ooca : wall of sharing

"เพราะ สุขภาพใจ เป็น สิ่งสําคัญ"

ร่วมสนับสนุนโครงการบริการทางสุขภาพจิตที่ทุกคนเข้าถึงได้
* แสดงการอัพเดทล่าสุด 100 คน
คลิกที่ heart เพื่ออ่านข้อความให้กำลังใจ :)

ขณะนี้ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด
1,577,008 บาท
ช่วยให้นักศึกษาได้รับคำปรึกษา
3,355 ครั้ง

Wall of Sharing

“Wall of Sharing” กำแพงพักใจ คือโครงการที่อูก้า (OOCA) ร่วมมือกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ใช้บริการการคุยผ่านแอพพลิเคชั่นอูก้า วิดีโอคอลออนไลน์กับเครือข่ายจิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่ใหญ่ที่สุดของไทย ฟรี ๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น อูก้า (OOCA) ให้น้องๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาด้านจิตใจอย่างถูกต้องเหมาะสม

การบริจาคทุก ๆ 100,000 บาท
=
ปลดล็อก 1 สถานศึกษา 

อูก้าเปิดให้นักศึกษาใช้ฟรีสำหรับนักศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่ตกลงร่วมมือกับอูก้า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเมื่อมียอดบริจาคครบอีก 100,000 บาท อูก้าจะเปิดบริการให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยลำดับต่อไป

Problem

ปัญหาสุขภาพจิตในสังคมยุคปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี สถิติของต่างประเทศและประเทศไทยจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2556 พบว่าปัญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มประชากรกว่า 7 ล้านคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีปัญหาทางสุขภาพจิตกลุ่มโรคซึมเศร้า วิตกกังวลและการใช้สารเสพติด จำนวนบุคลากรทางสุขภาพจิตมีไม่เพียงพอต่อประชากร ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการรับบริการทางสุขภาพจิตตามโรงพยาบาล

7 ล้านคน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีปัญหาทางสุขภาพจิต
กลุ่มโรคซึมเศร้า วิตกกังวลและการใช้สารเสพติด
จำนวนบุคลากรทางสุขภาพจิตมีไม่เพียงพอต่อประชากร
15,000 บาท/คน ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการรับบริการทางสุขภาพจิตตามรพ.

Volunteers

Wall of Sharing เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัครมากกว่า 25 คน โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อดูแลและให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่นิสิตนักศึกษา โดยอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องของสุขภาพจิตและเรียนรู้การทำงาน ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทีมอาสามัคร Wall of Sharing ได้เช่นกัน ผ่านการบริจาคให้กับการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมในการขับเคลื่อน Wall of Sharing ต่อไป

โดยเงินบริจาคส่วนหนึ่งจากโครงการ จะถูกนำไปสมทบทุนในส่วนของกิจกรรมอาสาสมัครด้วย

เป้าหมาย 50,000 คน

ตัวอย่างกิจกรรมอาสาสมัคร

WoSup Project

โครงการทูตนิสิตนักศึกษาของโครงการกำแพงพักใจหรือ ‘WoSup Project’ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์โครงการ Wall of Sharing ปัจจุบันมีเครือข่ายอยู่ใน 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

How it works

1

บริจาค 470 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับบริการทางสุขภาพจิตผ่าน ooca 1 session สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการทางสุขภาพจิต

2

ส่งข้อความให้กำลังใจ

ผู้บริจาคสามารถเขียนข้อความให้กำลังใจผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการทางสุขภาพจิต

3

รับบริการผ่าน ooca

ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการทางสุขภาพจิตเข้ารับบริการทางสุขภาพจิตผ่าน ooca ตามสิทธิที่มีผู้บริจาคไว้

4

ข้อความขอบคุณจากผู้รับบริการส่งถึงผู้บริจาค

ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการทางสุขภาพจิตส่งข้อความขอบคุณผู้บริจาค

บริจาคให้
ปรึกษาปัญหาคาใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยา

เลือกการบริจาค

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

โดย Ooca จะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิพิเศษต่างๆให้กับผู้บริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน