โครงการผู้สูงอายุ

ผ้าอ้อมเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ

ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุยากไร้ ด้วยการมอบผ้าอ้อมใช้ยามเจ็บป่วย

พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

532,522 บาท

เป้าหมาย

500,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 107%
347 วัน จำนวนผู้บริจาค 400

กว่า 200 เคสของผู้ป่วยติดเตียงที่โครงการอาสามาเยี่ยมเข้าไปดูแล ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ คนเหล่านี้นอกจากจะเผชิญกับความเจ็บป่วยทางร่างกายที่ยากต่อการรักษาแล้วนั้น ผู้ป่วยและผู้ดูแลต้องเผชิญกับความเครียด ทั้งจากการความเจ็บปวด การดูแลที่ยากลำบากและภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมา บางรายมีอาการท้อแท้ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ

โครงการอาสามาเยี่ยม หนึ่งในโครงการของมูลนิธิกระจกเงา ดำเนินงานโดยการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และครอบครัว เพื่อ “เยียวยาให้กำลังใจ” และสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินชีวิต มาตั้งแต่ปี 2554 หรือในช่วงน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศ พื้นที่การทำงานนั้นจะอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมของโครงการอาสามาเยี่ยมนั้น ได้แก่

 1. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน ทีมอาสาจะลงพื้นที่ตามบ้านเพื่อเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 2. มอบผ้าอ้อม และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย โดยจะสนับสนุนทุกวันจันทร์สิ้นเดือน 
 3. กิจกรรมนันทนาการ จัดให้มีการร้องเพลง ร้องคาราโอเกะ บริการขนม น้ำดื่ม แก่ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราชายบางเขนทุกวันพุธสิ้นเดือน

กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมนั้น นอกเหนือจาก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆที่มีความจำเป็นแล้ว เครื่องอุปโภค บริโภค (ข้าวสาร/นม/ขนม/โจ๊ก/ อาหารแห้ง / ของใช้ในครัวเรือน ฯ ) มีความจำเป็นไม่แพ้กันสำหรับ ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการผู้มีรายได้น้อยถือว่าเป็นเงินไม่น้อยหากเป็นการบริโภคทุกเดือนและต้องเลี้ยงคนในครอบครัว ในการสนับสนุน“ถุงกำลังใจ”ให้เคส ภายในถุงนอกจาก เครื่องอุปโภค บริโภค (ข้าวสาร/นม/ขนม/โจ๊ก/ อาหารแห้ง / ของใช้ในครัวเรือน ฯ )แล้ว ยังรวมไปถึง ที่นอน หมอน มุ้ง ฯ ด้วย

ปัจจุบันโครงการได้ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่เคสผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ในจำนวนเดือนละ 260 เคส จำนวนเคสที่รับ ข้าวสารจำนวน10กิโลกรัมต่อครอบครัว รวมชุดยังชีพอาหารแห้ง อยู่ที่ 260 ชุดต่อเดือน ดังนั้น “ถุงกำลังใจ” นี้จึง มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในแต่ละเดือนและทุกเดือน ทั้งยังสามารถลดการภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อย่างมาก 


ประโยชน์ของกิจกรรม 

 • ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ขาดแคลน 
 • ได้มีส่วนร่วมในการเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชน
 • ผู้มีรายได้น้อย ได้ลดปัญหาค่าใช้จ่าย เครื่องอุปโภค บริโภค บางอย่างลง เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช นม เป็นต้น 
 • เพื่อเปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมของคนในสังคมกับงานจิตอาสาและกลุ่มผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึง คนในครอบครัว มีกำลังใจและความสุขเพิ่มมากขึ้น
 • เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราและผู้สูงอายุตามชุมชน เพื่อเป็นฐานในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา
 • ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
 • ผู้พิการ
 • ผู้มีรายได้น้อย 

สมาชิกภายในทีม :

 • นาง เกศรา วิมลเกษม
 • นางสาว พัชรินทร์ มั่งคั่ง
 • นาย เทวา บุญทาทอง

ติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่ 

โครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา: www.facebook.com/Volunteervisit/ 
มูลนิธิกระจกเงา: www.facebook.com/mirrorf/
โทร. 0-2973-2236–7 ต่อ 1606


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการ ราคาต่อหน่วยจำนวนเงิน (บาท)
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ต่อคนต่อเดือน 450 บาท ต่อ 1 เดือน20090,000

(รวมค่าใช้จ่ายในการระดมทุนของเทใจเป็นเงินโดยประมาณ 9,000 บาท)


หรือคิดเฉลี่ยผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 1 ห่อต่อคนต่อเดือนเป็นเงิน 450 บาท

บริจาคให้
ผ้าอ้อมเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ

จำนวนเงิน
ประเภทการบริจาค

การบริจาคให้โครงการทุกๆ เดือนจะช่วยสนับสนุนการทำงานที่ต่อเนื่อง

ช่องทางการชำระเงิน
ข้อมูลบัตรเครดิต
/
เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สามารถขอใบเสร็จเพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เมื่อมียอดบริจาคขั้นต่ำ 250 บาท

ไม่ต้องระบุหากใช้ที่อยู่เดียวกันกับ ที่อยู่บนใบเสร็จ

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน