project โควิด-19 กลุ่มคนเปราะบาง

Thammask for Med หน้ากากสะท้อนน้ำ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

ผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ ที่คิดค้นโดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานเพื่อประชาชน

พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

2,008,881 บาท

เป้าหมาย

1,650,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 122%
จำนวนผู้บริจาค 2,736

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

Thammask for med หน้ากากสะท้อนน้ำมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ 113,325 ชิ้น

15 ตุลาคม 2020

การดำเนินงานของ Thammask for med 

ทดสอบการตัดเย็บหน้ากากผ้าสะท้อน เพื่อทำต้นแบบในการผลิต ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

อาสาสมัครร่วมกันผลิตหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  

ตัดแบบผ้าชิ้นในและชิ้นนอก ตัดยางยืด เพื่อผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์

เย็บเก็บปลายผ้าชิ้นในเพื่อส่งต่อไปเย็บประกบเป็นหน้ากากสะท้อนน้ำ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์

ตรวจเช็คการตัดเย็บ และดำเนินการซัก อบ เพื่อทำความสะอาดหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์

ตรวจเช็คการตัดเย็บ และบรรจุหน้ากากสะท้อนน้ำ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  

ตรวจนับและบรรจุเป็นแพคพร้อมติดสติกเกอร์ และข้อความกำลังใจในกระดาษโน๊ตเพื่อบุคลากรทางการแพทย์  จัดใส่กล่องเตรียมนำส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  

ประมวลภาพการส่งมอบหน้ากากให้บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานต่าง ๆ

ทีมงาน Thammask for med โดย ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดโครงการ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล ผู้ตรวจสอบคุณภาพผ้าในการสะท้อนน้ำ อาจารย์ ธนิกา หุตะกมล และทีมงาน

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ด้วยปัจจุบันมีสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายๆ ด้าน โดยปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การขาดแคลนหน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้เกิดสภาวะเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สู่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือและดูแลประชาชน

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น รวมถึงช่วยลดปัญหาหน้ากากอนามัยที่ราคาสูง เราจึงได้คิดค้นหน้ากากสะท้อนน้ำ (ThamMask) ขึ้นมา เพื่อผลิตมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และทำการฝึกอบรมและแนะนำวิธีการทำให้กับประชาชนทั่วไป โดยผ่านกระบวนการ Training เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปผลิตใช้เองได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิต และสร้างความยั่งยืนด้วย

เราจึงวางแผนที่จะผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ (ThamMask) จำนวน 60,000 ชิ้น สำหรับมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน โดยการกระจายไปยังโรงพยาบาลตามจังหวัดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ในการตรวจและดูแลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์

หน้ากากสะท้อนน้ำ (ThamMask) เป็นหน้ากากผ้าประกอบด้วย 3 ชั้น

  • ชั้นที่ 1-2 ทำด้วยผ้า Cotton Silk ที่มีโครงสร้างเป็นด้ายยืน Polyester Microfiber มีคุณสมบัติกันน้ำ กันไรฝุ่น มีเนื้อนุ่มและระบายอากาศได้ดี โดยมีการเคลือบสาร NUVA-1811 ซึ่งมีอนุภาคระดับไมครอน แทรกไปในเนื้อผ้า ทำให้น้ำไม่สามารถแทรกซึมได้
  • ชั้นในสุด ทำด้วยผ้า Cotton เพื่อดูดซับความชื้นและสารคัดหลั่ง ทั้งยังระบายอากาศได้ดี

**หน้ากากสะท้อนน้ำสามารถซักทำความสะอาดได้ถึง 30 ครั้ง**

บรรยายภาพ : การตัดเย็บหน้ากากสะท้อนน้ำ

บรรยายภาพ : ทดลองการสวมใส่


บรรยายภาพ : ทดสอบการใช้  Spray กับผ้า


บรรยายภาพ : ทดสอบสะท้อนน้ำเมื่อซักแล้ว 30 ครั้ง

ประโยชน์ของโครงการ

ได้หน้ากากสะท้อนน้ำ (Thammask for Med) จำนวน 60,000 ชิ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน เพื่อสนับสนุนการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานช่วยเหลือประชาชน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. วิจัยและพัฒนา Prototype หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ  
  2. ระดมทุน อาสาสมัคร และเครือข่ายความร่วมมือในการทำหน้ากากสะท้อนน้ำ
  3. จัดทำหน้ากากสะท้อนน้ำ (Thammask for Med) เพื่อมอบให้แก่บุคลากร ทางการแพทย์ จำนวน 60,000 ชิ้น
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/thammaskformed
สมาชิกภายในทีม


ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล (Orapan Poachanukoon)

คณะทำงาน Thammask E-mail : orapanpoachanukoon@yahoo.com

ภาคี


 และองค์กรภาคธุรกิจและภาคสังคมอื่นๆ อีกจำนวนมาก


ThamMask for Med หน้ากากสะท้อนน้ำเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ อีกหนึ่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ไทยสู้ภัย Covid-19

9 พฤษภาคม 2020

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคีทุกองค์กร ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนโครงการ “ThamMask for Med” ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างรวดเร็วจนทะลุเป้าหมายยอดรับบริจาคภายในเวลาไม่กี่วัน นับตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มรับบริจาคจนถึงปัจจุบัน เราได้ดำเนินการผลิตและจัดส่งหน้ากากสะท้อนน้ำไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศไทย จำนวน 76 จังหวัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 42,970 ชิ้น


หลังจากนี้ ทีมงานโครงการ ThamMask for Med จะเร่งดำเนินการผลิตและจัดส่งหน้ากากสะท้อนน้ำเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ ให้ครบตามเป้าหมายการผลิต จำนวน 60,000 ชิ้น โดยที่ผ่านมา มียอดผู้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ขอรับหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศจำนวน 8,594 คน โดยทีมงานตั้งเป้าว่าจะต้องสามารถจัดส่งหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำอีกจำนวน 17,030 ชิ้น ให้แก่ผู้ลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

ไม่เพียงเท่านั้น เนื่องจากทีมงานโครงการ ThamMask for Med ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กร จึงทำให้เราตัดสินใจเพิ่มจำนวนการผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำอีกจำนวน 40,000 ชิ้น รวมเป็น 100,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนหน้ากากสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single - Use) ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์


บรรยายภาพ: หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำที่พร้อมจัดส่งไปยังบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดต่าง ๆ

ณ ตอนนี้ เราดำเนินงานมาเกือบถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคีทุกฝ่ายขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนโครงการ “ThamMask for Med” เป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาพวกเราได้รับเสียงสะท้อนชื่นชม และคำขอบคุณจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับหน้ากากสะท้อนน้ำเป็นที่เรียบร้อย และได้มีการนำไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ความช่วยเหลือสนับสนุนของทุก ๆ ท่านล้วนสร้างความหมายและรอยยิ้มให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างมาก นับจากนี้ เราจะเร่งผลิตและจัดส่งหน้ากากสะท้อนน้ำไปให้ผู้ลงทะเบียนรอบสุดท้าย เพื่อให้ได้รับหน้ากากภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของการช่วยเหลือดูแลกันและกันในสังคมดังเช่นที่ท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ThamMask for Med จะช่วยเป็นแรงสร้างสรรค์ให้สังคมไทยฟื้นฟูตนเองได้อย่างรวดเร็วอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/thammaskformed/

Thammask for med หน้ากากสะท้อนน้ำมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ 113,325 ชิ้น

15 ตุลาคม 2020

การดำเนินงานของ Thammask for med 

ทดสอบการตัดเย็บหน้ากากผ้าสะท้อน เพื่อทำต้นแบบในการผลิต ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

อาสาสมัครร่วมกันผลิตหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  

ตัดแบบผ้าชิ้นในและชิ้นนอก ตัดยางยืด เพื่อผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์

เย็บเก็บปลายผ้าชิ้นในเพื่อส่งต่อไปเย็บประกบเป็นหน้ากากสะท้อนน้ำ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์

ตรวจเช็คการตัดเย็บ และดำเนินการซัก อบ เพื่อทำความสะอาดหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์

ตรวจเช็คการตัดเย็บ และบรรจุหน้ากากสะท้อนน้ำ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  

ตรวจนับและบรรจุเป็นแพคพร้อมติดสติกเกอร์ และข้อความกำลังใจในกระดาษโน๊ตเพื่อบุคลากรทางการแพทย์  จัดใส่กล่องเตรียมนำส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้อง North Wing ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์  

ประมวลภาพการส่งมอบหน้ากากให้บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานต่าง ๆ

ทีมงาน Thammask for med โดย ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดโครงการ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล ผู้ตรวจสอบคุณภาพผ้าในการสะท้อนน้ำ อาจารย์ ธนิกา หุตะกมล และทีมงาน

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์การผลิต 60,000 ชิ้น1,500,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
150,000
รวม1,650,000