ความเคลื่อนไหว

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

  "แก่ก่อนรวย ป่วยก่อนตาย" ปัญหาใหญ่ของสังคมสูงวัย

  9 เมษายน 2021
  "แก่ก่อนรวย" ไม่ได้หมายถึงรวยล้นฟ้า แต่รวยพอที่จะมีเงินใช้เพียงพอในยามเกษียณ พอสำหรับดูแลคนในครอบครัว เพราะหากยังมีเงินไม่เพียงพอ เราคงต้องภาวนาไม่ให้มีใครในครอบครัวล้มป่วยลง เพราะครอบครัวอาจจะเสียมากกว่าค่าหมอ ค่ายา ทั้งค่าใช้จ่ายแอบแฝงและค่าเสียโอกาส สถานการณ์นี้เป็นสิ่งที่ครอบครัวไทยจำนวนมากต้องเผชิญ อย่างที่เราจะเห็นในเรื่องราวของครอบครัวยายติ๊บ ตาเบี้ยว และพี่บิด

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > Blow Leaves Away ช่วยเป่า...ช่วยป่า

  มอบเครื่องเป่าลม 13 เครื่อง ให้มูลนิธิกระจกเงา

  18 มีนาคม 2021

  กลุ่มนักศึกษา Eternity Agency ได้จัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 13 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการดับไฟป่า ในจังหวัดเชียงราย ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิกระจกเงา

  ภาพประกอบ

  หนังสือตอบรับจากมูลนิธิกระจกเงา

  กลุ่มนักศึกษา มอบเครื่องเป่าใบไม้

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ปัน "ร้อย" ได้ "ร้าน"

  ร้านปันกันสาขาใหม่ กำลังจะเปิดเร็วๆ นี้

  17 มีนาคม 2021

  จากโครงการ “ปันร้อยได้ร้าน” เงินร้อยสร้างร้าน เงินล้านสร้างโอกาส โดยการระดมทุนผ่านเทใจ.คอม ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2562 – 30 เมษายน 2563 เพื่อนำเงินไปสร้างร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ 1 ร้าน โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ปันกันได้รับเงินบริจาค จำนวน 221,128 บาท และรวมกับเงินบริจาคสมทบโครงการฯ จากกิจกรรม เดิน- วิ่ง ส่งน้องเรียน ครั้งที่ 5 ตอน รันกันปันกัน โดย สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 จำนวน 486,359 บาท ทำให้ร้านปันกัน มีเงินทุนตั้งต้นในการเปิดร้าน รวม 707,487 บาท  

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการเปิดร้านสาขา “ปันร้อยได้ร้าน” จากปี 2563 มาในปี 2564 โดยได้กำหนดวันเปิดบริการในเดือนเมษายนนี้ ที่ โลตัส ศรีนครินทร์

  รายละเอียด

  พื้นที่ : 67 ตรม.

  ที่ตั้ง : โลตัส ศรีนครินทร์ ชั้น 1 

  แผนที่ https://goo.gl/maps/rQALDvrpgneJF3nY8

  ในนามของนักเรียนทุนยุวพัฒน์ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีส่วนร่วม “ปันเงินร้อย” สร้าง “ร้านปันกัน” พื้นที่แห่งการแบ่งปันและมอบโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืนให้เด็กไทย 


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > กระเป๋ายา(ใจ)แก่เพื่อนบนดอย

  อบรม อสม. เป็น Super อสม. 40 คน ใน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

  17 มีนาคม 2021

  จากการดำเนินการใน เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 ดำเนินการโดยสาขาวิชามีเดียอาตส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีกิจกรรม ดังนี้

