เกี่ยวกับเทใจ

กราฟฟิกเทใจ

เทใจดอทคอม มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร NGOs กลุ่มคน และกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง และขยายผล

  • KhonThai Foundation
  • ChangeFusion - Growing Social Entrepreneurs for Sustainable Change
  • TYPN

เทใจเป็นโครงการภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และ สถาบัน ChangeFusion ร่วมกันสร้างพื้นที่กลางนี้ขึ้นมา เราอยากให้เทใจเป็นพื้นที่สำหรับคนที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม และให้สมาชิกของเทใจสามารถมีส่วนร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการที่ตนบริจาคได้

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

  1. เป็นโครงการที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในแง่มุมใหม่ มีความยั่งยืน และขยายผลได้ตามสมควร
  2. เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้ชัดเจน วัดผลได้จริง และมีประสิทธิภาพ
  3. ทีมงาน / องค์กรที่ดำเนินโครงการ มีความสามารถในการจัดการโครงการได้จริงและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการบริจาคโครงการ

เทใจดอทคอมขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 10% ในทุกการบริจาค เพื่อเป็นการบำรุงรักษาระบบ ค่าทำธุรกรรมทางการเงิน และค่าติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆ ให้ผู้ให้ทุกท่านมั่นใจว่าเงินบริจาคสนุนจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ หากโครงการใดไม่สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมาย แต่พร้อมที่จะนำเงินบริจาคไปดำเนินโครงการต่อ ทีมงานเทใจก็จะโอนเงินบริจาคให้

แต่หากเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้ ทางทีมงานเทใจจะให้เจ้าของโครงการนั้นๆ เป็นผู้เลือกว่าจะนำเงินบริจาคที่ได้ไม่ครบตามเป้าหมายนั้นมอบให้แก่โครงการใดในเทใจต่อไป

ภาษีกับการให้

คุณรู้หรือไม่ว่าการบริจาคนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ เงินภาษีที่คุณต้องจ่ายอยู่ทุกปี สามารถเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้กับโครงการเพื่อสังคมที่คุณชอบได้โดยตรง จริงอยู่ว่าเงินภาษีที่จ่ายให้กับรัฐนั้นก็หมุนกลับมาเป็นเงินพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

แต่ถ้าคุณอยากจะพลิกบทบาท จากการให้แบบ passive (การให้อ้อมๆ ผ่านเงินภาษี) มาเป็นการให้ที่ active ขึ้น ด้วยการเลือกที่จะใช้ 10% ของเงินได้ มาบริจาคให้กับองค์กรที่คุณอยากจะช่วย เปลี่ยนความรู้สึกจาก “ภาระหน้าที่” มาเป็น “การให้” ที่สบายใจ สังคม/สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้ เพราะคุณเลือกที่จะให้เอง!

(การบริจาคผ่านเทใจดอทคอม สามารถขอใบรับเงินเพื่อนำไปหักภาษีได้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเทใจ ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อองค์กรที่นำยอดบริจาคไปหักภาษีได้ของกระทรวงการคลัง)

เครือข่ายร่วมก่อตั้ง

มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”, TYPN (Thai Young Philanthropists Network), OpenDream และ สถาบัน ChangeFusion ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กราฟฟิกเทใจ

การทำงานของเทใจ

1. เจ้าของโครงการนำเสนอข้อมูลโครงการผ่าน Taejai.Com ให้ทีมงานดำเนินการตรวจสอบ

2. โครงการที่ผ่านการตรวจสอบ ถูกนำเสนอขึ้นบนเว็บไซต์ Taejai.Com

3. สมาชิกรับทราบข่าวสาร และร่วมบริจาคให้โครงการต่างๆ ที่สนใจ

4. เทใจมอบเงินบริจาคแก่เจ้าของโครงการ รวมทั้งคอยติดตามการดำเนินงาน
และแจ้งความคืบหน้าให้ผู้บริจาคทราบ

Advisory Board

คุณวาทนันทน์ พีเทอร์สิค

ดร.สันติธาร เสถียรไทย

ทีมเทใจ

เอด้า
Chief Executive Officer

ปฏิพัทธ์
Chief Technology Officer
twitter @kengggg

ฝนทิพย์
Chief Operating Officer

ณิชา
Consultant

สิรินาท
Social Impact Manager

ธัญวรรณ
Tech & Design Manager

จิรัฐฐิกา
Operation Manager

ธารารัตน์
Operation Officer