ความเคลื่อนไหว

 • ความคืบหน้าโครงการ > ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.น่าน

  ทำความสะอาดบ้านหลังน้ำท่วม 19 หลัง อ.เวียงสา จ.น่าน

  7 พฤศจิกายน 2020

  ทีมงานอาสามูลนิธิกระจกเงา ได้เข้าไปช่วยเหลือ และฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทั้งถนนหน้าบ้าน ท่อน้ำสาธารณะ และช่วยทำความสะอาดบ้านเรือน จำนวน 19 หลังคาเรือน

  ภาพประกอบ

  ภาพบ้านที่ได้รับการฟื้นฟู ทำความสะอาด จากทีมอาสาฯ

  บ้านป้ากานดา

  บ้านตาเพชร

  บ้านยายลัดดา

  บ้านป้าพิณรัตน์

  บ้านยายฟองแก้ว

  บ้านโยธิน

  บ้านลุงชุมพล

  บ้านยายวันทนา

  บ้านลุงสิน

  บ้านพี่ยอร์

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > กองทุนนวัตกรรมเพื่อวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาไวรัสโควิด19 และไวรัสอื่นๆในอนาคต

  มอบทุนสนับสนุน นวัตกรผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส SAR-CoV-2

  5 พฤศจิกายน 2020

  จากการระดมทุน โครงการกองทุนนวัตกรรมเพื่อวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาไวรัสโควิด19 และไวรัสอื่นๆ ในอนาคต ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ ได้คัดเลือกการสนับสนุนนวัตกร จำนวน 1 ราย คือ บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด ซึ่งจัดทำโครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ตั้งแต่ต้นน้ำในประเทศไทย

  ปัญหาและที่มา

  สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ทำให้เกิดการล็อคดาวน์ในประเทศขึ้น ทำให้สถานการณ์ในประเทศไทยดีขึ้นไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศกว่า 100 วัน แต่อย่างไรก็ตามช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเกิดขึ้นทำให้เกิดความตื่นตระหนกขึ้นในสังคมอีกครั้ง

  จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ได้โดยตรง และถึงแม้จะมีวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ได้ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าประเทศไทยจะได้รับวัคซีนเมื่อใด

  ประเทศไทยยังไม่มีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำในประเทศมาก่อน แต่การพัฒนาวัคซีนในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการต่อยอดวัคซีนต้นแบบจากต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของระบบสาธารณสุขของประเทศได้

  แนวทางการแก้ปัญหา

  เพื่อเป็นการทำให้ประเทศมีความมั่นคงทางด้านสุขภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องสามารถพัฒนาองค์ความรู้และสร้างระบบที่เอื้ออำนวยส่งเสริมให้นักวิจัยไทยพัฒนาวัคซีนขึ้นมาเองได้แทนการพัฒนาต่อยอดวัคซีนต้นแบบจากต่างประเทศ

  รูปแบบของโครงการ

  โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ตั้งแต่ต้นน้ำในประเทศไทยโดยบริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด เริ่มทำการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 มาตั้งแต่เดือนมีนาคม นับตั้งแต่เชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ระบาด โดยการถอดรหัสข้อมูลพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SAR-CoV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 และผลิตโดยใช้พืช จากนั้นจะดำเนินการทดลองในสัตว์ทดลองเพื่อดูว่าวัคซีนสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันตอบสนองหรือไม่ ก่อนเข้าทำการทดสอบในมนุษย์ต่อไป

  การดำเนินการ


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ปากช่อง

  ลงพื้นที่มอบของบริจาคให้ชาวปากช่อง

  4 พฤศจิกายน 2020

  หลังจากเปิดระดมทุนช่วง 20-25 ตุลาคม 2563 โครงการได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 45,000 บาท มีคนร่วมบริจาค 84 คน

  และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ทีมแม็คโครได้นำของทั้งหมดไปส่งให้ที่ว่าการอำเภอปากช่องเรียบร้อยแล้วค่ะ


  ในวันที่เราปิดระดมทุน เป็นช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมของปากช่องดีขึ้นแล้ว ระดับน้ำลด อยู่ในช่วงกำลังฟื้นฟู แต่ละครอบครัวต้องทำความสะอาดบ้าน ในชุดอุปกรณ์ยังชีพเทใจจึงเพิ่มอุปกรณ์ทำความสะอาด อย่างไม้ขัดและไม้ถูเพิ่มเข้าไปด้วย ซึ่งของที่จัดซื้อเตรียมไว้ช่วยเหลือประมาณ 75 ครอบครัว โดยของที่ซื้อทั้งหมดมี 14 รายการ ดังนี้


  ขอบคุณผู้บริจาคทั้ง 84 คน ที่ร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวปากช่องค่ะ :)

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือชุมชนแออัดเขตยานนาวาและบางนา

  มอบเงินบริจาคให้โครงการตะกร้าเทใจ+เติมของตู้เทใจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

  4 พฤศจิกายน 2020

  การเปิดระดมทุนตลอดโครงการได้รับเงินบริจาค เป็นจำนวนเงิน 14,932 บาท และที่ผ่ามาโครงการได้ดำเนินการทำกิจกรรมไปแล้วบางส่วน และได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม จึงทำให้โครงการดำเนินการมอบถุงยังชีพไปยังชุมชนแออัดในเขตยานนาวา และเขตบางนา ครบตามจำนวนแล้ว

  ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ปรึกษา และลงความเห็นว่าจะนำเงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมดส่งมอบให้กับโครงการตะกร้าเทใจ+เติมของตู้เทใจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ในจังหวัดยะลาต่อไป


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > Better Me เพื่อชีวิตที่ดีของผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เฟส2

  Better me ผู้หญิงขาดโอกาส 9 คน เรียนรู้จนจบหลักสูตร

  30 ตุลาคม 2020

  โครงการ Better Me เพื่อชีวิตที่ดีของผู้หญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เฟส 2 เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 17 คน แต่เนื่องจากผลกระทบโควิดมูลนิธิฯ หยุดการเรียนการสอนช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนทำให้จำนวนตัวเลขของนักเรียนลดลงเหลือ จำนวน 9 คน สาเหตุของนักเรียนที่หยุดพักการเรียนคือปัญหาการทำงานที่สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด นักเรียนบางคนต้องเพิ่มชั่วโมงในการทำงานจึงทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ดังเดิม นักเรียนบางส่วนมีรายได้น้อยลงและต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเรียนจึงทำให้ต้องยกเลิกการเรียนไป เป็นต้น

  นักเรียนจำนวน 9 คนที่จบหลักสูตร Better Me 3 เดือนนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นวดแผนโบราณ ดูแลผู้สูงอายุ แม่บ้าน และช่างทำผม ครึ่งนึงของนักเรียนเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษา และบางส่วนที่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น (การศึกษานอกโรงเรียน -กศน.) สาเหตุที่นักเรียนไม่ได้เรียนต่อเนื่องมาจากครอบครัวไม่สามารถส่งเสียให้เรียนในโรงเรียนได้ ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร นักเรียนเข้ามาหางานทำในกรุงเทพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในช่วงอายุเฉลี่ย 14-19ปี ชั่วโมงการทำงานของนักเรียนอยู่ระหว่าง 46-65 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นักเรียนเป็นหลักในการทำงานหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว ส่วนใหญ่รายงานว่ารายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและสาเหตุของการเข้าร่วมโครงการ Better Me เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานที่ดีกว่าเดิม

  โครงการ Better me แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 หลักสูตร ดังนี้

  1. การเรียนภาษาอังกฤษที่ทำการเรียนการสอนโดยอาสาสมัครชาวต่างชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน บางคนมีทักษะการพูดและการฟังพื้นฐานจากการพูดคุยกับลูกค้า การเรียนการสอนเน้นความมั่นใจในการพูดและใช้ภาษาอังกฤษ มารยาทในการใช้ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นต้น
  2. การอบรมพัฒนาตนเอง เป็นการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น มีการทำกิจกรรมเชิงกระบวนการเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการแชร์ประสบการณ์ การแสดงความคิดเห็น และการทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ การอบรมพัฒนาตนเอง แบ่งกิจกรรมออกเป็นหัวข้อดังนี้
   - การประเมินตนเอง
   - การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
   - แผนการในอนาคต
   - การวางแผนอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
   - การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
  3. เพื่อนคู่คิด เป็นกิจกรรมทางเลือกสำหรับนักเรียน คือการขอมีอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คนเพื่อเป็นเพื่อนคู่คิด พูดคุย ปรับทุกข์ เป็นการส่วนตัว กิจกรรมนี้นักเรียนสามารถแจ้งกับทางมูลนิธิได้หากต้องการ

  ภาพประกอบ

  ตั้งใจเรียน

  ผลงานของนักเรียนแต่ละคน

  หลังจากนักเรียนเข้าร่วมโครงการครบ 3 เดือน นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • นักเรียนรายงานว่ามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นภายหลังเข้าร่วมโครงการ จากคะแนน 1-5 ก่อนเข้าร่วมโครงการนักเรียนส่วนใหญ่เลือก 3 (ปานกลาง) เมื่อเทียบจบโครงการนักเรียนส่วนใหญ่เลือก 5 (มากที่สุด)
  • นักเรียนรายงานว่ามีความสุขกับงานที่ทำในปัจจุบันมากขึ้นภายหลังเข้าร่วมโครงการ จากคะแนน 1-5 ก่อนเข้าร่วมโครงการนักเรียนส่วนใหญ่เลือก 2-4 (น้อยถึงมาก) เมื่อเทียบกับภายหลังเข้าร่วมโครงการนักเรียนส่วนใหญ่เลือก 3-5 (ปานกลางถึงมากที่สุด)
  • นักเรียนรายงานว่าประสบความสำเร็จมากขึ้นภายหลังเข้าร่วมโครงการ จากคะแนน 1-5 ก่อนเข้าร่วมโครงการนักเรียนส่วนใหญ่เลือก 1-3 (น้อยที่สุดถึงปานกลาง) ภายหลังเข้าร่วมโครงการนักเรียนส่วนใหญ่เลือก 3-4 (ปานกลางถึงมาก)
  • นักเรียนรายงานว่ารู้สึกว่าอนาคตของตนเองมีความมั่นคงมากขึ้นภายหลังเข้าร่วมโครงการ จากคะแนน 1-5 ก่อนเข้าร่วมโครงการนักเรียนส่วนใหญ่เลือก 2-4 (น้อยถึงปานกลาง) ภายหลังเข้าร่วมโครงการนักเรียนส่วนใหญ่เลือก 3-5 (ปานกลางถึงมากที่สุด)
  • นักเรียนส่วนใหญ่รายงานว่าโครงการมีประโยชน์ต่อนักเรียนด้วยคะแนน 5 (มากที่สุด)
  • นักเรียนส่วนใหญ่รายงานว่าโครงการมีความสนุกสนาน น่าสนใจ ด้วยคะแนน 5 (มากที่สุด)
  • นักเรียนส่วนใหญ่รายงานว่าโครงการทำให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง ด้วยคะแนน 4-5 (มากถึงมากที่สุด)
  • นักเรียนรายงานว่ามีความยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการ Better Me
  • นักเรียน 1 คนรายงานมีรายได้เพิ่มขึ้นภายหลังเข้าร่วมโครงการ Better Me โดยแจ้งว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษและการทำกิจกรรมหลักสูตรพัฒนาตนเองมีส่วนช่วยทำให้ตนเองพัฒนาขึ้น นำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น

  จากการเข้าร่วมโครงการนักเรียนมีความมั่นใจและมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น มีการพัฒนาทักษะทางด้านสังคม ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การทำกิจกรรมกลุ่ม การแชร์ประสบการณ์และการแสดงความคิดเห็นผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยวทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้รับมาก่อน ทักษะและความรู้ที่ได้รับเหล่านี้ทำให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

  ความคิดเห็นของนักเรียนหลังเข้าร่วมโครงการ

  “กล้าแสดงออกและได้เจอเพื่อน ๆ ที่น่ารัก มีความมั่นใจมากขึ้น ภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้น อ่านออกเขียนได้มากขึ้นและได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น”

  “เปลี่ยนเป็นคนมีวินัยมากขึ้น เป็นคนคิดบวกมากขึ้น ได้พบเจอเพื่อนหลาย ๆ คน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและได้รู้ภาษาอังกฤษที่ดีมากขึ้น เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าเดิม”

  “ฉันขอขอบคุณมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีที่ทำให้ฉันได้พัฒนาตนเอง จากที่ไม่รู้จักการจัดการตัวเอง จากที่ใช้ภาษาไม่ได้ มูลนิธิทำให้ฉันมั่นใจในการใช้ภาษาและพัฒนาตัวเอง”

  “ฉันได้มาเรียนภาษาอังกฤษที่มูลนิธิ ได้เพื่อนใหม่ ได้เจอคุณครู เจอพี่ ๆ น้อง ๆ ที่มูลนิธิ ได้คิดบวกต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ได้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ได้ข้อคิดดี ๆ ต่าง ๆ ที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ใช้คำศัพท์ที่อาจารย์สอน มีความสุข สนุก และประทับใจมากค่ะ”

  “ดิฉันอยากบอกว่ามาเรียนที่นี่ได้ความรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ในตอนแรกเขียนชื่อตัวเองยังไม่ได้ ในชั้นเรียนอาจารย์ก็สอนได้เข้าใจและสนุกมากไม่เครียด และเวลาทำกิจกรรมก็ได้ข้อคิดมากมายที่มีประโยชน์ รู้สึกเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากขึ้น ขอบอกว่ามูลนิธิกลุ่มปรารถนาดีคือดีมากค่ะ!”

  “ฉันอยากบอกกับทางมูลนิธิว่าขอบคุณมากสำหรับความรู้และประสบการณ์ ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาที่นี่ ฉันได้อะไรหลายอย่างจากที่นี่มาก ได้รู้จักตัวเอง สังคมข้างนอก และประสบการณ์อีกหลาย ๆ อย่าง ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ”

  ความคิดเห็นของอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ

  นักเรียนแต่ละคนที่ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและตั้งใจในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านนี้ของตนเอง นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนที่ดีและเป็นพื้นฐานต่อการเรียนที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

  มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงตนเองของนักเรียน และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำไปสู่การเพิ่มช่องทางและโอกาสในการมีชีวิตที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นในอนาคต

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ส่องกล้องลำไส้ใหญ่คัดกรองมะเร็ง

  ส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ 136 คน

  30 ตุลาคม 2020

  ประเทศไทยเองก็เริ่มมีโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2561 แต่ยังพบปัญหาว่าบางพื้นที่ยังไม่พร้อมในการดำเนินโครงการ เนื่องจากขากอุปกรณ์และบุคลากรทางการแพทย์

  ทางสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมส่องกล้องสัญจรในพื้นที่ขาดแคลน ร่วมกันตั้งโครงการที่จะช่วยเหลือส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อคัดกรองมะเร็ง สำหรับพื้นที่ยังต้องการความช่วยเหลือ โดยทางสมาคมฯ จะส่งทีมอาสา ที่มีทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลส่องกล้อง ไปช่วยส่องกล้องในโรงพยาบาลที่มีความต้องการ

  จังหวัดระนองเป็นจังหวัดเล็ก ซึ่งในช่วงเริ่มโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหาร และมีศัลยแพทย์คนเดียวที่มีภาระงานมาก เพราะต้องทำการผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป สมาคมฯ จึงให้ความช่วยเหลือส่งทีมแพทย์อาสาไปส่องกล้องคัดกรองมะเร็ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 โดยใช้งบประมาณจากสมาคมฯ ในการทำกิจกรรม อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ต้องส่องกล้องคัดกรองเพราะตรวจพบสารเลือดในอุจจาระมีมากกว่าที่จะส่องกล้องหมดได้ในสองวันที่ทีมแพทย์อาสาจากสมาคมฯ ไปที่ระนอง และในปี พ.ศ. 2562 ทำให้ต้องจัดทีมแพทย์อาสาไปส่องกล้องและเปิดโครงการผ่านเทใจดอทคอม เพื่อขอรับทุนจากประชาชน

  จากที่ได้รับเงินบริจาคผ่านเทใจ.คอม สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารได้จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและพยาบาลส่องกล้อง ทั้งหมดจำนวน 18 คน บินไปจังหวัดระนอง ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่องกล้อง 2 วัน โดยทางรพ.ระนองได้นัดผู้ป่วยที่พบว่ามีสารเลือดในอุจจาระมาส่องกล้องในช่วงนั้น ผู้ป่วยที่พบความผิดปกติระหว่างการส่องกล้องจะได้รับการรักษา เช่นการตัดติ่งเนื้อระหว่างการส่องกล้องเลย หรือหากไม่สามารถรักษาระหว่างส่องกล้องก็จะมีการส่งต่อให้ศัลยแพทย์ที่รพ.ระนองดูแลต่อและนัดผ่าตัด

  กิจกรรมที่ดำเนินการ

  จากที่ได้รับเงินบริจาคผ่านเทใจ.คอม สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารได้จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารและพยาบาลส่องกล้อง ทั้งหมดจำนวน 18 คน บินไปจังหวัดระนอง ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่องกล้อง 2 วัน โดยทางรพ.ระนองได้นัดผู้ป่วยที่พบว่ามีสารเลือดในอุจจาระมาส่องกล้องในช่วงนั้น ผู้ป่วยที่พบความผิดปกติระหว่างการส่องกล้องจะได้รับการรักษา เช่นการตัดติ่งเนื้อระหว่างการส่องกล้องเลย หรือหากไม่สามารถรักษาระหว่างส่องกล้องก็จะมีการส่งต่อให้ศัลยแพทย์ที่รพ.ระนองดูแลต่อและนัดผ่าตัด

  ผลการดำเนินการ

  ทางรพ.ระนอง ได้ดำเนินการนัดผู้ป่วยมา 184 คน แต่จำนวนผู้ป่วยที่มาส่องกล้องจริงในสองวันที่จัดโครงการ คือ 136 คน ในจำนวนนี้เราพบผู้ป่วยที่มีมะเร็งลำไส้ 4 คน ซึ่งทั้ง 4 คน พบมะเร็งในระยะเริ่มต้นหรือปานกลาง และได้รับการรักษาต่อ นอกจากนั้นพบว่าผู้ป่วย 42 คน มีติ่งเนื้อชนิดที่สามารถจะกลายเป็นมะเร็งได้หากชิ้นเนื้อนั้นโตขึ้น และได้รับการตัดติ่งเนื้อนั้นออกระหว่างการส่องกล้องไปแล้ว

  ภาพประกอบ

  เนื่องจากเราไม่สามารถแสดงภาพผู้ป่วยเพราะต้องระวัง patient privacy ทางสมาคมขอส่งรูปของทีมแพทย์พยาบาลระหว่างการปฏิบัติงานส่องกล้องและระหว่างที่พักระหว่างส่องกล้อง 


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > กองทุนเพื่อวิจัยและสร้างชุดตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับโควิด19

  ทดลองชุดตรวจ COVID-19 ในคลินิกทันตกรรม

  28 ตุลาคม 2020

  การพัฒนาชุดตรวจ COVID-19


  ขณะนี้ทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 ขึ้นอีกระดับ และปัจจุบันทีมวิจัยกำลังดำเนินการ 3 ส่วน ต่อไปนี้

  • ขอประเมินประสิทธิภาพกับทางกรมควบคุมโรค และคำขอพิจารณาขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับทางองค์การอาหารและยา (อ.ย.) 
  • การติดตั้งระบบ microinjection เพื่อบรรจุสารละลายที่ใช้ในชุดตรวจ
  • การพัฒนา software และได้อุปกรณ์ต้นแบบ (prototype) สำหรับอ่านผลตรวจ COVID-19

  ภาพชุดตรวจ COVID-19 ได้นำไปใช้ทดลองในคลินิกทันตกรรม รพ.สมุทรปราการ

  ทีมนักวิจัยร่วมสังเกตการณ์


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > Negative Pressure Chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย

  ส่งมอบ Negative Pressure Chamber 100 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

  22 ตุลาคม 2020

  รายชื่อโรงพยาบาลจำนวน 100 แห่ง

  1. โรงพยาบาลสมเด็จฯ นาทวี จังหวัดสงขลา
  2. โรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา
  3. โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
  4. โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
  5. โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา
  6. โรงพยาบาลบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  7. โรงพยาบาลสิงหนคร จังหวัดสงขลา
  8. โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล
  9. โรงพยาบาลทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
  10. โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
  11. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี
  12. โรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี
  13. โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
  14. โรงพยาบาลไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
  15. โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา
  16. โรงพยาบาลสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
  17. โรงพยาบาลแว้ง จังหวัดนราธิวาส
  18. โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส
  19. โรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
  20. โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
  21. โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
  22. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดนราธิวาส
  23. โรงพยาบาลสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
  24. โรงพยาบาลแม่ระมาด จังหวัดตาก
  25. โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก
  26. โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก
  27. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
  28. โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา
  29. โรงพยาบาลภูซาง จังหวัดพะเยา
  30. โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
  31. โรงพยาบาลกรงปินัง จังหวัดยะลา
  32. โรงพยาบาลเพชรบูร จังหวัดเพชรบูรณ์
  33. โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
  34. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
  35. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
  36. โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
  37. โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
  38. โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  39. โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  40. โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
  41. โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง
  42. โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
  43. โรงพยาบาลสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
  44. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  45. โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
  46. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
  47. โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  48. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
  49. โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่
  50. โรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
  51. โรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
  52. โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
  53. โรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง
  54. โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
  55. โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
  56. โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
  57. โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
  58. โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  59. โรงพยาบาลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
  60. โรงพยาบาลผาขาว จังหวัดเลย
  61. โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
  62. โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร
  63. โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง
  64. โรงพยาบาลนาหว้า จังหวัดนครพนม
  65. โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  66. โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  67. โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
  68. โรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน
  69. โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ
  70. โรงพยาบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
  71. โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
  72. โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
  73. โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
  74. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
  75. โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
  76. โรงพยาบาลสุขสำราญ จังหวัดระนอง
  77. โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
  78. โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง
  79. โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน
  80. โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  81. โรงพยาบาลทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
  82. โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
  83. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
  84. โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  85. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
  86. โรงพยาบาลโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  87. โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  88. โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  89. โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
  90. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
  91. โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  92. โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
  93. โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  94. โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่
  95. โรงพยาบาลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
  96. โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
  97. โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  98. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
  99. โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
  100. โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > Life Hero Thailand x ลูกเหรียง ปีการศึกษา 2563

  กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ และพัฒนาศักยภาพ“เด็กทุนลูกเหรียง” ประจำปีการศึกษา 2563

  20 ตุลาคม 2020

  กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ พัฒนาศักยภาพและมอบทุนการศึกษา “เด็กทุนลูกเหรียง” ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 11-13 เดือนกรกฏาคม พ.ศ 2563 ณ ห้องประชุมสวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ) ที่อยู่ภายใต้โครงการ “เด็กทุนลูกเหรียง”

  โดยยอดบริจาคที่ได้รับสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีผ่านการระดมทุนทางเว็บไซท์เทใจ ภายใต้โครงการ Life Rero ช่วยส่งผลให้เป็นเหมือนพลังและกำลังใจสำคัญ ที่จะทำให้เด็กๆเยาวชนบ้านลูกเหรียง มีสภาพจิตใจ และพัฒนาการการเรียนดีขึ้น ได้เติบโตเป็นคนดีช่วยเหลือสังคม และเป็นพลังสำคัญให้การพัฒนาบ้านเมือง และประเทศ ได้กลับคืนสู่สันติสุขโดยเร็ว เพราะเด็กทุนลูกเหรียงได้เรียนรู้ว่าการเป็นเด็กกำพร้า เป็นโจทย์ชีวิตที่ยาก แต่จะยากกว่าถ้าเรายอมแพ้ และไม่กล้าที่จะเริ่มต้นก้าวไปข้างหน้า กลุ่มลูกเหรียงจึงเน้นเด็กและเยาวชนที่ต้องพึ่งพาตนเอง พัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง และพร้อมจะเปลี่ยนจากมือบนเป็นมือล่าง ดูแลเด็กเยาวชนคนอื่นๆ ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านของเราในอนาคตต่อไป 

  ภาพกิจกรรม

  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม 


  บรรยากาศการตอนรับสู่อ้อมกอดค่าย

  กิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนเข้ากระบวนการ

  ทานอาหารเยียวยาทุกสิ่ง

  พี่แต้ว พี่ติ และพี่เอด้า เสริมสร้างพลังบวก กายและใจ ให้กับน้อง

  รุ่นพี่มาเล่าเรื่องราวชีวิต แบ่งปันประสบการณ์กว่าจะมาถึงฝัน

  กิจกรรมจดหมายที่อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีได้อ่าน

  รอยยิ้ม แห่งความสุข และการแบ่งปัน

  กิจกรรมเมื่อเวลาผ่านไป ฉันจึงมีเรื่องเล่า

  มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ

  ผู้ใหญ่ใจดีและแขกผู้มีเกียรติส่งมอบอ้อมกอดเพิ่มพลังกาย พลังใจ ให้กับเด็กๆ

  ความประทับใจจากเด็กๆ ที่ได้รับโอกาส


  น้องแป้ง 
  กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าสาป

  หนูสูญเสียพ่อกับแม่ ในวันที่หนูยังเด็ก ก่อนหน้านี้หนูอยู่บ้านตัวคนเดียวหนูทำกับข้าวกินเอง หนูตื่นนอนไปโรงเรียนเอง หนูต้องช่วยเหลือตัวเองและทำด้วยตัวเองมาตลอดโชคยังดี พ่อกับแม่หนู ทิ้งบ้านหลังเล็กๆ ไว้ให้และมีคุณป้าข้างบ้าน คอยช่วยเหลือเพิ่มเติม หนูไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้ว หนูมีครอบครัวใหม่และใหญ่ หนูมีพี่ชาย พี่สาวและเพื่อนใหม่ จากบ้านลูกเหรียง หนูตื่นตันใจมาก ขอขอบคุณจากใจ ที่สนับสนุนทุนการศึกษา และมอบโอกาสให้หนูได้เรียนหนังสือ ได้มีพื้นที่ให้หนูได้ทำ ได้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ไม่เคยทำ ให้หนูมีสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน และให้หนูมีแรงบันดาลใจ มีพลัง จะทำตามความฝัน และจะใช้ชีวิตหลังจากนี้ให้มีความสุข ขอบคุณที่ทำให้หนูรู้ว่า “ตัวเองมีคุณค่าในตัวเองคะ”   


  น้องแซม 
  กำลังเรียนชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ผมเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ผมจำวันนั้นได้ดี วันที่ทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่ง และมีท่าทีเหมือนว่าทุกอย่างถอยหลังไปเรื่อยๆ เป็นช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งที่มืดมนและมืดบอดมาก หากพูดถึงกราฟชีวิตของตัวผมเอง คงเป็นจังหวะชีวิตที่ดิ่งมากๆ ในความโชคร้ายยังมีความโชคดี ที่วันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าสู่การเป็น “เด็กทุนลูกเหรียง” โจทย์ชีวิตที่ยาก ปัญหาที่เผชิญอยู่ ค่อยๆ คลี่ ค่อยๆ คลาย และเกิดความสมดุลขึ้นได้ แม้ยังต้องเจอกับอะไรที่ยากอยู่เรื่อยๆ 

  ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มลูกเหรียงอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมลุกเหรียงกิจการเพื่อสังคม และพัฒนาโครงการขนาดเล็กเกี่ยวกับห้องสมุดพาเพลิน เพราะผมคิดว่าโอกาสที่เราจะเติบโตและประสบความสำเร็จได้ ส่วนหนึ่งคือการเรียนที่ไม่เพียงแค่ในห้องเรียน และการเรียนรู้เหล่านั้น จะช่วยหล่อหลอมให้ผมเติบโตและเป็นคนใหม่ ที่แม้แต่ตัวผมเองยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจในตัวเอง และมีประโยชน์ต่อคนอื่นๆ ได้

  คำว่า “เติบโตอย่างก้าวกระโดด” เป็นการประเมินตัวเองแบบไม่เข้าข้างตัวเอง ผมคิดว่าประสบการณ์และการเรียนรู้ของตัวผมเอง ทำให้ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่หยุดอยู่กับที่ ไม่ย่ำอยู่ที่เดิม บางช่วงเวลาเราต้องเดิน บางช่วงชีวิตเราต้องวิ่ง บางจังหวะเวลาเราต้องกระโดด บทเรียนของการเป็นเด็กทุนลูกเหรียง ทำให้ผมมีวันนี้ วันที่ทุกอย่างมีทางออก ทุกอย่างมีแสงสว่าง

  เส้นทางชีวิตของผมหลังจากนี้ผมจะตั้งใจเป็นคนที่พร้อมเรียนรู้ พร้อมพัฒนา และพร้อมกับทุกอย่างที่ต้องเผชิญ เพราะความฝันสูงสุดของผมคือการเป็น “นักการทูต” ที่จะช่วยให้สังคม ชุมชน และคนอื่นๆ ดีขึ้น และสุดท้ายผมอยากมีแรงกายและพลังใจในการต่อยอดงานบางอย่างที่จะช่วยมอบโอกาสให้กับคนอื่นๆ เหมือนที่ผมได้รับในวันนี้


  น้องนา
  กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าสาป

  “ โอกาสไม่ได้มีเข้ามาหาเราบ่อย ๆ” ประโยคนี้หนูเชื่อและเข้าใจอย่างแท้จริงเลยค่ะ นับตั้งแต่ที่หนูได้ทุนจากพี่ๆเทใจมานั้นทำให้ชีวิตหนูเปลี่ยนขึ้นมากเลยค่ะ หนูได้ไปโรงเรียน หนูได้เรียนหนังสือ หนูได้เจอเพื่อนใหม่ ตอนนี้หนูอยู่ชั้นม.1 โรงเรียนบ้านท่าสาป หนูได้ใส่ชุดนักเรียนใหม่ มีรองเท้านักเรียนใหม่ กระเป๋าใบใหม่ หนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ นึกย้อนไปตอนที่หนูจบป.6 ตอนนั้นหนูยังไม่รู้เลยว่าที่บ้านจะมีกำลังส่งหนูเรียนต่อ ม. 1 ได้หรือเปล่า ทำให้หนูกังวลว่าจะไม่ได้เรียนต่อ แต่ตอนนี้หนูได้เรียนต่อแล้ว จะบอกว่ามันเหมือนความฝันเลยค่ะ หนูได้รู้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ออกไปในสถานที่ใหม่ๆที่หนูไม่เคยไป เปิดโลกอีกโลกที่หนูไม่ได้รู้ว่ามาก่อน และได้นำกลับมาใช้ในการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวัน หนูขอบคุณโอกาสในวันนั้นที่ทำให้หนูได้พบเจอแต่เรื่องราวดี ๆ นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะ  


  น้องนาเดีย 
  ชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

  หนูเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความฝันที่อยากเรียน อยากเป็นครู เพราะหนูเชื่อว่าการที่ได้เป็นผู้ให้มันมีความสุขกว่าการที่ได้เป็นผู้รับอย่างแน่นอนและการให้สำหรับหนูในที่นี้ก็ คือการให้ความรู้ การที่ได้สร้างเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันหนูเรียนคณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ซึ่งหนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาในครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึ่งที่ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะได้ศึกษาต่อ เพราะหนูก็มีน้องอีก2คนที่พ่อแม่ต้องดูแล ดังนั้นหนูในฐานะที่เป็นพี่สาวคนโตจะต้องมีความพยายาม ต้องทำให้ครอบครัวเห็นว่าเรามีความมอยากที่จะเรียนจริงๆ ตอนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาหนูกังวลมาก จะได้ศึกษาต่อในอุดมศึกษาได้ไหม มันมืดไปหมด พยายามทำทุกอย่างที่จะได้เรียนต่อ ทำงานช่วงปิดเทอมเพื่อหาเงินเก็บไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อจ่ายค่าเทอม แต่สุดท้ายหนูก็มีโอกาสได้เรียนหนังสือซึ่งในความมืดของหนู มีแสงสว่างเข้ามานั้นก็คือหนูโอกาสได้ทุนการศึกษาจากพี่ๆใจดีที่บริจากทางเว็ปเทใจ ทำให้หนูมีเส้นทางเดินของชีวิตหนูมี พี่ๆที่คอยให้กำลัง มอบความรัก ความอบอุ่น และหนูก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเทใจมากๆ ที่สนับสนุนทุนการศึกษาและมาเสริมสร้างพลังกายและพลังใจ สร้างเกราะป้องกันให้หนูเข้มแข็งต่ออุปสรรค ความยากลำบากที่พบเจอในแต่ละวัน ทำให้หนูเดินหน้าสู้ต่อไป หนูจะทำตามความฝันของตนเองให้สำเร็จและหนูก็สัญญาว่าถ้าวันหนึ่งหนูได้เป็นครู หนูจะเป็นครูที่ดี เป็นครูที่คอยมอบโอกาสให้กับคนอื่นๆ เหมือนดั่งที่หนูได้รับโอกาสในวันนี้ 


  น้องฮัน 
  ชั้นปีที่ 2 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

  ผมเป็นเด็กเรียน ไม่ชอบทำกิจกรรม โลกส่วนตัวสูงมาก่อนที่จะเข้าลูกเหรียงและเกือบจะไม่ได้เรียนต่อในช่วงม.ปลาย เนื่องจากความครัวลำบาก มีแม่เพียงคนเดียวที่ทำงานส่งเสียผมและน้องๆ เรียนมาตลอด แต่หลังจากที่ผมได้รับทุนการศึกษา ได้อยู่กับกลุ่มลูกเหรียงผมกลายเป็นเด็กกิจกรรมเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกมากขึ้น หลายๆครั้ง โอกาสที่ได้จากลูกเหรียงไม่ได้เป็นเพียงแค่การเข้าร่วมค่ายต่างๆ การรับทุนการศึกษาการ หรือได้ออกมาพูดในเวทีต่างๆ แต่ลูกเหรียงสอนให้ผมสามารถเอาตัวรอดในการใช้ชีวิต สอนให้หาโอกาสให้ได้ด้วยตัวเอง ลูกเหรียงเข้ามาในช่วงที่ผมจะสูญเสียตัวตน แต่ในวันนี้ตัวตนของผมถูกหล่อหลอมขึ้นมาใหม่ ให้เป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ มีคำพูหนึ่งที่ยังจำติดใจของผม คือ ถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่เด็กในวันนี้ แต่ไม่ได้แปลว่า เราจะไม่สามารถเป็นผู้ให้หรือเป็นคนสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ 

  ผมขอขอบคุณพี่ๆใจดีทุกท่านที่สนับสนุนทุนการศึกษาผ่านเวปเทใจดอทคอมให้ผม พี่ๆและน้องๆที่บ้านลูกเหรียงได้เรียน ได้มีกิจกรรมดีๆให้พวกเราได้พัฒนาศักยภาพ มีทักษะชีวิตจนถึงวันนี้ผมกลายเป็นคนที่มีฝัน มีเป้าหมาย และในอนาคตผมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี และจะเป็นสิ่งๆที่จะค่อยเติมเต็มความสุข ความสงบในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไปครับ

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > Thammask for Med หน้ากากสะท้อนน้ำ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

  Thammask for med หน้ากากสะท้อนน้ำมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ 113,325 ชิ้น

  15 ตุลาคม 2020

  การดำเนินงานของ Thammask for med 

  ทดสอบการตัดเย็บหน้ากากผ้าสะท้อน เพื่อทำต้นแบบในการผลิต ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

  อาสาสมัครร่วมกันผลิตหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  

  ตัดแบบผ้าชิ้นในและชิ้นนอก ตัดยางยืด เพื่อผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์

  เย็บเก็บปลายผ้าชิ้นในเพื่อส่งต่อไปเย็บประกบเป็นหน้ากากสะท้อนน้ำ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์

  ตรวจเช็คการตัดเย็บ และดำเนินการซัก อบ เพื่อทำความสะอาดหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์

  ตรวจเช็คการตัดเย็บ และบรรจุหน้ากากสะท้อนน้ำ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  

  ตรวจนับและบรรจุเป็นแพคพร้อมติดสติกเกอร์ และข้อความกำลังใจในกระดาษโน๊ตเพื่อบุคลากรทางการแพทย์  จัดใส่กล่องเตรียมนำส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  

  ประมวลภาพการส่งมอบหน้ากากให้บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานต่าง ๆ

  ทีมงาน Thammask for med โดย ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดโครงการ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล ผู้ตรวจสอบคุณภาพผ้าในการสะท้อนน้ำ อาจารย์ ธนิกา หุตะกมล และทีมงาน

  อ่านต่อ