Resource

รูป icon
รูป icon

Highlights

ลักษณะของรูปที่เหมาะแก่การนำมาใช้

 • เลือกรูปขนาด 1000px ขึ้นไป 
 • ควรใช้แสงธรรมชาติ อย่าให้มืดเกิน และเลี่ยงการใช้ filter
 • ภาพชัด ไม่สั่น ไม่เบลอ
 • ขนาดรูปหน้าปกโครงการของเทใจที่แนะนำ คือ 1200x713px

“A picture is worth a thousand words” ภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดพันคำ

รูปถ่ายที่ดีจะถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของคุณได้ เพราะจะช่วย

 • เพิ่มความน่าเชื่อถือว่าคุณกำลังทำโครงการอยู่จริงๆ นะ
 • สร้างความรู้สึกดีๆ ให้ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วม
 • ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน 
 • เพิ่มยอดแชร์

ในหน้าโครงการระดมทุนบนเว็บไซต์เทใจ จะมีพื้นที่อยู่ 2 ส่วนหลักที่คุณเจ้าของโครงการจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อบอกเล่าสิ่งที่คุณต้องการทำ ทำให้ผู้บริจาคเข้าใจโครงการของคุณได้ดีขึ้น คือ รูปหน้าปกและรูปประกอบเนื้อหา

รูปหน้าปก หรือ cover photo สำคัญมากๆ เพราะเป็นภาพแรกที่คนเห็น 

 • เลือกรูปที่มีผู้รับประโยชน์อยู่ชัดเจน โดยเฉพาะถ้าเขากำลังทำกิจกรรมของโครงการอยู่
 • เลือกรูปที่เล่าเรื่อง ให้ผู้ชมเห็นความเป็นอยู่ของผู้ได้รับประโยชน์
 • อาจจะใส่ข้อความสั้นๆ ลงไปในภาพด้วย เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น
 • เทใจแนะนำ : ลองใช้ Canva เป็นตัวช่วยในการทำภาพหน้าปกโครงการของคุณให้โดดเด่น
  • เล่าเรื่องด้วยรูปภาพหลายๆ รูป ให้เห็นตั้งแต่ปัญหา การทำงาน และ ผลลัพธ์ 
  • รูปที่เลือกควรจะแสดงให้เห็นด้านต่างๆ ของโครงการ และควรหลีกเลี่ยงการลงรูปที่ซ้ำๆ กัน 
  • การนำรูปเด็กและเยาวชนมาใช้
   • ต้องขออนุญาตจากเด็ก ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กก่อน 
   • ตรวจสอบก่อนโพสต์รูปว่าไม่มีรายละเอียดส่วนตัวของเด็กอยู่ในรูป เช่น ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
  • หลีกเลี่ยงรูปที่ดูหดหู่ หรือน่ากลัวจนเกินไป เพราะจะทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกด้านลบกับโครงการของคุณ
  • เรื่องลิขสิทธิ์ ควรขออนุญาตเจ้าของก่อน หากใช้รูป วิดีโอ หรือเพลงของคนอื่น และหลีกเลี่ยงไม่เซฟรูปจากอินเทอร์เน็ตมาใช้