ความเคลื่อนไหว

 • ความคืบหน้าโครงการ > สอนว่ายน้ำคนตาบอด

  สอนว่ายน้ำคนตาบอด

  8 ตุลาคม 2018

  จากการสอนทักษะว่ายน้ำสำหรับคนตาบอด ในโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับคนตาบอด วันที่ 1 กันยายน 2561  เป็นต้นมา ทำให้คนตาบอดที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่กล้าที่จะทำกิจกรรมทางน้ำและว่ายน้ำได้ จากเดิมที่ไม่มีความมั่นใจในการ ทำกจกรรมทางน้ำ

  การสอนของโครงการมีขั้นตอนการสอนจากขั้นพื้นฐานในการว่ายน้ำโดยมีครูผู้สอนและอาสาสมัครช่วยดูแลในการฝึกปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น กับคนตาบอดที่ฝึกหัดว่ายน้ำ และนำไปสู้ขั้นตอนการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยคนตาบอดจะว่ายตาม เสียงของครูผู้ฝึกสอน มีท่าว่ายน้ำแบบบังคับในการฝึกคือ ว่ายท่าฟรีสไตร์ ว่ายท่ากบ ว่ายท่ากรรเชียง ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถทำได้


  นอกจากนี้ยังมีการ ฝึกนอนหงายลอยตัวในท่าปลาดาว จับเวลา 30 นาที เพื่อให้คนตาบอดมีทักษะเอาชีวิตรอดจากการตกน้ำ และรอความช่วยเหลือ ซึ่งบางคนทำได้ตามเวลาที่กำหนดและบางคนทำได้ใกล้เคียงกับเวลาที่กำหนด 

  สำหรับการการสอนเราได้เริ่มทำงานตั้งแต่เดือนกันยายน ตุลาคม 2561 จะมีการฝึกและสอน การใช้ อุปการช่วยชีพในน้ำ การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางน้ำ การเข้าช่วยเหลือคนตกน้ำเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนสติ ( CPR ) ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม จะมีการประเมินผลของผู้เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับคนตาบอด ใน 3 ทักษะ คือ

  1.ทักษะการว่ายน้ำ

  2.ทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำ และการขอความช่วยเหลือด้วยวิธีต่างๆ

  3.ทักษะการให้ความช่วยเหลือคนตกน้ำเบื้องต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับคนตาบอด ทุกคนต้องผ่านการประเมิน ทักษะทั้ง 3 ทักษะ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ความคาดหวังเมื่อจบโครงการ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับ คนตาบอด จะต้องว่ายน้ำเป็น และเอาตัวลอดจากการประสบเหตุและประสบภัยทาง น้ำ ตลอดจนสามารถรวมกลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการว่ายน้ำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง


  สำหรับงบประมาณ

  1.จัดซื้อ ชุดว่ายน้ำจำนวน 8 ชุด

  2.หมวกว่ายน้ำแบบผ้า จำนวน 10 ใบ

  3.จัดซื้อคลิกบอด จำนวน 10 ชิ้น

  4.จัดทำป้ายโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตสำหรับ ค

  5.ค่าใช้บริการสระว่ายน้ำ ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วม โครงการว่ายน้ำ เพื่อชีวิตสำหรับคนตาบอด จำนวน 23 คน ทุกวันเสาร์

  นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนชุดว่ายน้ำจากสมาคนกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำนวน 14 ชุด และคลิกบอดจำนวน 11 ชิ้น ได้รับการสนับสนุน แว่นตาว่ายน้ำจาก คุณ Noppa Srisue และบริษัท Speedo จำนวน 30 ชิ้น ได้รับการสนับสนุนหมวกว่ายน้ำแบบซีลีโคลน จำนวน 12ใบ จากคุณ Maprang Nawatchara และคณะ ได้รับการสนับสนุนเสื้อชูชีพ จำนวน 10 ตัว จากร้านสนามเดินป่า เพื่อให้คนตาบอด ได้เรียนรู้การใช้เสื้อชูชีพอย่างถูกวิธีและเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนในน้ำเมื่อใส่เสื้อ ชูชีพได้รับการสนับสนุนการให้บริการสระว่ายน้ำ จาก คุณ Phawinwat Thammakitmongkol โดยลดอัตราค่าใช้บริการ สระว่ายน้ำ จาก 50 บาท/คน เหลือ 40 บาท/คน


   การใช้คลิกบอร์ดในการฝึกว่ายน้ำ

  ปลาดาว ทักษะสำคัญในการรอคอยความช่วยเหลือ

  ทักษะการว่ายท่ากรรเชียง

  การใช้ชูชีพที่ถูกวิธี

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ชุดยาสามัญคนไร้ที่พึ่ง

  มอบชุดยาสามัญให้คนไร้ที่พึ่งเพิ่มอีก 20 ชุด

  3 ตุลาคม 2018

  มูลนิธิอิสรชนได้ลงพื้นที่ดูแลคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้าน ตลอดจนเข้าไปฟื้นฟูสภาพจิตใจ ให้เขามีความพร้อมและประสานงานพาเขากลับบ้าน และไม่ให้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะอีก

  การมอบชุดยาสามัญให้กับคนไร้บ้าน เป็นสิ่งหนึ่งที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการลงพื้นที่มอบให้กับคนไร้บ้าน ได้ดูแลตนเอง พร้อมแนะนำให้คนไร้บ้านให้สามารพึ่งพาตนเองได้เมื่อเจ็บป่วย เราจึงมอบชุดยาสามัญเพิ่มอีก 20 ชุด

  ภาพประกอบ


  มอบชุดยาสามัญ 


  แนะนำวิธีการดูแลตนเอง และติดตามอาการบาดเจ็บ 


  พี่อ๊อด

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ใครรักป่า ยกมือขึ้น

  แจ้งผลระดมทุนและเปลี่ยนแปลงวิธีการในการสนับสนุนผู้พิทักษ์ป่า

  1 ตุลาคม 2018

  โครงการใครรักป่ายกมือขึ้น โดยกลุ่มทำด้วยใจ เริ่มดำเนินโครงการเพื่อระดมทุนจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ให้ผู้พิทักษ์ป่าที่ไม่ใช่ข้าราชการ และไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ แต่ทำงานภายใต้ความเสี่ยง 16,319 คน มาตั้งแต่ 26 มีนาคม 2561 ยอดเงินระดมทุนจนถึง 30 กันยายน 2561 ได้รับเงินบริจาคทั้งหมด 11,071,714 บาท สามารถซื้อกรมธรรม์ให้ผู้พิทักษ์ป่าได้ 5,534 คน

  เมื่อ 26 พฤษภาคม 2561 ทางโครงการใครรักป่ายกมือขึ้นได้มอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (รอบที่ 1) ของบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำนวน 4,445 กรมกรรม์ สำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 4,445 ท่าน เรียบร้อยแล้วที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก และกำลังดำเนินการเพื่อมอบอีก 1,089 กรมธรรม์ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถ้าทางโครงการได้นำไปมอบแล้วจะมาแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งค่ะ

  สำหรับโครงการใครรักป่ายกมือขึ้น ยังคงเปิดรับเงินบริจาคที่ rangersfund.com เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่จะมีการปรับเปลี่ยนความช่วยเหลือจากเดิมซื้อกรมธรรม์เป็นในลักษณะกองทุนแทนเพื่อความคล่องตัวในการช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งทางชมรมทำด้วยใจ ได้จัดกิจกรรมแถลงข่าวการแจ้งผลระดมทุนและเปลี่ยนแปลงวิธีการในการสนับสนุนผู้พิทักษ์ป่า ในงาน Good Society Expo 2018 ณ Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561


  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ปรับปรุงห้องทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

  เตรียมจัดซื้ออุปรณ์-เครื่องมือทางทันตกรรม

  19 กันยายน 2018

  โครงการปรับปรุงห้องทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต นำโดยร้อยตรี ทันตแพทย์ ฐนกร ตั้งวงศ์วราชัย จะดำเนินการปรับปรุงห้องทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีสภาพทรุดโทรม ให้มีสภาพดีขึ้น และปรับปรุงแบบแปลนของห้องให้มีการไหลเวียนของอากาศที่ถูกหลักการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

