ooca : wall of sharing

"เพราะ สุขภาพใจ เป็น สิ่งสําคัญ"

ร่วมสนับสนุนโครงการบริการทางสุขภาพจิตที่ทุกคนเข้าถึงได้
* แสดงการอัพเดทล่าสุด 100 คน
คลิกที่ heart เพื่ออ่านข้อความให้กำลังใจ :)

ขณะนี้ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด
1,096,463 บาท

ช่วยให้นักศึกษาได้รับคำปรึกษา
2,333 ครั้ง

การบริจาคทุกๆ 100,000 บาท = ปลดล็อก 1 สถานศึกษา อูก้าเปิดให้นักศึกษาใช้ฟรีสำหรับนักศึกษาในสังกัดสถานศึกษาที่ตกลงร่วมมือกับอูก้า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเมื่อมียอดบริจาคครบอีก 100,000 บาท อูก้าจะเปิดบริการให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยลำดับต่อไป

ผู้ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการ
Partner

และอีก 2,332 คน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการนี้

“ร่วมสนับสนุนโครงการบริการดูแลจิตใจ สำหรับเยาวชน อนาคตของชาติที่เข้าถึงได้ง่าย”

Problem

ปัญหาสุขภาพจิตในสังคมยุคปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี สถิติของต่างประเทศและประเทศไทยจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปีพ.ศ. 2556 พบว่าปัญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มประชากรกว่า 7 ล้านคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีปัญหาทางสุขภาพจิต

ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีปัญหาทางสุขภาพจิต
กลุ่มโรคซึมเศร้า วิตกกังวลและการใช้สารเสพติด
จำนวนบุคลากรทางสุขภาพจิตมีไม่เพียงพอต่อประชากร
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการรับบริการทางสุขภาพจิตตามรพ.

โครงการ Ooca wall of sharing เพื่อสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลจิตใจ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ที่เยาวชนผู้รับบริการจะสามารถปรึกษาปัญหาทางจิตใจกับนักจิตวิทยา ผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพ ได้สะดวกผ่านช่วงทาง Application ที่ทันสมัย โดยทาง Ooca ปรับลดราคาค่าให้คำปรึกษาลง 76% สำหรับโครงการ wall of sharing ให้น้องๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาด้านจิตใจอย่างถูกต้องเหมาะสม

เป้าหมาย 50,000 คน

How it works

1

บริจาค 470 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับบริการทางสุขภาพจิตผ่าน ooca 1 session สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการทางสุขภาพจิต

2

ส่งข้อความให้กำลังใจ

ผู้บริจาคสามารถเขียนข้อความให้กำลังใจผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการทางสุขภาพจิต

3

รับบริการผ่าน ooca

ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการทางสุขภาพจิตเข้ารับบริการทางสุขภาพจิตผ่าน ooca ตามสิทธิที่มีผู้บริจาคไว้

4

ข้อความขอบคุณจากผู้รับบริการส่งถึงผู้บริจาค

ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการทางสุขภาพจิตส่งข้อความขอบคุณผู้บริจาค

บริจาคให้
ปรึกษาปัญหาคาใจกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยา

จำนวนเงิน

การบริจาคให้โครงการทุกๆ เดือนจะช่วยสนับสนุนการทำงานที่ต่อเนื่อง

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

โดย Ooca จะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิพิเศษต่างๆให้กับผู้บริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
· ลบ
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน