เทใจสู้โควิด

เทใจประยุกต์ข้อมูลจากแบบจำลองระบบแก้ปัญหา COVID-19 และข้อเสนอ ‘กุญแจสามดอกไขทางออกประเทศไทย COVID-19 เราต้องรอด’ เพื่อเป็นกรอบการทำงานร่วมกับภาคีในการรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโคโรน่าไวรัส

รูปแมวเทใจกับทีมแพทย์
 • กองทุนเทใจสู้โควิด19

  กองทุนช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์ด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

  เป้าหมาย

  5,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 99%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,446
 • เป็ดไทยสู้ภัย #Startupสู้โควิด19

  เรามาช่วยผู้ที่มีความเสี่ยงหลังจากไปตรวจโควิด19 กัน เพื่อไม่ต้องให้พวกเขากลับบ้านก่อนฟังผลหรือรอเทสใหม่ โดยเราตั้งเป้าหมายที่จะช่วยให้ได้ถึง 200 คน เงินบริจาคเพียงคนละ 500 บาทของท่าน จะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีที่พักในหนึ่งคืน เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดแพร่กระจายโรคร้ายนี้ได้

  เป้าหมาย

  495,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 24%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 106
 • ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก

  5,000 บาท ของท่าน สามารถช่วยผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวังได้กักแยกตัวเองได้ถูกต้อง ครบ 14 วัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดหรือชะลอช่วงวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคนี้

  เป้าหมาย

  2,625,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 45%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 66
 • อาหารให้ช้างแก่ ช้างพิการ ที่ประสบภัยโควิด-19

  ช้างแก่และพิการที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมดูแล ส่วนใหญ่ล้วนผ่านการทารุณกรรมมาแทบทั้งสิ้น วิกฤติโควิด 19 ทำให้ผู้บริจาคหลักขาดรายได้ ไม่มีเงินมาบริจาค จนไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอ มูลนิธิขอชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคค่าอาหารช้างในเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2563

  เป้าหมาย

  2,200,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 65%
  72 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 2,091
 • Negative Pressure Chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย

  จัดทำชุดอุปกรณ์ negative pressure chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 50 ชุดให้โรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจของผู้ป่วยไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยอื่นหรือประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น ทั้งนี้เมื่อระดมทุนครบ 1 ชุด กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะสมทบให้อีก 1 ชุดทันที

  เป้าหมาย

  605,745 บาท
  ดำเนินการแล้ว 41%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 66
 • ช่วยทันที ฮีโร่ไทยต้านโควิด

  จัดหาชุดคลุมปฏิบัติการ (Protective Coverall) ตามมาตรฐานของแพทย์ ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากชุดคลุมปฏิบัติการส่วนใหญ่ที่บุคลากรทางการแพทย์ได้รับบริจาค ไม่ได้มาตรฐาน และไม่สามารถใช้ได้จริงใน ICU หรือ COVID-19 ward

  เป้าหมาย

  1,200,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 107%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 939
 • กองทุนนวัตกรรมสู้ COVID-19

  กองทุนให้บุคลากรการแพทย์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักชีวเคมี ที่กำลังพัฒนานวัตกรรมในการรักษาและดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถขอทุนทำการวิจัย เพื่อจัดการกับสถานการณ์ระบาดและการควบคุมโรค โดยมีรูปแบบการให้ทุนที่รวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานวิจัยทางการแพทย์ให้ตอบสนองต่อความเร่งด่วนของสถานการณ์

  เป้าหมาย

  770,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 24
 • เพื่อนช่วยเพื่อน โดยติ๊ก ชิโร่

  ช่วยเหลือเพื่อน นักดนตรีอาชีพ ที่เล่นตามผับ บาร์ต่างๆ เนื่องจากงานลดจนถึงไม่มีงานทำ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ด้วยการให้วงดนตรี 200 วงให้มาเล่นดนตรีในรายการมาจอยกันไลฟ์มิวสิค โดยเราจะมอบพลังใจเพื่อพลังกายวงละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการดำรงชีวิตให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปได้

  เป้าหมาย

  1,100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 3%
  41 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 7

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จแล้ว

ติดตามอัพเดทได้ที่เมนูความคืบหน้าของแต่ละโครงการ