  ประเด็นที่ 1 สิ่งที่ทำไปแล้ว

  โครงการได้มีการจัดทำกระเป๋ายาจำนวน 190 ใบ จำนวนเงิน 198,000 บาท โดยใช้งบประมาณจากการขอรับบริจาคผ่านมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเพื่อเทใจดอทคอม เป็นเงิน 80,000 บาท และใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและกองทุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นเงิน 118,000 บาท พร้อมทั้งดำเนินการจัดส่งไปยัง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.) ในพื้นที่จำนวน 111 แห่ง (แห่งละ 2-3 ใบตามขนาดชุมชน) พร้อมทั้งขอรับการบริจาคยาจากองค์การเภสัชกรรม ด้านยาพื้นฐานเบื้องต้นประกอบด้วย ยาและอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย 33 ชนิด ได้แก่ 1) ยารับประทาน เช่น ยาพาราเซ็ทตามอล ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ ฯลฯ 2) ยาใช้ภายนอก เช่น แอลกอร์ฮอล์ โพวีดิน ยาหม่อง ฯลฯ 3) อุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาล เช่น ที่เป่าปาก สำลี ผ้ายืด ผ้าก๊อซ และ 4) อุปกรณ์สำหรับวัดไข้ วัดความดัน สายวัดตัว เป็นต้น

  ประเด็นที่ 2 สิ่งที่ดำเนินการอยู่

  ภายหลังจากได้กระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑ์และยาบางส่วน รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ได้จัดทำสื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการจัดอบรมการดูแลการเจ็บป่วยขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องให้แก่ อสม.

  กิจกรรมทำสื่อปฐมพยาบาลและกระเป๋ายา

  มหาวิทยาลัยได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายการทำงานในและนอกพื้นที่ภาคเหนือทั้ง มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลอมก๋อยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) 10 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุข (สสช.) 21 แห่ง เพื่อจัดอบรมการปฐมพยาบาลและการใช้ยาและเวชภัณฑ์ให้แก่กลุ่ม อสม. หัวก้าวหน้าที่เรียกว่าโครงการ ซุปเปอร์ อสม. เพื่อดูแลสุขภาพ และการเจ็บป่วยขั้นพื้นฐานให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ทั้งนี้ได้อบรม อสม. ไปแล้วจำนวน 30 คน

  มหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ที่มีความต่อเนื่องเพิ่มเติมเพื่อความยั่งยืนโดยการเปิดบัญชีเพื่อขอรับบริจาคเป็นกองทุนยาเพื่อคนบนบนดอย โดยหาทุนในการสนับสนุนยาสำหรับชุมชนในอนาคตรวมถึงเสนอให้มีการบรรจุแผนการดำเนินงานเพื่อขอรับบริจาคยาไปยังโรงพยาบาลอมก๋อยและ รพ.สต. เพื่อกระจายต่อให้กับ อสม. ในชุมชนอย่างยั่งยืน


  ปัจจุบันได้จัดอบรม Super อสม. แล้ว 40 คน จาก 11 หย่อมบ้าน เรื่องการปฐมพยาบาล มอบกระเป๋ายาให้ Super อสม. ไปใช้แล้ว 19 ใบ (หย่อมบ้านละ 1-2 ใบ) มีรายละเอียดการอบรม คือ

  1. เดือนสิงหาคม 63 อบรม super อสม. หย่อมบ้านพะเบี้ยว บ้านราชา และบ้านมอคี ตำบลสบโขง จำนวน 7 คน มอบกระเป๋ายาไปใช้ 5 ใบ
  2. เดือนตุลาคม 63 อบรม Super อสม. หย่อมบ้านแม่ระมีดหลวง บ้านแม่ระมีดน้อย บ้านยองแหละ ตำบลอมก๋อย จำวน 12 คน มอบกระเป๋ายาไปใช้ 4 ใบ
  3. เดือนธันวาคม 63 อบรม Super อสม. หย่อมบ้านทีผะแหล่ บ้านมอโพคี บ้านวาเมทะ บ้านสะเรเด่คี บ้านทิตะอึคี ต.สบโขง จำนวน 20 คน มอบกระเป๋ายาไปใช้ 10 ใบ

  การอบรมทักษะการใช้ยาพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  กิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะซุปเปอร์ อสม.

