ความเคลื่อนไหว

 • อัพเดทโครงการ > โรงพยาบาลสัตว์น้ำเคลื่อนที่

  ความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลสัตว์น้ำเคลื่อนที่

  23 กุมภาพันธ์ 2017

  สัตวแพทย์หญิงฐนิดา เหตระกูล สัตวแพทย์ประจำ ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า

  "การที่มีอุปกรณ์ที่ครบและสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว จะช่วยให้สัตวแพทย์ทำการวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ และให้การรักษาได้ทันท่วงที ไม่ต้องรอทำการเคลื่อนย้ายสัตว์ในระยะไกลเพื่อมาโรงพยาบาลหรือสถานที่พักฟื้น ช่วยให้สัตว์ไม่เครียดและลดการกระทบกระเทือนจากการเคลื่อนย้าย นอกจากนี้อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินเบื้องต้น จะช่วยให้สัตว์พ้นจากขีดอันตรายในช่วงแรกได้อีกด้วย"

  มาร่วมกันช่วยชีวิตสัตว์น้ำเหล่านี้ได้ที่ โรงพยาบาลสัตว์น้ำเคลื่อนที่

  ประมวลภาพการช่วยเหลือสัตว์น้ำที่ผ่านมา

  ช่วยเต่าทะเลเกยตื้น ติดเบ็ด หรือติดอวนชาวประมง   ปลากระเบนเจ้าพระยาที่ถูกตกและแทงด้วยฉมวกเป็นแผลฉกรรจ์หลายจุด  ช่วยเต่าน้ำจืดจากที่ดินที่บ่อน้ำกำลังจะถูกถม และช่วยเต่าจากแหล่งน้ำเน่าเสีย ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเต่า  ช่วยปลาโลมาและปลาวาฬเกยตื้น


  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ชุดนักเรียนให้น้องที่ประสบอุทกภัยใต้

  ความคืบหน้าโครงการชุดนักเรียนให้น้องที่ประสบอุทกภัยใต้

  22 กุมภาพันธ์ 2017

  หลังจากเทใจดอทคอม ร่วมกับปลุกพลังเปลี่ยนไทย และร้านปันกัน เปิดระดมทุนและรับบริจาคชุดนักเรียนมือหนึ่งให้โครงการชุดนักเรียนให้น้องที่ประสบอุทกภัยใต้ ทางโครงการได้รับชุดนักเรียนจากการบริจาคดังนี้

  1.บริจาคผ่านทางโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทยที่หอศิลป์กรุงเทพ เสื้อ 261 ตัว กางเกง 106 ตัว กระโปรง 142 ตัว

  2.บริจาคผ่านทางร้านปันกัน เสื้อ 108 ตัว กางเกง 50 ตัว กระโปรง 51 ตัว

  3.บริจาคเป็นเงินให้เทใจจัดซื้อ เสื้อ 340 ตัว กางเกง 222 ตัว กระโปรง 249 ตัว

  รวมทั้งหมดเป็น 1,529 ชิ้น เสื้อ 709 ตัว กางเกง 378 ตัว กระโปรง 442 ตัว

  ขณะนี้เราได้ส่งชุดนักเรียนทั้งหมดผ่านทางรถไฟไปที่โรงเรียนชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กในโรงเรียนกว่า 52แห่งแล้ว


  วันนี้เราเอาภาพชุดนักเรียนและการจัดส่งชุดนักเรียนมาให้ชมกันค่ะ


  ผู้บริจาคชุดนักเรียน

  บรรจุชุดนักเรียนใส่กล่อง  ชุดนักเรียนพร้อมจัดส่งถึงมือเด็กๆ  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > เล่นดนตรี สอนลีลาศแก่ผู้บกพร่องทางสายตา

  กิจกรรมเล่นดนตรี สอนลีลาศแก่ผู้บกพร่องทางสายตา

  17 กุมภาพันธ์ 2017

  ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 โครงการเล่นดนตรี สอนลีลาศแก่ผู้บกพร่องทางสายตา โดยกลุ่มกิจกรรมเพื่อนเธอตลอดไปสร้างสายใยต่อสังคม ได้จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เวลา 09.00-16.00 น. ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ กลุ่มอาสาสมัครจากกลุ่ม ช่วยอ่านหน่อยนะ กลุ่มอาสาสมัครที่สนใจ เป็นต้น

  ประมวลภาพกิจกรรม
  กิจกรรมดนตรี  มาเล่นเกมส์กันบ้าง
  พักเบรค ทานของว่าง  Solo Piano โดยนางสาวอุบลวรรณ เปียแก้ว  กิจกรรมลีลาศให้แก่น้องๆโดยพี่ๆอาสาสมัคร  ปิดท้ายด้วย Talk Show “แรงบันดาลใจสู่ความสุขที่ยั่งยืน” โดยดร.ชิสากัญญ์ ปภาพันธ์เกียรติ (ดร.ลูกโป่ง)


  สรุปผลกิจกรรม

  ข้อคิดเห็นของทีมงานและเด็ก ๆ ที่ร่วมการทำกิจกรรม

  1.น้อง ๆ ที่ร่วมการทำกิจกรรมมีความคิดเห็นว่าควรที่จะให้มีการจัดอีกโดยให้ลดเพลงในการแสดงและควรเพิ่มกิจกรรมในกลุ่ม

  2.น้อง ๆ มีความคิดว่าควรมาสอนลีลาศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทางกลุ่มได้วางแผนกันและหาช่วงที่เหมาะสมในการสอน

  3.ทีมงานมีความหลากหลาย ในการจัดการทีมงานได้มีการพูดคุยและแบ่งการทำงานกันทำอย่างเป็นระเบียบ

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > อุปกรณ์สื่อสารสำหรับนักเรียนบกพร่องในการได้ยิน

  อุปกรณ์สื่อสารสำหรับนักเรียนบกพร่องในการได้ยิน

  17 กุมภาพันธ์ 2017

  ผศ. ดร. สุรภา เทียมจรัส หัวหน้าโครงการและนักวิจัยห้องปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและสิ่งอำนวยความสะดวก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พร้อมทีมงาน ทีมงานได้นำอุปกรณ์ไปให้ทางโรงเรียนทดลองใช้จำนวน 6 ชุด (ตัวส่ง 2 ตัว, ตัวรับ 6 ตัว) และบริษัท AMC มาช่วยในการทำพิมพ์หูเพื่อใช้สำหรับจัดทำหูฟังแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์


  ทีมงาน คุณครูและนักเรียน


  ทำการพิมพ์หู

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > สวมรองเท้าพร้อมไปโรงเรียน

  ประมวลภาพกิจกรรม

  1 กุมภาพันธ์ 2017

  กลุ่มนักศึกษา หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสวมรองเท้าพร้อมไปโรงเรียน พร้อมกับมอบอุปกรณ์การเรียนและความสุขให้กับเด็กๆ ที่ยากไร้ใน 5 โรงเรียน

  ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านมะม่วงงาม


  ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านชายท่า


  ภาพกิจกรรมโรงเรียน ตชด. ราษฎร์พิทักษ์  ภาพกิจกรรมโรงเรียนวัดโคกพิกุลและโรงเรียนวัดบ้านราม  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ธนาคารจักรยานเพื่อน้องไปโรงเรียน

  ประมวลภาพกิจกรรม

  1 กุมภาพันธ์ 2017

  กิจกรรมโครงการธนาคารจักรยานเพื่อน้องไปโรงเรียน ดำเนินงานโดยมูลนิธิอิสรชนได้รับการสนับสนุนผ่านทางเทใจดอทคอมจำนวน 90 คัน ผ่านเพจมูลนิธิอิสรชนจำนวน 10 คัน และบรัษัทคอนทัวร์จำนวน 50 คัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คัน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายของคุณวิไลพรรณ หลวงยา ทางด้านสื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ ขนมของรางวัล และทุนการศึกษาจำนวน 11 กองทุน และได้ดำเนินการมอบให้เด็กนักเรียนที่ยากไร้ใน จังหวัดน่าน จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสกลนคร


  ภาพกิจกรรมที่จังหวัดน่าน


  ภาพกิจกรรมที่จังหวัดอุดรธานี


  ภาพกิจกรรมที่จังหวัดสกลนคร  "ทางมูลนิธิอิสรชนขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแบ่งปัน โอกาส รอยยิ้ม ความสุข ให้เด็กๆ ยากไร้ หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอีกในสิ้นปีนี้ ขอบคุณค่ะ"

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 10

  กิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วยปีที่ 10

  21 มกราคม 2017

  กิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วยปีที่ 10 ได้จัดทำกิจกรรม กับโรงพยาบาลเครือข่ายทั้งหมด 6 โรงพยาบาลด้วยกัน ได้แก่ 1.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2.โรงพยาบาลรามาธิบดี 3.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 4.ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ 6.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

  ของขวัญที่ได้นำส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กป่วย ได้แก่ ตุ๊กตา ของเล่นเสริมพัฒนาการ ขนม นม ของใช้ส่วนตัว (ผ้าขนหนู/แป้ง/สบู่) หนังสือนิทาน รถยนต์ เครื่องบิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 800 ชิ้น  

  จากการทำกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วยครั้งที่ 10 นี้ ทำให้ผู้ป่วยเด็กมีความสุขที่ได้รับกำลังใจอย่างมาก ช่วงเวลาที่ต้องนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลยาวไปถึงช่วงปีใหม่ 2560 นั้น ทำให้เกิดช่วงเวลาดี ๆ ที่ทำให้เด็กป่วยและครอบครัวได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นอกจากนี้ได้ความร่วมมือจากบุคคลทั่วไปเข้ามาเป็นอาสาสมัคร ทำกิจกรรมกับเด็กป่วยอีกช่องทางหนึ่ง เกิดความร่วมมือของคนในสังคมที่มอบของขวัญและแรงกาย เพื่อสร้างความสุข ลดความทุกข์ให้กับเด็กป่วย ญาติเด็กป่วย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในปีนี้อย่างอบอุ่นเช่นปีที่ผ่าน ๆ มา 

  ภาพของของขวัญปีใหม่ส่งใจให้เด็กป่วยปีที่ 10 

  ความประทับใจของผู้รับได้โอกาส

  1.คุณแม่น้องแพร น้องแพรอายุ 5ขวบ

  สำหรับกิจกรรม-ของขวัญปีใหม่วันนี้ก็สนุกดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะ น้องแพรจับฉลากได้ของขวัญเยอะเลย น้องมีความสุข น้องชอบมาก

  2.คุณแม่น้องอิงฟ้า น้องอิงฟ้าอายุ2ขวบ

  กิจกรรมดีค่ะ เด็กๆได้ทำกิจกรรมได้เห็นมาสคอต ได้เห็นใกล้ๆ น้องได้ของขวัญเป็นไม้แบต

  3.คุณแม่น้องกัสจัง&น้องกูเกิ้ล

  กิจกรรมดีมากเลยค่ะ เด็กๆก็สนุกสนานค่ะ

  4.น้องกัสจัง อายุ5ขวบ

  สนุกค่ะ ได้ระบายสี ได้กระติกน้ำค่ะ

  5.น้องกูเกิ้ล อายุ 7ขวบ

  จับของขวัญ ได้ดินสอสีครับ ชอบครับ อยากให้มีกิจกรรมทุกวันเลย

  6.น้องพอส

  น้องพอสได้หมอนหมีสีชมพู ชอบของเล่นทุกอย่างวันนี้เลย วันนี้สนุกมากชอบชุดมาสคอต อยากให้จัดงานวันเด็กแบบนี้ทุกวัน


  ภาพบรรยากาศกิจกรรมของขวัญปีใหม่ส่งใจถึงเด็กป่วย ปีที่ 10

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ป่าเขาใหญ่

  ประมวลภาพกิจกรรม

  20 มกราคม 2017

  ภาคีเครือข่ายรอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “ปฏิบัติการ 4 ม. ช่วยเหลือสัตว์ป่าเขาใหญ่” ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 เดือน โดยกลุ่มใบไม้ได้จัดกิจกรรมภายใต้งบประมาณจากการระดมทุนผ่านเทใจจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน 2 คืน เมื่อวันที่ 3-5 ธันวาคม 2559 และวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 การดำเนินงานแบ่งออกเป็น การเดินรณรงค์ การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว การแจกแผ่นป้ายและสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ และการเก็บแบบสอบถามเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาแนวทางการรณรงค์ต่อไป ในช่วงเวลากลางวัน และในช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 – 21.00 น. ทางกลุ่มใบไม้ได้จัดแสดงแกลอรี่และลานกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมชมและเรียนรู้กิจกรรมเกมเรียนรู้ธรรมชาติ ที่จะทำให้สามารถเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีเวทีสำหรับรับชมรับฟังการบรรยาย ภาพความสวยงามของพื้นที่ เขาใหญ่-ดงพญาเย็น ก่อนจะนำเสนอถึง ภาพเหตุการณ์จริงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าผู้เป็นเจ้าของบ้าน รวมถึงข้อควรวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับเราที่เป็นเพียงผู้มาเยือน 

  ภาพกิจกรรม
  ความประทับใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ

  ความประทับใจในครั้งนี้ ที่ได้ร่วมเป็นอาสาสมัครรณรงค์ 4ม+1 ขอไม่มาก ก็คือ การได้

  เห็นผู้คนมากมายที่ได้พาลูกหลานมาเข้าร่วมกิจกรรม และเด็กๆก็ให้ความสนใจมาก ในการเข้าถึงจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์ เด็กบางคนผู้ปกครองบางท่านบอกว่ามาร่วมกิจกรรมทุกปี จำทุกกิจกรรมได้ และมีความประทับใจมาก บางครอบครัวมาร่วมทำกิจกรรมกันเป็นครอบครัว บางคนอุ้มลูกจูงหลานมาและอธิบายภาพสัตว์ป่าต่างๆให้ลูกหลานฟัง

  ที่ประทับใจอีกอย่างคือ การที่ไปร่วมเก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่บริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคอง แล้วเห็นคุณยายพาหลานๆตัวเล็กๆช่วยกันเก็บขยะรอบบริเวณที่พัก สอบถามคุณยายจึงทราบว่า คุณยายมาเขาใหญ่ทุกปี ตลอด 10 กว่าปีที่มาเขาใหญ่ เห็นการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบจากการท่องเที่ยว ที่ขยะเริ่มลดลง เสียงดังลดลง ประทัดจุดฉลองไม่มี เงียบสงบมากขึ้น

  จากการพูดคุยจึงทำให้รู้ว่าการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กรุ่นใหม่ ให้รู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และตระหนักในการลดผลกระทบต่อสัตว์ป่านั้น จะช่วยให้ป่าและสัตว์ป่ายังคงอยู่กับเราตลอดไป

  เกษ

  เกษณี แสนศรี

  _________________________________


  จากการได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกลุ่มใบไม้ ใน “ปฏิบัติการ 4 ม.” ในครั้งนี้นะคะ ทำให้ตัวเราเองรู้สึกถึง

  การมองเห็นคุณค่าของความเท่าเทียมของชีวิต ที่ไม่ว่ามนุษย์ หรือว่า สัตว์ ต่างก็นับเป็นชีวิตเหมือนๆ กันค่ะ แต่จากการกระทำที่เราเคยได้ทำ ผลกระทบบางอย่างจากการท่องเที่ยวที่ไม่ถูกต้อง มันทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียของสัตว์ป่าขึ้น นอกจากนี้บางส่วนของความรู้สึก ก็ยังคงทำให้เราย้อนกลับไปรู้ถึง “คุณค่าของตัวเอง” ที่เป็นคุณค่าจากการที่เราได้ใช้ส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นดูบ้าง ถือเป็นการแบ่งปันพื้นที่ความสุขส่วนกลางจากธรรมชาติร่วมกัน โดยไม่ทำร้ายกัน ไม่เบียดเบียนกันมากไปนัก

  และตัวเราเองก็ยังเชื่อว่า จากปฏิบัติการที่เราทำ สิ่งที่เรารณรงค์ หรือสิ่งที่เราพยายามสื่อสารออกไปวันนี้ ในวันหนึ่งข้างหน้าผลประโยชน์นี้จะไม่เพียงตกเป็นของสัตว์ป่าและธรรมชาติเท่านั้นค่ะ แต่ท้ายที่สุดแล้ว นี่จะเป็นผลประโยชน์ต่อทั้ง “เรา” ซึ่งเป็นเพียงผู้มาเยือน หรือ “เขา” สัตว์ป่า ผู้เป็นเจ้าของบ้าน ในการได้มีและได้ใช้ทรัพยากรนี้ต่อไปร่วมกันค่ะ

  ทราย

  บัวลูกแก้ว ศักดิ์ชัชวาล

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ป่าเขาใหญ่

  ขอบคุณจากโครงการปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ป่าเขาใหญ่

  9 มกราคม 2017

  โครงการ : รณรงค์ปฏิบัติการณ์ 4 ม. ช่วยเหลือสัตว์ป่าเขาใหญ่

  เจ้าของโครงการ : นายโชคนิธิ คงชุ่ม


  การดำเนินโครงการ :

  ในการดำเนิน กิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติการณ์ 4 ม. จะเป็นการจัดงานรณรงค์โดยอาสาสมัครกลุ่มใบไม้ ร่วมกับอาสาสมัครจากภาคีเครือข่าย เข้ามาทำงานร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยว และบูรณาการร่วมกับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ

  ในการดำเนินงานทั้งหมดนั้น จะประกอบไปด้วย การจัดเวทีรณรงค์และให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งบริเวณลานกิจกรรมหลักและมีการให้อาสาสมัครสัญจรตามสถานที่สำคัญในอุทยานร่วมถึงด่านทางเข้าอุทยานเพื่อแจกเอกสารรณรงค์เพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวด้วย นอกจากนั้น จะมีการใช้ละครหรือการแสดงของเยาวชนเพื่อการสื่อสาร การบรรยายให้ความรู้ที่ถูกต้อง เกมและกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ และลานกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงยังมีฝึกอาสาสมัครนักวิจัยในการเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวด้านความเข้าใจต่อสัตว์ป่า ผ่านการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวและผลกระทบต่างๆ ต่อสัตว์ป่า ประกอบกับการจัดทำสื่อรณรงค์ติดตั้งในอุทยาน ทั้งป้ายรณรงค์ขนาดใหญ่ ป้ายรณรงค์ขนาดเล็ก เอกสารรณรงค์ และงานเผยแพร่กิจกรรมรณรงค์ในระบบสื่อออนไลน์ โดยผ่าน facebook และ www.baimai.org รวมถึงประสานสื่อมวลชนเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์


  ความประทับใจ

  ในนามของกลุ่มใบไม้ ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อผู้ที่ให้การสนับสนุนทุนในการทำงานของโครงการปฏิบัติการ 4 ม. ซึ่งเป็นงานที่อาสาสมัครตั้งใจและรวมพลังกันทำมาหลายปี โดยในปีนี้มีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นซึ่งล้วนมาจากการสนับสนุนจากทุกท่านที่ก่อให้เกิดโครงการดี ๆ นี้

  จากงานที่เราทำ และมีทุกท่านเป็นผู้สนับสนุนล้วนมี “สัตว์ป่าและธรรมชาติ” เป็นผู้รับประโยชน์ทั้งสิ้น
  หากมองว่า ทรัพยากรที่เราระดมหามาทุกทาง คือ "ต้นทาง"
  และการที่"สัตว์ป่าและธรรมชาติ"ได้รับการปกป้องดูแล คือ "ปลายทาง"
  การทำงานอย่างเข้มข้นของอาสาสมัครจากต้นทางไปสู่ปลายทาง
  ย่อมเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะยังคงดำเนินมันต่อไป
  ขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งใน “การดูแลบ้านของสัตว์ป่า” ร่วมกัน


  กลุ่มใบไม้ ยังคงเชื่อมั่นและศรัทธาในทุกๆ พลังสนับสนุนครับ

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ธนาคารจักรยานเพื่อน้องไปโรงเรียน

  ความประทับใจจากเจ้าของโครงการ

  23 ธันวาคม 2016

  โครงการธนาคารจักรยานเพื่อน้องไปโรงเรียน โดยมูลนิธิอิสรชน มีกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้

  1. วันที่16 ธันวาคม 2559 จ.อุดรธานี (จำนวน 30 คัน)
   • ณ โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 12 คัน
   • ณ โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 14 คัน
   • ณ โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์ 4 คัน (โรงเรียนขนาดเล็ก)
  2. วันที่13-17 มกราคม 2560 จ.น่าน (จำนวน 50 คัน)
   • ณ อบต.ชนแดน 20 คัน
   • ณ โรงเรียนในน่าน 30 คัน
  3. วันที่ 31 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สกลนคร (จำนวน 20 คัน)

  ความประทับใจจากเจ้าของโครงการ

  ประทับใจในกิจกรรมการแบ่งปันของโครงการเทใจ ที่เปิดพื้นที่บนโลกของสังคมออนไลน์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันซึ่งกันและกันตามความสนใจของแต่ละบุคคล และอีกส่วนคือทำให้สังคมได้รู้จักหน่วยงาน การทำงาน และช่องทางที่เขาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ คล้ายสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างคนที่มีจิตอาสากับหน่วยงานที่ต้องการอาสาสมัครให้ได้มาเจอกัน มามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่ดี ๆ ร่วมกัน เพื่อการแบ่งปันสู่สังคม และเปิดพื้นที่ของตลาดภาคสังคม

  ในส่วนของผู้ร่วมสนับสนุน ทางมูลนิธิอิสรชน ใคร่ขอขอบคุณ ในการที่คุณมองเห็นคนเท่ากันในการแบ่งปัน

  1. โครงการธนาคารจักรยานเพื่อน้องไปโรงเรียน ได้พัฒนาเพิ่มเติมมาจากโครงการจักรยานเพื่อน้องไปโรงเรียนที่ระดมทุนขึ้นผ่านเว็บไซต์เทใจดอทคอมในปีที่แล้ว ทำให้น้อง ๆ รู้จักการส่งต่อ การแบ่งปัน และ การดูแลรักษาจักรยานให้รุ่นน้อง เราได้มีการพัฒนาโครงการใน จ.น่านที่จะให้น้อง ๆ ที่เรียนดี มีความประพฤติดี เมื่อได้รับจักรยานแล้วได้ทำดูแลซ่อมแซมจักรยานให้ใช้งานได้ยาวนาน โดยมีอาสาสมัครในชุมชนมาสอนการซ่อมจักรยานและมีการรวบรวมอะไหล่กันในหมู่กลุ่มที่ได้จักรยานเพื่อช่วยการดูแลจักรยานให้ใช้งานได้นานที่สุด
  2. เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่า คนเมื่อทำงานจิตอาสาบางทีก็ตามแฟชั่นไปซ้ำที่เดิม ๆ จนล้น และการได้พบเจอกับเด็ก ๆ หลาย ๆ ชุมชน ได้เรียนรู้และมีเสียงสะท้อนจากเด็กในเมืองที่ยากจน ขาดโอกาสมีมากกว่าเด็กบนดอย บางคนรายได้ครอบครัวไม่ถึง 5,000 บาท และต้องเดินทางมาเรียนไกลหลายสิบกิโล หลาย ๆ ครั้งเขาได้แต่นั่งมองรถคนขนของไปแจกบนดอย แต่คนไม่เคยมองในเมืองเพราะคิดว่าความเจริญเข้าถึงแล้ว ทำให้มองข้ามผ่าน วันนี้โครงการในครั้งนี้จึงแบ่งบางส่วนมาให้เด็กขาดโอกาสในเมืองด้วยเช่นกัน
  3. โครงการจักรยานเพื่อน้องยังคงเดินทางทำต่อเนื่องมาทุกปีปีนี้เป็นปีที่ 4 และปีถัด ๆ ไป ทุกท่านร่วมมีส่วนร่วมได้ในการแบ่งปันค่ะ ขอบคุณทุกส่วนของการแบ่งปันทุกช่องทาง ติดตามภาพกิจกรรม หรือสนใจมาเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิอิสรชนได้ที่ www.issarachon.org และอัพเดทงานได้ต่อเนื่องทุกวันที่ https://www.facebook.com/issarachonfound เราเชื่อว่าการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุด

  อ่านต่อ