ความเคลื่อนไหว

 • อัพเดทโครงการ > เด็กรักน้ำตกภูวัว

  ความประทับใจจากเจ้าของโครงการเด็กรักน้ำตกภูวัว

  8 สิงหาคม 2017

  โครงการ: เด็กรักน้ำตกภูวัว

  เจ้าของโครงการ: นางเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์ 

  การดำเนินโครงการ 

  1. จัดซื้ออุปกรณ์การทำความสะอาด
  2. รณรงค์นักท่องเที่ยวไม่ให้ทิ้งขยะ เก็บขยะ คัดแยกขยะ ทำความสะอาดบริเวณลานหิน พุ่มไม้
  3. จัดทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยใช้สารธรรมชาติ เพื่อรณรงค์ชุมชน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เช่น น้ำยาล้างจานจากมะเฟือง สบู่สมุนไพรขมิ้นชัน ฯลฯ

  ความประทับใจจากเจ้าของโครงการ

  "กราบขอบคุณผู้บริจาคทุก ๆ ท่านนะคะ ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินโครงการของเด็ก ๆ และมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึกในการรักบ้านเกิด รักสิ่งแวดล้อม ครูและเด็ก ๆ รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง เงินที่ทุกท่านบริจาคมีส่วนช่วยจรรโลงสิ่งแวดล้อมให้สวยสดงดงามดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป และเมื่อเด็ก ๆ เติบโตไปในภายภาคหน้าเขาจะเป็นพลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง "

  ขอบคุณค่ะ

  เจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์
  คุณครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ

  ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้ผู้ป่วย (1)

  3 สิงหาคม 2017

  ปัจจุบันในโครงการอาสามาเยี่ยม มีผู้ป่วยที่ดูแลทั้งหมด 250 ราย และเป็นผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ซึ่งโครงการอาสาสมาเยี่ยม ดำเนินกิจกรรม 2 กลุ่มดังนี้ 

  กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ทีมงานอาสามาเยี่ยมได้ลงพื้นที่เยี่ยมตามบ้าน จำนวน 200 ราย (ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

  ในการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 20 ราย โครงการจะสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 2 ห่อใหญ่ รวมจำนวน 56 ชิ้นต่อผู้ป่วย 1 คน การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตลอดทั้งเดือนจะใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน 40 ห่อใหญ่ (รวม 1,120 ชิ้นต่อเดือน)


  กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ญาติผู้ป่วยเดินทางมารับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ณ สำนักงานมูลนิธิกระจกเงา ทุก ๆ วันจันทร์สิ้นเดือน (เป็นกลุ่มที่ผู้ป่วยนอนติดเตียงอยู่บ้าน และอาศัยอยู่ใกล้มูลนิธิกระจกเงา) มีจำนวน 50 ราย

  โครงการจะสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 2 ห่อใหญ่ รวมจำนวน 56 ชิ้นต่อเดือนผู้ป่วย 1 คน (รวม 1,400 ชิ้นต่อเดือน)


  งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน สามารถซื้อผ้าอ้อมในการทำกิจกรรมของโครงการอาสามาเยี่ยม ได้ทั้งหมด 71 กล่อง

  รายการจำนวนกล่องราคากล่องละราคา (บาท)
  1.แพมเพิสนุ่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทป ไซด์ M จำนวน 8 ห่อ ห่อละ10ชิ้น 101,36013,600
  2.แพมเพิสนุ่ม ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทป ไซด์ L จำนวน 8 ห่อ ห่อละ10ชิ้น 101,60016,000
  รวมเป็นเงิน 29,600 ได้รับส่วนลด 8,100 บาท

  21,500


  รายการจำนวนห่อ/กล่องราคาห่อ/กล่องละราคา (บาท)
  1.เซอเทนตี้ซุปเปอร์แพนส์ (ผู้ใหญ่)65493,294
  2.ซอฟเท็กซ์แผ่นรองซับ14871,218
  3.ไลฟ์ลี่กางเกง XL ขนาด 16 ชิ้น31,6004,800
  4.ไลฟ์ลี่กางกาง L ขนาด 20 ชิ้น51,6008,000
  5.มามี่โพโคเพ้น แฮ้ป XL (ผ้าอ้อมเด็ก)123894,668
  6.เบบี้เลิฟเดย์เพ้น L,XL (ผ้าอ้อมเด็ก)113353,685
  รวมเป็นเงิน 

  25,665


  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > พาเป็ดขึ้นดอย

  โรงเรือนเลี้ยงเป็ดเสร็จแล้วจ้า

  19 กรกฎาคม 2017

  หลังจากที่ใช้เวลาในการสร้างมาหลายเดือน ขณะนี้โรงเรือนเลี้ยงเป็ด และอาคารสหกรณ์ ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นทางทีมงานเจ้าของโครงการพาเป็นขึ้นดอย ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกด้วย


  โรงเรือนเลี้ยงเป็ดของน้อง ๆ 

  อาคารสหกรณ์โรงเรียน


  กิจกรรมหลังเลิกเรียน บริเวณแท็งค์เก็บน้ำ


  มอบแท็งค์เก็บน้ำให้แก่โรงเรียน


  การลำเลียงของเพื่อมอบให้แก่เด็ก ๆ บ้านกองแปใต้


  สิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์การเรียน


  คุณครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกองแปใต้

  ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการครับ

  โต้ง
  ศราวุฒิ สินปรุ

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ตู้ปันนิทาน๑4๑ เพื่อเด็กชนบท

  มอบตู้ปันนิทานที่บ้านทีลอง จังหวัดเชียงใหม่

  12 กรกฎาคม 2017

  โครงการตู้ปันนิทาน๑4๑ เพื่อเด็กชนบท โดย กิจการเพื่อสังคม ๑4๑

  ตู้ปันนิทานเกิดจากการต่อยอดแนวความคิดจากช่องว่างแห่งการให้ โดยทางกิจการเพื่อสังคม ๑4๑ เห็นถึงความสำคัญของการเล่านิทาน ที่สร้างจินตนาการให้เด็กปฐมวัย จึงออกแบบตู้เล่านิทานที่มีช่องว่างรูปทรงต่าง ๆ เป็นตัวละครประกอบการเล่านิทาน และส่งมอบให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่บ้านทีลอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยตู้นิทานประกอบและสร้างสรรค์จากกลุ่มนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 


  ชุดตู้ปันนิทานที่เป็นแบบดีไอวาย จำนวน 10 ชุด ประกอบด้วย

  1. ตู้ปันนิทานแบบประกอบเองได้ ออกแบบโดย ๑4๑ ขนาดประมาณ 50 ซม x 50 ซม x 80 ซม ทำจากไม้ยางพารา
  2. ตุ๊กตาไม้ประกอบการเล่านิทานที่ฉลุจากตู้ จำนวน 20 ชิ้น/ชุด
  3. หนังสือนิทานอีสปและนิทานพื้นบ้าน 10 เล่ม
  4. ชุดอุปกรณ์ขัดทำสี / กระดาษทราย แปรงทาสี สีย้อมไม้สูตรน้ำผสมสีผสมอาหาร

  นักศึกษาช่วยกันออกแบบ และประกอบตู้นิทาน  นักศึกษาประกอบล้อให้ตู้นิทาน


  ตู้นิทานที่ออกแบบ โดยนักศึกษา


  น้อง ๆ ที่ได้รับตู้นิทาน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ตู้นิทาน


  ผลงานของน้อง ๆ


  ขอบคุณครับ
  คมกฤช ตระกูลทิวากร (อ้วน ๑4๑)
  ผู้ก่อตั้งและดำเนินกิจการเพื่อสังคม ๑4๑

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > The Food Must Go On อาหารดี เราไม่เท

  ความประทับใจจากเจ้าของโครงการอาหารดี เราไม่เท

  12 กรกฎาคม 2017

  โครงการ "อาหารดี เราไม่เท" หรือ The Food Must Go On Project โดย พลพัต อมรรัตนเกศ ได้ดำเนินการนำอาหารไปทดสอบกับศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามที่ได้แจ้งไว้แล้ว โดยไม่พบเชื้อรา, Escherichia coli (เชื้อที่พบในอุจจาระ), Clostridium perfringens (ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ), Bacillus cereus (ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ), Staphylococcus aureus (ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ) และ Salmonella(ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ) โดยภาชนะบรรจุคือ ถุงพลาสติกปิกปากถุงด้วยสก็อตเทปใส เริ่มทดสอบในวันหมดอายุของสินค้า


  ความประทับใจ

  จากวันที่ตัดสินใจริเริ่มโครงการ "อาหารดี เราไม่เท" The Food Must Go On Project เราได้ส่งต่ออาหารที่เหลือจากการขาย ยังอยู่ในสภาพดี ที่ไม่ควรถูกนำไปทิ้ง จากร้านเบเกอรี่ ร้านกาแฟ และร้านอาหาร ให้กับองค์กรที่ดูแลเยาวชน (บ้านเด็กราชวิถี) และบุคคลไร้บ้าน ไปแล้วมากกว่าสองพันมื้อ ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน มีบางร้านได้เปิดเผยกับเราว่า campaign นี้ได้ช่วยให้ธุรกิจเขาประหยัดต้นทุน ลดปริมาณอาหารที่ต้องทิ้งลงกว่า 50% และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของผู้รับอาหาร มีการนำตัวอย่างอาหารไปทดสอบกับศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ปัจจุบัน บริษัทต่าง ๆ ซุปเปอร์มาเก็ต และองค์กรไม่แสวงหากำไร เริ่มดำเนินการนำอาหารไปให้คนยากไร้โดยไม่ปล่อยให้อาหารหมดอายุมากขึ้น ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดี ทางทีม The Food Must Go On รู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง และหวังว่าจะมีองค์กรอื่น ๆ เห็นความสำคัญ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมที่น่าอยู่สำหรับทุกคนครับ ความสำเร็จนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนทุกท่าน

  ทั้งนี้ทางทีม The Food Must Go On ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ แต่จะดำเนินการต่อไปตราบใดที่ยังมีปัญหาอยู่ แม้ว่าเราอาจมีทรัพยากรน้อย แต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ อาหารที่ไม่สามารถบริโภคได้บางอย่างอาจนำมาเป็นอาหารสัตว์ หรือผลิตปุ๋ยเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

  ขอบคุณครับ
  พลพัต อมรรัตนเกศ

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ซ่อม-สร้างห้องน้ำให้เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกราด

  ความคืบหน้าโครงการซ่อม-สร้างห้องน้ำให้เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกราด

  12 กรกฎาคม 2017

  โครงการซ่อม-สร้างห้องน้ำให้เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกราด ประสานงานและนำเสนอโดย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และโรงเรียนบ้านหนองกราด อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

  การดำเนินการ

  ตามแผนงานที่ระบุไว้ในโครงการ ต้องเลื่อนการดำเนินการออกไป เนื่องจากการระดมทุนยังได้งบประมาณไม่ครบ ทางมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะเร่งหาผู้บริจาคจากช่องทางอื่นเพื่อให้ได้งบประมาณตามที่ได้วางไว้ หลังจากนั้นจึงประสานงานผู้ประสานงานดำเนินการในขั้นตอนการซ่อม-สร้างห้องน้ำให้เด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกราด และจะรายงานความคืบหน้า การปรับปรุง และการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้บริจาคได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโครงการต่อไป

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > วันพิเศษเพื่อแม่ (เด็กป่วย)

