Resource

รูป icon
รูป icon


จุดเริ่มต้นแรกของทุกโครงการ ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรภาคสังคมหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการระดมทุน คือการเขียนโครงการให้ผู้บริจาคเข้าใจที่มา ความสำคัญ กระบวนการทำงาน งบประมาณที่ใช้และผลลัพธ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ฯลฯ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากที่ใครหลายๆ คนต้องขอยอมแพ้ 

เพราะผู้บริจาคอาจไม่มีโอกาสในการทำความรู้จักคุณอย่างใกล้ชิด ลองสมมติว่าคุณคือผู้บริจาคและตัวคุณจะอยากรู้อะไรบ้างจากโครงการที่กำลังระดมทุนอยู่ สรุปข้อมูลที่จำเป็นเพื่อนำเสนอเก็บใจความสำคัญของทุกๆ ส่วนมาเรียบเรียงให้กระชับ ที่สำคัญคือสามารถตอบคำถามหลักๆ ได้ ดังนี้


ปัญหา คืออะไร    

สถานการณ์ปัญหาที่ต้องการแก้ไขเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมที่มาของข้อมูลที่เหมาะสมหรือน่าเชื่อถือ นอกจากการเล่าภาพรวมของปัญหาในวงกว้าง ทั้งในระดับสังคมหรือชุมชนแล้ว คุณยังสามารถเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ยกมาเป็นเคสๆ เลยก็ได้ 


มีใครเกี่ยวข้องกับปัญหานี้บ้าง 

แต่ละองค์กรมีส่วนร่วมกับปัญหานี้อย่างไร คุณได้ทำงานกับองค์กรเหล่านี้ด้วยไหม หากไม่ได้ทำ คุณมีกระบวนการทำงานแตกต่างจากองค์กรที่มีอยู่อย่างไร  


กลุ่มเป้าหมายของโครงการคุณเป็นใคร 

คุณควรสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ หรือหากคุณเคยทำโครงการนี้มาก่อนแล้ว ก็สามารถนำมาเล่าได้เลย ที่สำคัญอย่าคิดไปเองว่ากลุ่มเป้าหมายต้องการอะไร 


กระบวนการในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไร 

จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้นจะทำให้คุณเห็นโอกาสที่จะแก้ไขปัญหา คุณควรเล่ากระบวนการทำงานของโครงการออกมาเป็นข้อๆ ให้ผู้บริจาคเข้าใจว่าคุณจะทำอะไรบ้าง และใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการเท่าไหร่


ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาทำงานจริงที่คุณคาดว่าจะใช้ดำเนินการหลังได้รับเงินตามระดมทุนตามเป้าหมาย อาจจะระบุเป็นจำนวนวัน หรือเดือน หากคุณมีวันที่กำหนดชัดเจนเลยยิ่งดี


ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร

โครงการมีเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง หลังจากดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดแล้ว 


งบประมาณที่ต้องการใช้ 

สิ่งที่ผู้บริจาคส่วนใหญ่อยากทราบ คือการนำงบประมาณไปใช้ ยิ่งคุณสามารถชี้แจงงบประมาณได้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ ความสมเหตุสมผลและน่าเชื่อถือของคุณจะมีเพิ่มมากขึ้น 

เทใจแนะนำให้คุณแจกแจงรายละเอียดงบประมาณแยกทีละกิจกรรม หรือชี้ให้เห็นความสำคัญของงบประมาณกับผลลัพธ์เพื่อความโปร่งใสของโครงการ


เลือกรูปภาพประกอบ

รูปถ่ายที่ดีจะถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของคุณได้ เพราะจะช่วย

  • เพิ่มความน่าเชื่อถือว่าคุณกำลังทำโครงการอยู่จริงๆ นะ
  • สร้างความรู้สึกดีๆ ให้ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วม
  • ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน 
  • เพิ่มยอดแชร์

อ่านเทคนิคเลือกรูปที่ดี ได้ที่นี่ 


สุดท้าย การเขียนโครงการที่ดี ไม่ควรเอาข้อมูลทุกอย่างมายำรวมกัน แต่ควรเรียบเรียงลำดับความสำคัญ และถ่ายทอดด้วยภาษาที่เรียบง่ายและชัดเจน 
เพราะผู้บริจาคอาจมีโอกาสทำความรู้จักโครงการของคุณเพียงครั้งเดียว จากการอ่านสิ่งที่คุณเขียนแล้วตัดสินใจว่าจะบริจาคให้โครงการของคุณหรือไม่ 


ลองสมมติว่าคุณคือผู้บริจาคแล้วลองอ่านโครงการที่คุณเขียน หรือให้เพื่อนๆอ่านดู แล้วถามตัวเองว่าคุณจะบริจาคให้โครงการนี้ไหม ถ้าไม่ ตัวคุณจะอยากรู้ข้อมูลอะไรอีกบ้าง ถ้าคุณอ่านแล้วมั่นใจว่าผู้บริจาคที่ได้อ่าน จะมีความรู้สึกร่วมกับคุณ อยากสนับสนุนโครงการของคุณแน่นอน แปลว่าคุณมาถูกทางแล้ว เริ่มระดมทุนโครงการได้เลย!!