เปิดตัวโครงการของยูเอ็นดีพี
6 โครงการ
ร่วมกันสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
#หมื่นฝันปันโอกาส
คุณคือหนึ่งในผู้ร่วมให้โอกาส
ร่วมสร้างอนาคตแก่เด็กกว่าหมื่นคน
ด้วยการ สนับสนุนครู ให้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของเขาต่อไป

ยอดบริจาคทั้งหมด 21,807,208 บาท

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8,775 คน

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ 182 โครงการ

โครงการพิเศษ

 • UNDP Thailand Donation

  ร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้ดีขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 • เทใจ การศึกษา

  สร้างสังคมคุณภาพในอนาคต สร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้าเรียนอย่างตลอดรอดฝั่ง โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จะคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมจากทั่วประเทศเพื่อให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องและดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ โดยจะส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อจนจบมัธยม 6

 • เทใจให้โรงเรียน (สสค.)

  มาร่วมกันสนับสนุนเงินทุนให้การศึกษากับโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ หรือสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอน เป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ในชั้นเรียน และเชื่อมโยงทุกคนให้มามีส่วนร่วมกับการศึกษาของประเทศไทย

 • โครงการยุวพัฒน์

  เงิน 600 บาทมีค่าแค่ไหนสำหรับคุณ? สำหรับชีวิตของเด็กที่ขาดแคลน เงินจำนวนนี้ช่วยส่งให้เรียนได้ 1 เดือน ร่วมมอบทุนการศึกษาในโครงการ ‘ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี’

 • ยอดบริจาคทั้งหมด

  21,807,208 บาท
 • จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

  8,775 คน
 • โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

  182 โครงการ

โครงการปัจจุบัน

 • แกะสลักสบู่อาชีพเพื่อทุนการศึกษา

  โรงเรียนบ้านช้างคับเปิดโอกาสต่อยอดอาชีพในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จุดเริ่มต้นจากการพัฒนาต่ออาชีพ มีรายได้ระหว่างเรียนช่วยเหลือครอบครัวทำให้เด็กและครอบครัวสามารถอยู่ในพื้นที่และเลี้ยงตัวเองได้

  เป้าหมาย

  20,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 47%
  เหลืออีก 8 วัน จำนวนผู้บริจาค 13
 • ร่วมกันเยียวยาเด็กๆ พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

  ร่วมกันสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนในการดำเนินชีวิตให้เด็กที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  เป้าหมาย

  1,559,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 3%
  เหลืออีก 161 วัน จำนวนผู้บริจาค 18
 • ล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ

  มอบรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก จำนวน 20 คัน เพื่อให้คนพิการที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศให้สามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 1%
  เหลืออีก 161 วัน จำนวนผู้บริจาค 3
 • ขอไฟฟ้าให้โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก

  เด็กในโรงเรียนบ้านห้วยมะกอก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนกว่า 88  คน ไม่มีไฟฟ้าใช้ในโรงเรียน เพราะแผงชำรุด เด็กพักค้างต้องกินข้าวและทำการบ้านใต้แสงเทียน และเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดเพลิงไหม้

  เป้าหมาย

  66,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 26%
  เหลืออีก 100 วัน จำนวนผู้บริจาค 23
 • ยารักษาโรคเพื่อชาวบ้านชายแดนอุ้มผาง

  ด้วยมนุษยธรรมความเป็นหมอ มีหรือจะไม่เมตตาคนเจ็บไข้? รพ.อุ้งผาง ชายแดน จ.ตาก ก็เช่นกันที่เลือกรักษาไม่แบ่งแยกชนชั้น แต่ตอนนี้รพ. แบกภาระค่าใช้จ่ายกว่าหลายล้านบาทต่อปีอยู่

  เป้าหมาย

  300,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 51%
  เหลืออีก 39 วัน จำนวนผู้บริจาค 170
 • ส่งน้อง(ด.ญ.มล ม.3)เรียน สร้างเด็กดี หนูอยากเป็นครู

  ตอนนี้ครูช่วยหนูด้วยการจ้างหนูทำงานบ้าง เพื่อเป็นค่าเรียน หนูอยากเรียนต่อ

  เป้าหมาย

  35,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 32%
  เหลืออีก 8 วัน จำนวนผู้บริจาค 12
 • ปันน้ำใจช่วยรักษาเด็กป่วย

  ช่วยเหลือเด็กเจ็บป่วยยากไร้ทั่วประเทศ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิยุวรักษ์

  เป้าหมาย

  200,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 41%
  เหลืออีก 153 วัน จำนวนผู้บริจาค 138
 • รักษาป่าใหญ่ ให้คนไทยทั้งชาติ

  สนับสนุนเสบียงอาหารและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก

  เป้าหมาย

  1,000,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 16%
  เหลืออีก 129 วัน จำนวนผู้บริจาค 190
 • ขอห้องเรียนให้น้องอนุบาล

  เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนอ่างทองพัฒนาใช้พื้นห้องเขียนหนังสือ เราจึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันสนับสนุน โต๊ะ เก้าอี้ ของน้องอนุบาล ตู้เก็บที่นอน ตู้เก็บเอกสาร และอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก

  เป้าหมาย

  38,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 79%
  เหลืออีก 39 วัน จำนวนผู้บริจาค 46
 • ปันน้ำใจให้พี่น้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย

  ช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกส่งกลับจากประเทศมาเลเซียกลับสู่ประเทศไทย เพื่อให้เด็กและผู้หญิงกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมได้อย่างปลอดภัย

  เป้าหมาย

  44,880 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 48%
  เหลืออีก 1 วัน จำนวนผู้บริจาค 14
 • ส่งน้อง(ด.ญ.ริน ม.3)เรียน สร้างเด็กดี หนูอยากเป็นครู

  ถ้าหนูได้ทุนการศึกษาจะเอามาซื้อข้าว อาหาร และใช้เรื่องการเรียน

  เป้าหมาย

  35,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 17%
  เหลืออีก 8 วัน จำนวนผู้บริจาค 9
 • นาแลกป่า - ทางออกที่ยั่งยืนในการฟื้นฟูป่า

  ปัญหาป่าน่าน ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคน เราเชื่อว่าทางออกที่จะฟื้นคืนป่าได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องทำให้เกษตรกรมั่นใจ และทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เท่าเทียม

  เป้าหมาย

  1,400,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 2%
  เหลืออีก 161 วัน จำนวนผู้บริจาค 13
ดูโครงการปัจจุบันทั้งหมด

โครงการที่สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  วันพิเศษเพื่อแม่ (เด็กป่วย)

  แม่ก็คือแม่ การดูแลเด็กป่วย แม่ต้องใช้พลังพิเศษมากกว่า 10 เท่า เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมส่งพลังให้แม่เหล่านี้ด้วยกิจกรรมสร้างวันพิเศษให้แม่ได้บันทึกไว้ในความทรงจำ

  เป้าหมาย

  88,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาค 21

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  พาเป็ดขึ้นดอย

  จัดสร้างโรงเรือนและพื้นที่สำหรับเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ เพื่อเป็นอาหารกลางวัน สร้างรายได้ และแปรรูปเป็นไข่เค็ม เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ในการฝึกฝนอาชีพเกษตรกรรม

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 24%
  จำนวนผู้บริจาค 27

  สำเร็จแล้ว

 • สำเร็จแล้ว

  ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ(2)

  เยียวยาให้กำลังใจ ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในชุมชนให้มีความสุขและเข้าถึงทรัพยากรในการรักษา

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 110%
  จำนวนผู้บริจาค 59

  สำเร็จแล้ว

ดูโครงการที่สำเร็จแล้วทั้งหมด

สนับสนุนโดย

 • KhonThai Foundation
 • Thai Young Philanthropist Network - Leads the Change
 • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
 • Opendream Co., Ltd. - Technology for Sustainable Social Impact
 • Omise - Payment Gateway for Asia