับ Google ChromeOS Flex

  เป้าหมาย

  5,647,400 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 67
 • เด็กและเยาวชน

  ส่งเสริมการอ่านนิทานข้าวนานาชาติเพื่อเด็กไทยควรรู้

  ตำนานพื้นบ้านของเมล็ดข้าวน้อย ๆ ที่เป็นอาหารหลักของโลกกว่า 5,000 ปี จากหนังสือ Rice – Cherished Stories of the World’s Favorite Grain เขียนโดย คุณอลิซ ฟลินน์ สติลเวลล์ รวบรวมเรื่องเล่าของแต่ละประเทศที่ปลูกข้าวจากการเดินทางและค้นคว้าร่วม 25 ปี นิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับข้าวทั้ง 31 เรื่อง จาก 16 ประเทศ เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์และเผยแพร่เพื่อให้เยาวชนรุ่นต่อไปเรียนรู้ความความเป็นมาของวัฒนธรรมของข้าวแต่ละประเทศ และพัฒนาทักษะการอ่านไปพร้อมๆกัน ร่วมส่งนิทานไปให้น้องๆในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ 300 โรงเรียนไปด้วยกัน

  เป้าหมาย

  115,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 38%
  224 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 20
 • เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  โครงการปรับปรุงห้องตรวจโรคความดันลบARI รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก

  ปรับปรุงห้องตรวจโรคความดันลบ เพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็กและดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อรุนแรงและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ได้มาตรฐาน “ห้องนี้จำเป็นมากต่อการรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างเร็ว และระบาดรุนแรงอย่างโควิด-19 ที่พวกเรารวมถึงเด็กๆ กำลังเผชิญวิกฤตนี้ร่วมกันทั่วโลก”

  เป้าหมาย

  5,500,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 17%
  132 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 987
 • อื่นๆ

  SHero กองทุนช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

  ผู้เสียหายจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศมีอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม หากผู้เสียหายเป็นกลุ่มชายขอบที่มีอุปสรรคทางภาษาและฐานะยากจนแล้วนั้น ตลอดเวลาที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอุปสรรคเหล่านี้จะทวีคูณทับซ้อนมากขึ้น กองทุนนี้จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนทีมทนายความและอาสาสมัครสหวิชาชีพ SHero เพื่อช่วยเหลือด้านกฎหมายและจิตใจ

  เป้าหมาย

  1,181,400 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  117 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 68
 • เด็กและเยาวชน

  น้องเรียนดี เดี๋ยวพี่เปย์ให้

  มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนม.ต้นที่เรียนดีแต่ยากจน ที่มีความเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน เพราะความไม่พร้อมจากสภาพเศรษฐกิจ ด้วยการมอบคนละ 3,000 บาทต่อปี จำนวน 500 ทุน เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้เรียนต่อ เขาจะได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ดี มีอนาคตที่สดใส และสามารถนำพาตนเองและครอบครัว

  เป้าหมาย

  1,980,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 10%
  40 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 200
 • สัตว์ สิ่งแวดล้อม

  Below the Tides: ปะ ปลา ยูน หญ้า ณ เกาะหมาก

  ในขณะที่เกาะหมากมีพื้นที่ประมาณ 12.3 ตร.กม. แต่มีแนวปะการังใหญ่ถึง 9.7 ตร.กม. และที่สำคัญบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะมีดงหญ้าทะเล เนื่องจากสภาวะโลกร้อนซึ่งส่งผลต่อการฟอกขาวของปะการัง การท่องเที่ยวแบบไม่ดูแล การประมงผิดกฏหมาย ทำให้เกิดความเสียหายต่อปะการัง เกาะหมากถือเป็นโมเดลท่องเที่ยวที่อาศัยจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เน้นเรื่องแหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เนื่องจากงบประมาณในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลของรัฐมีจำกัด แต่การฟื้นฟูรักษาปะการังที่เกาะหมากนั้นไม่ยากเกินกำลัง เนื่องจากคนในชุมชนมีความตระหนักรู้ ตั้งใจที่จะทำและร่วมมือกัน เพียงแต่ขาดเงินทุนในการทำนุบำรุงแนวปะการัง ยิ่งทำเร็วก็ยิ่งดีเพื่อคืนสภาพแนวปะการังให้สมบูรณ์ คงไว้ซึ่งจุดแข็งสร้างศักยภาพในการแข่งขันเชิงธุรกิจทั้งทางประมงและการท่องเที่ยวระดับสากล

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 74%
  45 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 187
 • เด็กและเยาวชน

  Sisters’ Care

  โครงการ Sisters’ Care จึงมีจุดประสงค์ที่จะจัดทำโครงการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การเป็นสาว” โดยนำข้อมูลและความรู้เชิงวิชาการ เกี่ยวกับ “การเป็นสาว” ของเด็กหญิงไทย ที่ได้ศึกษาวิจัยจากโครงการที่ได้รับการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ในปี 2564 และได้รับอนุญาตแล้วในรูปของการจัด workshop เพื่อให้ข้อมูลกับน้องๆ ผู้หญิงที่กำลังเข้าสู่วัยสาวที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โดยพี่ๆ นักเรียนในระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลายเพื่อช่วยเหลือน้องๆ และแบ่งปันประสบการณ์การมีประจำเดือนและการดูแลตัวเองในระหว่างการมีประจำเดือนในช่วงแรกๆ ที่จะทำให้น้องๆ มีความเข้าใจที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับการเข้าสู่วัยสาวและการดูแลตนเองหลังจากการเป็นสาว

  เป้าหมาย

  10,890 บาท
  ดำเนินการแล้ว 25%
  25 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8
ดูทั้งหมด
 • ยอดบริจาคทั้งหมด

  432,083,709 บาท
 • จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

  297,122 คน
 • โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

  590 โครงการ

สนับสนุนโดย

 • KhonThai Foundation
 • Thai Young Philanthropist Network - Leads the Change
 • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
 • Opendream Co., Ltd. - Technology for Sustainable Social Impact
 • The Givers Network
 • Omise - Payment Gateway for Asia