project โควิด-19 กลุ่มคนเปราะบาง

เทใจให้มดงานสู้โควิด

เพราะมดงานนิรนามต่อสู้กับโควิด19 คือคนที่เสี่ยงต่อการติดโรคนี้มากที่สุด เราจึงจัดซื้อชุดและอุปกรณ์ที่ปกป้องบุคลากรเหล่านี้ เช่น ชุดป้องกันการติดเชื้อ 1,100 ชุด พร้อมซื้อประกันโรคโควิด19 เพิ่มความอุ่นใจให้พวกเขาเหล่านี้จำนวน 1,000 คน

พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

2,888,290 บาท

เป้าหมาย

1,100,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 263%
จำนวนผู้บริจาค 2,713

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE ให้กับ 7 โรงพยาบาล และมอบกรมธรรม์ 11 โรงพยาบาล

27 มีนาคม 2020

สำหรับสัปดาห์นี้ (23-27 มีนาคม 2563) โครงการเทใจให้มดงานสู้โควิด ได้ส่งมอบชุด PPE เพิ่มอีก 547 ชุด ให้กับโรงพยาบาล 7 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 200 ชุด มอบเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
 2. สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 50 ชุด มอบเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
 3. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี 127 ชุด มอบเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
 4. โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี จ.อุดรธานี 20 ชุด มอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 (ทางไปรษณีย์)
 5. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 100 ชุด มอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 (ทางไปรษณีย์)
 6. โรงพยาบาลสงฆ์ 20 ชุด มอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 (ทางไปรษณีย์)
 7. โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ 100 ชุด มอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 (ทางไปรษณีย์)

สำหรับส่วนประกันโควิดให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ เราได้มอบกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพิ่มอีก 11 แห่ง คุ้มครองเจ้าหน้าที่ 1,959 คน 

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • ตรวจพบโรคติดเชื้อ COVID-19 (แบบเหมาจ่าย) เงินประกันภัย 100,000 บาท
 • ภาวะโคม่าจากการเจ็บป่วยด้วย COVID-19 เงินประกันภัย 100,000 บาท

รายชื่อ 11 โรงพยาบาลที่ได้รับประกันโควิดเพิ่มจากโครงการเทใจให้มดงานสู้โควิด ประกอบด้วย

 1. สถาบันโรคทรวงอก 109 คน
 2. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 94 คน
 3. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 540 คน
 4. สถาบันประสาทวิทยา 175 คน
 5. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 15 คน
 6. โรงพยาบาลสุรินทร์ 4 คน
 7. สถาบันราชประชาสมาสัย 51 คน
 8. โรงพยาบาลชลบุรี 400 คน
 9. โรงพยาบาลสมุทรปราการ 200 คน
 10. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 100 คน
 11. โรงพยาบาลเลิดสิน 271 คน

ภาพประกอบ : มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ภาพประกอบ : มอบชุด PPE ให้สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

ภาพประกอบ  : มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายระเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

ที่ปัจจุบัน (4มี.ค.63)ประเทศไทยพบว่ามียอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 43 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย

กรมควบคุมโรค ระบุว่า การระบาดในประเทศไทย ยังอยู่ในระยะที่ 2 นั่นคือเริ่มมีคนไทยติดจากนักท่องเที่ยว แต่ยังไม่เข้าสู่ระยะที่ 3 ที่มีการแพร่เชื้อให้คนในประเทศตัวเอง

เราคงต้องขอบคุณ "มดงานนิรนาม" บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย ที่ทำให้ประเทศไทย ได้รับการให้คะแนนการเตรียมความพร้อมรับมือโคโรน่าไวรัสได้ดี เป็นอันดับต้นๆ ของโลก (อันดับ 6) และทำให้ประเทศไทยยังไม่เผชิญวิกฤตที่มีคนทั่วประเทศติดโรคแบบต่อเนื่องและรวดเร็ว

สิ่งเหล่านี้ คือ สิ่งที่มดงานนิรนามอย่าง แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาคนไข้ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยง 

เมื่อวันศุกร์ (14 กุมภาพันธ์) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC)เปิดเผยสถิติ ซึ่งเก็บข้อมูลจนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พบว่า มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) รวม 1,716 รายแล้ว คิดเป็นสัดส่วน 3.8% ของผู้ป่วยติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันผลทั่วประเทศ

คณะกรรมการฯ ระบุในงานแถลงข่าวว่า ในบรรดาบุคลากรที่ติดเชื้อทั้งหมด มีผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสแล้ว 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.4 ของผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตทั้งหมดของประเทศ

ขณะที่ประเทศไทยก็มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 1 ราย เพราะไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยและชุดป้องกันขณะให้การดูแลผู้ป่วย ซึ่งขณะนั้นถูกวินิจฉัยเป็นโรคอื่น

