project ผู้สูงอายุ

ผ้าอ้อมเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ

ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุยากไร้ ด้วยการมอบผ้าอ้อมใช้ยามเจ็บป่วย และ ถุงกำลังใจ (ข้าวสาร นม ขนม โจ๊ก อาหารแห้ง รวมถึงอาหารเหลว ) มีความจำเป็นไม่แพ้กันสำหรับ ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการผู้มีรายได้น้อย

ระยะเวลาโครงการ ดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ยอดบริจาคขณะนี้

2,295,016 บาท

เป้าหมาย

3,000,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 77%
199 วัน จำนวนผู้บริจาค 3,552

ความคืบหน้าโครงการ

ปี 63 อาสามาเยี่ยมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 550 ราย

18 กุมภาพันธ์ 2021

ตลอดปี 2563 ทีมงานอาสามาเยี่ยมจะลงพื้นที่ตามบ้านเพื่อเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว และยังลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวในทุกๆ อาทิตย์ รวมถึงทุกๆ วันจันทร์สิ้นเดือน ทีมงานอาสามาเยี่ยมนัดให้ทางญาติผู้ป่วยที่เดินทางมารับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เองได้ที่มูลนิธิกระจกเงา จึงแบ่งเบาค่าใช้จ่ายไปบ้างในบางส่วน

โครงการอาสามาเยี่ยมได้ให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยมากถึง 550 ราย โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วยการช่วยเหลือเรื่องผ้าอ้อมผู้ใหญ่และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ซึ่งทางโครงการอาสามาเยี่ยมจะช่วยสนับสนุนครอบครัวละ 2 ห่อใหญ่ ต่อเดือน

รวมไปถึงในช่วงสถานการณ์ที่โรคโควิดระบาดหนัก ช่วงเดือน เมษายน 2563 ทางทีมงานได้รวมตัวกันแพ็คกล่องยังชีพส่งผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงและฐานะยากจนมากถึง 5,000 กล่องในช่วงเวลานั้น และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ที่ต้องช่วยเหลือในช่วงเวลานั้นจนถึงปัจจุบัน คืออาหารสำหรับผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยางซึ่งมีราคาสูงจนทำให้ครอบครัวที่มีผู้ป่วยไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อ ดังนั้นครอบครัวผู้ป่วยจึงรู้สึกยินดีและมีทางออกในเรื่องของปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่าย

ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน

ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงมารับอาหารผู้ป่วย/ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และของใช้จำเป็นที่มูลนิธิฯ

บรรยากาศครอบครัวผู้ป่วยมารับผ้าอ้อมผู้ใหญ่และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมารับข้าวสารอาหารแห้งที่มูลนิธิฯ

ทีมงานอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง

ทีมงานอาสามาเยี่ยม ลงพื้นที่มอบอาหารแก่ครอบครัวที่ขาดแคลน

ทีมงานอาสามาเยี่ยม ส่งมอบต่ออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆที่จำเป็นแก่หน่วยงานที่ขาดแคลน

ความประทับใจจากผู้ป่วย

วันเพ็ญ กลิ่นสักโก

เป็นโรคอ้วนมาตั้งแต่เด็ก เหนื่อยหอบง่าย โรคที่ติดตามความอ้วนมาคือ หัวใจ เบาหวาน ความดัน ปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียวลำพัง มีเพื่อนบ้านคอยหยิบยื่นอาหารให้บ้าง และมีทางทีมงานอาสามาเยี่ยมคอยไปเยี่ยมเยียน ถามไถ่ มอบข้าวสารอาหารแห้ง ทุกๆ 2-3 เดือน
ป้าวันเพ็ญ จะตื่นเต้น และดีใจทุกๆครั้งมีน้ำตาคลอ ตลอด ที่มีหน่วยงานดีๆแบบนี้มาเยี่ยมไม่หายไป นอกจากจะมีอาหารก็ยังมีกำลังใจมามอบให้เสมอๆ

วิชาญ พัวพัน

ปัจจุบันเดินไม่ได้ ป่วยติดเตียงมาหลายปี ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีภรรยาคอยดูแล อยู่กัน3คนตายายและหลานวัยเล็กๆ1คน คุณลุงวิชาญ แม้จะพูดไม่ชัด แต่ก็ยังพอสามารถสื่อสาร และเข้าใจในสิ่งที่เราพูดได้ เวลาทีมงานอาสามาเยี่ยม ไปลงพื้นที่บ้านคุณลุง ก็จะยิ้มแย้มตลอดทุกครั้งคุณลุงวิชาญ และภรรยาจะดีใจทุกครั้งที่ทีมงานไปเยี่ยม เพื่อมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ของใช้คนป่วยและอาหารให้เพื่อให้ครอบครัวได้บรรเทาค่าใช้จ่ายในยามขัดสนได้ดี

และในช่วงเดือน เมษายน 2563 ทางโครงการอาสามาเยี่ยมได้แพ็คกล่องยังชีพส่งผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงและฐานะยากที่ได้รับผลกระทบ มากถึง 5,000 กล่องในช่วงสถานการณ์ที่โรคโควิดระบาดหนัก 

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

กว่า 200 เคสของผู้ป่วยติดเตียงที่โครงการอาสามาเยี่ยมเข้าไปดูแล ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ คนเหล่านี้นอกจากจะเผชิญกับความเจ็บป่วยทางร่างกายที่ยากต่อการรักษาแล้วนั้น ผู้ป่วยและผู้ดูแลต้องเผชิญกับความเครียด ทั้งจากการความเจ็บปวด การดูแลที่ยากลำบากและภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมา บางรายมีอาการท้อแท้ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ

โครงการอาสามาเยี่ยม หนึ่งในโครงการของมูลนิธิกระจกเงา ดำเนินงานโดยการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และครอบครัว เพื่อ “เยียวยาให้กำลังใจ” และสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินชีวิต มาตั้งแต่ปี 2554 หรือในช่วงน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศ พื้นที่การทำงานนั้นจะอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมของโครงการอาสามาเยี่ยมนั้น ได้แก่

 1. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน ทีมอาสาจะลงพื้นที่ตามบ้านเพื่อเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
 2. มอบผ้าอ้อม และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย โดยจะสนับสนุนทุกวันจันทร์สิ้นเดือน 
 3. กิจกรรมนันทนาการ จัดให้มีการร้องเพลง ร้องคาราโอเกะ บริการขนม น้ำดื่ม แก่ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราชายบางเขนทุกวันพุธสิ้นเดือน

กิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมนั้น นอกเหนือจาก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆที่มีความจำเป็นแล้ว เครื่องอุปโภค บริโภค (ข้าวสาร/นม/ขนม/โจ๊ก/ อาหารแห้ง / ของใช้ในครัวเรือน ฯ ) มีความจำเป็นไม่แพ้กันสำหรับ ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการผู้มีรายได้น้อยถือว่าเป็นเงินไม่น้อยหากเป็นการบริโภคทุกเดือนและต้องเลี้ยงคนในครอบครัว ในการสนับสนุน“ถุงกำลังใจ”ให้เคส ภายในถุงนอกจาก เครื่องอุปโภค บริโภค (ข้าวสาร/นม/ขนม/โจ๊ก/ อาหารแห้ง / ของใช้ในครัวเรือน ฯ )แล้ว ยังรวมไปถึง ที่นอน หมอน มุ้ง ฯ ด้วย

ปัจจุบันโครงการได้ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่เคสผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ในจำนวนเดือนละ 260 เคส จำนวนเคสที่รับ ข้าวสารจำนวน10กิโลกรัมต่อครอบครัว รวมชุดยังชีพอาหารแห้ง อยู่ที่ 260 ชุดต่อเดือน ดังนั้น “ถุงกำลังใจ” นี้จึง มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในแต่ละเดือนและทุกเดือน ทั้งยังสามารถลดการภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้อย่างมาก 


