Resource

รูป icon
รูป icon


นโยบายการซื้อโฆษณาผ่าน Facebook สำหรับเจ้าของโครงการ

เพื่อเพิ่มโอกาสที่โครงการจะระดมทุนถึงเป้าหมายที่วางไว้ การซื้อโฆษณาเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้โพสต์ของโครงการมีคนเห็นมากขึ้น ซึ่งเทใจทดลองแล้วได้ผลค่อนข้างดี เทใจจึงเปิดโอกาสให้เจ้าของโครงการที่มีงบประมาณ มาฝากเทใจซื้อโฆษณาได้ โดยไม่มีค่าบริการเพิ่ม โดยเปิดรับจำนวนจำกัด 10 โครงการ

เงื่อนไขโครงการที่จะใช้บริการฝากซื้อโฆษณากับเทใจ

 1. โครงการควรมีระยะเวลาระดมทุนเหลืออย่างน้อย 60 วัน
 2. ระยะเวลาซื้อโฆษณาอย่างน้อย 30 วัน 
 3. งบประมาณเริ่มต้น 3,000 บาท/เดือน
 4. โครงการประเภททั่วไปใช้สิทธิฝากซื้อได้ 2 ครั้ง/โครงการ
 5. โครงการประเภทบริจาครายเดือนใช้สิทธิฝากซื้อได้ 4 ครั้ง/โครงการ/ปี
 6. ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเริ่มซื้อโฆษณา
 7. คอนเท้นท์ (รูปภาพและเนื้อหา) ที่จะใช้ซื้อโฆษณา ให้สิทธิเทใจในการออกแบบคอนเท้นต์ตามความเหมาะสม
 8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หากโครงการมี Facebook page เทใจขอสิทธิในการเข้าถึงเพจโดยเป็น Advertiser

สรุปรายงานที่เจ้าของโครงการจะได้รับ

โครงการจะได้รับสรุปรายงานเดือนละ 1 ครั้ง โดยเทใจจะส่งให้ทางอีเมลในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

 1. รายงานไฟล์ PDF สรุปการซื้อ ads ประกอบด้วย
  • จำนวนเงินบริจาค
  • รายการบริจาค
  • จำนวนการมองเห็น (Reach, Impression)
 2. รายการบริจาคเป็นไฟล์ xls โดยมีคอลัมน์วันและเวลา และจำนวนเงินบริจาค

วิธีการหากโครงการสนใจที่จะฝากซื้อโฆษณา

 1. ส่งอีเมล แจ้งความต้องการและรายละเอียดมาที่ wecare@taejai.com โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อโครงการ
  • งบประมาณทั้งหมด (ไม่รวม vat)
  • ระยะเวลา
 2. เทใจจะตรวจสอบ และแจ้งกลับให้ทราบเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ

สิ่งที่โครงการต้องเตรียมพร้อมสำหรับซื้อโฆษณา

 1. ลิงก์เพจ facebook (ถ้ามี)
 2. ให้สิทธิเทใจเข้าถึงเพจโดยเป็น Advertiser (ถ้ามีเพจ)
 3. hashtag ขององค์กร หรือของโครงการ (ถ้ามี)
 4. ผู้ติดต่อประสานงาน ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์
 5. ข้อมูลสำหรับออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี
  • ชื่อองค์กร/บุคคล
  • ที่อยู่
  • เบอร์โทรศัพท์
 6. รูปภาพ เนื้อหา ที่อาจจะมีเพิ่มเติมจากรายละเอียดในหน้าโครงการระดมทุน


คำถามที่พบบ่อย


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ wecare@taejai.com นโยบายนี้มีผลเริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2566 โดยจะมีผลกับทุกโครงการรวมถึงโครงการที่ฝากซื้อก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2566