ความเคลื่อนไหว

 • อัพเดทโครงการ > ครูอาสาฝรั่งใจดี สอนผ่านออนไลน์ ขยายโอกาสสู่ต่างจังหวัด

  ความประทับใจจากโครงการครูอาสาฝรั่งใจดี สอนผ่านออนไลน์ ขยายโอกาสสู่ต่างจังหวัด

  19 มิถุนายน 2017

  ครูอาสาฝรั่งใจดี สอนผ่านออนไลน์ ขยายโอกาสสู่ต่างจังหวัด โดย We are Volunteer English Bangkok

  ถึงแม้เราจะไม่ได้ทุนดังเป้าหมาย แต่เราจะนำทุนที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยทำการทดสอบโมเดลที่เราคิดค้นการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มง่าย ๆในพื้นที่ 1-2 โรงเรียน เพื่อเป็นรูปแบบโมเดลที่มีต้นทุนต่ำ สนับสนุนช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนของคุณครู และสามารถขยายผลต่อไปได้ในอนาคตในโรงเรียนขนาดเล็ก หรือ โรงเรียนที่ห่างไกล

  ความประทับใจจากเจ้าของโครงการ

  ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในการระดมทุน เราได้รับความอนุเคราะห์ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านที่สนับสนุนพวกเราผ่านเว็บเทใจ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมา กิจกรรมนี้เราจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง

  ขอบคุณครับ

  วิญญู ศรีศุภโชค

  ผู้ก่อตั้ง Volunteer English Bangkok

   " VEB : Freevolunteer.net "

  www.facebook.com/free.volunteer.thailand

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > เติมใจเติมออกซิเจน... คุณตาคุณยาย

  ความประทับใจจากโครงการเติมใจเติมออกซิเจน... คุณตาคุณยายร้านคุณตาคุณยาย

  19 มิถุนายน 2017

  โครงการเติมใจเติมออกซิเจน... คุณตาคุณยายร้านคุณตาคุณยาย โดยโครงการเพื่อผู้สูงอายุ forOldy

  โครงการเพื่อผู้สูงอายุ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองรวมตัวกันในแต่ละชุมชน จัดให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในลักษณะเพื่อนเยี่ยมเพื่อน กองทุนอุ่นใจเพื่อการฌาปนกิจสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ จัดหาผู้อุปถัมภ์ให้ในกรณีผู้สูงอายุยากไร้ รวมทั้งร้านคุณตาคุณยาย บริการอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุมือสองจำหน่ายในราคาถูก โดยการรับบริจาคเครื่องมือ อุปกรณ์ แล้วนำมาทำความสะอาดปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน  และบริการแก่สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุและผู้สูงอายุรายได้น้อยทั่วไปในลักษณะเช่า ในระยะสั้นและระยาว และนำรายได้ทั้งหมดดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามเป้าหมาย

  ความประทับใจจากเจ้าของโครงการ

  ในนามผู้สูงอายุผู้รับประโยชน์จากโครงการเพื่อผู้สุงอายุ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือยากไร้ได้มีโอกาสใช้เครื่องช่วยหายใจ เมื่อต้องการกลับมาพักฟื้นหรือรักษาตัวต่อที่บ้านได้ง่ายขึ้น รวมทั้งทำให้ลดความตึงเครียด ความกังวลใจในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนของผู้สูงอายุและครอบครัว โดยทางโครงการฯ จะได้นำเงินที่ได้รับการสนับสนุนผ่านเทใจจำนวน 151,884.-บาท (หลังจากหักค่าธรรมเนียม) จัดการซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนและบริการให้เช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว จำนวน 5 เครื่อง ดังนี้

  1.ขนาด 5 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง

  2.ขนาด 8 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง

  3.ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

  พร้อมทั้งจะนำเงินจำนวนหนึ่งซ่อมแซมเครื่องผลิตออกซิเจนที่มีผู้บริจาคมาแล้วจำนวน 4 เครื่อง

  นางสาวอรนุช เลิศกุลดิลก

  ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการ 

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > สเปรย์ไล่ยุงเพื่อชุมชนปลอดภัย

  กิจกรรมสเปร์ยกันยุงให้ 41 ชุมชน

  7 มิถุนายน 2017

  กิจกรรมจัดทำสเปรย์ไล่ยุง โดยปลุกพลังเปลี่ยนไทย จัดกิจกรรมขึ้นวันที่ 19 และ 21-26 มีนาคม 2560 ที่ห้อง ปลุกพลังเปลี่ยนไทย Inspiring Thailand ชั้น 4 Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 164 คน ผลิตสเปรย์ไล่ยุงได้จำนวน 1,000 ขวด และมอบให้กับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้แหล่งน้ำ จำนวน 41 ชุมชนในเขตคลองเตย เพื่อป้องกันการเกินโรคไข้เลือดออก หรือโรคอื่น ๆ ที่มีผลมาจากยุงลาย 

  ภาพกิจกรรมทำสเปรย์ไล่ยุงจากอาสาสมัคร

  อาสาสมัครทุกคนตั้งใจทำสเปรย์ไล่ยุงกันมาก เพื่อส่งมอบต่อให้ชุมชนปลอดภัย
  อาสาสมัครทุกคนมีความตั้งใจ
  อาสาสมัครเขียนป้ายเพื่อติดขวดสเปรย์  ทำสเปรย์ไล่ยุงเสร็จแล้ว พร้อมกลับไปด้วยรอยยิ้ม

