project โควิด-19 เด็กและเยาวชน

หน้ากากผ้าสำหรับเด็กขาดโอกาสที่ชายขอบ

ทำหน้ากากผ้าจำนวน 12,961 ชิ้น สำหรับเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 และป้องกันฝุ่นให้กับเด็กๆ ทุกคนใน 73 ศูนย์การเรียนฯ ชายแดนด้านตะวันตก ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ที่ 5 อำเภอ อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง และอ.อุ้มผาง จังหวัดตาก

ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ 73 ศูนย์การเรียน ชายแดนด้านตะวันตก ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ที่ 5 อำเภอ อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง และอ.อุ้มผาง จังหวัดตาก

ยอดบริจาคขณะนี้

182,539 บาท

เป้าหมาย

181,500 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 488

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

เสร็จแล้ว! โครงการหน้ากากผ้าสำหรับเด็กขาดโอกาสที่ชายขอบ

8 มิถุนายน 2020

เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากโครงการได้ประกาศระดมทุน ทาง ๑4๑ ได้ทยอยจัดหาวัตถุดิบในการเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเด็กได้แก่ ผ้าฝ้าย 100% ผ้ามัสลิน ผ้าสาลูสองชั้น ยางยืด จัดส่งให้ทางมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน เพื่อดำเนินการตัดเย็บตามแบบของทาง ๑4๑ ซึ่งเป็นหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก 3 ขนาดคือ

เด็กเล็ก 5 – 7 ขวบ หน้ากากผ้าขนาด 13 x 7 ซ.ม. จำนวน 3,069 ชิ้น

เด็ก 8 – 10 ขวบ หน้ากากผ้าขนาด 14.5 x 8 ซ.ม. จำนวน 4,770 ชิ้น

วัยรุ่น 11 – 16 ปี หน้ากากผ้าขนาด 15.5 x 9 ซ.ม. จำนวน 5,122 ชิ้น

รวมจำนวน 12,961 ชิ้น

โดยงบประมาณที่ได้มาทางโครงการได้นำไปซื้อวัตถุดิบและจัดส่งให้หน่วยตัดเย็บชุดนักเรียนของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ซึ่งมีเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่สำหรับดำเนินการโดยทางโครงการสนับสนุนค่าเย็บชิ้นละ 6 บาท เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้


ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาสามารถหน้ากากผ้าแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ขณะนี้ทางศูนย์การเรียนฯ รอส่งมอบให้เด็กนักเรียนในวันเปิดเทอม(ต้นเดือนกรกฎาคม) และเตรียมมาตรการการป้องกันดูแลสุขลักษณะ ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 

บางส่วนได้นำไปให้เด็กๆ ที่ขาดแคลนในชุมชนตลาดวัว อ.แม่สอด

บริจาคหน้ากากผ้าสำหรับเด็กให้คลีนิคแม่ตาว สำหรับผู้ป่วยเด็กที่ขาดแคลน

รายชื่อ 73 ศูนย์การเรียนฯ พื้นที่ชายแดน 5 อำเภอได้แก่ อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง และอ.อุ้งผาง จังหวัดตาก

 • ศูนย์การเรียน AH YONE OO 133 คน
 • ศูนย์การเรียน AH YONE THIT 96 คน
 • ศูนย์การเรียน SUKHO THAI 206 คน
 • ศูนย์การเรียน BLSO 245 คน
 • ศูนย์การเรียน KM 42 325 คน
 • ศูนย์การเรียน BWEK'LAR 120 คน
 • ศูนย์การเรียน CHICKEN SCHOOL 165 คน
 • ศูนย์การเรียน CHAMPION(DAY) 143 คน
 • ศูนย์การเรียน FUTURE GARDEN 159 คน
 • ศูนย์การเรียน GOOD MORNING 300 คน
 • ศูนย์การเรียน HOPE 198 คน
 • ศูนย์การเรียน HEAVENLY HOME 85 คน
 • ศูนย์การเรียน HLEE BEE 300 คน
 • ศูนย์การเรียน HAS THOO LEI 678 คน
 • ศูนย์การเรียน HAS MU HTAW 215 คน
 • ศูนย์การเรียน ISLAM BUM ROONG 61 คน
 • ศูนย์การเรียน IRRAWADDY FLOWER GARDEN 220 คน
 • ศูนย์การเรียน KAW THA BLAY 60 คน
 • ศูนย์การเรียน LIGHT SCHOOL 63 คน
 • ศูนย์การเรียน MORNING GLORY 302 คน
 • ศูนย์การเรียน MAESOT MANNA 145 คน
 • ศูนย์การเรียน NAUNG BO DENG 97 คน
 • ศูนย์การเรียน NEW DAY 458 คน
 • ศูนย์การเรียน NEW ROAD 323 คน
 • ศูนย์การเรียน NEW BLOOD 460 คน
 • ศูนย์การเรียน PRAHITA 228 คน
 • ศูนย์การเรียน P'YAN DAUNG 149 คน
 • ศูนย์การเรียน SUNDET(NIGHT) 121 คน
 • ศูนย์การเรียน NYI LI AHTA 185 คน 
 • ศูนย์การเรียน STAR FLOWER 25 คน
 • ศูนย์การเรียน ST.PETER 111 คน
 • ศูนย์การเรียน SAW 165 คน
 • ศูนย์การเรียน THU KHA HAN SAR 125 คน
 • ศูนย์การเรียน TA LAR AUR KALA 185 คน
 • ศูนย์การเรียน THOO MWE KEE 417 คน
 • ศูนย์การเรียน ROSE FIELD 145 คน
 • ศูนย์การเรียน HWAYK' LOKE 200 คน
 • ศูนย์การเรียน SKYBLUE 137 คน
 • ศูนย์การเรียน THOO MWE HTEE GER NI 132 คน
 • ศูนย์การเรียน PYO KHINN 136 คน
 • ศูนย์การเรียน NEW SOCIETY 167 คน
 • ศูนย์การเรียน ELPIS 324 คน
 • ศูนย์การเรียน CDC 900 คน
 • ศูนย์การเรียน PARAMI 581 คน
 • ศูนย์การเรียน STTC 35 คน
 • ศูนย์การเรียน NEW WAVE 149 คน
 • ศูนย์การเรียน THE LIGHT ASIA MYANMAR 105 คน
 • ศูนย์การเรียน FARM HOUSE2 118 คน
 • ศูนย์การเรียน PARAHTA2 86 คน
 • ศูนย์การเรียน DIVINE LOVE 175 คน
 • ศูนย์การเรียน LOVE AND CARE 39 คน
 • ศูนย์การเรียน WHITE SCHOOL 127 คน
 • ศูนย์การเรียน MIN THU WON 136 คน
 • ศูนย์การเรียน KWE KHA BAUNG 184 คน
 • ศูนย์การเรียน ROCKY MOUNTAIN 181 คน
 • ศูนย์การเรียน SHWE THAZIN 108 คน
 • ศูนย์การเรียน AVODA 110 คน
 • ศูนย์การเรียน 48KM 70 คน
 • ศูนย์การเรียน NAM TOK 405 คน
 • ศูนย์การเรียน MAW KWEE 65 คน
 • ศูนย์การเรียน SAVE HEAVEN 40 คน
 • ศูนย์การเรียน HOLY INFANT ORPHANGE 47 คน
 • ศูนย์การเรียน HOME 195 คน
 • ศูนย์การเรียน MOE MA KHA 50 คน
 • ศูนย์การเรียน NOH BO 220 คน
 • ศูนย์การเรียน M.A.C.C 104 คน
 • ศูนย์การเรียน FUTURE LIGHT 32 คน
 • ศูนย์การเรียน HELP 32 คน
 • ศูนย์การเรียน JESUS LOVE SCHOOL 74 คน
 • ศูนย์การเรียน EMMANUEL 135 คน
 • ศูนย์การเรียน RAY KAWHTOO 49 คน

รวมทั้งหมด 12,961 คน

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ที่เกิดจากการเผาป่าและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงเดี่ยว ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อทุกๆ คนไม่เว้นเด็กๆ เล็กๆ ที่ปอดกำลังเติบโต ค่าเฉลี่ยในฤดูหนาวต่อฤดูร้อนมีค่าเฉลี่ยที่สูงเกินมาตรฐานความปลอดภัย และปัญหาการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กำลังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาก สถาณการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้าจึงมีความจำเป็นมากที่เด็กๆ ต้องมีหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากฝุ่นควันและไวรัสระบาด

ทางผู้ดูแลเด็กๆ มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนคาดว่าการระบาดของ COVID-19 จะไปถึงพึ้นที่และไม่สามารถควบคุมการระบาดในพื้นที่ได้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือด้วนการส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ถึงมือเด็กที่ด้อยโอกาสทุกคน


บรรยายภาพ : กิจกรรมจิตอาสาช่วยตัดเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก (พื้นที่สตูดิโอของ ๑4๑)

๑4๑ พยายามจัดทำหน้ากากอนามัยตัดเย็บด้วยผ้าที่มีช่องเพื่อสอดกระดาษกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง เพื่อบริจาคให้เด็กๆ ที่ขาดแคลน เพราะในตลาดไม่ค่อยมีหน้ากากอนามัยขนาดเด็ก ทั้งนี้เป็นเด็กๆ ไร้สัญชาติ เด็กกำพร้าที่ตะเข็บชายแดนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเด็กๆ เหล่านี้มีฐานะยากจน และมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สบายจากการหายใจอากาศที่ปนเปื้อนและอาจติดเชื้อ COVID-19 ได้ง่าย เพราะขาดอุปกรณ์ป้องกัน


บรรยายภาพ : หน้ากากเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

จังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขต 5 อำเภอซีกตะวันตกติดกับประเทศพม่า และนับเป็นพื้นที่ทีมีศูนย์การเรียนหนาแน่นที่สุดในบรรดาจังหวัดที่มีการใช้แรงงานจำนวนมาก ปัจจุบันศูนย์การเรียนที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าว (MECC) มีจำนวนทั้งสิ้น 70 ศูนย์โดยกระจายอยู่ตามชุมชนที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งแม่สอด พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง และอุ้มผาง เด็กกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในระบบการดูแลของกระทรวงศึกษาธิการไทย แม้ได้มีการลงทะเบียน แต่ก็เป็นเพียงการควบคุมจำนวนและการจัดการเท่านั้น ศูนย์การเรียนจึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับเด็กในระบบการศึกษาไทย

จากเหตุการณ์ระบาดของ COVID 19 แม้จังหวัดตาก ยังไม่มีตัวเลขยืนยันผู้ติดเชื้อ แต่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ถูกจับตามองตั้งแต่เริ่มต้นของการระบาด ด้วยสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานที่หนาแน่น จำนวนชาวจีนที่เดินทางผ่านหรือแม่สอดเป็นจุดพักแวะก่อนเดินทางไปยังเมืองเมียวดี ประเทศพม่าที่เป็นเป้าหมายของการเดินทาง แม้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้มีความพยายามเตรียมการรองรับหากมีการระบาดวงกว้างจริง แต่ด้วยข้อจำกัดทางพื้นที่ ภาษาและความเป็นชุมชนแรงงานที่หน่วยงานภาครัฐอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ มาตรการการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ การดูแลตนเอง และการป้องกันโดยการสวมหน้ากากจะเป็นการแบ่งเบาภาระและลดความเสี่ยงในการระบาดของโรคในกลุ่มนี้ได้

เราจึงอาสาเป็นตัวกลางประสานงานจัดหาหน้ากากให้เด็กครบทุกคน จำนวน 12,961 คน เพื่ออย่างน้อยเด็กๆ ที่ต้องมาเรียนรวมกันจะได้ลดความเสี่ยงในการระบาดของโรค 

บรรยายภาพ : หน้ากาก

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. จัดซื้อวัตถุดิบสำหรับจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กจำนวน12,961 ชิ้น (1 - 15 พ.ค. 63)
 2. จัดส่งวัตถุดิบไปยังมูลนิธิช่วยไร้พรมแดนเพื่อการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก กำลังการผลิต 300 ชิ้นต่อวัน จะต้องใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือนจึงแล้วเสร็จ ( 15 พ.ค. - 15 ก.ค. 63)

ประโยชน์ของโครงการ

 • เตรียมความพร้อมสำหรับสภาวะการแพร่เชื้อของโรคระบาดจากไวรัสโคโรน่า
 • ลดความเสี่ยง และการแพร่กระจายของโรคไปยังคนในชุมชน
 • เด็กบุตรหลานแรงงานเกิดความตระหนักรู้เรื่องโรคระบาด สร้างความรับผิดชอบที่เริ่มจากระดับบุคคลที่จะสามารถช่วยสังคมชุมชนที่อาศัยอยู่ หรือแก่ประเทศไทยแม้จะอยู่ในฐานะผู้อาศัยก็ตาม
 • หน้ากากผ้าสามารถซักได้ ใช้ซ้ำได้ ช่วยสิ่งแวดล้อมไม่เกิดขยะที่ไม่ย่อยสลาย
 • เตรียมความพร้อมสำหรับสภาวะฝุ่นควันจากการเผาป่า และความแห้งแล้ง
 • ลดความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นพิษและไวรัส 

