ชุมชน คนพิการ สัตว์ สิ่งแวดล้อม
กว่า 100 โครงการที่ UNDP ลงพื้นที่พัฒนาทั่วประเทศ
คุณเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้