  อุปกรณ์และส่วนผสมในการทำสเปรย์

  1.น้ำดื่ม

  2.แอลกอฮอล์ 70%

  3.ขวดสเปรย์

  4.หยอดหยด

  5.น้ำมันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้

  6.น้ำมันหอมระเหยกลิ่นโรสแมรรี่

  7.น้ำมันละหุ่ง

  8.สติกเกอร์เขียนคำอวยพร

  9.กระบอกฉีดยา

  วิธีทำ : น้ำ แอลกอฮอล์ น้ำมันหอมระเหยกลิ่นตะไคร้ กลิ่นโรสแมรี่ และน้ำมันละหุ่ง ผสมเข้าด้วยกันในขวดสเปรย์ แล้วเขย่าให้ทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียว

  ภาพกิจกรรมมอบสเปรย์ไล่ยุง

  สเปรย์กันยุงจำนวน 1,000 ขวด ส่งมอบให้แก่ ตัวแทนของ 41 ชุมชน พร้อมจัดการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และปลอดโรคที่ยุงลายเป็นพาหะ

  ตัวแทนชาวบ้านทั้ง 41 ชุมชนในเขตคลองเตย

  หลังจากการจัดารสร้างความรู้แล้วส่งมอบไปยังชุมชนต่าง ๆ เพื่อนำแจกจ่ายต่อไป  รายชื่อชุมชนที่ได้รับสเปรย์กันยุงจำนวน 41 ชุมชนในเขตคลองเตย

  ลำดับชื่อชุมชนลำดับชื่อชุมชน
  1แสนสบาย2ทรัพย์มโนทัย
  3สวนอ้อย4ริมคลองพระโขนง
  5เริ่มเจริญ6ภูมิจิตร
  7ปิยะวัชร8เกาะกลาง
  9ข้างโรงเรียนวัดสะพาน10สวัสดี
  11หมู่บ้านเปรมฤทัย12สวนไทร
  13วัดคลองเตยใน 214บ้านกล้วย
  15น้องใหม่16ริมคลองสามัคคี
  17ตลาดท่าเรือคลองเตย18วัดคลองเตยใน 3
  19ร่วมใจสามัคคี20ริมคลองไผ่สิงโต
  21แฟลต 1-1022พัฒนาชุมชนใหม่ (แฟลต 19-22)
  23แฟลต 11-1824แฟลต 23-24
  25ซอยเจริญสุข26คลองเตยล็อค 1-2-3
  27คลองเตยล็อค 4-5-628โรงหมู
  29ริมคลองวัดสะพาน30หัวโค้ง
  31ร่มเกล้า32หมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่
  33พัฒนาอาเซีย34ตลาดปีนัง
  35ริมทางรถไฟสายท่าเรือ36วัดคลองเตยใน 1
  37ตลาดปีนังพัฒนา38พัฒนาใหม่
  39อาคารทรัพย์สิน 26-740นภาศัพท์แยก 4
  41เทพประทาน

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > กองทุนการศึกษาเพื่ออนาคตเด็กไทย ผ่าน แคมเปญ Limited Education

  รายชื่อ 100 ท่านแรกที่บริจาคออนไลน์และที่ได้รับเสื้อที่ระลึก Greyhound Limited Education

  6 มิถุนายน 2017

  ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วม ”ดีไซน์” การศึกษาของประเทศไทย โดยการบริจาคและสนับสนุนเสื้อ Greyhound Limited Education 

  ทั้งนี้ 100 ท่านแรกที่บริจาคขั้นต่ำตั้งแต่ 499 บาทผ่านทางระบบออนไลน์มาแล้ว จะได้รับเสื้อที่ระลึกพิเศษเป็น “ชื่อคุณ” โดยทางทีมงานจะจัดส่งตามช่องทางที่ท่านเลือกไว้ ได้แก่

  1. ปิยพัทธ์ ปฏิโภคสุทธิ์
  2. kopong@xcon.co.th
  3. ศุจิรัตน์ ตั้งประเสริฐ
  4. piyarungz@gmail.com
  5. เอก แก้วโมรา
  6. sasipat_n@yahoo.com
  7. กนธิชา พุทธรักษา
  8. วิชัย ศุภกรกมล
  9. ยศพิมล จรัสวิมล
  10. ฬิฌฌา ตันติศิริวัฒน์
  11. นันทินี ตันศรีสกุล
  12. ลักษมา ขวัญชื่น
  13. วรปรัชญ์ ทะรุณรัมย์
  14. danunartc@gmail.com
  15. สันติสุข คูสกุลสมศักดิ์
  16. ธนิศา กิจประเสริฐ
  17. พงษ์พันธ์ บุญแท้
  18. ชัยพล อินทุประภา
  19. ทศา เที่ยงธรรมเจริญ
  20. มงคล ลือสุวรรณกิจ
  21. นันทนิตย์ เตชะวัฒนเศรษฐ์
  22. KaAi Phu
  23. สุหัทนา ประทีปนำชัย
  24. เสริมศรี ยิ่งยงพัฒนา
  25. ชัยพล อินทุประภา
  26. วรรณรัตน์ จรูญโสภณสวัสดิ์
  27. วิไลวรรณ พลประชุม
  28. Ubolrat rujipornwasin
  29. วิทลพรรณ กิจทวีพานิชย์
  30. นายวุฒิเมศร์ สิริธีระรัตน์
  31. สมจินตนา กอบุตร
  32. ถนอมสิน ปีตวัฒนกุล
  33. ศิริรัตน์ นาคแกมทอง
  34. peerawat312@gmail.com
  35. ปัณณภัสร์ เจริญยิ่งวัฒนา
  36. zongpapon@gmail.com
  37. สิตางศุ์ สุขดำรงค์
  38. อาร์ต
  39. theenoi13@gmail.com
  40. วิวิธวินท์ เกริงกำจรกิจ
  41. f_who@hotmail.com
  42. จันทร์กลาง กันทอง
  43. ณิชชดา เธียรเชาวน์
  44. วริน อภิชนรัตนกร
  45. พลอยแก้ว นาคะเกศ
  46. นัยนา พานิชอัตรา
  47. Pongsuk Hiranprueck
  48. วิชุดา รังสาคร
  49. คีริศวร์ อธิภูวเวโรจน์
  50. กิ่งกาญจน์ จันทร์สกาวรัตน์
  51. wannapap@hotmail.com
  52. Rachanai Theerajetkool
  53. ดรุณี จินตะบุตร
  54. กัลยารัตน์ ผลผึ้งบุญ
  55. gooddevil40@hotmail.com
  56. กมล เมธีพิทักษ์ศิริกุล
  57. พรนภา ตันติเสรีเจริญ
  58. สุพินดา เจริญดี
  59. ปัทมา สัมพันธมิตร
  60. วีรยา แก้ววิเชียร
  61. thatwan@gmail.com
  62. สุธิณี เพ็งมูล
  63. จุฬาลักษณ์ ฐิติปัญญาทรัพย์
  64. ปวีณา สโมสร
  65. ปฐมกานต์ บุญจิตร
  66. เมธาวี ทาเอื้อ
  67. จุฬาลักษณ์ ฐิติปัญญาทรัพย์
  68. พรรณราย ทวีโชติกิจเจริญ
  69. ก้อย คิดชอบ
  70. พรทิพย์ ปัชโชติกาญจน์
  71. สุพัฒน์พงค์ ถนอมทรัพย์
  72. กัลยา ชำนาญพล
  73. Nat Thirasuttakorn
  74. พิสุทธิ์ ตราชูโต
  75. กชกมล อนันตกฤตยาธร
  76. Suparerk Angkawattanawit
  77. สาวิตรี ชัยชวลิต
  78. นัจนันท์ ทองลอย
  79. kunyaratpladisai@gmail.com (หมายเลขการบริจาค 20170605048932)
  80. kunyaratpladisai@gmail.com (หมายเลขการบริจาค 20170605069046)
  81. กัญญานันท์ ลิ้มรุ่งเรือง
  82. ปาณิศา วีระวุฒิ
  83. bank_mee@hotmail.com
  84. ณัฐวุฒิ กันทาทำ
  85. บุษกร ตรีโชติ
  86. นภัสสร ตื่มสูงเนิน
  87. สุรพัชร พันทรัพย์กุล
  88. วนัชพร อ้นปันส์
  89. สิริมา นิลละออ
  90. ศุภราภรณ์ ทวนน้อย
  91. Thanan Juanpanich
  92. ชญานิน นิติวรางกูร
  93. ปุณฑริกา นฤภัย
  94. kunyaratpladisai@gmail.com (หมายเลขการบริจาค 20170605699334)
  95. สุคนธา นิลหยก
  96. วนัชพร อ้นปันส์
  97. kunyaratpladisai@gmail.com (หมายเลขการบริจาค 20170605884160)
  98. Racheal T Bundi
  99. น.ส.วศินี ทนพลกรัง
  100. ชนิตสิรี ไกรฤกษ์

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/yuvabadhana/

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > พาเป็ดขึ้นดอย

  เริ่มก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ดแล้ว

  5 มิถุนายน 2017

  โครงการพาเป็ดขึ้นดอย เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ด และอาคารสหกรณ์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

  หลังจากที่เด็ก ๆ และชาวบ้าน ช่วยกันสร้างแนวกั้นรั้วด้วยไม้ไผ่ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ด


  ช่างก่อสร้างประจำหมู่บ้านได้ดำเนินการวางโครงการสร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ด


  เด็ก ๆ มาช่วยขุดดินเพื่อวางรากฐานสร้างผนังโรงเรือน


  สู้ตายค่า ^^


  เด็กผู้ชายมาช่วยกันขนปูน


  ฮึบ สบาย ๆ ครับ


  ทั้งเด็ก ๆ และชาวบ้านช่วยกันคนละไม้ คนละมือ จนผนังโรงเรือนเลี้ยงเป็ดเสร็จแล้ว


  โรงเรือนเลี้ยงเป็ดของพวกเรา


  นอกจากสร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ดแล้ว เรายังได้ก่อสร้างอาคารสหกรณ์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นการสร้างรายได้ที่หมุนเวียนให้แก่เด็ก ๆ และชาวบ้านต่อไป  ภายในตัวอาคารสหกรณ์  เริ่มปูกระเบื้องพื้นที่ด้านหน้าอาคารสหกรณ์ 


  สหกรณ์แห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่การขายไข่เป็ด และนอกจากนั้นยังขายปลาและผักต่าง ๆ อีกด้วย

  เด็ก ๆ ได้ปลามาเลี้ยง  ช่วยกันปรับหน้าดิน คัดแยกวัชพืชเพื่อเตรียมการปลูกผัก


  หากมีความคืบหน้าของโครงการ เราจะมารายงานให้ชมกันอีกนะคะ

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > DSC Sport Fair

  กิจกรรมงาน DSC Sport Fair 2017

  31 พฤษภาคม 2017

  สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข และบริษัท 417 โปรดักชั่น จัดมหกรรมกีฬาสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2560 วันที่ 28 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนถนัด และได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ตลอดจนเล่นกีฬาที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 

  ประธานในพิธี นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำการมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬาฟุตบอล 


  ผู้แทนนักกีฬาฟุตบอล ทั้ง 3 จังหวัด


  ผู้แทนนักกระโดดร่ม จากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข


  ผู้แทนนักกีฬาวิ่ง 11 ขา จากสภาฯจังหวัดนราธิวาส


  ผู้แทนนักกีฬาฟุตบอล จากสภาฯจังหวัดปัตตานี  ผู้แทนนักกีฬาฟุตบอล จากสภาฯจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส


  ผู้แทนนักกีฬาวอลเล่ย์บอล จากจากสภาฯจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา  ถ้วยรางวัลประเภทกีฬาต่างๆ


  พิธีปิดงาน มหกรรมกีฬาสภานักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2560 


  ผู้แทนจากโรงเรียนสมานมิตรวิทยา จังหวัดนราธิวาส ร่วมขับร้องบทเพลงอนาซีด ในพิธีปิด

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ธนาคารเครื่องปั้มนมยืมคืน

  โรงพยาบาลอุ้มผางได้รับเครื่องปั๊มนม

  24 พฤษภาคม 2017

  โครงการธนาคารเครื่องปั๊มนม ได้จัดซื้อเครื่องปั้มนมให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จำนวน 8 เครื่อง เพื่อส่งเสริมให้คุณแม่มือใหม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อย่างน้อย 6 เดือน พร้อมอธิบายวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาให้กับคุณแม่  สมุดยืม-คืน เครื่องปั๊มนม


  การใช้เครื่องปั๊มนมของคุณแม่ ทำให้คุณแม่ สามารถมีน้ำนมให้ลูกกินตลอด 6 เดือน  คุณแม่บือเค และคุณลูก ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง


  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > อุปกรณ์ฝึกทักษะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. (Activities of Daily Living for Cerebral Palsy Kids)

  สร้างอุปกรณ์ ช่วยเด็กสมองพิการใช้ชีวิต

  19 พฤษภาคม 2017

  โครงการทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. (Tools for C.P.) ได้จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีอาสาสมัครมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 45 คน ได้จัดทำอุปกรณ์สำหรับเด็กสมองพิการทั้งหมด 2,078 ชิ้น มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม จำนวน 23,403 บาทถ้วน และทางโครงการได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์ของใช้สำหรับเด็กพิการทางสมอง 2,078 ชิ้น ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเครือข่ายทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งโดยภาพรวมของโครงการประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย และดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 


  สรุปผลการดำเนินกิจกรรม แบ่งออกเป็น 3T  ดังนี้

  Time:     1. อาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 101 คน

                 2. อาสาสมัครมาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน (รับจำนวนจำกัด)

  Talent:     Designer อาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 คน

  Treasure: ผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม จำนวน 23,403 บาท


  ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. เด็กสมองพิการมีอุปกรณ์ในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้น้องๆ เด็กสมองพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  2. ทั้งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองมีอุปกรณ์ที่จะช่วยฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็กสมองพิการในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยอำนวยความสะดวก และแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาเด็กสมองพิการได้อย่างเหมาะสม 

  3. ภาคประชาสังคมได้เรียนรู้ ตระหนัก และเห็นความสำคัญในการเป็นจิตอาสาที่มีส่วนร่วมในการทำอุปกรณ์ฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ  


  ปัญหาและความท้าทาย

  1. ขั้นตอนการออกแบบอุปกรณ์ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กสมองพิการ และต้องมีการทดลองการใช้งานจริงกับเด็กสมองพิการ ซึ่งต้องมีระยะเวลาในการทดลองและพัฒนาต้นแบบเพื่อให้ได้อุปกรณ์สำหรับเด็กสมองพิการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  2. เด็กสมองพิการมีอาการความผิดปกติที่หลากหลาย ซึ่งในความหลากหลายนั้น ล้วนมีปัญหาความผิดปกติทางด้านร่างกายในควบคุมการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ ที่แตกต่างกันไปของเด็กแต่ละคน ตลอดจนระดับความผิดปกติและความที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นความท้าทายในการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กสมองพิการในแต่ละประเภท 


  แนวทางการดำเนินงานในอนาคต

  1. จากการทำ research ความต้องการของเด็กสมองพิการเบื้องต้น พบว่ายังมีอุปกรณ์สำหรับใช้ใน ชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. อื่นๆที่ยังขาดแคลน และต้องการการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. ซึ่งจากการทำกิจกรรมครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเด็กสมองพิการได้ในอนาคต  

  2. จากการทดลองการใช้งานอุปกรณ์สำหรับเด็กสมองพิการ C.P. พบว่าเด็กสมองพิการมีความถนัดการใช้งานอุปกรณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละประเภท ซึ่งจากการทำกิจกรรมนี้ทำให้ทีมงานทราบถึงแนวทางการพัฒนาอุปกรณ์ให้ครอบคลุมและเหมาะกับเด็กสมองพิการ C.P. มากขึ้น 


  ภาพประกอบการดำเนินการโครงการ

  1. การศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเด็กสมองพิการ C.P. ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ  2. การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. โดย Designer อาสาสมัคร จาก TAM:DA Studio 

   

   

     3. การทดลองการ และพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. เพื่อให้ได้อุปกรณ์สำหรับเด็กสมองพิการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   4. กิจกรรมทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ C.P. (Tools for C.P.)  5. ตัวแทน Creative Citizen และอาสาสมัครเดินทางไปมอบอุปกรณ์ของใช้สำหรับเด็กสมองพิการ จำนวน 2,078 ชิ้น ให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเครือข่ายทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย    

      1.มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

      2.ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ (ศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเด็กพิการ 10 ศูนย์)

      3.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

      4.มูลนิธิพิทักษ์ดวงตา จังหวัดลำปาง

      5.โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น  ความประทับใจจากโครงการทำอุปกรณ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กสมองพิการ C.P.

  1. ความคิดเห็นจากภาคี (มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ)

  ในนามของ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก.) ขอขอบพระคุณโครงการ Tools for C.P. ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆ เนื่องจากกลุ่มเด็กซีพี (เป็นเด็กพิการประเภทความพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว) มีข้อจำกัดมากมายในการช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวัน อีกทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆ เหล้านี้ หาได้ยากมากๆ และเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นมากๆ สำหรับเด็กกลุ่มนี้ โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มเด็กที่มีระดับความพิการที่รุนแรงมากๆ ค่ะ ดังนั้น โครงการฯนี้นับว่าเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์ที่มีความต้องการจำเป็นสำหรับการช่วยส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการในการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน เช่น การกิน การดื่ม การทานอาหาร เป็นต้น ทำให้เด็กสามารถส่งเสริมการฝึกฝนทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน จนสามารถให้เด็กช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เช่น   
  1. อุปกรณ์เครื่องช่วย เพิ่มเติม เช่น ถาดสำหรับใส่รถเข็นวีลแชร์ (ในการทำกิจกรรมต่างๆ)
  2. อุปกรณ์ อาบน้ำ สำหรับเด็กซีพี
  3. ช่วยปรับปรุงหรือพัฒนาห้องฝึกของเด็กๆ ให้มีสีสันดึงดูดความสนใจของเด็ก เช่น ภาพวาดการ์ตูนผนังห้องฝึกเด็ก เป็นต้น


  2. ความคิดเห็นจากนักออกแบบอาสาสมัคร (TAM:DA Studio)

  เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้ได้เห็นถึงพลังของการมีจิตอาสาช่วยเหลือต่อผู้อื่นหรือสังคม ถ้าจะเจาะลึกหน่อย ดีตรงที่การให้มันไม่ใช่แค่บริจาคเงิน/สิ่งของ แต่การให้ด้วยการลงแรงทำสิ่งๆหนึ่งที่ไม่เคยเห็น ไม่เคยทำ ไม่ถนัด แต่อยากทำสิ่งๆนั้นให้กลุ่มคนอีกกลุ่มที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ทำให้คุณภาพชีวิตเค้าดีขึ้น แม้จะไม่มากเท่าไร แต่ความรู้สึกรับรู้ได้แน่นอน แถมส่งต่อให้กับสังคมที่ได้เห็นได้รับรู้ แล้วรู้สึกตาม โครงการนี้สามารถต่อยอดโครงการได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอุปกรณ์หรือจำนวน แต่การต่อยอดตามความคิดผมกับมองไปที่การต่อยอด จำนวนคนให้มีจิตอาสา มีความคิดเรื่องนี้ต่อสังคมให้มากๆ เพิ่มยกระดับความน่ารักของสังคม


  3. ความคิดเห็นจากอาสาสมัคร

  โครงการที่ดีมากๆ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ และได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม สิ่งที่ได้รับวันนี้ คือประสบการณ์ใหม่ ที่ได้ทำเพื่อคนอื่น เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดี รู้สึกตัวว่าตัวเองมีประโยชน์ ที่สำคัญได้รู้จักกับกลุ่มคนที่ทำงานเพื่อสังคมซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีต่อไป และอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ อยากให้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อไปในรูปแบบโครงการอื่นๆ อีกมากมาย ที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือสังคม ซึ่งจากโครงการที่ผ่านมาทำให้เห็นว่า มีเพื่อนๆอาสาสมัครหลายท่านให้ความสนใจโครงการเพื่อสังคม แต่ไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการอาสาสมัคร รวมถึงโครงการส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นใช้ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม จึงเป็นข้อจำกัดในการเข้าร่วมโครงการ

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > Art for Health

  สร้างศิลปะเสริมพัฒนาการ ให้บ้านเด็กพิการกับ Art for health

  19 พฤษภาคม 2017

  โครงการ Art for Health ได้จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยมีอาสาสมัครมาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 198 คน มีผู้ใจบุญบริจาคสีรวมถึงอุปกรณ์สำหรับทาสีให้บ้านเด็กพิการและร่วมสมทบทุนซื้อสีและอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม จำนวน 20,154 บาทถ้วน และทางโครงการได้จัดกิจกรรมทาสีให้บ้านเด็กพิการ ประกอบด้วย 1)สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 2)สถาบันราชานุกูล วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559 และ 3)บ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2559

  สรุปผลการดำเนินกิจกรรม เป็น 3T ดังนี้

  Time: 1. อาสาสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 292 คน

            2. อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 198 คน

  Talent: นักวาดภาพอาสาสมัคร จำนวน 29 คน

  Treasure: 1. รายการสีและอุปกรณ์สำหรับทาสี ประกอบด้วย

                      -สีอะคริลิค สำหรับทาภายนอก สีขาว (3.5 ลิตร) จำนวน 9 ถัง

                      -สีอะคริลิค สำหรับทาภายนอก สีแดง (3.5 ลิตร) จำนวน 6 ถัง

                      -สีอะคริลิค สำหรับทาภายนอก สีน้ำเงิน (3.5 ลิตร) จำนวน 6 ถัง

                      -สีอะคริลิค สำหรับทาภายนอก สีเหลือง (3.5 ลิตร) จำนวน 6 ถัง

                      -สีอะคริลิค สำหรับทาภายนอก สีเขียว (3.5 ลิตร) จำนวน 6 ถัง

                      -สีอะคริลิค สำหรับทาภายนอก สีดำ (3.5 ลิตร) จำนวน 3 ถัง

                      -สีรองพื้น สำหรับทาภายนอก (3.5 ลิตร) จำนวน 12 ถัง

                      -แปรงสำหรับทาสี เบอร์ 1 2 และ4 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

                      -พู่กันหัวกลมทาสี เบอร์ 8 และ12 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

                   2. ผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนซื้อสีและอุปกรณ์สำหรับทาสี จำนวน 20,154 บาทถ้วน


  ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. สร้างทัศนียภาพ และบรรยากาศที่น่าอยู่ให้กับบ้านเด็กพิการ

  2. เด็กพิการได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ ช่วยผ่อนคลายความเครียด เพื่อสุขภาพจิตที่ดี และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆ

  3. ภาพศิลปะบางส่วนจะเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมฝึกพัฒนาการของเด็กๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

  4. ภาคประชาสังคมได้เรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นจิตอาสา และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมร่วมกันจากทุกภาคส่วน


  ปัญหาและความท้าทาย

  1. การจัดกิจกรรมทาสีจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่จะทาสี เช่นการทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องทาสีก่อนเริ่มกิจกรรม

  2. ต้องมีการเก็บข้อมูลความต้องการ รูปแบบการใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกิจกรรมของแต่ละสถานที่ ดังนั้นต้องมีการวางแผนเตรียมงานในแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของแต่ละสถานที่

  3. ต้องมีการวางแผนรูปแบบภาพวาดกับนักวาดภาพอาสาสมัครก่อนเริ่มกิจกรรม เพื่อให้เกิดรูปแบบภาพวาดที่ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับแต่ละสถานที่

  4. เนื่องจากเป็นกิจกรรมทาสี ระหว่างดำเนินการกิจกรรมต้องวางแผนเรื่องการรักษาความสะอาด และการทำความสะอาดของแต่ละสถานที่


  แนวทางการดำเนินงานในอนาคต

  1. จากการดำเนินการกิจกรรม Art for Health ที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รวมถึงสถาบันเพื่อเด็กพิการต่างๆและเครือข่ายแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากหลังจากประชาสัมพันธ์โครงการออกไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการ Art for Health ประสบผลสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดี สามารถต่อยอดและพัฒนาโครงการไปได้ในหลายพื้นที่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในอนาคต

  2. ในระหว่างการ Research ความต้องการของแต่ละสถานที่ที่จัดกิจกรรมทาสี ทำให้ทราบว่าแต่ละสถานที่ยังต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมกิจกรรมศิลปะบำบัด ซึ่งสามารถเป็นแนวทางให้การต่อยอดโครงการต่อไปในอนาคต

  ภาพประกอบการดำเนินการโครงการ

  1. การรับบริจาคสีและอุปกรณ์ทาสี


  2. การจัดกิจกรรมทาสี โครงการ Art for Health ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  3. การจัดกิจกรรมทาสี โครงการ Art for Health ที่สถาบันราชานุกูล  4. การจัดกิจกรรมทาสี โครงการ Art for Health ที่บ้านคามิลเลียน เพื่อเด็กพิการ 


  ความประทับใจจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ Art for Health

  1. ความคิดเห็นจากภาคี (สถาบันราชานุกูล)

  เป็นโครงการที่ดีมาก ที่มีอาสาสมัครแต่ละสายอาชีพที่มีใจทาง Art มาสร้างภาพวาดเพิ่มสีสัน สร้างบรรยากาศ ในการเรียนรู้สำหรับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ซึ่งที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะมาเป็น สถาบัน / หน่วยงานเดียว และคิดว่าควรไปสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา ในส่วนของภาครัฐ เพราะสถานที่จะเก่า ถูกสร้างมานานแล้วไม่มีงบประมาณมาปรับปรุง ถ้ามีการแต่งเติมด้วยภาพ จะช่วยให้มีสีสัน สร้างบรรยากาศแก่ผู้เรียน /ผู้บกพร่องฯ  

  2. ความคิดเห็นจากภาคี (สถาบันสิรินธร)

  เป็นโครงการที่ดี เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ทั้งต่อตัว ผู้ให้และผู้รับ เเละเป็นโครงการที่เห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ทำให้สถานที่ที่ดูน่ากลัวสำหรับเด็ก ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น เด็กมีความกลัวน้อยลงเเละสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานของบุคลากรในสถาบันอีกด้วย และควรจะจัดโครงการนี้ต่อไปค่ะ โดยอาจกระจายไปสู่ตามต่างจังหวัด รพสต ศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น หากมีโอกาสอยากให้เพิ่มโครงการสอนศิลปะฟรีให้กับเด็กพิการค่ะ เพราะมีคนสอบถามและสนใจเป็นจำนวนมากค่ะ 

  3. ความคิดเห็นจากอาสาสมัคร (1)

  ชอบมากค่ะ รู้สึกเป็นงานที่ทำได้จริง สามารถช่วยกันทำให้เสร็จได้ภายในเวลาที่เหมาะสม และสามารถต่อยอดเป็นการใช้ศิลปะทำสื่อการสอนให้กับเด็กได้ค่ะ ทั้งเด็กพิการ/เด็กตาม รร. ปกติ เนื่องจากปัจจุบันเด็กสมัยใหม่อยู่กับเทคโนโลยีที่มากไป เขาจะขาดทักษะหลายๆอย่างที่จำเป็นเมื่อเขาต้องโตขึ้น เราอาจจะต้องมีสื่อที่เป็น manual หน่อย รวมถึงให้ความรู้กับจิตอาสาเรื่องการสอนเด็กให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมให้เป็นสุขได้ ช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อให้จิตอาสาเข้าใจ และเป็นแรงบันดาลใจไปบอกต่อเพื่อนรอบข้าง หรือไปสร้างความดีต่อไป  

  4. ความคิดเห็นจากอาสาสมัคร (2)

  รู้สึกเป็นโครงการที่ดี และได้ทำให้สังคม สนุก มีความสุขที่ได้ครีเอทและได้ทำประโยชน์ด้วย feel free เวลาทำกิจกรรม ทีมงานเป็นกันเอง ชอบที่ได้นำศิลปะมาเป็นประโยชน์เพื่อสังคม ถ้ามีโอกาสจะเข้าร่วมอีก และลังจากที่ได้ร่วมโครงการแล้วคิดว่า ที่จริงอาจจะมีอีกหลายสถานที่ ที่เมื่อปรับปรุง หรือยังมีความต้องการในส่วนลักษณะแบบนี้อีก แต่ยังขาดตัวกลาง ถ้าหากมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นศูนย์กลางแล้ว น่าจะมีคนให้ความสนใจ และอยากร่วมทั้งสองฝ่าย ทั้งอาสาสมัคร และสถานที่ต่างๆ น่าจะเป็นประโยชน์มากๆค่ะ 


  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต : พาเด็กพิการ 30 ชีวิต พิชิตยอดเขา

  ความคืบหน้าโครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต : พาเด็กพิการ 30 ชีวิต พิชิตยอดเขา

  27 เมษายน 2017

  ชื่อโครงการ ปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 4

  เจ้าของโครงการ มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์

  โครงการปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ เนินช้างศึก หมู่บ้านอีต่อง ต.อีต่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยโครงการมีเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คนพร้อมครอบครัว อาสาสมัครพาเด็กพิการพิชิตยอดเขาจำนวน 90 คน อาสาสมัครทีมงานจำนวน 20 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด 200 คน สามารถพิชิตเนินช้างศึกได้สำเร็จทุกคน โดยไม่ได้รับอันตรายใดๆ ส่งผลให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวมีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านร่างกายของตนเองโดยผ่านการฝึกซ้อมจากการปีนเขาสูง และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในตัวเองผ่านการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคม รวมถึงทำให้คนในสังคมเกิดจิตสำนึกในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ผ่านการเป็นอาสาสมัครพาน้องพิการขึ้นสู่ยอดเขา หรือการสนับสนุนด้วยรูปแบบต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

  ความประทับใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม


  จากตอนแรกที่เข้าร่วมโครงการเพราะอยากช่วยน้องๆ สร้างกำลังใจ สร้างความสุข แต่สุดท้ายมันกลับกัน คนที่ได้จริงๆ กลับย้อนมาที่ตัวเราเอง
  หนทางข้างหน้าจะเจอกับอะไรบ้าง ก้อนหิน ดินทรายที่อาจจะทำให้น้องล้ม แต่น้องเลือกที่จะเชื่อมั่น..เชื่อมั่นในพี่อาสา เชื่อมั่นในครอบครัว เชื่อมั่นในตัวเอง แล้วสิ่งนี้แหละมันเชื่อมโยงพวกเราให้ก้าวไปพร้อมกัน ทีละก้าว..ทีละก้าว
  ถึงน้องจะเลือกสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้ แต่เขาเลือกแล้วที่จะสุดยอดจากสิ่งที่มี ในอนาคตน้องๆ ไม่ใช่แค่สามารถทำอะไรได้ แต่เขาสามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเอง
  ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ขึ้นมา จนตกผลึกกลายเป็น..พลังก้อนเล็กๆ...จากกลุ่มคนเล็กๆ แล้วเมื่อเวลาผ่านไปพลังก้อนนี้..จะขยายใหญ่ขึ้นๆ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการขัดเกลาสังคมให้ดีขึ้น...มากกว่าที่เป็น
  นางสาววิชญาดา สุขเกษม (แยม)

  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ผมได้ขออาสาแบกน้องโฟกัส (น้องท่าทางกินเก่ง อิอิ) พิชิตเนินช้างศึก ผมได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดเวลา เพราะพี่ๆ ในกลุ่มค่อยให้กำลังใจและรอยยิ้มอยู่ น้องมีความตื่นเต้นมากที่จะได้พิชิตยอดเขา พอเริ่มเดินผมมีร่างกายปกติยังเหนื่อยเลย แต่คิดมุมกลับกันน้องๆ ในโครงการนี้ทุกคนต้องใช่ความพยายามแรงใจและแรงกายอย่างมากกว่าเราหลายร้อยเท่าในการเดินขึ้นพิชิตยอดเขา แต่น้องทุกคนพร้อมจะไปครับ ทั้งๆ ที่รู้ว่าเหนื่อยทั้งๆ ที่รู้ว่าลำบากแต่เขาไม่มีความกลัวในหัวใจเลย พอถึงยอดเขาเป็นวิวที่สวยมากเห็นเขาช้างเผือกอย่างชัดเจนผมเห็นน้องๆ ทุกคนยิ้มอย่างมีความสุขและภูมิใจ ได้เห็นภาพ ได้สัมผัสอากาศ ได้สัมผัสทิวทัศน์ สัมผัสกลิ่นอายทะเลหมอกที่ตัวเองไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาไม่นานแต่สามารถทำให้น้องๆ มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตการมีที่ยืนในสังคมและหน้าที่ของเราคือการยืนอยู่ข้างๆ เขาคอยให้กำลังใจ และช่วยเหลือในยามที่เขาท้อแท้ซึ่งมันมีค่ามากสำหรับน้องๆ เหล่านี้ครับ ขอขอบคุณโครงการดีๆ แบบนี้จากมูลนิธิ #Zymovement #CTCAL 4 #หนูจะแข็งแรงพ่อไม่ต้องห่วง # ขอขอบคุณพี่ๆ โครงการ และจิตอาสาทุกคน พี่ๆ ในกลุ่มทุกคน น้องโฟกัส และน้องโชกุน ที่ได้สร้างโครงการดีๆ แบบนี้และอยากให้มีโครงการแบบนี้ไปตลอดเพราะยังมีเด็กๆ อีกมากที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้ 

  นายธนกร ประชุมพันธุ์ (โจ๋)


  ก่อนที่จะเริ่มปีนเขาก็แอบมีกังวลว่าด้วยสภาพร่างกายที่ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมทั้งตัวของพ่อและน้องพรีมว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ แต่เมื่อได้เห็นเด็กๆ อีก 29 ครอบครัวรวมถึงตัวน้องพรีมแล้วทำให้รับรู้ได้ว่าพวกเขามีความมุ่งมั่นเกินกว่าร่างกายของเขา นั่นเป็นกำลังให้ผมก้าวผ่านความกังวลนั่นได้ ประกอบกับแรงกายแรงใจความช่วยเหลือเกื้อกูลจากทีมอาสาทุกท่านที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจกัน ทั้งแบกขึ้นหลังสลับกับการเดินเองด้วยกำลังขาของน้องพรีมเองทำให้เค้าเห็นว่าร่างกายไม่ได้เป็นอุปสรรค... การได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของน้องพรีมที่จะทำให้เขาอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ.. ต้องขอขอบคุณกิจกรรมCTCAL4 ที่ทำให้น้องพรีมได้ทำในสิ่งที่คงไม่มีโอกาสที่จะทำด้วยกำลังของพ่อเพียงคนเดียวได้ ขอบคุณคุณน้ำตาลที่ได้เลือกน้องพรีมเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ขอบคุณพี่อ๊อด คุณแบงค์ คุณเก่ง คุณกิ๊ฟท์ คุณน้ำผึ้ง คุณร่า ที่คอยดูแลตลอดระยะเวลาสองวันนี้ ขอบคุณครอบครัวน้องฝ้ายC21 ที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดจนสามารถพิชิตเนินช้างศึกได้ ขอขอบคุณคุณออยและพี่คนขับVAN15 ที่เดินทางทั้งไปและกลับอย่างปลอดภัย ขอขอบคุณจากใจครับ…
  นายบุญวิวัฒน์ จันทร์อินทร์ ครอบครัวน้องพรีม


  ขอบคุณสำหรับกิจกรรมปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิต 4 และกำลังใจดีๆ จากน้องซานิและเด็กพิเศษทุกๆ คนที่ทำให้คนที่มีร่างกายสมบูรณ์อย่างพี่เติมเต็มส่วนที่ขาดคือ "หัวใจที่แข็งแกร่ง" น้องทำให้พี่ได้รู้ว่าน้องๆ เพียงแค่มีระบบการทำงานของร่างกายที่บกพร่อง แต่หัวใจของน้องสุดยอดมากๆ ทำให้ใครบางคนที่ร่างกายสมบูรณ์ยอมรับหัวจิตหัวใจของน้อง ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆ ครับ สำหรับรอยยิ้มเหล่านั้นมันทำให้พี่มีกำลังใจขึ้นอีกเยอะสำหรับการใช้ชีวิต และขอให้น้องซานิเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กพิเศษอีกหลายๆ คน จากการที่ปีที่แล้วน้องเดินได้ไม่เก่งแบบปีนี้ หวังว่าปาฏิหาริย์จะเกิดกับเด็กพิเศษอีกหลายๆ คน ปาฏิหาริย์ย่อมเกิดจากการพยายามอย่างเต็มที่แล้วเสมอ วันนี้พี่ได้ "จิตใจที่แข็งแกร่งในร่างกายที่สมบูรณ์" กลับมาแล้ว หวังว่าน้องซานิและเด็กพิเศษทุกๆ คน ก็เช่นกัน ขอบคุณมิตรภาพจากจิตอาสา CTCAL4 ทุกๆ ท่านแล้วพบกันใหม่ครับ
  นางสาวพรทิพย์ พรหมสูงวงษ์ (เจเจ)


  พ่อแม่และน้องปอร์เช่ขอขอบคุณพี่น้ำตาลและพี่อาสาและมูลนิธิซาย มูฟเม้นท์ และลืมไม่ได้พี่อาสา C19.C20 พี่โจ้ พี่ยีนส์ พี่ปุ้ม พี่ดิน ที่ช่วยน้องปอร์เช่ไปถึงยอดเขาได้อย่างไม่น่าเชื่อและคิดไม่ถึงว่าน้องจะทำได้ เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของน้องและครอบครัว ขอขอบคุณที่เห็นความตั้งใจและมุ่งมั่นของพี่ๆ ที่ให้กำลังใจ ของน้องๆ ตลอดระยะทางจนถึงจุดมุ่งหมายถึงความตั้งใจไว้และขอขอบคุณพี่โจ้ และพี่ยีนส์ที่ให้น้องขี่หลังและดูแลตลอดจนวันกลับ ทางขึ้นเขาทั้งแคบทั้งสูงทั้งชันทั้งเสี่ยง แต่พี่ก็ช่วยน้องปอร์เช่จนถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและพี่ปุ้มก็ช่วยดันและจูงเดินไปถึงยอดเขาได้อย่างไม่ย่อท้อและหมดเเรงแต่น้องอยากเดินมากโดยไม่ย่อท้อไปถึงให้ได้ ในที่สุดปอร์เช่ก็ทำได้อย่างไม่น่าเชื่อในที่สุด น้องปอร์เช่ก็ทำได้จริงๆ ถึงยอดเขา พิชิตเขา สู่จุดมุ่งหมาย โดยคำกล่าวว่า (ปอร์เช่ สุดคึก พิชิตยอดเขา) "จะไม่ลืมวันนี้เลยค่ะ ขอขอบคุณมากๆ นะคะที่ทำให้มีวันนี้"
  นางสาวกนกพร เจริญสุข (แม่ขวัญ) ครอบครัวน้องปอร์เช่

  อ่านต่อ