ประโยชน์ของกิจกรรม 

 • ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ขาดแคลน 
 • ได้มีส่วนร่วมในการเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย สูงอายุ ผู้พิการ ในชุมชน
 • ผู้มีรายได้น้อย ได้ลดปัญหาค่าใช้จ่าย เครื่องอุปโภค บริโภค บางอย่างลง เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช นม เป็นต้น 
 • เพื่อเปิดพื้นที่ในการมีส่วนร่วมของคนในสังคมกับงานจิตอาสาและกลุ่มผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึง คนในครอบครัว มีกำลังใจและความสุขเพิ่มมากขึ้น
 • เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราและผู้สูงอายุตามชุมชน เพื่อเป็นฐานในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา
 • ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
 • ผู้พิการ
 • ผู้มีรายได้น้อย 

สมาชิกภายในทีม :

 • นาง เกศรา วิมลเกษม
 • นางสาว พัชรินทร์ มั่งคั่ง
 • นาย เทวา บุญทาทอง

ติดตามกิจกรรมโครงการได้ที่ 

โครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา: www.facebook.com/Volunteervisit/ 
มูลนิธิกระจกเงา: www.facebook.com/mirrorf/ โทร. 0-2973-2236–7 ต่อ 1606

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงปี 62 จำนวน 260 คน

6 กุมภาพันธ์ 2020

ตลอดปี 2562 ทีมงานอาสามาเยี่ยมจะลงพื้นที่ตามบ้านเพื่อเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว และยังลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวในทุกๆ อาทิตย์ รวมถึงทุกๆ วันจันทร์สิ้นเดือน ทีมงานอาสามาเยี่ยมนัดให้ทางญาติผู้ป่วยที่เดินทางมารับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เองได้ที่มูลนิธิกระจกเงา จึงแบ่งเบาค่าใช้จ่ายไปบ้างในบางส่วน

โครงการอาสามาเยี่ยมได้ให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยมากถึง 260 ราย โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วยการช่วยเหลือเรื่องผ้าอ้อมผู้ใหญ่และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ซึ่งทางโครงการอาสามาเยี่ยมจะช่วยสนับสนุนครอบครัวละ 2 ห่อใหญ่ ต่อเดือน ดังนั้นครอบครัวผู้ป่วยจึงรู้สึกยินดีและมีทางออกในเรื่องของปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่าย

ภาพประกอบ

ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน

ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงที่มารับผ้าอ้อมและของใช้จำเป็นที่มูลนิธิฯ

ทีมงานอาสามาเยี่ยม ในมูลนิธิกระจกเงา ทำงานลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง

ความประทับใจจากผู้ป่วยในปี 2563 ท่านสามารถร่วมเบริจาคโครงการผ้าอ้อมเพื่อผู้ป่วยสูงอายุเพิ่มเติมได้ที่ https://taejai.com/th/d/adultdiapers1/

ปี 63 อาสามาเยี่ยมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 550 ราย

18 กุมภาพันธ์ 2021

ตลอดปี 2563 ทีมงานอาสามาเยี่ยมจะลงพื้นที่ตามบ้านเพื่อเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว และยังลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวในทุกๆ อาทิตย์ รวมถึงทุกๆ วันจันทร์สิ้นเดือน ทีมงานอาสามาเยี่ยมนัดให้ทางญาติผู้ป่วยที่เดินทางมารับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เองได้ที่มูลนิธิกระจกเงา จึงแบ่งเบาค่าใช้จ่ายไปบ้างในบางส่วน

โครงการอาสามาเยี่ยมได้ให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยมากถึง 550 ราย โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วยการช่วยเหลือเรื่องผ้าอ้อมผู้ใหญ่และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ซึ่งทางโครงการอาสามาเยี่ยมจะช่วยสนับสนุนครอบครัวละ 2 ห่อใหญ่ ต่อเดือน