สมาชิกภายในทีม

คมกฤช ตระกูลทิวากร ผู้ก่อตั้งและดำเนินการ ๑4๑ และตลาดนัดมานะ

กฤติยา ตระกูลทิวากร ผู้ร่วมก่อตั้งและดำเนินการ ๑4๑ และตลาดนัดมานะ

ศิราพร แก้วสมบัติ ผู้อำนวยการมูลนิธ ิช่วยไร้พรมแดน

นางสาวดวงธิดา ภิวงษ์ เจ้าหน้าที่สุขภาพ มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน

ภาคี

ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2


เสร็จแล้ว! โครงการหน้ากากผ้าสำหรับเด็กขาดโอกาสที่ชายขอบ

8 มิถุนายน 2020

เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากโครงการได้ประกาศระดมทุน ทาง ๑4๑ ได้ทยอยจัดหาวัตถุดิบในการเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเด็กได้แก่ ผ้าฝ้าย 100% ผ้ามัสลิน ผ้าสาลูสองชั้น ยางยืด จัดส่งให้ทางมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน เพื่อดำเนินการตัดเย็บตามแบบของทาง ๑4๑ ซึ่งเป็นหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก 3 ขนาดคือ

เด็กเล็ก 5 – 7 ขวบ หน้ากากผ้าขนาด 13 x 7 ซ.ม. จำนวน 3,069 ชิ้น

เด็ก 8 – 10 ขวบ หน้ากากผ้าขนาด 14.5 x 8 ซ.ม. จำนวน 4,770 ชิ้น

วัยรุ่น 11 – 16 ปี หน้ากากผ้าขนาด 15.5 x 9 ซ.ม. จำนวน 5,122 ชิ้น

รวมจำนวน 12,961 ชิ้น

โดยงบประมาณที่ได้มาทางโครงการได้นำไปซื้อวัตถุดิบและจัดส่งให้หน่วยตัดเย็บชุดนักเรียนของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ซึ่งมีเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่สำหรับดำเนินการโดยทางโครงการสนับสนุนค่าเย็บชิ้นละ 6 บาท เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้


ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาสามารถหน้ากากผ้าแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ขณะนี้ทางศูนย์การเรียนฯ รอส่งมอบให้เด็กนักเรียนในวันเปิดเทอม(ต้นเดือนกรกฎาคม) และเตรียมมาตรการการป้องกันดูแลสุขลักษณะ ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 

บางส่วนได้นำไปให้เด็กๆ ที่ขาดแคลนในชุมชนตลาดวัว อ.แม่สอด

บริจาคหน้ากากผ้าสำหรับเด็กให้คลีนิคแม่ตาว สำหรับผู้ป่วยเด็กที่ขาดแคลน

รายชื่อ 73 ศูนย์การเรียนฯ พื้นที่ชายแดน 5 อำเภอได้แก่ อ.แม่สอด อ.พบพระ อ.แม่ระมาด อ.ท่าสองยาง และอ.อุ้งผาง จังหวัดตาก

