อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ

ยอดบริจาคทั้งหมด 403,384,751 บาท

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 257,513 คน

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ 562 โครงการ

โครงการพิเศษ

 • กองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด อย่างน้อย 6,000 คนทั่วประเทศ

  ศูนย์เด็กเล็กที่จำเป็นต้องปิดตัวลงในช่วงโควิด มีผลกระทบต่อตัวเด็กๆ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ตามหลักสูตร ไม่ได้เล่น อ่านนิทาน ร้องเพลงและทานอาหารที่มีโภชนาการดี นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ด้วยซึ่งต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในการทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว ถ้าไม่สามารถดูแลได้ดีก็จะกลายเป็นซ้ำเติมเด็กๆไปอีก เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีเด็กเล็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าศูนย์เด็กเล็ก อยู่ตามบ้านตามชุมชนอีกด้วย

 • Ashoka’s Giving Circle

  Identifying social innovations and equipping young people with changemaking skill.

 • พลิกไทย

  มาร่วมสร้างไทยให้แกร่ง พลิกเมืองไทยให้ดีกว่าเดิม เพราะเราเชื่อในพลังความคิดของคุณบวกกับพลังคนไทยทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่พลิกสังคมไทยให้ดีได้จริง

โครงการที่กำลังระดมทุน

 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  สร้างยิ้ม เสริมสุขให้ผู้สูงวัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

  วิสาหกิจพัฒนาชุมชนยั่งยืน ชวนแบ่งปัน อาหารและของจำเป็นให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในจ.ลำปางเพื่อแบ่งเบาภาระและแบ่งปันรอยยิ้ม เสริมสร้างกำลังใจให้คนเหล่านี้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

  เป้าหมาย

  148,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 33%
  25 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 104
 • สัตว์

  วีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ

  ปัจจุบันมีสัตว์หลายชนิดพิการและไม่ได้รับความช่วยเหลือ ทำให้สัตว์เหล่านั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ จนอาจทำให้เกิดแผลกดทับและติดเชื้อ ถ้าเป็นมากๆอาจถึงตายได้ ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว หรือสัตว์อื่นๆ การทำวีลแชร์ให้กับสัตว์พิการเหล่านี้ จะช่วยให้สัตว์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการนี้เราจะรวบรวมเงินที่ได้ให้กับกลุ่มช่วยเหลือสัตว์จาการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุโดยไม่หวังผลตอบแทน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการทำวีลแชร์

  เป้าหมาย

  27,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 118%
  9 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 51
 • เด็กและเยาวชน

  ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนชาวเขา

  ร่วมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนานักเรียนชาวเขาและนักเรียนด้อยโอกาส

  เป้าหมาย

  1,056,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 49%
  25 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 145
 • เด็กและเยาวชน

  โรงเรียนเพื่อชีวิต พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กหลังเลิกเรียน

  ครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงทำให้เด็กๆขาดความเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเอง ส่งผลต่อภาวะทางอารมณ์และจิตใจ โครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตจึงเกิดขึ้นเพื่อดูแลเด็กและครอบครัว โดยการนำกิจกรรมอาทิ สอนการบ้านหลังเลิกเรียน พัฒนาทักษะชีวิตเช่นการปลูกผัก ทำงานอาหาร รวมถึงให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ร่วมโอบอุ้มเด็ก 80 คนตลอด 1 ปีเพื่อสร้างความแข็งแรงทางใจและกายไปพร้อมกัน

  เป้าหมาย

  445,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 9%
  25 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 56
 • สัตว์

  ฟื้นฟูสุขภาพนกล่าเหยื่อ/นกนักล่าเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ

  สนับสนุนค่าอาหารให้นกบาดเจ็บ ลูกนกพลัดหลง ที่รับมารักษาในโครงการฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 19%
  317 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 57
 • อื่นๆ

  ต้องแฉ (Must Share) – พื้นที่สร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับประชาชน

  กรณี เสาไฟกินรี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ “เพจต้องแฉ” มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ ทำให้เกิดการสืบสวนแบบสาวลึกไปถึงต้นตอ และเกิดปรากฎการณ์ตรวจสอบการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมทั่วประเทศ จุดเริ่มต้นจากการเป็นหูเป็นตาของภาคประชาชนผ่านเพจ Facebook เพจต้องแฉ ที่เป็นพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส ติดตาม ตรวจสอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน วันนี้ทุกท่านสามารถร่วมสนับสนุนการทำงานได้แล้วที่นี่

