ความเคลื่อนไหว

 • อัพเดทโครงการ > อ่านสร้างชาติ : มอบนิทานท้องถิ่นให้เด็ก

  หนังสือ "เมืองต้นไม้" ส่งเสริมการอ่านของเด็กๆ

  18 ตุลาคม 2017

  รับผิดชอบโดย : โครงการอ่านสร้างชาติ มูลนิธิกระจกเงา

  โครงการอ่านสร้างชาติ ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง "เมืองต้นไม้" จำนวน 3,000 เล่ม ซึ่งเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่า จากผู้เฒ่า ผู้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  หนังสือ "เมืองต้นไม้"

  ภาพ และการเล่าเรื่อง ที่ชวนให้เด็กๆ อยากอ่านหนังสือ

  โครงการอ่านสร้างชาติ ได้ดำเนินการส่งหนังสือไปยังพื้นที่เจ้าของเรื่อง จำนวน 500 เล่ม ผ่านเครือข่ายในพื้นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแจกจ่ายหนังสือผ่าน กิจกรรมเล่านิทาน และทะยอยแบ่งปันหนังสือ "เมืองต้นไม้" ไปยังกลุ่มเป้าหมายโรงเรียน ชุมชน ที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการอ่านอีกด้วย

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > กองทุนเพื่อคนเร่ร่อนชายแดนแม่สาย

  ความประทับใจจากโครงการกองทุนเพื่อคนเร่ร่อนชายแดนแม่สาย

  18 ตุลาคม 2017

  รับผิดชอบโดย : มูลนิธิบ้านครูน้ำ

  การดำเนินโครงการหลังจากนี้ จะนำเงินไปซื้อยารักษาโรคให้กลุ่มเป้าหมาย คือ คนเร่ร่อน และกลุ่มคนที่ขาดแคลนยาบริเวณชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก สำหรับระยะเวลา 6 เดือน ยาที่จัดซื้อได้แก่ ยาพาราเซตามอล ยาแก้ไอ ยาถ่ายพยาธิ ยาแก้อักเสบ แผ่นแปะลดไข้ ด่างทับทิม วิตามินบี ยาแก้แพ้ ยาสำหรับทำแผล ยาธาตุน้ำขาว ยาหยอดตา ยาหยอดหู สำลี แอลกอฮอล์ และซื้อยาสำหรับเด็กๆ ที่เคยเร่ร่อนและมาอยู่ในความดูแลของมูลนิธิบ้านครูน้ำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เช่น ยาสามัญประจำบ้าน

  นอกจากนี้จะรวบรวมกลุ่มแม่เด็กหรือผู้หญิงที่ต้องการทำหมันที่อยู่ในหมู่บ้านหรือเร่ร่อนบริเวณชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก พาไปดำเนินการการทำหมันที่โรงพยาบาลต่อไป

  เงินส่วนหนึ่งจะเป็นกองทุนมูลนิธิบ้านครูน้ำ สนับสนุนโครงการมิตรข้างถนน ศูนย์ดรอปอิน (drop-in) ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากด่านชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ประมาณ 500 เมตร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือกลุ่มคนเร่ร่อนด้านอาหารและการพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆ

  ความประทับใจ

  ทางมูลนิธิบ้านครูน้ำขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่สนใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อยู่บริเวณชายขอบ ในตอนแรกเราไม่แน่ใจว่า จะมีคนสนใจประเด็นปัญหาเช่นนี้มากเท่าไร เพราะเป็นเรื่องที่ไกลตัวหลายคน โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในเมือง แต่หลังจากที่โครงการระดมทุนนี้ออกไป มีหลายคนถามถึงมากขึ้น และสนใจจะช่วยเหลือด้านอื่นๆ เช่น เสื้อผ้า ด้วย ทำให้เราดีใจที่มีคน "มองเห็น" และเมื่อโครงการนี้ระดมทุนได้สำเร็จ ก็ยิ่งทำให้เราดีใจมากขึ้น ไม่ใช่แค่เรื่องการสนับสนุนด้านค่าใช้จ่าย แต่ยังบอกได้ว่า เรื่องของคนชายขอบได้มีการรับรู้มากขึ้นแล้ว

  เราเชื่อว่า เมื่อปัญหาได้มีการรับรู้ร่วมกันระดับหนึ่ง อย่างน้อยการเร่ร่อน การขาดแคลนการดูแล การขาดการศึกษาของกลุ่มคนชายขอบ ก็จะถูกบอกต่อออกไป และ "พวกเรา" ก็จะเป็นฟันเฟืองที่ช่วยกันขับเคลื่อนการแก้ปัญหานี้ร่วมกันได้

  เมื่อเราลงพื้นที่มอบยาหรือของเล็กๆ น้อยๆ ให้กับกลุ่มคนอาข่าที่เราดูแล จะบอกกับเราเสมอว่า "กื่อหล่องหึมาเด" แปลว่า "ขอบคุณนะ"

  เราจึงขอบอกกับทุกคนว่า "กื่อหล่องหึมาเด" ขอบคุณแทนผู้ที่ได้รับโอกาสด้วยค่ะ

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ(2)

  ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ (2)

  11 ตุลาคม 2017

  ปัจจุบันในโครงการอาสามาเยี่ยม มีผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลทั้งหมด 250 ราย ซึ่งมีความต้องการการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้ดังนี้

  กลุ่ม1 กลุ่มเคสผู้ป่วยติดเตียงที่ลงพื้นที่เยี่ยมตามบ้าน จำนวน200 ราย (ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล)

  • เดือนมกราคม 2560 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 20 ราย ได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่คนละ 2 ห่อใหญ่ จำนวน 56 ชิ้นต่อคน รวมใช้ไปทั้งหมด 40 ห่อใหญ่ต่อเดือน (รวม 1,120 ชิ้นต่อเดือน)
  • เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยจำนวน18 ราย ได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่คนละ 2 ห่อใหญ่ จำนวน 56 ชิ้นต่อคน รวมใช้ไปทั้งหมด 36 ห่อใหญ่ต่อเดือน (รวม 1,008 ชิ้นต่อเดือน)
  • เดือนมีนาคม 2560 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 20 ราย ได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่คนละ 2 ห่อใหญ่ จำนวน 56 ชิ้นต่อคน รวมใช้ไปทั้งหมด 40 ห่อใหญ่ต่อเดือน (รวม 1,120 ชิ้นต่อเดือน)
  • เดือนเมษายน 2560 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 15 ราย ได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่คนละ 2 ห่อใหญ่ จำนวน 56 ชิ้นต่อคน รวมใช้ไปทั้งหมด 30 ห่อใหญ่ต่อเดือน (รวม 840 ชิ้นต่อเดือน)
  • เดือนพฤษภาคม 2560 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 20 ราย ได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่คนละ 2 ห่อใหญ่ จำนวน 56 ชิ้นต่อคน รวมใช้ไปทั้งหมด 40 ห่อใหญ่ต่อเดือน (รวม 1,120 ชิ้นต่อเดือน)
  • เดือนมิถุนายน 2560 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 20 ราย ได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่คนละ2 ห่อใหญ่ จำนวน 56 ชิ้นต่อคน รวมใช้ไปทั้งหมด 40 ห่อใหญ่ต่อเดือน (รวม 1,120 ชิ้นต่อเดือน)
  • เดือนกรกฎาคม 2560 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 30 ราย ได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่คนละ 2 ห่อใหญ่ จำนวน 56 ชิ้นต่อคน รวมใช้ไปทั้งหมด 60 ห่อใหญ่ต่อเดือน (รวม 1,680 ชิ้นต่อเดือน)

  รวมระยะเวลา 6 เดือน ที่ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน ใช้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไป 286 ห่อใหญ่ 6,888 ชิ้น

  กลุ่มอาสาสมัคร อาสามาเยี่ยมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วย

  มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ

  ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ กลุ่มอาสาจะได้กำลังใจกลับมา ทั้งการขอบคุณ หรือ รอยยิ้ม


  กลุ่ม 2 กลุ่มที่ให้ญาติผู้ป่วยเดินทางมารับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เองได้ที่มูลนิธิกระจกเงา ทุกวันจันทร์สิ้นเดือน (เป็นกลุ่มเคสที่บ้านอยู่ระแวกใกล้มูลนิธิกระจกเงา) จำนวน 50 ราย ดังนั้น จะได้รับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ รายละ 2 ห่อใหญ่ จำนวน 56 ชิ้นต่อเดือน (รวม 1,400 ชิ้นต่อเดือน)


  สรุปรายการจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่

  รวมเป็นเงิน
  รายการกล่องกล่องละราคา(บาท)
  ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทป ไซด์ M จำนวน 8 ห่อ ห่อละ 10 ชิ้น 101,36013,600
  ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทป ไซด์ L จำนวน 8 ห่อ ห่อละ 10 ชิ้น101,60016,000
  รวม29,600
  ส่วนลด8,100
  รวมเป็นเงิน21,500
  รายการห่อ/กล่องห่อละ/กล่องละราคา(บาท)
  เซอเทนตี้ซุปเปอร์แพนส์ (ผู้ใหญ่)105495,490
  ซอฟเท็กซ์แผ่นรองซับ15871,305
  ไลฟ์ลี่กางเกง XL ขนาด 16 ชิ้น31,6004,800
  ไลฟ์ลี่กางกาง L ขนาด 20 ชิ้น51,6008,000
  มามี่โพโคเพ้น แฮ้ป XL (ผ้าอ้อมเด็ก)123894,668
  เบบี้เลิฟเดย์เพ้น L,XL (ผ้าอ้อมเด็ก)113353,685
  รวมเป็นเงิน27,948

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > เด็กรักน้ำตกภูวัว

  เด็กๆ ทำความสะอาดชุมชนบ้านโนนสำราญ

  11 ตุลาคม 2017

  โครงการเด็กรักน้ำตกภูวัว รับผิดชอบโครงการโดยนางเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์ คุณครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ

  การดำเนินโครงการ

  1. จัดซื้ออุปกรณ์การทำความสะอาด
  2. รณรงค์ความสะอาดในชุมชนบ้านโนนสำราญแทนบริเวณน้ำตกถ้ำพระ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดบริเวณน้ำตกชั่วคราว
  3. จัดทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดโดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ เพื่อรณรงค์ให้ชุมชน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี เช่น น้ำยาล้างจานจากมะเฟือง สบู่สมุนไพรขมิ้นชัน สบู่เหลวล้างมือดับกลิ่นยางพารา ฯลฯ

  กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ในทุกๆ วันพฤหัสบดี คุณครูเจียมใจและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 25 คน จะลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดบริเวณชุมชนบ้านโนนสำราญ

  พวกเราพร้อมกันแล้วครับ


  สู้ตายครับ/ค่ะ

  ชาวบ้านก็มาช่วยเด็กๆ ทำความสะอาดในชุมชน

  นอกจากทำความสะอาดแล้ว เด็กๆ ยังทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อเป็นทุนการศึกษา


  มาอุดหนุนพวกเรากันได้นะคะ

  ผลการดำเนินการ

  1. การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  2. เด็กๆ มีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อชุมชน ทำให้เขามีจิตสำนึกรักบ้านเกิดรักสิ่งแวดล้อม
  3. ผู้ปกครอง/ชาวบ้าน/ผู้นำชุมชน ให้การสนับสนุนทั้งเรื่องงบประมาณและกำลังกายเป็นอย่างดียิ่ง
  4. นักเรียนมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี
  6. ได้คำชื่นชมจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ความประทับใจจากเด็กๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม


  เด็กหญิงจันทรัศน์ สาที ชื่อเล่น น้องจอย 
  “ดีใจและมีความสุขมากที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม โดยเฉพาะในชุมชนที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน ขอบคุณผู้มีอุปการะทุกๆ ท่าน ที่ช่วยกันบริจาคซึ่งเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้พวกหนูๆ ได้ทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ หนูคิดว่าโอกาสในครั้งนี้จะอยู่ในความทรงจำของหนู ไม่ว่าหนูจะไปอยู่ที่ไหนหนูก็จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะ”


  เด็กชายจีระศักดิ์ เหลือผล ชื่อเล่น น้องกอล์ฟ
  “ภูมิใจมากครับและดีใจที่สุดเลยที่ได้รับโอกาสนี้ เงินที่ทุกท่านบริจาคมีความจำเป็นต่อพวกผมมากครับ ทำให้ผมและเพื่อนๆ ได้มีโอกาสตอบแทนคุณบ้านเกิดเมืองนอน แม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากแต่มีค่ามหาศาลสำหรับผมและเพื่อนๆ ที่ได้ทำกิจกรรมในครั้งนี้ครับ ”


  เด็กชายธวัชชัย แกมนิล ชื่อเล่น น้องเด๋อ
  “ดีมากเลยครับที่ได้รับโอกาสนี้ เงินที่ได้รับบริจาคมาช่วยให้พวกเราได้ทำกิจกรรมได้เป็นอย่างมาก ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน นะครับ ที่ช่วยเหลือมันมีค่าทางใจที่หาอะไรมีเปรียบไม่ได้ ทำให้ผมและเพื่อนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดรักสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชน ผมสัญญาว่าจะทำงานนี้ตลอดไป”

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ปรับปรุงโรงเรียนบ้านป่าสน

  ความประทับใจจากเจ้าของโครงการปรับปรุงโรงเรียนบ้านป่าสน

  10 ตุลาคม 2017

  โครงการปรับปรุงโรงเรียนบ้านป่าสน รับผิดชอบโครงการ โดยค่ายการเงินสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  จำนวนที่ได้รับจากการระดมทุนผ่านเว็บเทใจ 14,538 บาท ทางค่ายการเงินได้นำมาซื้อวัสดุเพื่อทำรั้ว ดังนี้

  1. ไม้รั้วเฌอร่า จำนวน 30แพค หรือ 240 แผ่น จำนวนเงิน 11,160 บาท
  2. สีรองพื้น 3 ถัง จำนวนเงิน 1,995 บาท

  ขณะนี้ได้ดำเนินการประกอบรั้วติดกับกำแพงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะทาสีกำแพงโรงเรียนในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2560 

  ภาพขณะทำรั้ว

  จัดซื้อสี เพื่อเตรียมทาสีกำแพงโรงเรียนให้น้องๆ

  ความประทับใจจากเจ้าของโครงการ 

  "ค่ายการเงินสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารเว็บเทใจ ที่นำช่องทางดีๆ มาให้เหล่าคนรุ่นใหม่ได้ระดมทุนทำโครงการดีๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม เว็บเทใจถือว่าเป็นเว็บการระดมทุนที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง ในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายและสะดวกทันสมัย

  และทางค่ายการเงินฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสบทบทุนในการพัฒนาโรงเรียนบ้านป่าสน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ในครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์เทใจ โดยการนำเงินที่ได้มาทำรั้วเฌอร่าและทำการทาสีกำแพงโรงเรียน โดยทางเรายืนยันว่าเงินทุกบาทที่ได้จากการระดมทุน ได้นำมาสมทบทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านป่าสนในครั้งนี้"

  ขอเเสดงความนับถือ

  นายอนุวัฒน์ สืบพรม
  (ประธานค่ายการเงินฯ12)
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > บันทึกแห่งความสุขครอบครัว(เด็กป่วย)

  กิจกรรมบันทึกความสุขเพื่อครอบครัว (เด็กป่วย)

  6 ตุลาคม 2017

  กิจกรรมบันทึกความสุขเพื่อครอบครัว (เด็กป่วย) กับโครงการตากล้องรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท Digital2home โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เทใจดอทคอม และโครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา รวมถึงพี่ ๆ อาสาสมัครตากล้องซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความสุข ความสนุก ให้กับเด็ก ๆ ในครั้งนี้

  ในงานมีครอบครัวเด็กป่วยเรื้อรังที่เข้าร่วมกิจกรรม 8 ครอบครัว จำนวน 20 ท่าน และพี่ ๆ อาสาสมัคร จำนวน 21 ท่าน

  เริ่มกิจกรรมจากการจับคู่บัดดี้พี่อาสาสมัครกับเด็กเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ณ สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำกรุงเทพ โดยพี่อาสาสมัครได้สอนน้อง ๆ ถ่ายภาพรวมถึงถ่ายภาพน้อง ๆ และครอบครัว เพื่อให้น้องได้คัดเลือกภาพที่ตนเองชอบและประทับใจปรินต์ออกมาเป็นบันทึกความสุขกับกิจกรรมในวันนี้

  หลังจากเสร็จจากกิจกรรมชมสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำกรุงเทพแล้ว ได้เคลื่อนย้ายกันมาทำกิจกรรมต่อ ณ KU HOME ทำกิจกรรมตามซุ้มเกมต่าง ๆ ได้แก่ ซุ้มโยนห่วง ซุ้มปาป๋อง ซุ้มตักไข่ น้อง ๆ และพี่อาสาสมัครต่างช่วยกันเล่นเกมอย่างสนุกสนานได้ของกลับบ้านกันไปมากมาย เสร็จจากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน

  เริ่มช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มเด็กและครอบครัว เพื่อทำกิจกรรมโดยเด็กทำกิจกรรมกรอบรูป ส่วนครอบครัวทำกิจกรรมคัพเค้ก เป็นการทำของขวัญที่มอบให้ซึ่งกันและกัน ร่วมถึงมอบให้พี่อาสาสมัครด้วยแทนคำขอบคุณที่คอยดูแลเอาใจใส่ตลอดมา และตลอดวันที่ทำกิจกรรมร่วมกัน

  นอกจากนี้พี่อาสาสมัครและเด็กป่วยต่างมีกิจกรรมที่เซอร์ไพร์สซึ่งกันและกัน


  เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วเด็ก ๆ และครอบครัว ต่างกล่าวความในใจในครั้งนี้ว่า

  น้องเมย์
  “วันนี้สนุกมากเลยค่ะ ขอขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนที่ให้หนูมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ”

  น้องโฟโต้ /แม่ขวัญ
  “ขอขอบคุณกิจกรรมดี ๆ ขอให้จัดกิจกรรมดี ๆ นี้ต่อไป และขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ดูแลตลอดกิจกรรมค่ะ”

  ยายอเล็กซ์
  “ขอขอบคุณน้องและอาสาสมัครทุก ๆ คน ที่มีวันนี้ทำให้ยายมีความสุขที่สุดและน้องอเล็กซ์กล้าแสดงออกและไม่กลัวคนแปลกหน้า อยากมีให้กิจกรรมแบบนี้อีกนะ ขอขอบคุณจากใจ”

  น้องไอซ์
  “หนูมีความสุขมากค่ะ อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีกมีกิจกรรมดี ๆ ทุกอย่างเลยค่ะ”

  งานนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความรักและความปรารถนาดีจากอาสาสมัครและผู้บริจาคที่อยากส่งมอบความสุขให้กับครอบครัวเด็กป่วย ร่วมถึงเด็กป่วยให้มีช่วงเวลาของความสุขนี้ร่วมกัน

  ขอบคุณค่ะ

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > อุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

  เด็กๆ รร.บ้านขุนแม่ตื่นน้อย มีโต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหารแล้ว

  29 กันยายน 2017

  โครงการอุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย โดยโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย ตั้งอยู่หมู่บ้านปิยอทะ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๑๕๗ คน เป็นนักเรียนประจำพักนอน จำนวน ๑๐๐ คน โรงเรียนขาดแคลน โต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหาร เนื่องจากโต๊ะและเก้าอี้ เก่าและชำรุด จึงไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนทั้งหมด

  รายละเอียดค่าใช้จ่าย ในกิจกรรม

  กิจกรรม ราคา

  จำนวนเงิน (บาท)

  ซื้อโต๊ะ จำนวน ๑๓ ตัว๑,๗๙๐๒๓,๒๗๐
  ซื้อเก้าอี้ จำนวน ๑๐๐ ตัว๑๓๙๑๓,๙๐๐ 
  เครื่องครัว ๑ ชุด 
  ๑๐,๔๖๒
  ค่าขนส่ง
  ๓,๐๐๐
  รวมเงิน
  ๕๐,๖๓๒ 

  จากทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ ๔๙,๕๐๐ บาท สรุป ใช้งบประมาณเกิน ๑,๑๓๒ บาท 

  ความประทับใจ

  เด็กหญิงจิราพร กุจอ ชื่อเล่น น่อแจ๊ะ ประธานนักเรียน ตัวแทนนักเรียน 

  "หนูรู้สึกดีใจและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโต๊ะ เก้าอี้ให้นักเรียนได้นั่งรับประทานอาหาร จากเมื่อก่อนนั่งรับประทานอาหารต้องระมัดระวังเนื่องจากโต๊ะ เก้าอี้ชำรุด
  ขอขอบคุณ ค่ะ"

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > โรงอาหารโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย

  โรงอาหารของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แพน้อยเฟส1 สำเร็จแล้ว

  28 กันยายน 2017

  หลังจากที่ได้ขึ้นโครงเหล็กของโรงอาหารโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว ทางโครงการก็ได้ดำเนินการสร้างโรงอาหารตามลำดับต่อไปนี้ 

  1. งานปรับพื้นที่บริเวณที่จะก่อสร้าง
  2. เทคอนกรีตฐานรากและเสาตอหม้อ
  3. ถมดินฐานรากทั้งหมด
  4. เทคอนกรีตคานรับพื้นชั้นที่ 1
  5. เทพื้นคอนกรีตชั้นที่ 1 (2 บล๊อค)
  6. เทเสาคอนกรีตรับโครงหลังคา
  7. เทคอนกรีตรับหลังคา
  8. ติดตั้งโครงสร้างหลังคาชั้นบน
  9. ติดตั้งโครงหลังคา
  10. งานมุงหลังคา

  โรงอาหารของน้องๆ โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย


  นอกจากเด็กๆ โรงเรียนบ้านแม่แพน้อยจะมีโรงอาหารไว้ใช้เพื่อให้ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ถูกสุขลักษณะ สะดวก ปลอดภัยแล้ว ยังเป็นสนามฟุตบอลขนาดย่อมให้เด็กได้เล่นสนุกสนานอีกด้วย

  หลังจากใช้พื้นที่แล้ว เด็กนักเรียนก็ช่วยกันเก็บ ทำความสะอาด

  ความประทับใจ

  ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เด็กๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และชาวบ้านบ้านแม่แพน้อย ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี ท่านผู้บริจาคและผู้ที่สนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย ทุกท่าน ที่ช่วยกันสนับสนุนและช่วยกันระดมความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เด็กๆ ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้มีความหวังในการที่จะได้มีโรงอาหารที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ที่ถูกสุขลักษณะ สะดวก และปลอดภัย มีโรงอาหารเป็นพื้นที่สำหรับทานอาหารที่เหมือนกับโรงเรียนอื่นๆ ขอขอบพระคุณมากครับ/ค่ะ

  และหลังจากที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้าง มุงหลังคาและเทพื้นโรงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนจะได้วางแผนเพื่อดำเนินการเทพื้นคอนกรีตชั้นที่ 2 (2 บล็อกที่เหลือ) งานก่อผนัง กั้นห้องครัว ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง ติดตั้งตะแกรงสำหรับป้องกันสัตว์ เทคอนกรีตพื้นรอบอาคา ทาสี ทำระเบียงและเก็บรายละเอียดและทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมดให้เรียบร้อยต่อไป

  นายไตรรงค์ บัวสุวรรณ
  เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 
  กลุ่มงานคุ้มครองเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) 

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > สานฝันให้นักกายกรรม(ไร้)สัญชาติ

  ความประทับใจจากเจ้าของโครงการสานฝันให้นักกายกรรม(ไร้)สัญชาติ

  28 กันยายน 2017

  โครงการสานฝันให้นักกายกรรม(ไร้)สัญชาติ โดยมูลนิธิมะขามป้อม มีแนวคิดที่เน้นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ภายในตัวของผู้เข้าร่วม โดยใช้หลักสูตร Problem based and Project based learning

  เป้าหมาย

  ต้องการสร้างกลุ่มเยาวชนผ่านสื่อละครสร้างสรรค์ทางปัญญา ที่เอื้อประโยชน์และสอดคล้องประเด็นปัญหาในชุมชนและงานพัฒนา นอกจากนั้นยังเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวก เกิดกิจกรรมที่คนหลายๆ กลุ่มสามารถเข้าถึงและเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติที่นำไปสู่เชิงพฤติกรรมได้

  วงจรการเรียนรู้ Experiential Learning Model (ELM) มี 4 ขั้นตอนดังนี้
  1. การทดลองปฏิบัติ
  2. การสะท้อนผล
  3. การวิเคราะห์
  4. การนำไปปฏิบัติอีกครั้ง

  *** ทุกขั้นตอนจะเชื่อมต่อและกระตุ้นการเรียนรู้โดยการเสริงแรงและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วม

  พื้นที่การจัดการแสดงทั้ง 5 ชุมชนในอำเภอเชียงดาว
  ชุมชนเด๋็ก/เยาวชนผู้ใหญ่รวม
  ชุมชนอรุโณทัย43851
  หมู่บ้านห้วยอีโก้502070
  รร.นพค.132049213
  รร.บ้านปางแดง22015235
  มูลนิธิมะขามป้อม402060
  รวม55482629
  ผลการดำเนินการเกิดผลการตอบแทนทางบวกต่อหลายระดับ ดังต่อไปนี้  
  การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล มีทั้งหมด 3 ด้าน 
  • การพัฒนาความรู้ เช่น เยาวชนเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ หลุดจากกรอบเดิมๆ สมาธิ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การะดมความคิด สื่อสาร คิดก่อนพูด การใช้เหตุผลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเปิดรับทัศนคติเพื่อน การทำงานที่มีจุดมุ่งหมายแน่ชัด การประนีประนอม การได้สะท้อนมุมมองของตนเอง
  • การพัฒนาทักษะ เช่น เยาวชนเกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะด้านการแสดง ทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะทางศิลปะ ทักษะการทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
  • การพัฒนาทัศนคติ เช่น เยาวชนเกิดการได้ช่วยเหลือผู้อื่น การทุ่มเทการทำงาน ร่วมมือรับความลำบาก ความรับผิดชอบ การรู้จักใจเขา-ใจเรา ใจกว้างมากขึ้น กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ การเอาชนะความยากลำบาก ความเข้มแข็ง การทำเพื่อสังคม ความสามัคคี การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักตนเองมากขึ้น ความอดทน กำลังใจ การมีใจรักในสิ่งที่ทำ ความรู้สึกละเอียดอ่อน ความสัมพันธ์ การแบ่งปัน เข้าใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย์มากขึ้น มีวินัย รู้จักเสียสละ นิ่งมากขึ้น มองโลกในแง่ดีและมองโลกในแง่ร้ายเท่าๆ กัน มีทุกข์ก็ต้องมีสุข มีความต้องการของตนเองและความรู้ความต้องการของคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญ มีความสุข ค้นพบคุณค่าของตัวเอง และสามารถส่งต่อพลังนี้ให้คนรอบข้างได้
  การเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่ม
  • เรียนรู้การสร้างผลงานละคร (Theater production)
  • การพัฒนาบทละครมาจากประสบการณ์จริงในชีวิต
  • เปิดใจรับฟัง ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
  • มุ่งสร้างเสริมทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน
  การเปลี่ยนแปลงระดับครอบครัว
  • ภูมิใจในตัวลูกมากๆ
  • เห็นผลของการใช้ศิลปะสร้างสรรค์ที่ไม่ใช้ความรุนแรง ก็สามารถอบรมให้ลูกเป็นคนดีได้
  • ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมของโครงการ
  • หลังเสร็จโครงการ สามารถเปิดรอบขายการแสดงเพื่อสร้างได้รายเสริมให้ครอบครัวน้อง เพราะพ่อแม่มีโอกาสได้งานทำน้อย
  การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน
  • มีพื้นที่ในการเชื่อมต่อของกลุ่มผู้ใหญ่กับเด็กๆ และเยาวชน
  • กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
  • การฝึกปฏิบัติการละครชุมชนเพื่อเรียนรู้จากกระบวนการผลิตละครจากประเด็นปัญหาและปัญญาของชุมชนเพื่อนำกลับไปแสดง สะท้อนเรื่องราวให้ชุมชนเกิดการเสวนาแล้วแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน
  • การแสดงของเด็กๆ เป็นสิ่งดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวและเกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจใจชุมชน
  สังคมและชุมชนในพื้นที่จัดแสดง
  • ผู้ชมมีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมารวมกลุ่มกันเพื่อปกป้องสิทธิของกลุ่มชาติพันธ์/คนไร้สัญชาติ
  • มีโอกาสได้เห็นงานพัฒนาผ่านศิลปะการแสดงกายกรรม
  • เกิดเครือข่ายกลุ่ม/ชุมชน เพื่อปกป้องสิทธิของกลุ่มชาติพันธ์/คนไร้สัญชาติ
  • สร้างความเข้าใจและกระตุ้นการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้
  • มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน (Crowdfunding)

  ความประทับใจต่อผู้สนับสนุน

  ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้ทุกท่าน การสนับสนุนของท่านเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับน้องๆ กลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 คนและครอบครัวของพวกเขา ในฐานะหัวหน้าโครงการรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่สามารถสร้างพื้นที่ให้ทุกท่านมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในหัวใจของน้องๆ ครอบครัวและชุมชนของพวกเขาว่า ทุกความพยายามของพวกเขาที่ต้องการจะพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ของตัวเองให้ดีขึ้น นั้นไม่ได้มีความสำคัญต่อแค่คนภายใน แต่คนภายนอกชุมชนก็แสดงให้เห็นคุณค่าเหล่านี้ผ่านน้ำใจ กำลังใจและการสนับสนุนของทุกท่าน ขอบคุณมากเลยครับ ขอบคุณจากใจจริงครับ

  ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมที่พวกเราทำตลอด 4 เดือนนี้ได้นะครับ

  ขอบคุณมากครับ
  นายธนุพล ยินดี 
  หัวหน้าโครงการ

  อ่านต่อ
 • อัพเดทโครงการ > ซ่อมแซมประปาภูเขาจากน้ำป่าทำลายให้โรงเรียนแม่เงา

  ซ่อมแซมระบบประปาให้เด็กๆ โรงเรียนบ้านแม่เงา

  19 กันยายน 2017

  โครงการซ่อมแซมประปาภูเขาจากน้ำป่าทำลายให้โรงเรียนแม่เงา

  รับผิดชอบโครงการโดย โรงเรียนบ้านแม่เงา ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

  กิจกรรมที่จะดำเนินการ

  1. ประชุมเพื่อวางแผนการซ่อมแซมระบบน้ำประปาของโรงเรียน ร่วมกับคระกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน และชาวบ้านบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  2. คณะครู นักเรียนและชาวบ้านบ้านแม่เงา ร่วมกันลงแรงในการซ่อมแซมระบบน้ำประปาภูเขาของโรงเรียน

  ระบบน้ำประปา ก่อนซ่อมแซม

  การซ่อมแซมระบบน้ำประปา มีคุณครูและชาวบ้านมาร่วมมือร่วมแรงให้เด็กๆ โรงเรียนบ้านแม่เงามีนำสะอาดใช้

  สภาพน้ำที่ไม่สะอาด ที่ตกค้างอยู่ในระบบการจ่ายน้ำประปา

  ซ่อมแซมท่อประปาสำเร็จแล้ว

  น้องๆ มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค


  ความประทับใจจากโครงการ

  ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ของโรงเรียนบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี ท่านผู้บริจาคและผู้ที่สนับสนุนโครงการซ่อมแซมระบบน้ำประปาภูเขาเพื่อการอุปโภคและบริโภค ของโรงเรียนบ้านแม่เงาทุกท่าน ที่ช่วยกันสนับสนุนและช่วยกันระดมความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เด็กๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้สามารถที่จะกลับมามีน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่ง

  ขอขอบพระคุณมากครับ/ค่ะ
  โรงเรียนบ้านแม่เงา

  อ่านต่อ