ความเคลื่อนไหว

 • อัพเดทโครงการ > ที่นี่...มีเด็กหาย

  ที่นี่มีเด็กหาย

  10 ธันวาคม 2017

  เมื่อเด็กที่หายไปนาน ไม่อยู่ในความทรงจำ นั่นอาจหมายถึงการไม่อยู่ในความใส่ใจของกระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามหา  

  ป้ายประกาศตามหาเด็กชายวัย 5 ขวบ ที่หายออกจากบ้านไปนานร่วมปี จึงปักขึ้นใจกลางเมืองของจังหวัดที่เด็กคนนั้นหายไป เพื่อประกาศให้สังคมและผู้มีหน้าที่ ยังจดจำได้ว่า “ที่นี่...มีเด็กหาย” 

  แรกเริ่มเดิมที แคมเปญ “ที่นี่...มีเด็กหาย” ตั้งใจจะทำป้ายตามหาเด็กหายขนาดใหญ่ ที่สนามบินขอนแก่น จุดยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะได้มองเห็นและจำได้ว่า “ที่นี่...มีเด็กหาย” แต่ด้วยระยะเวลาของการระดมทุนนานหลายเดือน ทำให้ป้ายโฆษณาดังกล่าว ซึ่งมีลักษณะเด่นที่สุดในสนามบิน ได้ถูกซื้อโฆษณาไปในระหว่างที่โครงการกำลังระดมทุนอยู่ นี่เป็นเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้ทีมงานต้องลงไปเซอร์เวย์พื้นที่อีกรอบ และเลือกที่จะทำป้ายเพิ่มขึ้น และกระจายตัวในหลายพื้นที่ รวมทั้งการติดตั้งบิลบอร์ดถาวรในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จุดที่เด็กหายตัวไปด้วย 

  จากแคมเปญ เริ่ม้ตนเพียง 1 ป้าย ถูกขยายเป็น 36 ป้าย เพื่อปักหมุดหมาย ว่า “ที่นี่...มีเด็กหาย”


  1.ป้ายติดเสาไฟฟ้า ขนาด 120x80ซม. จำนวน 30 ป้าย ติดตั้งทั่วตัวเมืองขอนแก่นในถนนสายหลัก ระยะเวลา 3 เดือน


  2.ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ ขนาด 12x12 เมตร ตั้งอยู่ที่ริมถนนเดียวกับสถานีขนส่งและศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ระยะเวลา 3 เดือน


  3.ป้ายบิลบอร์ด ขนาด 3x6เมตร (ขึ้นโครงป้ายใหม่) บริเวณตัวอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จุดที่เด็กหายตัวไป จำนวน 3 ป้าย ระยะเวลา 1 ปี โดยหลังจาก 1 ปี หรือเมื่อป้ายชำรุดมูลนิธิกระจกเงา จะทำการปรับปรุงป้ายโดยตลอดจนกว่าจะพบตัวเด็ก  4.จอแอลอีดี บริเวณแยกสามเหลี่ยม กลางเมืองขอนแก่น ระยะเวลา 3 เดือน

  5.จอแอลอีดี บริเวณแยกรื่นรมย์ กลางเมืองขอนแก่น ระยะเวลา 3 เดือน


  ปัจจุบันป้ายทั้งหมดได้รับการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคประชาสังคม ในการย้ำเตือนว่า “ที่นี่...มีเด็กหาย” และป้ายนี้จะได้ทำหน้าที่หาเบาะแสสำคัญ ร่วมถึงสร้างความตระหนักของสังคมต่อปัญหาเด็กหาย...


  ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกัน”เทใจ”เพื่อตามหาเด็กหายครับ

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ขอครูอีกคนไปสอนที่โรงเรียนบ้านวังหิน

  เพื่อน้องสัญจรทำกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านวังหิน จ.ชัยภูมิ

  8 ธันวาคม 2017

  โครงการเพื่อน้องสัญจร ปี 8 โดยการนำของประธานโครงการ นายชุมพล ลุนอุบล และผู้ประสานงานโครงการ นายนิรุตติ์ มีอ่องและสมาชิกกลุ่มเพื่อน้องสัญจรทุกคน ได้ดำเนินการจัดโครงการเพื่อน้องสัญจร ปี 8 ขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังหิน ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

  1.มอบเงินทุนให้ทางโรงเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างครูมาช่วยสอน จำนวน 133,379 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)    

  2.มอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ อาหารแห้ง เสื้อผ้า และอื่นๆ

  3.จัดกิจกรรมนันทนาการและการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหิน  4.ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีความสวยงาม


  สัมภาษณ์จากผู้ที่ได้รับโอกาส

  “ขอขอบคุณทีมเพื่อน้องสัญจรทุกท่าน ที่มองเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาและเลือกโรงเรียนบ้านวังหินเป็นโรงเรียนเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เทใจ และผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน เราจะใช้จ่ายเงินเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาอย่างสูงสุด”
  ครูรณชัย แก้วหย่อง
  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน 

  “ขอบคุณและดีใจมากที่ทีมงานเพื่อน้องสัญจรให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านวังหิน”
  ครูฐิตาพร ขันศิลา
  ครูโรงเรียนบ้านวังหิน
   

  “ดีใจมากครับ สนุกสนานด้วยที่พี่ๆ พาเล่นเกม และมีของมามอบให้นักเรียนมากมาย”
  เด็กชายดนัย สิมลี
  นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านวังหิน


  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > Energy Gift Mini สอนสร้างโซลาร์แลมป์ให้ใช้อ่านหนังสือ

  ความประทับใจโครงการEnergy Gift Mini สอนสร้างโซลาร์แลมป์ให้ใช้อ่านหนังสือ

  8 ธันวาคม 2017

  ชื่อเจ้าของโครงการ: กลุ่ม Light Me Up Project: https://www.facebook.com/light.me.up.project

  โครงการจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้

  เวลากิจกรรม
  10.00 น. ถึงโรงเรียนเกาะฮั่ง จัดเตรียมสถานที่
  11.00 น.น้องๆ มาพร้อมกันที่โรงเรียน เริ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรม แบ่งเป็นกลุ่ม
  12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 น.เข้าฐาน ทำกิจกรรมเรียน + เล่นอย่างสร้างสรรค์
  15.00 น.ห้องเรียนพลังงานทดแทนหาได้รอบตัวเรา
  15.30 น.Workshop ประกอบ Solar Lamp DIY
  16.00 น.กิจกรรมสร้างฝัน เล่าเรื่องอาชีพในฝัน พร้อมวาดรูป
  17.00 น.ปิดกิจกรรม วัดผล
  18.00 น.เดินทางกลับฝั่ง

  และจำนวนเงินที่ได้รับจากการระดมทุนส่วนเกิน จำนวน 7,860 บาท จะนำไปบริจาคให้ โรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง จ.กระบี่ ทั้งหมด

  ความประทับใจถึงผู้บริจาค

  Light me up project ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านและทุกกำลังใจ ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกล อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

  เราจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของผู้ร่วมบริจาคให้คุ้มค่าที่สุดและให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของน้องๆ และโรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง และหลังจากทำกิจกรรมในวันที่ 9 ธ.ค. แล้ว เราจะมาอัพเดทความคืบหน้าโครงการและความรู้สึกของน้องๆ คุณครูที่เกาะฮั่งลงในเวบไซต์ taejai.com อย่างแน่นอน

  “เพราะสังคมที่แข็งแรง เริ่มต้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญา“
  ทีม Light me up project

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ขอครูอีกคนไปสอนที่โรงเรียนบ้านวังหิน

  ความประทับใจถึงผู้บริจาคโครงการขอครูอีกคนไปสอนที่โรงเรียนบ้านวังหิน

  30 พฤศจิกายน 2017

  โครงการขอครูอีกคนไปสอนที่โรงเรียนบ้านวังหิน

  รับผิดชอบโครงการโดย โครงการเพื่อน้องสัญจร ปี 8 โดยมีนายชุมพล ลุนอุบล เป็นประธานโครงการ และ นายนิรุตติ์ มีอ่อง เป็นผู้ประสานงาน และสมาชิกกลุ่มเพื่อน้องสัญจรทุกคน