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ พวกเรา "กลุ่มแพทย์ ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า"  จึงจะระดมทุนเพื่อ

1.จัดซื้อชุดป้องกันจำนวน 1,100 ชุด  โดยแบ่งเป็น 2 แบบคือ

 • ชุดกันฝุ่นและสารเคมี สามารถป้องแบคทีเรียที่อาจจะติดกับเชื้อโรค เฉลี่ยชุดละ 200 บาท * 1,000 ชุด = 200,000 บาท

 • ชุดกันฝุ่นและสารเคมี สามารถป้องแบคทีเรียที่อาจจะติดกับเชื้อโรค เฉลี่ยชุดละ 900 บาท * 100 ชุด = 90,000 บาท


2.จัดซื้อประกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,000 คน ในสถานพยาบาลที่มีการคัดกรองและรักษาผู้ป่วย covid19 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเทใจให้มดงานสู้โควิดกันค่ะ

เจ้าของโครงการ

กลุ่มแพทย์ ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ประกอบด้วย

 1. นพ เขตต์ ศรีประทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่6 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 2. นพ.เทวเดช อัศดามงคล CEO รพ.บางมด
 3. นพ.อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ หัวหน้างานปฎิบัติการฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 
 4. ผศ.นพ.มล.ทยา กิติยากร สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
 5. พญ.ปิยะกานต์ ศรีสมบูรณ์ แผนกฉุกเฉิน  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 6. พญ. ชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา  หน.กง.วฟ. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพแห่งชาติ
 7. พญ.มัลลวีร์ จรัสจรุงเกียรติ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 8. นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล Life center รพ.สมิติเวชสุขุมวิท , Smith clinic 
 9. พอ.นพ ลัทธพล ม้าลายทอง นายแพทย์ประจำกองบัญชาการกองทัพไทย
 10. ผศ.นพ.ธรรศ สงวนศักดิ์ มดงาน... เสี่ยงต่อการตรวจใกล้ชิด 
 11.  พญ. ลิลรฎา อนันตรัมพร   กุมารแพทย์ผิวหนังเด็ก รพ. กรุงเทพ
 12.  นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและแพทยศาสตร์ศึกษา สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 13.  พญ.ธิดานันท์ วณิชอนันตกุล แผนกอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด รพ.เลิดสิน 
 14. นพ ธนดล โรจนศานติกุล หัวหน้าศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 15. นพ.วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข แพทย์ผิวหนัง รองผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
 16. นพ. ภูริวัจน์ อริยกุศลสุทธิ The Signatute Clinic
 17.  น.ต. ทพญ.ภาณินี ดวงฉ่ำ ทันตแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 18. นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์ อายุรแพทย์หัวใจ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ รพ. จุฬาลงกรณ์
 19.  รศ.(พิเศษ) นพ. กำพล สุวรรณพิมลกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์
 20. นพ.นัทธพงศ์ จิรุระวงศ์ Dr.TATTOF CLINIC
 21. ดร.พญ. ณัฐฐาภณิตา รพีพงษ์พัฒนา ECE CLINIC
 22. พญ. สุธีรญา นาคบุรินทร์วิสัญญีแพทย์ รพ. รามคำแหง
 23. นพ.ทศพล ประภัสโร ศัลยแพทย์หลอดเลือด รพ.ศิริราช
 24. พ.ต.อ. เภสัชกร หญิง พัชรา วงษ์สุวรรณ นว.(สบ 4) ตร.
 25. พ.อ. ทพ. ธนกฤต นพคุณวิจัย อุปนายก สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
 26. ทพญ. พอลลีน ล่ำซำ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE และประกันภัยโควิดให้โรงพยาบาลราชวิถี

10 มีนาคม 2020

หลังจากโครงการเทใจให้มดงานสู้โควิดได้รับเงินระดมทุนมาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ที่ผ่านมา ทีมงานได้ติดต่อบริษัทเพื่อซื้อชุดป้องกัน และบริษัทประกันภัยโดยทันที โดยโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับชุดอุปกรณ์ป้องกันและประกันภัย คือ โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งทางทีมได้เข้าไปมอบให้ทางโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 9 มีนาคน 2563 โดยมีนายแพทย์เขตต์ ศรีประทักษ์ ตัวแทนโครงการเทใจให้มดงานสู้โควิด คุณเอด้า จิรไพศาลกุล ตัวแทนเทใจดอทคอม และคุณนวลพรรณ ล่ำซำ ตัวแทนบริษัทเมืองไทยประกันภัย ได้เข้าไปมอบชุด PPE 300 ชุด และประกันภัย 500 กรมธรรม์ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี 

ประกันภัยโควิดจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 2563 ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี

ความคุ้มครอง

 • ตรวจพบโรคติดเชื้อ COVID-19 (แบบเหมาจ่าย) เงินประกันภัย 100,000 บาท
 • ภาวะโคม่าจากการเจ็บป่วยด้วย COVID-19 เงินประกันภัย 100,000 บาท

ตอนนี้ทางโครงการกำลังดำเนินการเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลแห่งอื่นต่อ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งอัพเดทให้ทราบอีกครั้งค่ะ


ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE แล้ว 8 โรงพยาบาล

17 มีนาคม 2020

เงินระดมทุนที่ได้เกินเป้าหมายมา ทำให้โครงการสามารถช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ได้เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้จะซื้อชุด PPE 1,100 ชุด ตอนนี้เราสามารถสั่งซื้อและส่งมอบได้แล้ว 1,400 ชุด โดยมอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ก่อน ซึ่งมอบให้ไปแล้วทั้งหมด 8 โรงพยาบาล ดังนี้

 1. โรงพยาบาลราชวิถี 300 ชุด มอบวันที่ 9 มีนาคม 2563
 2. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 150 ชุด มอบวันที่ 11 มีนาคม 2563
 3. ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 100 ชุด มอบวันที่ 13 มีนาคม 2563
 4. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 100 ชุด มอบวันที่ 13 มีนาคม 2563
 5. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 300 ชุด มอบวันที่ 16 มีนาคม 2563
 6. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) 100 ชุด มอบวันที่ 16 มีนาคม 2563
 7. โรงพยาบาลรามาธิบดี 300 ชุด มอบวันที่ 16 มีนาคม 2563
 8. โรงพยาบาลลาดกระบัง 50 ชุด มอบวันที่ 17 มีนาคม 2563

บรรยายภาพ : มอบให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งมอบไปที่สนามบินสุวรรณภูมิ

บรรยายภาพ : มอบให้โรงพยาบาลรามาธิบดี

บรรยายภาพ : มอบให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

บรรยายภาพ : มอบให้สนามบินดอนเมือง

ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE ให้กับ 7 โรงพยาบาล และมอบกรมธรรม์ 11 โรงพยาบาล

27 มีนาคม 2020

สำหรับสัปดาห์นี้ (23-27 มีนาคม 2563) โครงการเทใจให้มดงานสู้โควิด ได้ส่งมอบชุด PPE เพิ่มอีก 547 ชุด ให้กับโรงพยาบาล 7 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 200 ชุด มอบเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
 2. สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า 50 ชุด มอบเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
 3. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี 127 ชุด มอบเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
 4. โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี จ.อุดรธานี 20 ชุด มอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 (ทางไปรษณีย์)
 5. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 100 ชุด มอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 (ทางไปรษณีย์)
 6. โรงพยาบาลสงฆ์ 20 ชุด มอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 (ทางไปรษณีย์)
 7. โรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ 100 ชุด มอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 (ทางไปรษณีย์)

สำหรับส่วนประกันโควิดให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ เราได้มอบกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพิ่มอีก 11 แห่ง คุ้มครองเจ้าหน้าที่ 1,959 คน 

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • ตรวจพบโรคติดเชื้อ COVID-19 (แบบเหมาจ่าย) เงินประกันภัย 100,000 บาท
 • ภาวะโคม่าจากการเจ็บป่วยด้วย COVID-19 เงินประกันภัย 100,000 บาท

รายชื่อ 11 โรงพยาบาลที่ได้รับประกันโควิดเพิ่มจากโครงการเทใจให้มดงานสู้โควิด ประกอบด้วย

 1. สถาบันโรคทรวงอก 109 คน
 2. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 94 คน
 3. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 540 คน
 4. สถาบันประสาทวิทยา 175 คน
 5. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 15 คน
 6. โรงพยาบาลสุรินทร์ 4 คน
 7. สถาบันราชประชาสมาสัย 51 คน
 8. โรงพยาบาลชลบุรี 400 คน
 9. โรงพยาบาลสมุทรปราการ 200 คน
 10. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 100 คน
 11. โรงพยาบาลเลิดสิน 271 คน

ภาพประกอบ : มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ภาพประกอบ : มอบชุด PPE ให้สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

ภาพประกอบ  : มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

แผนการใช้เงิน

รายการจำนวนบาท
1.ชุดกันฝุ่นและสารเคมี สามารถป้องแบคทีเรียที่อาจจะติดกับเชื้อโรค เฉลี่ยชุดละ 200 บาท1000 ชุด200,000 
2 ชุดกันฝุ่นและสารเคมี สามารถป้องแบคทีเรียที่อาจจะติดกับเชื้อโรค อย่างดี เฉลี่ยชุดละ 900 บาท100 ชุด90,000
3.กองทุนประกันให้กับบุคคลากรทางการแพทย์
710,000
4.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
100,000
รวม1,100,000

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้