#คนพิการต้องมีงานทำ

ร่วมสร้างโอกาสให้คนพิการ
3,000 คนทั่วประเทศ!! ได้มีงานทำ

ร่วมสร้าง

“ฮีโร่คนใหม่ หัวใจแข็งแรง เปลี่ยนผู้ป่วยเด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นฮีโร่สุขภาพดี”

graphic

คุณช่วยปกป้อง
สัตว์ป่าและผืนป่าได้

ร่วมสนับสนุนเครื่องมือดูแลป่า Smart Patrol ให้ผู้พิทักษ์ป่ารักษาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