  ด้วยความตั้งใจที่จัดทำกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนชาติไทย โดยเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาด้านการศึกษา ในครั้งที่ 8 นี้ทางกลุ่มได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกับโรงเรียนบ้านวังหิน ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนครู มีครูสอนไม่ครบตามจำนวนชั้น จึงได้ระดมทุนเพื่อให้โรงเรียนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างครูมาช่วยสอน และส่วนหนึ่งก็จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทางกลุ่มจะได้นำไปส่งมอบให้กับทางโรงเรียนบ้านวังหิน ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560

  ความประทับใจต่อผู้บริจาค

  ทีมงานเพื่อน้องสัญจร ขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ taejai.com ที่เป็นสื่อกลางให้โครงการเพื่อน้องสัญจร ปี 8 กับ ผู้มีจิตศรัทธาที่มีแนวทางเดียวกัน ในการที่จะสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมได้มาเจอกัน

  ทางทีมงานเพื่อน้องสัญจร ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินทุนในครั้งนี้ และมอบความไว้วางใจให้ทีมงานเพื่อน้องสัญจรเป็นตัวแทนในการส่งมอบความช่วยเหลือจากท่านผู้มีจิตเมตตาทั้งหลาย ไปสู่น้องๆ นักเรียนที่ด้อยโอกาสและรอคอยความเมตตาและความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รับโอกาสที่ดีขึ้น

  ขอบคุณครับ
  คุณนิรุตติ์ มีอ่อง
  ตัวแทนโครงการเพื่อน้องสัญจร ปี 8

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > มหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี

  งานมหกรรมแนะแนวการศึกษา เด็กพิการเรียนไหนดี

  30 พฤศจิกายน 2017

  "มหกรรมเเนะเเนวการศึกษาเด็กพิการเรียนไหนดี" งานเเนะเเนวสำหรับน้องๆ พิการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560 มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน มีผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้

  • พิการทางการมองเห็น 44 คน
  • พิการทางการได้ยิน 80 คน
  • พิการทางการเคลื่อนไหว 17คน
  • พิการทางด้านอารมณ์หรือพฤติกรรม 1 คน
  • พิการด้านสติปัญญา 2 คน
  • พิการออทิสติก 13 คน
  • คุณครูผู้สอนจากโรงเรียนต่างๆ 43 คน
  • เเละผู้ปกครอง 12 คน

  บรรยากาศภายในงาน

  บูธจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย เเละหน่วยงานต่างๆ มาร่วมออกบูธเเนะเเนวให้น้องๆ ได้เเก่

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรมงคลกรุงเทพ
  • วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
  • มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
  • มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


  นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมบนเวทีเพื่อมอบสาระความรู้ต่างๆ ให้กับน้องๆ ดังนี้

  1. การทำความรู้จัก TCAS 2561 โดย พี่แฮนด์ ธารา อิสสระ จาก http://www.eduzones.com/
  2. การติวเทคนิคทำ GAT โดย ครูรัก อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์
  3. การเเนะนำเทคนิคทำ Portfolio โดยพี่ตุ้ย ศักดิ์รพี วลีศิริศักดิ์ จาก http://www.eduzones.com/
  4. เเชร์ประสบการณ์การเรียน เเละการทำงานจากรุ่นพี่คนพิการ

  เทคนิคทำ GAT จากครูรัก 

  รู้จัก TCAS 2561 กับ พี่แฮนด์ ธารา อิสสระ

  เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ซักถาม

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  มาฟังคำแนะนำดีๆ จากรุ่นพี่ คนพิการกันบ้าง

  จากนี้น้องๆ สามารถนำคำแนะนำ ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และนำมาปรับเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

  ทางผู้จัดงานขอขอบคุณพี่ๆ ใจดีทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนให้เงินทุนเพื่อเป็นค่าอาหาร เเละค่าเดินทางสำหรับน้องๆ ในกิจกรรม "มหกรรมเเนะเเนวการศึกษาเด็กพิการเรียนไหนดี" มา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > สร้างโรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อย

  ความประทับใจโครงการสร้างโรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อย

  30 พฤศจิกายน 2017

  โครงการสร้างโรงอาหารชุมชนบ้านสวนอ้อย

  รับผิดชอบโครงการ โดย นางอัญชลี นานเปา 

  การดำเนินงาน

  1. ประชุมคณะกรรการ/เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อวางแผนงบประมาณในการก่อสร้าง
  2. ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในทุกขั้นตอนตลอดจนเสร็จสิ้นการทำงาน
  3. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับอุปกรณ์และวัสดุการก่อสร้าง
  4. กำกับดูแลและตรวจสอบการก่อสร้างตามแบบอาคาร
  5. การประเมินผลและรายงาน

  ความประทับใจถึงผู้บริจาค

  ชุมชนบ้านสวนอ้อยรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ท่านได้ให้การสนับสนุนสำหรับการสร้างโรงอาหารชุมชนในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านและทุกคนที่มีส่วนในกิจกรรมในครั้งนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเด็กๆ ที่อยู่ตามชายแดน ที่ขาดโอกาส ลำบาก ขัดสน ต้องการความช่วยเหลือ ให้ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น น้ำใจของทุกๆ ท่านงามยิ่งนัก หลังจากนี้เด็กๆ จะได้มีโรงอาหารที่ดีสมบูรณ์ แข็งแรง สะอาด มีมาตรฐานและปลอดภัยถูกสุขอนามัย ได้พื้นที่สะอาด ได้นั่งรับประทานอาหารอย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องกลัวว่าฝุ่นต่างๆ จะมาเกาะอาหาร ทำให้เด็กๆ ปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เด็กพร้อมที่จะรับการพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ ต่อไป

  ขอบคุณโครงการเทใจที่เปิดโอกาสและเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โครงการของเรามีคนรู้จักมากขึ้นรับรู้ถึงความลำบากของเด็กๆ ในชุมชนและการยื่นมือมาช่วยเหลือ

  ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้หลายคนในชุมชนและจิตอาสาหลายคนได้มีกำลังใจ ที่จะมีภาระใจในการช่วยเหลือเด็กๆ คนในชุมชนและสังคมต่อไป

  ขอให้ผู้มีอุปการคุณทุกท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตลอดไป

  ขอขอบพระคุณจากใจจริง
  นางอัญชลี นานเปา

  ตัวแทนชุมชนบ้านสวนอ้อย

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > หนังสือดีพี่ให้น้อง “100 เรื่องจริงของ(เด็ก)หญิงกล้าเปลี่ยนโลก”

  ส่งมอบหนังสือดีพี่ให้น้อง“100 เรื่องจริงของ(เด็ก)หญิงกล้าเปลี่ยนโลก”

  29 พฤศจิกายน 2017

  หลังจากที่โครงการเปิดระดมทุน “100 เรื่องจริงของ(เด็ก)หญิงกล้าเปลี่ยนโลก” ทางโครงการสามารถระดมทุนได้ 68,358 บาท หรือเท่ากับซื้อหนังสือได้ 120 เล่ม

  ทีมงานยุวพัฒน์ได้วางแผนกันว่าจะส่งหนังสือเหล่านี้ให้น้องๆใน 52 โรงเรียนจากทั่วประเทศได้อ่านดังนี้

  โดยทีมงานได้เริ่มทยอยส่งหนังสือเหล่านี้ให้เด็กๆได้มีโอกาสอ่านกันแล้ว

  ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านค่ะ

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ทำหมันแมวสัญจร

  ทำหมันแมวที่ อบต.บางใหญ่ จ.ระนอง

  27 พฤศจิกายน 2017

  กิจกรรมทำหมันแมวสัญจร รับผิดชอบโดยโครงการบ้านรักษ์แมว ร่วมกับเพจจอนนี่แมวศุภลักษณ์ ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมทำหมันแมวเป็นครั้งที่ 108 ณ อบต.บางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2560

  ชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมได้เลยค่ะ 

  เมื่อทีมงานอาสาเดินทางไปถึง ก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ ที่ อบต.บางใหญ่

  ทีมงานอาสาร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ เพื่อทำกิจกรรม 


  เมื่อน้องแมวมาถึง รอต่อคิวทำหมัน 


  บัตรคิวของน้องๆ 


  เมื่อวางยาสลบให้น้องแมว ก็ทำความสะอาดเพื่อเตรียมการผ่าตัด


  คุณหมออาสาช่วยกันผ่าตัดทำหมันน้องแมว 


  นอกจากน้องแมวแล้ว ทำหมันน้องหมาด้วยนะ 


  น้องหมาขาหน้าหัก หมออาสาเปลี่ยนผ้าพันแผลให้ใหม่


  น้องแมวที่ทำหมันเสร็จแล้ว แต่ยังนอนอยู่เพราะฤทธิ์ของยาสลบ


  ผู้ปกครองมารอรับน้องแมวกลับบ้าน

  แล้วพบกับภาพกิจกรรมทำหมันแมวในครั้งถัดไป เร็วๆ นี้ 

  หรือสามารถติดตามโครงการบ้านรักษ์แมวได้ที่ www.facebook.com/catroompantip หรือ http://www.rakmaw.com/

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > CPR at School: สร้างนักเรียนให้เป็นนักกู้ชีพ

  มอบชุดฝึกสอนทำ CPR จำนวน 10 ชุด

  16 พฤศจิกายน 2017
  กิจกรรมรอบแรก จะมอบชุดฝึกสอนการทำ CPR จำนวน 10 ชุด ให้กับคุณครูผู้ฝึกสอนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง เพื่อนำไปสอนวิธีการทำ CPR ให้กับเด็กนักเรียน ในพื้นที่ต่อไปนี้
  1. โรงพยาบาลชุมชนบ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี จำนวน 1 เครื่อง
  2. โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จำนวน 2 เครื่อง
  3. หน่วยฝึกดับเพลิงองค์การบริหารส่วน ต.ภูฝ้าย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 เครื่อง
  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 เครื่อง
  5. โรงพยาบาลสบเมย อ.สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 เครื่อง
  6. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จำนวน 1 เครื่อง
  7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน 1 เครื่อง
  8. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคลค่ะ จ.พิจิตร จำนวน 1 เครื่อง
  9. โรงเรียนขยายโอกาสบ้านเวียงแก้วอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เครื่อง
  และเราจะนำภาพกิจกรรมมาฝากกันค่ะ : )

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > แกะสลักสบู่อาชีพเพื่อทุนการศึกษา

  ต่อยอดอาชีพแกะสลักสบู่ กับโรงเรียนบ้านช้างคับ

  14 พฤศจิกายน 2017

  คุณครูนภากูล ธาตุ ครูผู้เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านช้างคับ ได้พัฒนาต่อยอดจากการแกะสลักสบู่เพื่อนำมาสร้างรายได้ให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง จนกลายเป็นสินค้า OTOP ของชุมชนบ้านช้างคับ

  มีการดำเนินงาน ต่อไปนี้

  1. ฝึกวิชาชีพต่อยอดผลิตภัณฑ์ OTOP และออกเยี่ยมตามบ้านของผู้ปกครอง เพื่อติดตามผลการฝึกอาชีพ และสร้างแรงจูงใจในการทำงา
  2. พัฒนาความสามารถในงานแกะสลักไปสู่อาชีพให้กับนักเรียนในระดับชั้นป. 4 - ชั้น ม. 3 โรงเรียนบ้านช้างคับ และเยาวชนที่อยู่ในชุมชนบ้านช้างคับ ที่มีความสามารถในงานแกะสลักเดิม เพื่อการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
  3. ฝึกสอนแกะสลักสบู่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียน และเยาวชนได้ใช้เวลาว่างเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ในชุมชน
  4. พัฒนาต่อยอดอาชีพให้กับนักเรียนชายด้วยงานหล่อเรซิ่นงานแกะสลักสบู่เป็นของระลึก/เครื่องประดับจากงานแกะสลัก และทำบรรจุภัณฑ์จากไม้ไผ่
  5. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้ศิลปะพัฒนาทัศนคติที่ต่อการทำงานรู้จักการพึงพาตนเอง ในการวาดภาพประกอบผลิตภัณฑ์ และป้ายTag ของสินค้า
  6. ฝึกการทำงานให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เริ่มเรียนการแกะสลักพัฒนาฝีมือนอกจากเรียนส่งเสริมมีรายได้มัดลวดก้านต้นไม้ ใบไม้เล็ก และ วาดภาพประกอบผลิตภัณฑ์ และป้ายTag ของสินค้า

  ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อการศึกษาได้ที่ Facebook : นภากูล ธาตุ / ต้นกล้าหัตถรักษ์

  อ่านต่อ