  ขณะเดียวกัน Super อสม. ได้จดบันทึกการใช้ยาและอุปกรณ์ในเป๋ายา เพื่อให้ทราบถึงจำนวนคนและอาการป่วยที่ชาวบ้านมาใช้บริการ รวมถึงปริมาณการใช้ยาและอุกรณ์ในกระเป๋ายา เพื่อวางแผนการเบิกยา/อุปกรณ์มาเติมในกระเป๋ายาให้มีใช้อย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลเบื้องต้นหลังการอบรม พบว่า บ้านราชามีชาวบ้านมาขอใช้บริการจาก Super อสม.มากที่สุด จำนวน 57 คน รองลงมาเป็นบ้านพะเบี้ยว 45 คน และบ้านมอคี 37 คน ด้วยอาการ 1) ระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ คัดจมูก ปวดหัว(มีไข้) และน้ำมูกไหล 2) ระบบกล้ามเนื้อ ได้แก่ ปวดหลัง ปวดขา ปวดแขน ปวดหัว(ไม่มีไข้) 3) ระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องผูก แสดงดังแผนภูมิ

  **หมายเหตุ : หย่อมบ้านทีผะแหล่ ฯลฯ อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล

  ประเด็นที่ 3 สิ่งที่จะทำในอนาคต

  การวางแผนพัฒนาบุคลากรในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่ม อสม. ที่จะเป็นตัวแทนทางสาธารณสุขในการดูแลรักษาสุขภาพคนในชุมชนเบื้องต้นก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลเพื่อลดปัญหาการเดินทางที่ลำบากในช่วงหน้าฝนรวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่คนในชุมชนและทำให้ชุมชนเข้าใจ และเห็นความสำคัญ การดูแลสุขภาพ

  สรุปความท้าทายในการสร้างความยั่งยืน

  ในอนาคตเราอยากเห็นชุมชนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีโดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาและการกระจายความรู้แก่คนเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิต ลดการพึ่งพาปัจจัยด้านต่างๆ จากภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความรู้ในการดูแลลูกหลานต่อไปในอนาคต

  จากการทำงานมาตลอดระยะเวลา 8 เดือน ในโครงการนี้ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในชุมชนด้านสุขภาพในชุมชนพื้นที่สูง โดยเฉพาะในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 111 แห่ง 500 หลังคาเรือน และจะยังคงพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องควบคู่กับชุมชนต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่ประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณการสนับสนุนการเป็นสื่อกลางของเทใจดอทคอม ในการช่วยประชาสัมพันธ์และเปิดรับบริจาคมา ณ ที่นี้

  ผศ.ดร.ศิริก้อย ชุตาทวีสวัสดิ์

  อาจารย์สาขาวิชามีเดียอาตส์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > สอนว่ายน้ำนักเรียนตาบอด จ.แพร่

  ประเมินทักษะการว่ายน้ำก่อนเริ่มเรียน

  8 มีนาคม 2021


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > บ้านพักพิงเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่มานอนโรงพยาบาล

  เงินระดมทุนจากเทใจช่วยครอบครัวผู้ป่วยเด็กให้มีที่พัก 1,400 คืน

  24 กุมภาพันธ์ 2021

  โครงการบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กภายในโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศิริราช ได้ให้บริการครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ให้ได้อยู่ใกล้ชิดบุตรหลานระหว่างที่รักษาตัวในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 15 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นจำนวน 959 คน รวม 6,673 คืน โดยผู้ใหญ่ใจดีที่บริจาคผ่านเว็บเทใจได้ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการฯ จำนวน 200 คน รวม 1,400 คืน

  ความรู้สึกบางส่วนจากผู้เข้าพัก

  คุณแม่อัจฉรา ศักดิ์เพชร และน้องจ๊อบ จากจังหวัดกระบี่ (น้องป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง)

  “ตลอดระยะเวลาที่น้องได้รับการรักษาตัวที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เราได้รับการช่วยเหลือเรื่องที่พักจากบ้านพักพิงโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ทั้ง 2 แห่ง ทำให้คุณแม่ได้อยู่ดูแลน้องอย่างใกล้ชิดและเต็มที่ ทั้งยังช่วยให้แม่ประหยัดค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และในบ้านพักพิงฯ แห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง แล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจมาก เจ้าหน้าที่น่ารักทุกคน เป็นกันเอง ทำให้รู้สึกมีกำลังใจต่อสู้ชีวิต”

  คุณพ่อศุภชัย ทิพย์คำมีและน้องกัญญารัตน์ จากจังหวัดสกลนคร (น้องป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด)

  “การเดินทางมารักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแต่ละครั้งค่อนข้างลำบาก เพราะเราไม่มีรถยนต์ส่วนตัวที่จะขับพาน้องมารักษาที่กรุงเทพฯ ต้องขึ้นรถประจำทางช่วงเย็นก่อนวันที่คุณหมอนัด เพื่อให้มาถึงในช่วงเช้าของอีกวัน หลังจากที่คุณหมอตรวจอาการน้องเสร็จ ก็ขึ้นรถประจำทางกลับบ้านในเย็นวันนั้นเลย ถ้าน้องอาการไม่ดี ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล พ่อกับแม่ไม่มีที่พักและญาติในกรุงเทพฯ เลย เราสองคนคิดเพียงอย่างเดียวขอให้ลูกหาย มาถึงแล้วก็ขอให้ลูกได้รักษาถึงแม้เราสองคนจะต้องนอนตามที่ว่างของโรงพยาบาล หรือส่วนไหนของโรงพยาบาลก็ตาม โชคดีที่คุณพยาบาลที่วอร์ด แนะนำให้ผมได้รู้จักและเข้าพักที่บ้านพักพิงโรนัลด์ แมดโดนัลด์ เฮาส์ เราไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ ที่แห่งนี้มีความอบอุ่นเป็นกันเองมาก พนักงานทุกคนอัธยาศัยดี ที่หลับนอนก็สะดวกเป็นอย่างมาก ผมไม่คิดว่าในความทุกข์ของเรา ยังคงมีความสุขที่เราไม่คิดว่าจะได้รับครับ”

  ทั้งนี้ ทุกท่านยังสามารถบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อผู้ป่วยเด็กได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

  ร่วมบริจาคได้ที่ https://taejai.com/th/d/rmhcthailand/

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > มื้อนี้ให้น้องอิ่ม ฝ่าภัยโควิด

  มอบอาหารให้น้องอิ่ม

  24 กุมภาพันธ์ 2021

  จากการระดมทุน โครงการได้ส่งมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อให้มูลนิธิและองค์กรนำไปเป็นงบประมาณในการช่วยเหลือเด็ก ทั้ง 6 องค์กร เพื่อจัดซื้ออาหารและของใช้จำเป็นให้แก่เด็ก

  ภาพกิจกรรม

  มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


  องค์การเฟรน ประเทศไทย

  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ผ้าอ้อมเพื่อผู้ป่วยสูงอายุ

  ปี 63 อาสามาเยี่ยมช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง 550 ราย

  18 กุมภาพันธ์ 2021

  ตลอดปี 2563 ทีมงานอาสามาเยี่ยมจะลงพื้นที่ตามบ้านเพื่อเข้าไปพูดคุย ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อุปกรณ์การแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว และยังลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวในทุกๆ อาทิตย์ รวมถึงทุกๆ วันจันทร์สิ้นเดือน ทีมงานอาสามาเยี่ยมนัดให้ทางญาติผู้ป่วยที่เดินทางมารับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เองได้ที่มูลนิธิกระจกเงา จึงแบ่งเบาค่าใช้จ่ายไปบ้างในบางส่วน

  โครงการอาสามาเยี่ยมได้ให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยมากถึง 550 ราย โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วยการช่วยเหลือเรื่องผ้าอ้อมผู้ใหญ่และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ ซึ่งทางโครงการอาสามาเยี่ยมจะช่วยสนับสนุนครอบครัวละ 2 ห่อใหญ่ ต่อเดือน

  รวมไปถึงในช่วงสถานการณ์ที่โรคโควิดระบาดหนัก ช่วงเดือน เมษายน 2563 ทางทีมงานได้รวมตัวกันแพ็คกล่องยังชีพส่งผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงและฐานะยากจนมากถึง 5,000 กล่องในช่วงเวลานั้น และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ที่ต้องช่วยเหลือในช่วงเวลานั้นจนถึงปัจจุบัน คืออาหารสำหรับผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยางซึ่งมีราคาสูงจนทำให้ครอบครัวที่มีผู้ป่วยไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อ ดังนั้นครอบครัวผู้ป่วยจึงรู้สึกยินดีและมีทางออกในเรื่องของปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่าย

  ภาพกิจกรรม

  ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน

  ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงมารับอาหารผู้ป่วย/ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และของใช้จำเป็นที่มูลนิธิฯ

  บรรยากาศครอบครัวผู้ป่วยมารับผ้าอ้อมผู้ใหญ่และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมารับข้าวสารอาหารแห้งที่มูลนิธิฯ

  ทีมงานอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา ลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง

  ทีมงานอาสามาเยี่ยม ลงพื้นที่มอบอาหารแก่ครอบครัวที่ขาดแคลน

  ทีมงานอาสามาเยี่ยม ส่งมอบต่ออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆที่จำเป็นแก่หน่วยงานที่ขาดแคลน

  ความประทับใจจากผู้ป่วย

  วันเพ็ญ กลิ่นสักโก

  เป็นโรคอ้วนมาตั้งแต่เด็ก เหนื่อยหอบง่าย โรคที่ติดตามความอ้วนมาคือ หัวใจ เบาหวาน ความดัน ปัจจุบันอาศัยอยู่คนเดียวลำพัง มีเพื่อนบ้านคอยหยิบยื่นอาหารให้บ้าง และมีทางทีมงานอาสามาเยี่ยมคอยไปเยี่ยมเยียน ถามไถ่ มอบข้าวสารอาหารแห้ง ทุกๆ 2-3 เดือน
  ป้าวันเพ็ญ จะตื่นเต้น และดีใจทุกๆครั้งมีน้ำตาคลอ ตลอด ที่มีหน่วยงานดีๆแบบนี้มาเยี่ยมไม่หายไป นอกจากจะมีอาหารก็ยังมีกำลังใจมามอบให้เสมอๆ

  วิชาญ พัวพัน

  ปัจจุบันเดินไม่ได้ ป่วยติดเตียงมาหลายปี ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีภรรยาคอยดูแล อยู่กัน3คนตายายและหลานวัยเล็กๆ1คน คุณลุงวิชาญ แม้จะพูดไม่ชัด แต่ก็ยังพอสามารถสื่อสาร และเข้าใจในสิ่งที่เราพูดได้ เวลาทีมงานอาสามาเยี่ยม ไปลงพื้นที่บ้านคุณลุง ก็จะยิ้มแย้มตลอดทุกครั้งคุณลุงวิชาญ และภรรยาจะดีใจทุกครั้งที่ทีมงานไปเยี่ยม เพื่อมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ของใช้คนป่วยและอาหารให้เพื่อให้ครอบครัวได้บรรเทาค่าใช้จ่ายในยามขัดสนได้ดี

  และในช่วงเดือน เมษายน 2563 ทางโครงการอาสามาเยี่ยมได้แพ็คกล่องยังชีพส่งผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงและฐานะยากที่ได้รับผลกระทบ มากถึง 5,000 กล่องในช่วงสถานการณ์ที่โรคโควิดระบาดหนัก 

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > สอนว่ายน้ำนักเรียนตาบอด จ.แพร่

  เริ่มสอนว่ายน้ำให้เด็ก โรงเรียนบ้านท่าลาว จ.เพชรบุรี

  17 กุมภาพันธ์ 2021

  หลังจากการปิดโรงเรียนจากสถานการณ์ COVID-19 ทางโครงการได้เริ่มสอนว่ายน้ำเด็กๆ โรงเรียนบ้านท่าลาว จังหวัดเพชรบุรี เป็นครั้งแรก 

  ภาพบรรยากาศ

  เด็กๆ สนุก และตื่นเต้น กับการเรียนว่ายน้ำครั้งแรก


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย 2564

  จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ ให้น้อง 5 พื้นที่

  15 กุมภาพันธ์ 2021

  การดำเนินงาน

  1. ประสานงานเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลเพื่อนัดหมายวันทำกิจกรรม และทำหนังสือขอนุญาตเข้าทำกิจกรรมและถ่ายรูปในโรงพยาบาล
  2. ประกาศรับสมัครอาสาสมัครช่วยแพ็คและห่อของขวัญ จำนวนวันละ 5 คน
  3. จัดหาซื้อของขวัญปีใหม่ ประเภท ตุ๊กตา, ของเล่นเด็ก ชาย- หญิง, ของเล่นเสริมพัฒนาการ
  4. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการแพ็คของขวัญ เช่น ฉลากจับของขวัญ, กระดาษห่อของขวัญ, โบว์ของขวัญ, เทปใส, กาวสองหน้า เป็นต้น และดำเนินการแพ็คของขวัญปีใหม่ จำนวน 1,500 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 7– 11ธันวาคม พ.ศ.2563
  5. ประกาศรับอาสาสมัครช่วยจัดกิจกรรม “ ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วย ปีที่ 14 ” จำนวนทั้งหมดประมาณ 15 คน
  6. ดำเนินกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ ส่งใจให้เด็กป่วยปีที่ 14” ตามกำหนดการที่ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลไว้ ดังนี้
  ชื่อกิจกรรมวัน/เดือน/ปีเวลาสถานที่
  วันปีใหม่วันที่ 16-17 ธ.ค. 6308.30 -12.00โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

  วันที่ 25 ธ.ค. 6313.30 – 15.30สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

  วันที่ 28 ธ.ค. 6308.30 -12.00ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

  วันที่ 29 ธ.ค. 6309.00 -12.00ศูนย์ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ รพ.สต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์

  วันที่ 5 ม.ค. 6413.00 -15.00โรงเรียนบ้านเจียรดับ

  กลุ่มเป้าหมาย เด็กป่วยจำนวน 1,500 คน ใน 9 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, โรงพยาบาลภูมิอดุลยเดช, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลรามาธิบดี , โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร, ศูนย์ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ รพ.สต.หนองเทพ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์, ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.นนทบุรี

  ความประทับใจของผู้รับได้โอกาส

  แม่น้องแตงไทย (น้องแตงไทย 1 ขวบ 4 เดือน)
  ขอบคุณที่นำตุ๊กตา นม และขนมมาให้น้องนะคะ

  น้องปันปัน อายุ 5 ขวบ
  หนูได้ตุ๊กตาคิตตี้ หนูชอบมากๆ เลยค่ะ

  น้องโมจิ อายุ 6 ขวบ
  วันนี้ได้ระบายสีการ์ด จับฉลากของขวัญ สนุกมากค่ะ

  น้องแก้ม อายุ 8 ขวบ
  วันนี้มาโรงพยาบาล ได้ของขวัญปีใหม่พอดี ดีใจค่ะ

  น้องบอล อายุ 7 ขวบ
  ผมชอบหุ่นยนต์ ผมจับฉลากได้หุ่นยนต์ ขอบคุณพี่ๆ ครับ

  ภาพกิจกรรม


  อ่านต่อ