Resource

รูป icon
รูป icon

เทใจช่วยประชาสัมพันธ์โครงการอย่างไรบ้าง

เนื่องจากเทใจเป็นเพียงช่องทางที่ช่วยให้การระดมทุนออนไลน์ของโครงการสะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่ไม่ได้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์หลักของโครงการ ดังนั้น เจ้าของโครงการต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการด้วยตนเองเป็นหลัก ถึงจะสามารถระดมทุนให้ประสบความสำเร็จได้ 

เทใจจะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการของท่าน 2 ครั้ง ตามเงื่อนไข ดังนี้ 

  1. เมื่อโครงการของท่านเริ่มระดมทุนแล้ว เทใจจะช่วยโพสต์ประชาสัมพันธ์โครงการของท่านผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆของเทใจด้วย แต่ต้องรอคิวหน่อยค่ะ เพราะเทใจจะทยอยประชาสัมพันธ์ให้ทีละโครงการ หากเจ้าของโครงการมีรูปและข้อความที่พร้อมเผยแพร่ได้เลย จะช่วยให้เทใจประชาสัมพันธ์โครงการของคุณได้เร็วขึ้น 
  2. เมื่อโครงการของท่านระดมทุนได้ถึง 80% ของเป้าหมายทั้งหมดแล้ว เทใจจะช่วยโพสต์ประชาสัมพันธ์โครงการของท่านอีกครั้ง เพื่อกระะตุ้นให้ผู้บริจาคช่วยกันบริจาคให้ครบ 100% ตามเป้าหมาย

เทใจแนะนำให้เจ้าของโครงการติดตามการระดมทุนอย่างใกล้ชิด มีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ อ่านเทคนิคการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มเติมได้ที่นี่