project โควิด-19 กลุ่มคนเปราะบาง

ซื้อหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล

โรงพยาบาลและบุคลากรทางแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือน “แนวหน้า” ที่คอยต่อสู้เพื่อปกป้องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด เราจึงระดมทุนซื้อหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาล

พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

372,444 บาท

เป้าหมาย

110,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 339%
จำนวนผู้บริจาค 558

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

รายงานจัดซื้อหน้ากากอนามัยให้ 11 โรงพยาบาล

1 กรกฎาคม 2020

โครงการซื้อหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลได้ทำการจัดซื้อหน้ากากอนามัย กล่องละ 50 ชิ้น และนำไปจัดส่งให้โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

1. โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา จำนวน 25 กล่อง

2. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จำนวน 50 กล่อง


3. โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี จำนวน 50 กล่อง


4. โรงพยาบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี จำนวน 25 กล่อง

5. โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา จำนวน 45 กล่อง


6. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี จำนวน 75 กล่อง


7. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา จำนวน 100 กล่อง

8. โรงพยาบาลสิรินทร จ.ขอนแก่น จำนวน 50 กล่อง

9. โรงพยาบาลศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ จำนวน 25 กล่อง

10. โรงพยาบาลเชียงแสน จ.เชียงราย จำนวน 25 กล่อง

11.โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี จ.สระบุรี จำนวน 30 กล่อง

หมายเหตุ บางโรงพยาบาลมีการจัดส่งมากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากการจัดซื้อในช่วงการขาดแคลนค่อนข้างยากและราคาสูง

ตัวอย่างหนังสือขอบคุณจากโรงพยาบาล


อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด และบุคลากรทางแพทย์ซึ่งเปรียบเสมือน “แนวหน้า” ที่คอยต่อสู้เพื่อปกป้องการแพร่ระบาดดังกล่าว จะขาดอุปกรณ์ป้องกัน เช่นหน้ากากอนามัยมิได้ แต่ปัจจุบันหน้ากากกำลังขาดแคลน

บางโรงพยาบาลต้องใช้หน้ากากวันละ 4,000 ชิ้น แต่มี stock หน้ากากเหลือใช้อีกเพียงไม่กี่วัน

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เหล่าแนวหน้าทั้งหลาย พวกเราจึงขอเชิญชวนทุกท่านบริจาคเงินเพื่อซื้อหน้ากากอนามัยช่วยเหลือบุคลากรที่กำลังต่อสู้โรคระบาดให้ทันท่วงที

อย่างไรก็ตามหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่มีราคาผันผวน  การซื้อในตอนที่ราคาแพงนี้เป็นการช่วยให้มีการปั่นราคามากขึ้น เป็นสิ่งที่โครงการไม่สนับสนุน แต่สถานการณ์ปัจจุบันโรงพยาบาลต่างๆ ต้องการความช่วยเหลือโดยเร็ว ทางโครงการจึงจะใช้วิธีทยอยซื้อ โดยจะจัดซื้อครั้งละ 2,500 ชิ้น เพื่อแจกให้โรงพยาบาลได้เร็วที่สุด

แนวทางการทำงาน

 1. เลือกซื้อหน้ากากแบบ surgical mask สาม/สี่ชั้น ที่มี certificate ชัดเจน
 2. เลือกซื้อ surgical mask สาม/สี่ชั้น ราคาไม่เกินชิ้นละ 13 บาท
 3. ทยอยจัดซื้อเมื่อได้รับเงินระดมทุนเพียงพอ ครั้งละ 2,500 ชิ้น และจัดส่งทันที
 4. เมื่อได้เงินระดมทุนครบเป้าหมายแล้วจะขอหยุดการรับบริจาคระยะหนึ่ง เพื่อบริหารจัดการหน้ากากให้ส่งไปที่โรงพยาบาลตามที่ระบุไว้ให้เรียบร้อย
 5. เมื่อจัดส่งหน้ากากอนามัยได้ครบทุกโรงพยาบาลที่ระบุไว้แล้ว หากยังพบความต้องการทางโครงการจะเปิดระดมทุนต่อ

รายชื่อโรงพยาบาล

 1. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
 2. โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
 3. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
 4. โรงพยาบาลท่าตะโก จ.นครสวรรค์
 5. โรงพยาบาลเบตง  จ.ยะลา 
 6. โรงพยาบาลบุณฑริก จ.อุบลราชธานี
 7. โรงพยาบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สมาชิก

 1. พงศ์ศรณ์ ภูมิวัฒน์ 
 2. กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์
 3. ปานรวี มีทรัพย์

เทใจดอทคอม ขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมการให้บริการ 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

รายงานจัดซื้อหน้ากากอนามัยให้ 11 โรงพยาบาล

1 กรกฎาคม 2020

โครงการซื้อหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลได้ทำการจัดซื้อหน้ากากอนามัย กล่องละ 50 ชิ้น และนำไปจัดส่งให้โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

1. โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา จำนวน 25 กล่อง

2. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จำนวน 50 กล่อง


3. โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี จำนวน 50 กล่อง


4. โรงพยาบาลเมืองพัทยา จ.ชลบุรี จำนวน 25 กล่อง

5. โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา จำนวน 45 กล่อง


6. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี จำนวน 75 กล่อง


7. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จ.สงขลา จำนวน 100 กล่อง

8. โรงพยาบาลสิรินทร จ.ขอนแก่น จำนวน 50 กล่อง

9. โรงพยาบาลศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ จำนวน 25 กล่อง

10. โรงพยาบาลเชียงแสน จ.เชียงราย จำนวน 25 กล่อง

11.โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี จ.สระบุรี จำนวน 30 กล่อง

หมายเหตุ บางโรงพยาบาลมีการจัดส่งมากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากการจัดซื้อในช่วงการขาดแคลนค่อนข้างยากและราคาสูง

ตัวอย่างหนังสือขอบคุณจากโรงพยาบาล


แผนการใช้เงิน

รายการบาท
1.ค่า surgery mask100,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
10,000
รวม110,000

หมายเหตุ: ราคาดังกล่าว มาจากการสำรวจราคาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้