อ่านต่อ
อ่านต่อ

ยอดบริจาคทั้งหมด 231,313,627 บาท

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 140,966 คน

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ 460 โครงการ

โครงการพิเศษ

 • กองทุนเทใจช่วยเด็กเล็กในวิกฤตโควิด อย่างน้อย 6,000 คนทั่วประเทศ

  ศูนย์เด็กเล็กที่จำเป็นต้องปิดตัวลงในช่วงโควิด มีผลกระทบต่อตัวเด็กๆ ทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ตามหลักสูตร ไม่ได้เล่น อ่านนิทาน ร้องเพลงและทานอาหารที่มีโภชนาการดี นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อผู้ใหญ่ด้วยซึ่งต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็กเล็ก เสียโอกาสในการทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัว ถ้าไม่สามารถดูแลได้ดีก็จะกลายเป็นซ้ำเติมเด็กๆไปอีก เนื่องจากบางครอบครัวไม่มีศักยภาพในการดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังมีเด็กเล็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าศูนย์เด็กเล็ก อยู่ตามบ้านตามชุมชนอีกด้วย

 • Ashoka’s Giving Circle

  Identifying social innovations and equipping young people with changemaking skill.

 • พลิกไทย

  มาร่วมสร้างไทยให้แกร่ง พลิกเมืองไทยให้ดีกว่าเดิม เพราะเราเชื่อในพลังความคิดของคุณบวกกับพลังคนไทยทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่พลิกสังคมไทยให้ดีได้จริง

โครงการที่กำลังระดมทุน

 • “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง” เพื่อพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2565)

  โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาของคนทั่วโลก และยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันกับ 1 ของคนไทยผู้เสียชีวิตส่วนมากจะมีฐานะยากจนหรือมีรายได้ระดับปานกลาง จากการดำเนินโครงการแจกสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งครั้งแรกในปี 2560 จำนวน 13,000 เล่มให้กับผู้ป่วยในรพ. 5 ภูมิภาค จำนวน 13 รพ. ผลสำรวจผู้ใช้งานสมุดบันทึกฯ พบว่าร้อยละ 94.50 เห็นด้วยว่าโครงการนี้ทำให้ผู้ป่วยมีความหวัง กำลังใจในการดำเนินชีวิต และร้อยละ 91.74 มีความรู้ความเข้าใจโรคมะเร็ง สามารถวางแผนและติดตามผลได้อย่างเป็นระบบ เช่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เห็นว่าสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งนี้ ช่วยสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้ หรือในกรณีฉุกเฉินสามารถให้เป็นสมุดส่งตัวของผู้ป่วยได้

  เป้าหมาย

  470,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  88 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 26
 • ผ้าทอฝ้ายคลายหนาว : อุดหนุนผ้าทอมือจากแม่บ้านจากที่ราบสูง เพื่อมอบความอบอุ่นให้แม่อุ๊ยบนยอดดอย

  ส่งมอบผ้าห่มผ้าฝ้าย จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตงานทอผ้า ภาคอีสาน สู่ผู้ประสบภัยหนาวในชุมชนห่างไกลภาคเหนือ ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านมีรายได้ในช่วงโควิด-19ระบาดและเหล่าแม่อุ๊ยได้คลายหนาวที่กำลังจะมาถึง จำนวน 1,000 ผืน

  เป้าหมาย

  572,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 86%
  13 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 722
 • Girl’s education program by ESTEE LAUDER COMPANIES x Pratthanadee Foundation

  ให้ความรู้น้องผู้หญิงในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการหางานทำ รวมถึงเพิ่มโอกาส ทางเลือก ส่งเสริมความมั่นใจ การรู้จักตนเอง ทักษะชีวิตและทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

  เป้าหมาย

  220,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 74%
  29 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 95
 • COVID THAILAND AID ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบต่อโควิด19 ปี 2564

  COVID Thailand Aid ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั่วไทยในสภาวะที่โควิด-19 อย่างต่อเนื่องในปี 2564 ด้วยการ 1.) ชุดยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวรายได้น้อย และผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ 2.) อาหารให้คนไร้บ้าน 3.) กองทุนฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่อยู่แนวหน้ารับมือโรคนี้โดยตรง

  เป้าหมาย

  2,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 89%
  29 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 994
 • กองทุนเทใจช่วยเยาวชนและกลุ่มผู้หญิงฟื้นฟูทักษะอาชีพแก้วิกฤติเศรษฐกิจในชุมชน พื้นที่จังหวัดยะลา และสุรินทร์

  เยาวชนและกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เป็นกำลังแรงงานสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของครอบครัวในช่วงสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเพื่อประคองชีวิตให้อยู่รอดวันต่อวันโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการประกอบการของเยาวชน และกลุ่มผู้หญิงในชุมชน เชื่อมต่อคนที่มีศักยภาพช่วยเหลือคนที่กำลังตั้งหลักและต้องการพัฒนาทักษะอาชีพ ให้สามารถผลิต สร้างงาน สร้างรายได้ได้ดี

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  88 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 19
 • 🏊‍♂️ สอนทักษะว่ายน้ำให้เด็กด้อยโอกาส ⭐ เท่ากับช่วยให้เด็กๆเอาชีวิตรอดได้ 💦

  จากประสบการณ์​สอนว่ายน้ำกว่า 10 ปี ครูโชคพบว่า หากฝึกทักษะการว่ายน้ำและการทำความคุ้นเคยในน้ำ ทำความเข้าใจหลักการเคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างถูกต้อง จะทำให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในน้ำได้ แต่ด้วยการเข้าถึงทักษะว่ายน้ำดังกล่าว ไม่สามารถทำได้ทุกบ้าน ครูโชคจึงริเริ่มโครงการสอนว่ายน้ำเพื่อเด็กด้อยโอกาส จัดการสอนว่ายน้ำเสริมทักษะชีวิตให้กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ใน จ.สมุทรสาคร จำนวน 250 คน

  เป้าหมาย

  53,955 บาท
  ดำเนินการแล้ว 37%
  29 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 41
 • รถทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" เพื่อเด็กในพื้นที่ห่างไกล

  สมทบทุนจัดซื้อรถ 6 ล้อ เพื่อใช้ในโครงการหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการ "สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี" ออกหน่วยทำฟันฟรีให้เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทย

  เป้าหมาย

  1,232,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 25%
  119 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 261
 • รถพยาบาลสัตว์น้ำ

  ระดมทุนสร้างรถพยาบาลสัตว์น้ำเพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติงานภาคสนามเคลื่อนที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมสัตวแพทย์ในการช่วยชีวิตสัตว์น้ำให้สืบอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติและท้องทะเลไทยต่อไป

  เป้าหมาย

  2,755,500 บาท
  ดำเนินการแล้ว 49%
  29 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2,158
 • กองทุนรักษาโรคลิ่มเลือดสมองอุดตัน

  ช่วยเหลือค่าผ่าตัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน (Ischemic stroke) ที่มีความจำเป็นต้องใช้การรักษาด้วยวิธีใส่สายสวนลากลิ่มเลือดสมอง (Cerebral Thrombectomy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาชีวิตผู้ป่วย โดยจะเริ่มทำงานใน ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

  เป้าหมาย

  2,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 58%
  29 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 659
 • เทใจมอบรอยยิ้ม

  ขอชวนมอบโอกาสให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 100 คน ทั่วประเทศไทย ได้กลับมายิ้มอย่างสดใสด้วยการสมทบทุนค่าผ่าตัด

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 83%
  29 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2,656
 • กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

  ช่วยเหลือค่าผ่าตัด อาหารและยา เต่าและตะพาบไทยในธรรมชาติ ที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุให้กลับมามีสุขภาพที่ดี หายจากความเจ็บป่วย และได้รับการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อีกครั้ง

  เป้าหมาย

  2,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 92%
  88 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,437
 • จัดหาโรงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

  ต้องการที่จะจัดหาโรงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยสำหรับเด็กๆเนื่องจากโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยาของเรานั้นเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ทำให้การเข้าถึงน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดและปลอดภัยทำได้ยาก ส่วนน้ำที่มีใช้อยู่ปัจจุบันนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ไม่เพียงต่อความต้องการของเด็กนักเรียนในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง ดังข้อความที่กล่าวมานั้นเป็นเหตุผลให้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา ประโยชน์จากโครงการนี้ 1. นักเรียนในโรงเรียนได้รับได้บริโภคน้ำดื่มที่มีคุณภาพที่สะอาดและปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการ 2. ชาวบ้านในชุมชนได้มีน้ำดื่มซึ่งเพียงพอต่อความต้องการและได้ใช้น้ำในราคายุติธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลภายนอก

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  119 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 18
ดูทั้งหมด
 • ยอดบริจาคทั้งหมด

  231,313,627 บาท
 • จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

  140,966 คน
 • โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

  460 โครงการ

สนับสนุนโดย

 • KhonThai Foundation
 • Thai Young Philanthropist Network - Leads the Change
 • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
 • Opendream Co., Ltd. - Technology for Sustainable Social Impact
 • The Givers Network
 • Omise - Payment Gateway for Asia