  กิจกรรมที่เกิดขึ้น

  จัดหาเครื่องฟอกอากาศชนิดกำจัดจุลชีพก่อโรคทางเดินหายใจ และไอระเหยของสารเคมีก่อมะเร็ง รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ, อุปกรณ์ทางทันตกรรมที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย โดยเริ่มปรับปรุง และจัดหาเครื่องมือ, อุปกรณ์ฯ ทันที และเมื่อได้รับเครื่องมือ, อุปกรณ์ฯ ดังกล่าวแล้วจะตั้งเรื่องนำเข้าบัญชีคุม เพื่อบรรจุเป็นเครื่องมือ, อุปกรณ์ฯ ของรพ. ต่อไป


  ภาพเครื่องฟอกอากาศชนิดกำจัดเชื้อจุลชีพ และไอระเหย 


  ภาพเครื่องวัดความยาวรากฟัน 

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > วัคซีนพิษสุนัขบ้าแก่หมาแมว

  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้หมา-แมว 1,800 ตัว

  27 สิงหาคม 2018

  วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิตอล เอกวิชา INTERACTIVE ได้ร่วมมือกับ ชมรมกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้บริจาคจากเทใจดอทคอม (www.taejai.com) และลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 30 พ.ค.-8 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา โดยได้นำทุนสนับสนุนที่ได้รับมาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 800 โดส รวมถึงเวชภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับปฏิบัติงาน

  ภาพประกอบ


  เตรียมวัคซีน พร้อมฉีดป้องกันโรคให้หมา-แมว

  ฉีดยาให้หมา-แมวในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน


  ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชาวบ้าน

  ผลการตอบรับหลังปฏิบัติงาน

  ชาวบ้านในชุมชนพึงพอใจอย่างมากที่มีหน่วยงานลงมาช่วยป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง เนื่องด้วยช่วงที่ผ่านมาโรคพิษสุนัขบ้าเป็นที่ระบาดอย่างหนักในประเทศไทย โดยทางชมรมได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 1,800 ตัว รวมทั้งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ชาวบ้าน เพื่อการดูแลสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้องต่อไป

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ชุดยาสามัญคนไร้ที่พึ่ง

  มอบชุดยาสามัญให้คนไร้ที่พึ่ง 100 กล่อง

  24 สิงหาคม 2018

  มูลนิธิอิสรชนลงพื้นที่ทำงานกับ ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ หรือที่เรียกว่า คนเร่ร่อน ในถนน ในที่สาธารณะ ในพื้นที่สนามหลวง ราชดำเนิน คลองหลอด สมุทรสาคร และอยุธยา พบปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่กล้าไปโรงพยาบาล ทำให้คนเหล่านี้ขาดสิทธิการรักษาพยาบาล หรือบางทีก็มีแผลที่เกิดจากการทำงาน แล้วไม่รักษา ด้วยสภาพที่อยู่ในที่สาธารณะ คุณภาพชีวิตตรงนี้ ทางมูลนิธิอิสรชนจึงเกิดโครงการชุดยาสามัญในการดูแลคนเร่ร่อนหรือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะเบื้องต้น

  เนื่องจากทุกการลงพื้นที่จะมีผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือคนเร่ร่อน มาขอยาแก้ปวด ยาแก้ไข้ ยาแก้อักเสบ ทำแผล จำนวน 8-10 ราย ต่อวัน เราจึงจัดกล่องชุดยาขึ้นเพื่อเมื่อใครเจ็บป่วยจะได้มียาในการดูแลตัวเองเบื้องต้น เพื่อการลดการเจ็บป่วยเรื้อรัง และเมื่อยาหมดสามารถมาเติมได้

  ซึ่งตั้งแต่สนับสนุนโครงการจากทางเทใจ เราก็ได้จัดทำชุดยามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนปัจจุบัน กว่า 100 ชุด ในการลงพื้นที่แบ่งปัน สอนทำแผล สอนในการดูแลสุขภาพตัวเขาเอง เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรัง และถือว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ในการดูแลตนเอง ให้อยู่ในที่สาธารณะได้อย่างมีคุณภาพชีวิต 

  ภาพประกอบ


  เริ่มจัดเตรียมยาสามัญต่าง ๆ 


  ชุดยาสามัญ


  มอบชุดยาสามัญให้กับคนไร้ที่พึ่ง


  นอกจากนั้นยังช่วยดูแล แนะนำการดูแลตนเองเบื้องต้น


  ลุงเปี๊ยก คนสนามหลวง บอกว่า
  “ผมเจ็บป่วยเป็นแผลมานาน เท้านึกว่าเน่าแล้ว วันหนึ่งอิสรชนเดินมาช่วยผม ทำแผลให้ยากิน แก้อักเสบ ผมดีใจมาก ที่มีคนมาเห็นผม มาทำแผลให้ ขอบคุณมาก ๆ ครับ" 

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > แต่งแต้ม ปรับปรุงรร.บ้านหนองชุมให้บังแดด ลม ฝน

  ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ รร.บ้านหนองชุม

  21 สิงหาคม 2018

  จากการระดมทุนโครงการแต่งแต้ม ปรับปรุง รร.บ้านหนองชุมให้บังแดด ลม ฝน เพื่อนำเงินมาช่วยค่าใช้จ่ายในการซื้อสีมาทาตัวอาคาร ตั้งยอดการบริจาคไว้ 20,000 บาทนั้น สามารถระดมทุนจากผู้บริจาคใจดีได้ทั้งสิ้น 21,500 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากและเกินเป้าที่ตั้งไว้ และหลังจากที่ระดมทุนเสร็จก็ได้นำเงินที่ได้ทั้งหมดมอบให้ทางโรงเรียนบ้านหนองชุม จังหวัดยโสธร นำไปใช้ด้านการจัดซื้อสีและน้ำยาเคลือบต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงอาคาร

  ภาพประกอบ


  อาคารเอนกประสงค์เดิม


  รื้อถอนโครงสร้างเดิม และสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่


  อาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ 


  ภายนอกอาคาร


  ภายในอาคาร


  หลังจากที่ดำเนินการปรับปรุง ต่อเติมอาคารใหม่เเสร็จแล้ว ปัจจุบันทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์เป็นห้องประชุมครู ห้องสมุด ห้องพักครู ห้องบริหาร ห้องนำเสนอผลงานต้อนรับแขก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และอื่น ๆ

  ความประทับใจครูและนักเรียน


  คุณครูชนธัญ แสงแสน 

  “ขอขอบคุณทุก ๆ คน ทุก ๆ ฝ่าย กลุ่มผ้าป่า ชาวบ้าน และเว็บไซต์เทใจดอทคอม ที่ช่วยกันสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาซึ่งใช้เป็นทั้งห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ข้างหน้าก็เป็นบอร์ดติดผลงานเด็ก ๆ ใช้เป็นหลายอย่างเลย ...ขอบคุณหลาย ๆ ” 


  ด.ญ.อิมทิรา กาหาวงศ์และ ด.ญ.ไปรยา ดอกไม้ ชั้นประถมปีที่ 5 

  “ฮ่า ฮ่า ฮ่า จะพูดอะไรดีเรา... ขอขอบคุณทุก ๆ คนนะคะ ที่ทำให้โรงเรียนหนูพัฒนาขึ้น ขอบคุณค่ะ”


  ขอบคุณครับ

  อุทัย วิริยะพันธ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุม

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ปล่อยหอยชักตีนลงแปลงอนุรักษ์ เกาะศรีบอยา จ.กระบี่

  ปล่อยลูกพันธุ์หอยชักตีนลงแปลงอนุรักษ์

  21 สิงหาคม 2018

  มูลนิธิเอ็นไลฟ นำเงินจากการระดมทุนผ่านเว็บไซต์เทใจ เป็นจำนวนเงิน 10,107 บาท และได้มีการระดมทุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมด้วย อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ สาขาจังหวัดกระบี่ และดำเนินการเพาะพันธุ์ลูกหอยชักตีน จำนวน 70,000 ตัว และได้ทะยอยนำไปปล่อยในแปลงอนุรักษ์หอยชักตีนของตำบลเกาะศรีบอยา กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านหลังเกาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งการอนุรักษ์หอยชักตีนมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ปล่อยพันธุ์ลูกหอยชักตีน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 

  ภาพประกอบ


  ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกหอยชักตีน 

   
  ปล่อยลูกหอยในพื้นที่แปลงอนุรักษ์ 

   
  ลูกหอยชักตีนขนาด 1-2 เซนติเมตร ร่างกายแข็งแรงพร้อมใช้ชีวิตในธรรมชาติ

  มูลนิธิเอ็นไลฟ มีจุดประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้

  1. รณรงค์ไม่ให้มีการเก็บหอยชักตีนตัวเล็ก (ขนาดต่ำกว่า 6 เซนติเมตร) ขึ้นมาบริโภค เนื่องจากหอยชักตีนจะเริ่มวางไข่แพ่รพันธุ์เมื่อมีขนาดตั้งแต่ 5 เซนติเมตร
  2. จัดทำสื่อในการรณรงค์ไม่ให้มีการเก็บหอยชักตีนตัวเล็กขึ้นมาบริโภค ชุมชนไม่เก็บ พ่อค้าคนกลางไม่ซื้อ ในตลาดไม่มีขาย ภัตตาคารร้านอาหารไม่เอามาจำหน่าย ผู้บริโภคปฏิเสธการบริโภค
  3. เพาะพันธุ์ลูกหอยชักตีนไปปล่อยในแหล่งธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตหอยชักตีนให้เพียงพอต่อการบริโภค และสร้างสมดุลให้กับพื้นที่
  4. ได้กำหนดพื้นที่อนุรักษ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและเฝ้าระวัง  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > ส่งหนังสือให้โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้

  ส่งหนังสือถึง รร. ที่น้ำท่วมภาคใต้ 5 โรงเรียน

  7 สิงหาคม 2018

  หลังจากการปิดการระดมทุน บริษัท นานมี บุ๊คส์ จำกัด ได้ทำการส่งมอบถึงโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมภาคใต้จำนวน 5 โรงเรียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการสนับสนุนจากผู้บริจาคทั้งบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ เทใจดอทคอม

  มอบชุดหนังสือดีให้โรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย

  1. โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) หมู่ที่ 4 บ้านระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140
  2. โรงเรียนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 2 บ้านบ้านคลองขุด ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
  3. โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 หมู่ที่ 2 บ้านบ้านจะรังตาดง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
  4. โรงเรียนบ้านนาดา หมู่ที่ 3 บ้านบือราแง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 96150
  5. โรงเรียนบ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130

  ทั้ง 5 โรงเรียนได้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ทำให้ห้องสมุดและหนังสือมากมายถูกน้ำพัดพาและเสียหายอย่างหนัก จึงส่งผลให้เด็ก ๆ ขาดแหล่งเรียนรู้ และยังมีเด็กและเยาวชนอีกจำนวนมากที่ขาดโอกาสด้านการอ่าน เราจึงอยากช่วยจัดซื้อหนังสือที่เหมาะสมส่งไปยังโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

  ภาพส่งหนังสือดีถึงโรงเรียน

  1. โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) จังหวัดสงขลา

  2. โรงเรียนบ้านคลองขุด จังหวัดตรัง

  3. โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 จังหวัดยะลา

  4. โรงเรียนบ้านคอกวัว จังหวัดนครศรีธรรมราช 


  5. โรงเรียนบ้านนาดา จังหวัดนราธิวาส


  ขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่ช่วยให้เด็ก ๆ มีหนังสือดี ๆ อ่านกันค่ะ : )

  อ่านต่อ
 • ความคืบหน้าโครงการ > สร้างฝันน้องผ่าน “ตัวหนังสือ”

  ส่งหนังสือและอุปกรณ์กีฬา ถึงมือน้อง ๆ บ้านเด็กใต้ร่มพระคุณ

  2 สิงหาคม 2018

  จากการดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 45 วัน ตั้งต้นเป้าหมายการรับบริจาคไว้ที่ 15,000 บาท และสามารถระดมทุนยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 25,900 บาท ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทางกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้รับผิดชอบโครงการ จึงมีความยินดี และถือเป็นความประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากที่สามารถทำให้เด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแลของบ้านเด็กใต้ร่มพระคุณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้รับการรับบริจาคและสามารถซื้อเสื้อผ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา อุปกรณ์กีฬา เป็นจำนวนถึง 41 คน และถือว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางในการนำเสนอช่องทางเพื่อผู้ที่ต้องการที่จะช่วยเหลือให้ได้ทราบถึงความต้องการของบ้านเด็กใต้ร่มพระคุณอีกด้วย

  ส่งมอบเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การศึกษาให้น้อง ๆ

  รอยยิ้มของน้อง ๆ และพี่ ๆ นักศึกษา  "น้อง ๆ และ พี่ ๆ กลุ่มนักศึกษาร่วมกันขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนโครงการนี้"

  ขอบคุณทุกท่านคร๊าบบ

  นาย จิรทีปต์ บุญมาศ
  ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  อ่านต่อ