  วันพิเศษของแม่ เพื่อเด็กป่วย

  7 กรกฎาคม 2017
  "เพราะความสุขของลูกคือความสุขของแม่ แม่ขอบคุณทุกคนที่ทำวันนี้ให้พวกเรา เรามีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้น”
  คำพูดของหนึ่งในแม่ที่เข้าร่วมงาน วันพิเศษเพื่อแม่เด็กป่วย

  ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ที่โรงแรมเอเชีย จ.กรุงเทพฯ วันพิเศษนี้จะเกิดไม่ได้เลย ถ้าไม่มีเหล่าอาสาสมัครที่มากันตั้งแต่ 8 โมงเช้าเพื่อทำงานให้ครอบครัวเด็กป่วยมีความสุข และองค์ประกอบของการจัดงาน ประกอบด้วยอาสาสมัครที่มีความถนัดหลายด้าน เช่น กลุ่ม Children Mind ศิลปะสัมผัสใจที่รับหน้าที่เป็นอาสาสมัครนักจัดกิจกรรมสำหรับเเด็ก อาสาสมัครช่างแต่งหน้าทำผมที่บูเต้พามา อาสาตกแต่งสถานที่จากปลุกพลังเปลี่ยนไทยและมูลนิธิกระจกเงา ทีมออแกไนซ์อาสาจากเทใจดอทคอม และทีมถ่ายวีดิโอจากห้องหุ้นสุข

  เมื่อเหล่าอาสา และครอบครัวกว่า 11 ครอบครัวมาถึง เราได้แยกน้องไปทำของขวัญซึ่งเป็นกรอบรูปให้คุณแม่ ขณะที่อีกห้องก็บรรจุแต่งหน้า ทำผม แต่งตัว พร้อมตกแต่งสถานที่กันอย่างเต็มที่ จากนั้นเราให้แม่และลูกแต่ละคู่มาเจอกัน ซึ่งเด็กแต่ละคนรู้สึกตื่นเต้นที่เห็นแม่ในรูปแบบที่สวยกว่าทุกวัน

  เราได้ประมวลภาพความประทับใจมาฝากกัน

  บรรยากาศก่อนเริ่มงาน

  เมื่อคุณแม่มาถึง อาสาสมัครช่วยกันแปลงโฉมคุณแม่ให้สวยขึ้น  ตอนนี้พร้อมแล้วทั้งคุณแม่ และคุณลูก 


  คุณแม่ และลูกแสดงความรักต่อกัน

  ลูก ๆ บอกว่า “วันนี้แม่สวยมากๆๆๆ ไม่ค่อยเห็นแม่แบบนี้มาก่อน”

  ลูก ๆ ที่ไม่กล้าพูดแต่ก็แสดงออกด้วยการกอดและหอมแม่ฟอดใหญ่ 

  ถ่ายภาพ เพื่อมอบภาพให้คุณแม่-ลูก เก็บไว้เป็นที่ระลึก
  เพราะกำลังใจสำหรับผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรัง เราจึงอยากให้กำลังให้พวกเขาได้สู้ต่อไป

  ขอบคุณจากหัวใจแด่อาสาสมัครทุกท่านและผู้บริจาค 

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > โมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุข เราก็สุข

  ความประทับใจโครงการโมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุข เราก็สุข

  7 กรกฎาคม 2017

  โครงการโมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุข เราก็สุข  โดยมูลนิธิอิสรชน

  โมบายการเรียนรู้สัญจร โดยมีกิจกรรมสนทนาและการสื่อสารผ่านสื่อ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. เรื่องเอดส์และเพศศึกษา
  2. เรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน
  3. เรื่องยาเสพติด
  4. เรื่องการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิด
  5. เรื่องการป้องกันตนเองจากการไม่ตกเป็นเครื่องมือการค้ามนุษย์

  ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ที่กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจได้ง่าย ได้แก่ ชุดนิทรรศการ สติกเกอร์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องเอดส์และเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด ทักษะชีวิต และการดูแลสุขภาพตนเอง มีค่าใช้จ่ายในการออกโมบายสถานีการเรียนรู้เฉลี่ยต่อครั้ง 5,170 บาท 

  ความประทับใจจากมูลนิธิอิสรชน

  "ทางมูลนิธิอิสรชน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่เห็นถึงกิจกรรมที่มีพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก ๆ ที่บางครั้งเขาเหล่านั้นไม่สามารถได้เล่นของเล่นเหมือนเด็กในเมือง ได้กินขนมอร่อย ได้เรียนรู้อย่างเต็มความรู้ การนำสื่อกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นเข้าไปในพื้นที่ที่ขาดแคลนเหล่านี้ทำให้เด็กได้เปิดใจในการเรียนรู้ ปัญหาเชิงซ้อนต่าง ๆ สามรถลดน้อยลงได้ เมื่อเด็ก ๆ ได้รับโอกาส  

  และขอขอบคุณทางเทใจดอทคอมที่เป็นพันธมิตรที่ดีในการเปิดพื้นที่ให้คนที่สนใจ มีกำลังมาแบ่งปันเพื่อคนที่ด้อยโอกาส"

  อัจฉรา สรวารี
  หัวหน้าโครงการสื่อสารสร้างสุข มูลนิธิอิสรชน

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > สานฝันให้นักกายกรรม(ไร้)สัญชาติ

  น้อง ๆ ฝึกซ้อมกายกรรม พร้อมออกแสดงในอำเภอเชียงดาว

  7 กรกฎาคม 2017

  การซ้อมละครเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม โดยพี่กอล์ฟ (หัวหน้าโครงการและผู้กำกับการแสดง)นัดหมายการซ้อมที่ สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านปางแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 4 โมง ถึง 5 โมงครึ่ง ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ และทุกกิจกรรมเกิดจากการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (PROBLEM-BASED LEARNING) เพื่อฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ การหาทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านการทำงานกลุ่ม โดยน้อง ๆ ผู้เข้าร่วมสนใจที่จะพูดถึงปัญหาความไม่สามัคคีของคนในชุมชน


  ในแต่ละชั่วโมงการซ้อมละคร น้องผู้เข้าร่วมทั้ง 6 คน จะได้เล่นเกมจากแบบฝึกหัดการแสดงเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และเข้าสู่เนื้อหา โดยกิจกรรมเหล่านี้จะฝึกทักษะการทำงานกลุ่มและหาทางแก้ปัญหาในรูปแบบสร้างสรรค์และสนุกสนาน ทั้งยังเป็นการละลายพฤติกรรมกลุ่มอีกด้วย จากนั้นก็จะเป็นการซ้อมละครในแต่ละฉาก ซึ่งการซ้อมละครจะใช้รูปแบบ Devising theater ที่เปิดโอกาสให้นักแสดงทั้งหลายมีส่วนร่วมในการออกแบบเรื่องราว เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ และรูปแบบของการแสดง โดยมีผู้กำกับเป็นคอยให้คำปรึกษา ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้นักแสดงรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในการแสดงตั้งแต่กระบวนการแรกจนสุดท้าย


  น้อง ๆ ฝึกซ้อม เป็นประจำทุกสัปดาห์


  การแสดงรอบปฐมนิเทศ 
  โดยหลังจากการซ้อมมาเดือนกว่า ๆ พวกเราตัดสินใจทดลองเล่นละครเรื่อง “สัตว์ในนิทานที่หน้าไป” ในหมู่บ้านปางแดงนอก ซึ่งเป็นหมู่บ้านของน้อง ๆ เพื่อให้พ่อแม่และญาติ ๆได้ดูผลงาน ทั้งยังนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการซ้อมครั้งต่อไป ก่อนที่จะเริ่มทัวร์แสดง 5 พื้นที่ในอำเภอเชียงดาว ซึ่งหลังจากการแสดงรอบทดลอง ผู้ชมต่างชื่นชมในผลงานและความสามารถของนักแสดงที่สามารถแสดงออกมาได้อย่างน่ารักและน่าประทับใจ อีกทั้งประเด็นยังสอดคล้องกับภาวะปัญหาการทำงานพัฒนาในชุมชน


  น้อง ๆ มุ่งมั่น และตั้งใจกันมาก ๆ

  คนในหมู่บ้านมาชมการแสดงรอบปฐมนิเทศ พร้อมสานฝันให้เด็ก ๆ รุ่นต่อไป

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > กองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย ผ่าน แคมเปญ Limited Education

  ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเสื้อ Limited Education

  3 กรกฎาคม 2017

  มูลนิธิยุวพัฒน์ และภาคีเครือข่ายการศึกษาขอขอขอบคุณทุกการสนับสนุนในโครงการ “กองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย” ผ่านแคมเปญ Limited Education

  ซึ่งสามารถระดมทุนได้ 2,000,640 บาท จากผู้บริจาคทั้งสิ้น 2,935 คน ผ่านระบบออนไลน์ และจากบูธกิจกรรมในวันงาน Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผลเมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายนที่ผ่านมา

  สามารถติดตามข่าวสารจากเราได้ที่ www.facebook.com/yuvabadhana


  สำหรับผู้ที่บริจาคขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่กำหนดและขอรับเสื้อที่ระลึก แบบชื่อของคุณ (สีขาว) หรือ แบบ Limited Education (สีดำ) สามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  (ค้นหารายชื่อ เรียงตามตัวอักษรจากอีเมล > กด Ctrl F พิมพ์ e-mail ของท่านที่ใช้ในการลงทะเบียน > กด enter )

  1. รายชื่อผู้ที่ได้รับเสื้อที่ระลึก แบบชื่อของคุณ (สีขาว) และ แบบ Limited Education (สีดำ) โดยไม่ต้องบริจาคค่าไปรษณีย์เพิ่ม >> ตรวจสอบรายชื่อ

  2. รายชื่อผู้บริจาค จำนวน 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 หลังเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป : หากท่านต้องการรับเสื้อที่ระลึก กรุณาบริจาคเพิ่มอีก 50 บาท เพื่อเป็นค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยท่านบริจาคเพิ่มเติม ภายในวันที่ 10 กรกฏาคมนี้

   (สำหรับท่านที่บริจาคเพิ่ม 50 บาทแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการบริจาคมาที่ info.limitededucation@gmail.com ) อนึ่ง หากไม่ได้รับการบริจาคเพิ่มเติมอีก 50 บาท จากท่าน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 จะถือว่า ท่านไม่ต้องการรับเสื้อที่ระลึก >> ตรวจสอบรายชื่อ

  3. รายชื่อผู้ที่บริจาคขั้นต่ำ 550 บาท ต่อการบริจาคหนึ่งครั้ง แต่ยังไม่ได้ยืนยันแบบเสื้อที่ระลึก หากท่านต้องการรับเสื้อที่ระลึก กรุณาเลือกและยืนยันแบบเสื้อที่ระลึก*ของคุณ ที่ www.LimitedEducation.org ภายในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้ อนึ่ง หากไม่ได้รับการติดต่อหรือยืนยันแบบเสื้อจากท่านภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 จะถือว่า ท่านไม่ต้องการรับเสื้อที่ระลึก >> ตรวจสอบรายชื่อ

  ***ทั้งนี้เสื้อที่ระลึกจะทำการทยอยจัดส่งให้ทุกท่านตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ info.limitededucation@gmail.com หรือ facebook.com/yuvabadhana


  ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วม ‘ดีไซน์’ การศึกษาของประเทศไทย

  ผ่านการสนับสนุนกองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย

  อ่านต่อ