รวมไปถึงในช่วงสถานการณ์ที่โรคโควิดระบาดหนัก ช่วงเดือน เมษายน 2563 ทางทีมงานได้รวมตัวกันแพ็คกล่องยังชีพส่งผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงและฐานะยากจนมากถึง 5,000 กล่องในช่วงเวลานั้น และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ที่ต้องช่วยเหลือในช่วงเวลานั้นจนถึงปัจจุบัน คืออาหารสำหรับผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยางซึ่งมีราคาสูงจนทำให้ครอบครัวที่มีผู้ป่วยไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อ ดังนั้นครอบครัวผู้ป่วยจึงรู้สึกยินดีและมีทางออกในเรื่องของปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่าย

ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน

ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงมารับอาหารผู้ป่วย/ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และของใช้จำเป็นที่มูลนิธิฯ

บรรยากาศครอบครัวผู้ป่วยมารับผ้าอ้อมผู้ใหญ่และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมารับข้าวสารอาหารแห้งที่มูลนิธิฯ

ทีมงานอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง

ทีมงานอาสามาเยี่ยม ลงพื้นที่มอบอาหารแก่ครอบครัวที่ขาดแคลน

ทีมงานอาสามาเยี่ยม ส่งมอบต่ออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆที่จำเป็นแก่หน่วยงานที่ขาดแคลน

ความประทับใจจากผู้ป่วย

วันเพ็ญ กลิ่นสักโก

เป็นโรคอ้วนมาตั้งแต่เด็ก เหนื่อยหอบง่าย โรคที่ติดตามความอ้วนมาคือ หัวใจ เบาหวาน ความดัน ปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียวลำพัง มีเพื่อนบ้านคอยหยิบยื่นอาหารให้บ้าง และมีทางทีมงานอาสามาเยี่ยมคอยไปเยี่ยมเยียน ถามไถ่ มอบข้าวสารอาหารแห้ง ทุกๆ 2-3 เดือน
ป้าวันเพ็ญ จะตื่นเต้น และดีใจทุกๆครั้งมีน้ำตาคลอ ตลอด ที่มีหน่วยงานดีๆแบบนี้มาเยี่ยมไม่หายไป นอกจากจะมีอาหารก็ยังมีกำลังใจมามอบให้เสมอๆ

วิชาญ พัวพัน

ปัจจุบันเดินไม่ได้ ป่วยติดเตียงมาหลายปี ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีภรรยาคอยดูแล อยู่กัน3คนตายายและหลานวัยเล็กๆ1คน คุณลุงวิชาญ แม้จะพูดไม่ชัด แต่ก็ยังพอสามารถสื่อสาร และเข้าใจในสิ่งที่เราพูดได้ เวลาทีมงานอาสามาเยี่ยม ไปลงพื้นที่บ้านคุณลุง ก็จะยิ้มแย้มตลอดทุกครั้งคุณลุงวิชาญ และภรรยาจะดีใจทุกครั้งที่ทีมงานไปเยี่ยม เพื่อมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ของใช้คนป่วยและอาหารให้เพื่อให้ครอบครัวได้บรรเทาค่าใช้จ่ายในยามขัดสนได้ดี

และในช่วงเดือน เมษายน 2563 ทางโครงการอาสามาเยี่ยมได้แพ็คกล่องยังชีพส่งผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงและฐานะยากที่ได้รับผลกระทบ มากถึง 5,000 กล่องในช่วงสถานการณ์ที่โรคโควิดระบาดหนัก 

แผนการใช้เงิน


รายการ จำนวน (คน)จำนวนเงิน (บาท)
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ต่อคนต่อเดือน 450 บาท ต่อ 1 เดือน20090,000
ถุงกำลังใจต่อคนต่อเดือน 800 บาท ต่อ 1 เดือน260160,000

ค่าใช้จ่ายร่วมค่าดำเนินการของเทใจ 10%แล้ว
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริจาคให้
ผ้าอ้อมเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ

เลือกการบริจาค

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน