ความเคลื่อนไหว

 • ความคืบหน้าโครงการ > คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาน้อง โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้

  25 พฤษภาคม 2023

  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามรายการที่กำหนดในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาน้อง โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ที่ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการเทใจ)

  เนื่องจาก ณ ปัจจุบันทางโรงเรียนอยู่ในช่วงการปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 และเริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการเทใจพัฒนาทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

  วิดีโอความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
  กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  เด็กและเยาวชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
  การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
  นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 174 คนได้รับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
  โรงเรียนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
  มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนเรียน
  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีได้รับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
  รูปภาพการดำเนินกิจกรรม

   ภาพ : นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ทดลองศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > สร้างห้องน้ำสำหรับเด็กอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์

  เริ่มก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์แล้ว

  24 พฤษภาคม 2023

  หลังจากที่โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการปรับ ถมหน้าดินให้เรียบ เพื่อเตรียมพร้อมก่อสร้างห้องน้ำเพื่อเด็กนักเรียนนั้น ขณะนี้ผู้รับเหมาได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำแล้ว

  ภาพประกอบ


  ภาพ: กำลังก่อสร้างห้องน้ำในอาคาร


  ภาพ: ด้านข้าง


  ภาพ: ด้านหลังอาคาร

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้เด็กด้อยโอกาส

  มอบอุปกรณ์การเรียนแก่ให้เด็กด้อยโอกาส จำนวน 50 คน

  24 พฤษภาคม 2023

  การดำเนินกิจกรรม

  • 12 เมษายน 2566 ได้รับงบสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้เด็กด้อยโอกาสจากโครงการเทใจ จำนวน 54,008 บาท
  • 21 เมษายน 2566 ไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กด้อยโอกาส
  • 24-25 เมษายน 2566 จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเป็นชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กด้อยโอกาส
  • 2-12 พฤษภาคม 2566 ทยอยแจกจ่ายอุปกรการณ์การเรียนให้กับเด็กด้อยโอกาส
  ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

  " ก่อนหน้านี้พวกผมต้องรอการบริจาคจากโรงเรียนอื่นและผู้คนภายนอก แต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ได้รับอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วนและทั่วถึงทุกคนครับ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนพวกผมครับ " เด็กชายธีรกิจ พันธกิจ ชื่อเล่น ธีรเดช 

  " ก่อนหน้านี้พวกหนูใช้ของที่ได้รับบริจาคมา ซึ่งมีบางอย่างที่ไม่ครบแต่ก็ต้องใช้ในการเรียนอยู่เป็นประจำทุกวัน พอมีโครงการนี้ขึ้นมาก็ได้รับอุปกรณ์การเรียนที่ครบค่ะ " เด็กหญิงมินรญา พันธกิจ ชื่อเล่น มิน

  " ก่อนหน้านี้พวกหนูมีอุปกรณ์การเรียนที่ไม่เพียงพอค่ะ ขอบคุณที่มีโครงการดีๆ ช่วยสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสอย่างพวกหนูนะคะ " เด็กหญิงขวัญฤดี ลาหู่นะ ชื่อเล่น เบบี๋

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
  กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  เด็กและเยาวชนเด็กในมูลนิธิ ฯ10 คนเด็กได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนที่ครบถ้วนและได้เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับทางมูลนิธิฯ 
  กลุ่มคนเปราะบางเด็กที่อยู่ใกล้ชุมชน20 คนเด็กได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนที่ได้มาตรฐานและเกิดประโยชน์ต่อการเรียนอย่างสูงสุด ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับผู้ปกครองได้ระดับหนึ่ง
  เด็กและเยาวชนศูนย์การเรียนบ้านนานา20 คนเด็กได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับทางศูนย์การเรียน
  รูปภาพกิจกรรม


   ภาพ : แจกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กศูนย์การเรียนบ้านนานา เด็กๆดีใจและมีความสุขมาก

   ภาพ : แจกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในชุมชนใกล้เคียง

   ภาพ : แจกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กเปราะบางในชุมชนใกล้เคียง

  อ่านต่อ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  เด็กจมน้ำหน้าร้อน ภัยเงียบ ความสูญเสียที่ป้องกันได้

  15 พฤษภาคม 2023
  ช่วงปิดเทอมหน้าร้อน เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ ได้หยุดพักผ่อนจากการเรียน ได้เที่ยวเล่นน้ำคลายร้อนกับเพื่อนๆ แต่ช่วงเวลาที่อากาศสดใส และเด็กๆ สนุกสนานร่าเริงนี้กลับเป็นช่วงเวลาที่มีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยแล้วในทุกๆ วันช่วงหน้าร้อน มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตถึงวันละ 2 คน ทั่วประเทศ

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ

  มูลนิธิอิงบุญ ให้บริการช่วยเหลือดูแลพระป่วยพระอาพาธ

  10 พฤษภาคม 2023

  มูลนิธิอิงบุญ จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของ วัดทับคล้อ(สวนพระโพธิสัตว์) ได้นำเงินไปสมทบการดูแลพระป่วยอาพาธ ณ ศูนย์ดูแลพระป่วยพระอาพาธ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของวัด เพื่อดูแลด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น เหตุด่วนฉุกเฉิน และอำนวยความสะดวกในการรับส่งพาไปหาหมอตามนัด ทั้งพระและโยมนำส่งโรงพยาบาล

  สรุปผลดำเนินงานตั้งแต่เดือน มกราคม 65 ถึง เดือน ตุลาคม 65

  • รับพระเข้ามาดูแลที่ศูนย์ จำนวน 4 รูป
  • รับส่งพระไปโรงพยาบาล จำนวน 264 ครั้ง
  • รับส่งโยมไปโรงพยาบาล จำนวน 55 ครั้ง

  ความประทับใจจากผู้ป่วยที่ได้ดูแลรักษาพยาบาล


  พระธงชัย จกฺกวโร


  พระประกาศ สีลสุทฺโธ

  พระสำรวย รตนวณฺโณ

  พระสมชาติ โพธิสัตว์

  พระอุดม กิตฺติญาโณ

  นางทับทิม ลาโพธิ์ ญาติโยม

  ภาพประกอบ


  พระคุณเจ้าเกิดการติดเชื้อระบบลำใส้และกระเพราะอาหาร เดินทางไปหาหมอทันเวลา แอดมิดนอนโรงพยาบาล 3 วัน


  พาพระคุณเจ้าไปตรวจตามหมอนัด พระคุณเจ้าเดินไม่ได้ ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล


  เป็นศูนย์ดูแลพระอาพาธ และเป็นที่ฟักฟื้นจนกว่าพระคุณเจ้าจะหายดี ช่วยเหลือตนเองได้


  ดูแลพระคุณเจ้า และญาติโยม ตลอด 24 ชั่วโมง


  ดูแลญาติโยมที่ปฎิบัติธรรม และอยู่ภายในวัด

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ฟอกอากาศเพื่อลมหายใจเด็กกำพร้าในหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย

  เด็กบ้านโสสะเชียงราย 140 คน มีเครื่องกรองอากาศและหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5

  10 พฤษภาคม 2023

  จากวิกฤตฝุ่น PM2.5 ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายที่มีเด็กและเจ้าหน้าที่อาศัยอยู่ประมาณ 180 คน ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการเร่งด่วนเพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์บรรเทาสถานการณ์ ดังนี้

  ลำดับรายการจำนวนราคาต่อหน่วยราคารวม(บาท)
  1เครื่องกรองอากาศ20 เครื่อง9,252 บาท198,000 บาท
  2ไส้กรองอากาศ20 ชิ้น2,243 บาท48,000 บาท

  3
  หน้ากากอนามัยป้งกันฝุ่น PM 2.5 บรรจุ 50 ชิ้น/กล่อง, 20 กล่อง/ลัง
  - หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่สีขาว
  - หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่สีดำ
  - หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก

  1,000 ชิ้น
  1,000 ชิ้น
  1,000 ชิ้น

  1.25 บาท
  1.35 บาท
  1.25 บาท

  5,457  รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด251,457 บาท

  จำนวนเงินที่ได้จากการระดมทุน 302,340 บาท (หลังหักค่าธรรมเนียมจากเทใจ) โดยหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะมียอดคงเหลือ 50,883 บาท ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อดูแลเด็กในมูลนิธิฯ ต่อไป

  มูลนิธิฯ ได้ทำการจัดซื้อเครื่องกรองอากาศเพื่อจัดวางในบ้าน 14 หลัง บ้านเยาวชน 2 หลัง ห้องสมุด อาคารอนุบาล และอาคารสำนักงาน รวม 20 เครื่อง รวมถึงส่งมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้เด็กและเจ้าหน้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถช่วยป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ เช่น อาการแสบจมูก ไอ จาม ฯลฯ ทำให้เด็กๆ มีอากาศหายใจที่ดียิ่งขึ้น อาการไอ จาม ลดลง รวมถึงช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นได้

  สัมภาษณ์ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ


  คุณวิชาญ ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย
  “รู้สึกดีใจสำหรับเด็กทุกคนรวมทั้งแม่ที่ได้มีเครื่องฟอกอากาศประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา จังหวัดเชียงรายประสบปัญหาหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 มาก ทำให้การใช้ชีวิตต่างๆ มีความลำบาก ไม่มีความสุข เด็กๆ นอนได้ไม่เต็มอิ่มเพราะปัญหาการหายใจ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพ ทำให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลากระทั่งอยู่ในบ้าน เรียกได้ว่าเกือบ 24 ชม. เด็กที่เป็นภูมิแพ้มีอาการกำเริบจนต้องไปหาหมอบ่อยขึ้น หลังจากได้เครื่องฟอกอากาศมา เด็กๆ สามารถถอดหน้ากากอนามัยอยู่ในพื้นที่บ้านได้ มีการหายใจดีขึ้น ทำให้ชีวิตมีความสุขครับ” 


  น้องกิ๊ก เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย 
  “รู้สึกดีใจและขอบคุณมากๆ ค่ะ เพราะตอนนี้เราประสบปัญหามลพิษทางอากาศ ทำให้การใช้ชีวิตลำบาก พอได้เครื่องฟอกอากาศมาทำให้หายใจสะดวกมากขึ้น ปกติหนูอยู่ในบ้านก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอด รู้สึกอึดอัด น้องๆ เด็กเล็กในบ้านจะมีอาการเหมือนเป็นหวัดตลอด ไอจามเยอะด้วย พอมีเครื่องฟอกฯ ก็ไม่ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วค่ะ อาการแสบตา แสบจมูกก็ดีขึ้นเยอะ”


  คุณวราภรณ์ แม่โสสะจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย
  “รู้สึกดีใจมากค่ะ อย่างที่รู้กันว่าจังหวัดเชียงรายจะประสบกับปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าทุกปี โดยเฉพาะในปีนี้ที่หนักมาก ยิ่งที่บ้านมีเด็กเล็กอายุแค่ขวบกว่าๆ ทำให้ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะน้องเริ่มมีอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก ต้องหายใจทางปาก ซึ่งทางคุณหมอแจ้งว่าเป็นอาการภูมิแพ้เฉพาะช่วงนี้หรืออาจกลายเป็นโรคประจำตัวได้ พอเห็นเครื่องฟอกอากาศมาวางในบ้าน เด็กๆ ตื่นเต้นกันมาก หลังเปิดใช้งานช่วยได้เยอะเลยค่ะ จากที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลากระทั่งตอนนอน ตอนนี้เด็กๆ กลับมารวมกันนอนที่กลางบ้านเพราะมีเครื่องฟอกฯ ทำให้ไม่ต้องใส่หน้ากาก และหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ” 

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ

  กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  เด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดูของมูลนิธิฯ ภายในหมูบ้านเด็กโสสะเชียงราย140 คนมีเครื่องกรองอากาศใช้ภายในบ้านและอาคารเพื่อฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพและการนอน รวมถึงมีหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่นในการดำเนินชีวิตประจำวันภายนอกอาคาร
  เจ้าหน้าที่ภายในหมูบ้านเด็กโสสะเชียงราย40 คนมีเครื่องกรองอากาศใช้ภายในบ้านและอาคารเพื่อฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพและการนอน รวมถึงมีหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่นในการดำเนินชีวิตประจำวันภายนอกอาคาร

  ภาพประกอบ  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > Teach For Thailand โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

  สร้างครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง 56 คน ให้การศึกษาที่มีคุณภาพให้นักเรียนทั่วประเทศ

  10 พฤษภาคม 2023

  ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกจนได้ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 9 มาจำนวน 56 คน จัดการอบรมเป็นเวลา 2 เดือน และได้ส่งไปปฏิบัติงานสอนใน 3 วิชา คือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ใน 50 โรงเรียนทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ร่วมกับครูผู้นำฯ รุ่นที่ 8 จำนวน 42 คน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว และได้ทำการสอนจบภาคการศึกษาที่ 2/2565 เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งสามารถเข้าถึงนักเรียน 19,000 คน ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศไทย ครูผู้นำฯ ทั้ง 101 คนได้เข้าไปมอบการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ครู และชุมชนรอบข้าง ซึ่งจะมีบริบทท้าทายที่แตกต่างกันให้ครูผู้นำฯ แต่ละท่านได้เผชิญและลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

  โดยนักเรียนมีพัฒนาการทางด้านวิชาการในภาคเรียนที่ 2/2565 ดีขึ้นดังนี้

  ในปี 2566 นี้ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ กำลังมุ่งสรรหาครูผู้นำฯ รุ่น 10 อีกถึง 80 คน ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้ โดยในปีนี้จะมีการร่วมงานกับกรุงเทพมหานครและส่งครูผู้นำฯ ไปปฏิบัติงานในโรงเรียนขาดแคลนในกรุงเทพฯมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะต้องมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของครูผู้นำฯรายบุคคล ภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวมถึงการอบรมรวมประจำปีของเหล่าครูผู้นำ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งด้วยการปฏิบัติงานที่ต้องการการติดตามผลอย่างใกล้ชิด และการขยายโครงการใหญ่ขึ้นเกือบเท่าตัว ทำให้ในปี 2566 โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของมูลนิธิฯ ยังต้องการการสนับสนุนอยู่มาก

  ความประทับใจจากผู้ได้รับประโยชน์


  พร-ภัทรานิษฐ์ ฤทธิแสง
   ใช้เวลาเพียง 3 ปีครึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนที่จะได้รับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มาครอบครอง ด้วยความที่เรียนจบเร็วกว่าคนอื่น พรจึงได้มีโอกาสได้ไปลองทำงานบริษัท แต่ไม่นาน พรก็ค้นพบว่าโลกในมหาวิทยาลัยกับโลกในการทำงานนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
  ด้วยความที่พรเป็นนักศึกษาที่ตั้งหน้าตั้งตาเรียน ไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตข้างนอก แถมไม่มีประสบการณ์การทำงาน พรจึงประสบปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับโลกการทำงานนี้ พรจึงมองว่าโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้นตอบโจทย์ความต้องการในช่วงชีวิตดังกล่าว “โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้โอกาสเด็กจบใหม่ในการปรับสภาพ และสร้างความคุ้นชินให้กับโลกภายนอกก่อน … ทางโครงการเองไม่ได้ปล่อยให้เราไปเผชิญโลกด้วยตัวเอง มีระบบที่คอยดูแล คอยประคองเราอยู่ พรเลยคิดว่าตรงนี้ตอบโจทย์”


  คุณสมใจ
  (แม่ของครูก้อย, ครูผู้นำฯ ของโครงการ) ผู้ที่ไม่สนับสนุนให้ลูกสาวเข้าร่วมโครงการนี้มาตั้งแต่แรก ได้เปลี่ยนความคิดหลังจากครูก้อยเริ่มปฏิบัติหน้าที่จริง
  “เอาตรงๆคือ พอครูก้อยมาบอกแม่ว่ามันคืออะไร แม่ขอเปิดใจเลยว่าไม่อยากให้ทำ เพราะแม่อยากให้เขาทำงานธนาคารมากกว่า และแม่เองก็ไม่รู้จักโครงการนี้ แต่ครูก้อยเขาบอกว่า ขอหนูลองทำดูก่อนได้ไหมแม่ ให้หนูได้มีประสบการณ์ และหาความรู้ ตอนแรกก็มีทะเลาะกันบ้าง ร้องไห้ แต่แม่ก็บอกเขาว่า ถ้าหนูมีใจรักทางนี้ก็ไป ครูก้อยเขาให้แม่ตัดสินใจ แม่เลยให้ลองทำ ถ้าไม่ดี 2 ปีค่อยเปลี่ยนงานก็ได้
  “ครูก้อยเคยมาเล่าให้ฟังว่า แม่ หนูไม่คิดเลยว่าการเป็นครูจะดี และมีเกียรติแบบนี้ เขาเล่าว่าเขามีวินมอเตอร์ไซค์คอยรับส่งเขาตลอด อายุมากกว่าพ่อเขาอีก พอเขาบอกว่าเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนที่เขาสอน วินคนนี้ยกมือไหว้ทุกวัน เรียกครูก้อย และบอกว่าลูกเขาก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ เขาบอกว่าลูกบอกว่าครูก้อยเป็นคนน่ารัก”

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ

  กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  เด็กนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยครูผู้นำฯ 1 วิชา นาน 1 ปีการศึกษา114,155 คนนักเรียนมีความเปลี่ยนแปลงด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ซึ่งในภาคเรียนล่าสุด 2/2565 นักเรียนมีพัฒนาการทางวิชาการสูงขึ้นถึง 29% นอกจากนี้ทักษะที่จำเป็น และ คุณลักษณะที่ส่งเสริมการเรียนรู้ยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย
  คุณครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง56 คนครูมอบการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านเทคนิคการสอนที่หลากหลาย และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ครู และชุมชนรอบข้าง 
  โรงเรียน92 โรงเรียนบุคลากรในโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนกระบวนการพัฒนานักเรียนกับครูผู้นำฯ และมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนร่วมกันในโรงเรียนที่ชัดเจนขึ้น

  ภาพประกอบ


  นักเรียน
  จากโรงเรียนแม่วินสามัคคีกำลังทำกิจกรรมในห้องเรียน ด้วยสื่อการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการ “ลงมือทำ” หนึ่งในวิธีการสอนที่ครูผู้นำฯ นำไปปรับใช้ เพื่อให้ห้องเรียนวิชาการยากๆไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

  ครูปรีชาพล ครูสังคมศึกษา โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง ในโครงการนำร่องของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์หรือโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำครูสังคมศึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมต้นลงพื้นที่ลำห้วยข้างโรงเรียน เพื่อสำรวจและเก็บหินมาใช้ในการทำสีและย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชาภูมิศาสตร์

  นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนหนองใหญ่ ศิริวรวาท จังหวัดชลบุรี กำลังเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ ในวิชาภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะร่วมทำกิจกรรมกับจิตอาสาจากต่างประเทศ ในกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิสวารอฟสกี้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

  ครูผู้นำฯ จากโรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จ น่าน ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เพื่อให้เข้าใจบริบทของชุมชนมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้นำฯ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนอีกด้วย

  ครูนาว จากโรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จ. น่าน ได้จัดกิจกรรม ให้นักเรียนถ่ายภาพ ตามโจทย์ “take photo around school” โดยมีเงื่อนไขว่า ภาพถ่ายต้องเป็นการเซลฟี่เท่านั้น ต้องมีสมาชิกทุกคนอยู่ในรูปพร้อมโจทย์ที่ได้รับค่ะ แต่ละกลุ่มได้ไม่เหมือนกัน เช่น ภาพนี้เป็นภาพที่ได้โจทย์ว่า “take a photo with something Thai” กิจกรรมนี้เป็นการให้นักเรียนได้คิด ได้จินตนาการเอาเองว่า จะถ่ายรูปออกมาแบบไหน และเราก็จะมาโชว์รูปที่แต่ละรูปได้รับโจทย์และถ่ายมา พร้อมกับ ให้นักเรียนบอกคำศัพท์ที่อยู่ในรูป 3 คำโดยที่เพื่อนๆในกลุ่มจะช่วยกันตอบ

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > 🏊‍♂️ สอนทักษะว่ายน้ำให้เด็กด้อยโอกาส ⭐ เท่ากับช่วยให้เด็กๆเอาชีวิตรอดได้ 💦

  สอนทักษะการว่ายน้ำแก่เด็กและเยาวชน ในจังหวัดสมุทรสาคร

  8 พฤษภาคม 2023

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเด็กอายุตั้งแต่ 4 ขวบ จนถึงเยาวชนอายุ 14 ปี ซึ่งเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำมากที่สุด

  โดยเริ่มโครงการในช่วงปี 2564 - 2565 ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่สระสโมสร ศุภาลัยปาร์ค พันท้าย จังหวัดสมุทรสาคร
  มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก เฉลี่ยต่อวันมีเด็กมาร่วมกิจกรรม 50 - 100

  ในส่วนของโครงการ ได้แบ่ง กลุ่มเด็กโต และเด็กเล็ก มีครู ตามกลุ่ม และได้สอน/สอบตามเกณฑ์ (ดาว) ซึ่งมีนักเรียนทำได้ถึงดาว 4 และมีกิจกรรมเสริมให้เด็กๆได้เล่นหลังจากเรียนเสร็จ พร้อมแจกรางวัล ขนมให้กับเด็กๆที่ผ่านในแต่ละดาว 

  รูปภาพกิจกรรม

     

  วิดีโอสอนทักษะการว่ายน้ำ


  หัวใจการลอยตัวในน้ำคือการวางตำแหน่งร่างกายถูกต้อง อยู่นิ่งๆ และกระโดดลงน้ำด้วยท่ากอดเข่า ในต่างจังหวัดเด็กๆ เรียกการเล่นแบบนี้ว่า "ท่าทิ้งมะพร้าวห้าว" ตามในหลักสูตรการสอนว่ายน้ำ ภาษาอังกฤษเรียก mushroom float ภาษาไทยเรียกว่า แมงกะพรุน

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ปลูกปันอิ่ม Farm For Friends 2

  การจ้างงานทำสวนและกิจกรรมแจกอาหารคนไร้บ้าน

  28 เมษายน 2023
  ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์


  " ผมตกงานมายาวนาน ไปสมัครที่ไหนก็ไม่มีคนรับเพราะด้วยมีโรคประจำตัวและเคยถูกหลอกไปทำงานแล้วไม่มีค่าจ้าง เขาไม่จ่ายค่าจ้าง วันนี้ได้มาทำสวนที่โครงการปลูกปันอิ่ม ก็เป็นงานที่พอทำได้ด้วยที่มีโรคประจำตัว และพอทำให้มีรายได้ค่าอาหาร ทางมูลนิธิอิสรชน ได้บอกแล้วว่านอกจากการทำงานแล้วทำให้เราได้แบ่งปันผลผลิตในการเอาไปทำอาหารให้เพื่อน(คนไร้บ้าน) ก็รู้สึกว่ามีอะไรให้ทำและเราเองก็มีประโยชน์เหมือนกัน " คุณอ้วน

  พี่รัตน์ ชายเร่ร่อนไร้บ้าน ที่บางวันก็เมาสุรา วันหนึ่งอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่เรามูลนิธิอิสรชนลงไปพูดคุยในระยะหนึ่ง พี่รัตน์ก็รับจ้างหางานไปเรื่อย ๆ มีงานรับจ้างทั่วไปบ้าง งานก่อสร้างบ้าง แต่ช่วงหลังโควิดสถานการณ์นิ่ง ไม่มีงาน ก็มักจะถามทางมูลนิธิอิสรชนเสมอว่ามีงานไหม จนเราชวนให้ลองมาทำสวน ที่โครงการ ปลูกปันอิ่ม นี้ พี่รัตน์ก็มีความสุขในการมาสวน ได้ทำถางหญ้า ช่วยเก็บวัชพืช ถามว่าเป็นไงบ้างรู้สึกอย่างไร พี่รัตน์บอกว่า " ขอบคุณมากที่มีงานให้ทำ ช่วงนี้ไม่มีงานเลย เลยไม่มีอะไรจะกิน " และเจอแกทุกครั้งก็จะถามว่าไปทำสวนวันไหน เอาเขาไปด้วยคนนึงนะ และเล่าเรื่องราวที่ตนเองเคยทำสวนที่บ้าน มองเห็นความสุขที่ออกทางสายตา ที่มากกว่าการทำงานทั่วไป นี่คือพื้นที่ของการฟื้นฟู

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ 
  กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  กลุ่มคนเปราะบางคนไร้บ้าน มาทำงาน 5-10 คนสลับกัน
  คนที่ได้รับประทานอาหาร 80-100 คน
  • เขารู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและแบ่งปันสู่เพื่อน ๆ
  • ได้ฟื้นฟูตนเองในระหว่างการทำงาน ไม่ดื่มสุรา
  • มีงานทำมีรายได้
  รูปภาพการดำเนินกิจกรรม


  ภาพ : เก็บผักบุ้งน้ำ เป็นอาหารที่เขาไปเก็บไว้กินในพื้นที่สาธารณะ


  ภาพ : รวมแรงรวมใจช่วยกันเตรียมแปลงสำหรับลงเมล็ดพันธ์

     
  ภาพ : ผลผลิตเล็ก ๆ


  ภาพ : รวมพลัง

  วิดีโอการดำเนินกิจกรรม


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย 2565

  กิจกรรมมอบของขวัญ 1,000 ชิ้น ให้เด็กป่วย

  27 เมษายน 2023

  กิจกรรมของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 16 ได้จัดกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก เพื่อส่งความสุขในเทศกาลแห่งงานรื่นเริง โดยมีเป้าหมายเด็กป่วย จำนวน 1,000 ชิ้น โดยมีเป้าหมายคือ โรงพยาบาลเครือข่าย 8 แห่งของโครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา

  ทางโครงการได้จัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วยตามโรงพยาบาลดังนี้
  กิจกรรมของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 16

  วันที่สถานที่
  วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565
  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565OPD เด็กกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565OPD เด็กจิตเวช โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
  วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร
  วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565หอผู้ป่วยเด็กกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

  กิจกรรมของขวัญวันเด็ก

  วันที่สถานที่
  วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566  ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนนทบุรี
  วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566OPD เด็ก กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566OPD เด็กโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี

  และได้ส่งของขวัญปีใหม่ทางไปรษณีย์ให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลเครือข่ายต่างจังหวัด ดังนี้

  1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดร้อยเอ็ด
  2. โรงเรียนชลประทาน จ.นนทบุรี
  ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์


  คุณแม่น้องเพลิน " ของเล่นที่ได้ เป็นของเล่นที่น้องอยากได้พอดีค่ะ ทำให้ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลน้องได้มีของเล่น และผ่อนคลายขึ้น "


  น้องกัน " ขอบคุณพี่ๆ ที่เอาของเล่นมาให้ เป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นแรกเลย "


  น้องภูมิ " หนูชอบรถ หนูจะเอาของเล่นกลับไปเล่นที่บ้าน "

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
  กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  เด็กและเยาวชนเด็กป่วยในโรงพยาบาลของขวัญ 1,000 ชิ้นเด็กป่วยในโรงพยาบาลได้รับกำลังใจจากผู้ใหญ่ในสังคมด้วยของขวัญปีใหม่ ทำให้เด็กป่วยมีกำลังใจ และมีพลังใจที่จะต่อสู้กับความเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย บรรยากาศภายในหอผู้ป่วยมีความสดชื่นด้วยการมีบุคคลภายนอกไปจัดกิจกรรมนันทนาการ
  รูปภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม  อ่านต่อ