 • ศูนย์การเรียน AH YONE OO 133 คน
 • ศูนย์การเรียน AH YONE THIT 96 คน
 • ศูนย์การเรียน SUKHO THAI 206 คน
 • ศูนย์การเรียน BLSO 245 คน
 • ศูนย์การเรียน KM 42 325 คน
 • ศูนย์การเรียน BWEK'LAR 120 คน
 • ศูนย์การเรียน CHICKEN SCHOOL 165 คน
 • ศูนย์การเรียน CHAMPION(DAY) 143 คน
 • ศูนย์การเรียน FUTURE GARDEN 159 คน
 • ศูนย์การเรียน GOOD MORNING 300 คน
 • ศูนย์การเรียน HOPE 198 คน
 • ศูนย์การเรียน HEAVENLY HOME 85 คน
 • ศูนย์การเรียน HLEE BEE 300 คน
 • ศูนย์การเรียน HAS THOO LEI 678 คน
 • ศูนย์การเรียน HAS MU HTAW 215 คน
 • ศูนย์การเรียน ISLAM BUM ROONG 61 คน
 • ศูนย์การเรียน IRRAWADDY FLOWER GARDEN 220 คน
 • ศูนย์การเรียน KAW THA BLAY 60 คน
 • ศูนย์การเรียน LIGHT SCHOOL 63 คน
 • ศูนย์การเรียน MORNING GLORY 302 คน
 • ศูนย์การเรียน MAESOT MANNA 145 คน
 • ศูนย์การเรียน NAUNG BO DENG 97 คน
 • ศูนย์การเรียน NEW DAY 458 คน
 • ศูนย์การเรียน NEW ROAD 323 คน
 • ศูนย์การเรียน NEW BLOOD 460 คน
 • ศูนย์การเรียน PRAHITA 228 คน
 • ศูนย์การเรียน P'YAN DAUNG 149 คน
 • ศูนย์การเรียน SUNDET(NIGHT) 121 คน
 • ศูนย์การเรียน NYI LI AHTA 185 คน 
 • ศูนย์การเรียน STAR FLOWER 25 คน
 • ศูนย์การเรียน ST.PETER 111 คน
 • ศูนย์การเรียน SAW 165 คน
 • ศูนย์การเรียน THU KHA HAN SAR 125 คน
 • ศูนย์การเรียน TA LAR AUR KALA 185 คน
 • ศูนย์การเรียน THOO MWE KEE 417 คน
 • ศูนย์การเรียน ROSE FIELD 145 คน
 • ศูนย์การเรียน HWAYK' LOKE 200 คน
 • ศูนย์การเรียน SKYBLUE 137 คน
 • ศูนย์การเรียน THOO MWE HTEE GER NI 132 คน
 • ศูนย์การเรียน PYO KHINN 136 คน
 • ศูนย์การเรียน NEW SOCIETY 167 คน
 • ศูนย์การเรียน ELPIS 324 คน
 • ศูนย์การเรียน CDC 900 คน
 • ศูนย์การเรียน PARAMI 581 คน
 • ศูนย์การเรียน STTC 35 คน
 • ศูนย์การเรียน NEW WAVE 149 คน
 • ศูนย์การเรียน THE LIGHT ASIA MYANMAR 105 คน
 • ศูนย์การเรียน FARM HOUSE2 118 คน
 • ศูนย์การเรียน PARAHTA2 86 คน
 • ศูนย์การเรียน DIVINE LOVE 175 คน
 • ศูนย์การเรียน LOVE AND CARE 39 คน
 • ศูนย์การเรียน WHITE SCHOOL 127 คน
 • ศูนย์การเรียน MIN THU WON 136 คน
 • ศูนย์การเรียน KWE KHA BAUNG 184 คน
 • ศูนย์การเรียน ROCKY MOUNTAIN 181 คน
 • ศูนย์การเรียน SHWE THAZIN 108 คน
 • ศูนย์การเรียน AVODA 110 คน
 • ศูนย์การเรียน 48KM 70 คน
 • ศูนย์การเรียน NAM TOK 405 คน
 • ศูนย์การเรียน MAW KWEE 65 คน
 • ศูนย์การเรียน SAVE HEAVEN 40 คน
 • ศูนย์การเรียน HOLY INFANT ORPHANGE 47 คน
 • ศูนย์การเรียน HOME 195 คน
 • ศูนย์การเรียน MOE MA KHA 50 คน
 • ศูนย์การเรียน NOH BO 220 คน
 • ศูนย์การเรียน M.A.C.C 104 คน
 • ศูนย์การเรียน FUTURE LIGHT 32 คน
 • ศูนย์การเรียน HELP 32 คน
 • ศูนย์การเรียน JESUS LOVE SCHOOL 74 คน
 • ศูนย์การเรียน EMMANUEL 135 คน
 • ศูนย์การเรียน RAY KAWHTOO 49 คน

รวมทั้งหมด 12,961 คน

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน (บาท)
1.วัสดุสำหรับจัดทำหน้ากากผ้า12,000 ชิ้น75,000
2.ค่าจ้างตัดเย็บหน้ากากผ้า12,000 ชิ้น75,000
3.ค่าขนส่ง
15,000
4.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

16,500
รวม
181,500