เทใจสู้โควิด

เทใจประยุกต์ข้อมูลจากแบบจำลองระบบแก้ปัญหา COVID-19 และข้อเสนอ ‘กุญแจสามดอกไขทางออกประเทศไทย COVID-19 เราต้องรอด’ เพื่อเป็นกรอบการทำงานร่วมกับภาคีในการรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโคโรน่าไวรัส

รูปแมวเทใจกับทีมแพทย์
 • กองทุนเพื่อวิจัยและสร้างชุดตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับโควิด19

  เป้าหมายของเราคือจะไม่ให้หมอต้องเลือกว่าจะรักษาชีวิตใคร เพราะขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เราจึงจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อไวรัส และประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถใช้กับคนไข้โรคโควิด-19 โดยเฉพาะโครงการ การพัฒนาชุดตรวจ "COVID-19 SCAN" สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค ณ จุดดูแลผู้ป่วยทั่วไป

  เป้าหมาย

  5,350,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 76%
  56 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 688
 • กองทุนเทใจสู้โควิด19

  กองทุนช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์ด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

  เป้าหมาย

  5,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 97%
  25 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,418
 • คลองเตยดีจัง ปันกันอิ่ม

  บริจาค 30 บาท = อาหาร 1 มื้อ ขยายการช่วยเหลือคนในชุมชนคลองเตยให้ครอบคลุม 6,178 คนที่กำลังเดือดร้อน ไม่มีเงิน และตกงาน ได้ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ยังทำให้ร้านค้าในชุมชนสามารถขายของได้ เกิดการหมุนเวียนรายได้ในชุมชน

  เป้าหมาย

  2,235,244 บาท
  ดำเนินการแล้ว 86%
  10 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,609
 • COVID THAILAND AID ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบต่อโควิด19

  ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วไทยในสภาวะที่โควิด-19 ด้วยการ 1.) ชุดยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวรายได้น้อย และผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ 2.) อาหารให้คนไร้บ้าน 3.) กองทุนฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่อยู่แนวหน้ารับมือโรคนี้โดยตรง

  เป้าหมาย

  3,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 83%
  25 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,090
 • เป็ดไทยสู้ภัย #Startupสู้โควิด19

  เรามาช่วยผู้ที่มีความเสี่ยงหลังจากไปตรวจโควิด19 กัน เพื่อไม่ต้องให้พวกเขากลับบ้านก่อนฟังผลหรือรอเทสใหม่ โดยเราตั้งเป้าหมายที่จะช่วยให้ได้ถึง 2,000 คน ภายในพฤษภาคม 2563 นี้ เงินบริจาคเพียงคนละ 500 บาทของท่าน จะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีที่พักในหนึ่งคืน เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดแพร่กระจายโรคร้ายนี้ได้

  เป้าหมาย

  4,967,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 102
 • ศูนย์ที่พักอาศัยเพื่อการกักแยก

  5,000 บาท ของท่าน สามารถช่วยผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวังได้กักแยกตัวเองได้ถูกต้อง ครบ 14 วัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดหรือชะลอช่วงวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคนี้

  เป้าหมาย

  2,500,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 45%
  56 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 58
 • กองทุนเทใจช่วยครอบครัวเปราะบางให้รอดไปด้วยกัน

  "ครอบครัวเด็กยากจนจำนวนมากเข้าสู่สถานการณ์อดมื้อกินมื้อแล้ว" ขอชวนทุกคนช่วยกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กในบ้านพักเด็กเล็ก เด็กอ่อนในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานรายวัน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาด Covid-19 ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ อาทิ ถุงยังชีพ หน้ากาก รวมถึงอาชีพที่จะหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

  เป้าหมาย

  1,425,545 บาท
  ดำเนินการแล้ว 48%
  56 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 464
 • อาหารให้ช้างแก่ ช้างพิการ ที่ประสบภัยโควิด-19

  ช้างแก่และพิการ 50 เชือกที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมดูแล ส่วนใหญ่ล้วนผ่านการทารุณกรรมมาแทบทั้งสิ้น วิกฤติโควิด 19 ทำให้ผู้บริจาคหลักขาดรายได้ ไม่มีเงินมาบริจาค จนไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอ มูลนิธิขอชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคค่าอาหารช้างในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน

  เป้าหมาย

  1,540,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 63%
  25 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,193
 • มื้อนี้ให้น้องอิ่ม ฝ่าภัยโควิด

  ในสภาวะที่เด็กเปราะบางด้อยโอกาสไม่สามารถมีกินได้ทุกมื้อ กสศ. x เทใจ ชวนคุณให้ "มื้อนี้ให้น้องอิ่ม ฝ่าภัยโควิด" ด้วยการสนับสนุนค่าอาหารให้เด็ก 360 คนจาก 6 มูลนิธิ คือ มูลนิธิบ้านพระพร, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)คลองเตย, องค์กรเฟรนด์ฯ ประเทศไทย, เดอะ ฮับสายเด็ก (หัวลำโพง) และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ให้มีอาหาร 3 มื้อตลอด 1 เดือน

  เป้าหมาย

  550,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 56%
  25 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 263
 • กองทุนนวัตกรรมเพื่อวิจัยในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาไวรัสโควิด19 และไวรัสอื่นๆในอนาคต

  กองทุนเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีไอเดียที่จะทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เพื่อสู้ภัยโควิด19 หรือไวรัสตัวอื่นๆในอนาคตได้มีเงินทุนในการริเริ่มค้นคว้า 5 อันดับแรกจะได้รับเงินทีมละ 200,000 บาทไปพัฒนานวัตกรรม

  เป้าหมาย

  1,100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 21%
  9 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 39
 • Give for Child Fight COVID-19 เทใจให้เด็กชายแดนใต้ เพื่อชีวิตที่สดใส หลังโควิดหมดไป

  เยียวยาและฟื้นฟู 300 ครอบครัวทาง 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้มีชีวิตที่สดใส ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน, ทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ ถุงยังชีพและทุนส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรับให้ครอบครัวที่ยากไร้ได้มีชีวิตที่สดใส หลังโควิดหมดไป

  เป้าหมาย

  1,062,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 15%
  87 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 173
 • Negative Pressure Chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย

  จัดทำชุดอุปกรณ์ negative pressure chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 50 ชุดให้โรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจของผู้ป่วยไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยอื่นหรือประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น ทั้งนี้เมื่อระดมทุนครบ 1 ชุด กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะสมทบให้อีก 1 ชุดทันที

  เป้าหมาย

  916,695 บาท
  ดำเนินการแล้ว 25%
  25 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 48
 • ช่วยทันที ฮีโร่ไทยต้านโควิด

  จัดหาชุดคลุมปฏิบัติการ (Protective Coverall) ตามมาตรฐานของแพทย์ ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากชุดคลุมปฏิบัติการส่วนใหญ่ที่บุคลากรทางการแพทย์ได้รับบริจาค ไม่ได้มาตรฐาน และไม่สามารถใช้ได้จริงใน ICU หรือ COVID-19 ward

  เป้าหมาย

  1,200,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 107%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 937
 • เทอร์โมสแกนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 220 โรง ยังต้องเปิดเทอมในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ เพราะเด็กในโรงเรียนบางส่วนฐานะทางบ้านที่ยากจน จำเป็นต้องพึ่งพิงอาหารกลางวันในโรงเรียน และไม่มีอุปกรณ์การเรียนที่บ้าน ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เราจึงอยากให้เด็กและเยาวชนได้รับการป้องกันดูแล ด้วยระบบคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

  เป้าหมาย

  261,360 บาท
  ดำเนินการแล้ว 33%
  25 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 115
 • กองทุนนวัตกรรมสู้ COVID-19

  กองทุนให้บุคลากรการแพทย์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักชีวเคมี ที่กำลังพัฒนานวัตกรรมในการรักษาและดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถขอทุนทำการวิจัย เพื่อจัดการกับสถานการณ์ระบาดและการควบคุมโรค โดยมีรูปแบบการให้ทุนที่รวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานวิจัยทางการแพทย์ให้ตอบสนองต่อความเร่งด่วนของสถานการณ์

  เป้าหมาย

  770,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 11%
  25 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 16
 • จ้างงาน-แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 กระจกเงา

  สนับสนุนการจ้างงาน แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 จำนวน 35-50 คนต่อวันในเดือนพฤษาภาคม-มิถุนายน 2563 เพื่อคนเหล่านี้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัว พร้อมทำให้คนที่รอรับถุงยังชีพกว่า 24,000 ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือที่เร็วขึ้น

  เป้าหมาย

  1,122,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 68%
  25 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 669
 • ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือชุมชนแออัดเขตยานนาวาและบางนา

  ระดมทุนจัดทำถุงยังชีพให้ 2000 ครอบครัวเพื่อนำไปช่วยประชาชนในชุมชนแออัด และชุมชนที่อยู่นอกระบบเขตยานนาวาและบางนาที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  เป้าหมาย

  660,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  10 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 19
 • ตะกร้าเทใจ+เติมของตู้เทใจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

  ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วไทยที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยการเติมของในตู้เทใจใน จ..ยะลา เป็นระยะเวลา 2 เดือน

  เป้าหมาย

  88,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 23%
  25 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 24

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จแล้ว

ติดตามอัพเดทได้ที่เมนูความคืบหน้าของแต่ละโครงการ