  เป้าหมาย

  346,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 5%
  25 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 22
 • เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  น้องไนซ์ ผิวหนังหลุดลอก ไฟคลอกทั่วร่างกาย

  น้องไนซ์ อายุ 14 ปี ได้รับอุบัติเหตุไฟคลอกจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ น้องไนซ์มีอาการบาดเจ็บสาหัส ผิวหนังลอกติดเสื้อผ้า ทำให้ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลน่านในห้องปลอดเชื้อนานกว่า 7 เดือน ทำแผลวันเว้นวันโดยการวางยาสลบ เนื่องจากน้องไนซ์ทนความเจ็บปวดจากบาดแผลไม่ไหว

  เป้าหมาย

  60,830 บาท
  ดำเนินการแล้ว 21%
  81 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 42
 • รายเดือน สัตว์

  ทำหมันแมวสัญจรกับมูลนิธิรักษ์แมว

  ร่วมบริจาคเพื่อทำหมันแมว ลดการเกิดแมวข้างถนน ลดการเกิดโรคติดต่อให้กับแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดยทุกยอดบริจาค 400 บาท สามารถทำหมันแมวได้ 1 ตัว

  เป้าหมาย

  4,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 40%
  391 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2,156
 • เด็กและเยาวชน

  Life hero x ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ 2566

  ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2566 ด้วยการมอบทุนการศึกษา ให้เด็กกำพร้าจังหวัดชายแดนใต้  (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) เพื่อให้พวกเขากลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนในการสร้างสันติภาพและก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้นต่อไป

  เป้าหมาย

  2,269,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 73%
  25 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 348
 • มาใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  ฌาปนกิจพระที่ไม่มีคนดูแล

  สถานกุฏิชีวาภิบาลพระภิกษุอาพาธ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ดูแลพระภิกษุที่อาพาธ ทุพพลภาพ ป่วยติดเตียงระยะสุดท้าย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีผู้ดูแล เมื่อวันที่จากโลกไปแล้ว เราจึงขอชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนค่าฌาปนกิจพระที่ไม่มีคนดูแล โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย โรงศพ น้ำมันเชื้อเพลง ฯ

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  146 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2
 • ผู้พิการและผู้ป่วย

  สมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

  ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และต้องการการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ที่บ้าน ช่วยลดความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย และสามารถกลับบ้านได้ มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อ “เครื่องช่วยหายใจ” เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้มีโอกาสได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวของพวกเขาอีกครั้ง

  เป้าหมาย

  506,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 18%
  116 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 225
 • มาใหม่ อื่นๆ

  ปันน้ำใจ คนไร้บ้าน

  ในประเทศไทยมีปัญหาคนไร้บ้านเป็นจำนวนมากในสังคม สาเหตุการไร้บ้านมีหลายปัจจัย จากการสำรวจประชากรคนไร้บ้านพบว่ามีประชากรคนไร้ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 1,271 คน มีทั้งเพศหญิง เพศชาย และเพศทางเลือกหรือไม่ระบุเพศ ซึ่งเล็งเห็นปัญหาในการใช้ชีวิตประจำ โดยปัญหาส่วนใหญ่คือมีความต้องการพื้นฐานในเรื่องของสุขภาวะ การขาดแคลนผลิตภัณฑ์อุปโภค เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม สบู่เหลว และรวมถึงผ้าอนามัยสิ่งจำเป็นของเพศหญิงที่จำเป็นต้องใช้ทุกเดือนเพื่อรองรับประจำเดือน แม้มีหน่วยงานเข้ามารองรับในบางส่วน แต่เนื่องจากประชากรคนไร้บ้านที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี ในกรุงเทพฯ มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ โดยพวกเราอยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านให้ดีขึ้นกว่าเดิมไปด้วยกันค่ะ

  เป้าหมาย

  12,441 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  116 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7
ดูทั้งหมด
 • ยอดบริจาคทั้งหมด

  403,384,751 บาท
 • จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

  257,513 คน
 • โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

  562 โครงการ

สนับสนุนโดย

 • KhonThai Foundation
 • Thai Young Philanthropist Network - Leads the Change
 • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
 • Opendream Co., Ltd. - Technology for Sustainable Social Impact
 • The Givers Network
 • Omise - Payment Gateway for Asia