โครงการอื่นๆ

Thammask for Med หน้ากากสะท้อนน้ำ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

ผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ ที่คิดค้นโดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน ลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานเพื่อประชาชน

พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

1,974,671 บาท

เป้าหมาย

1,650,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 120%
54 วัน จำนวนผู้บริจาค 2,713

ด้วยปัจจุบันมีสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายๆ ด้าน โดยปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การขาดแคลนหน้ากากอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้เกิดสภาวะเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สู่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือและดูแลประชาชน

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์มีความมั่นใจในการช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น รวมถึงช่วยลดปัญหาหน้ากากอนามัยที่ราคาสูง เราจึงได้คิดค้นหน้ากากสะท้อนน้ำ (ThamMask) ขึ้นมา เพื่อผลิตมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และทำการฝึกอบรมและแนะนำวิธีการทำให้กับประชาชนทั่วไป โดยผ่านกระบวนการ Training เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปผลิตใช้เองได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิต และสร้างความยั่งยืนด้วย

เราจึงวางแผนที่จะผลิตหน้ากากสะท้อนน้ำ (ThamMask) จำนวน 60,000 ชิ้น สำหรับมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน โดยการกระจายไปยังโรงพยาบาลตามจังหวัดต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ในการตรวจและดูแลผู้ป่วยของบุคลากรทางการแพทย์

หน้ากากสะท้อนน้ำ (ThamMask) เป็นหน้ากากผ้าประกอบด้วย 3 ชั้น

  • ชั้นที่ 1-2 ทำด้วยผ้า Cotton Silk ที่มีโครงสร้างเป็นด้ายยืน Polyester Microfiber มีคุณสมบัติกันน้ำ กันไรฝุ่น มีเนื้อนุ่มและระบายอากาศได้ดี โดยมีการเคลือบสาร NUVA-1811 ซึ่งมีอนุภาคระดับไมครอน แทรกไปในเนื้อผ้า ทำให้น้ำไม่สามารถแทรกซึมได้
  • ชั้นในสุด ทำด้วยผ้า Cotton เพื่อดูดซับความชื้นและสารคัดหลั่ง ทั้งยังระบายอากาศได้ดี

**หน้ากากสะท้อนน้ำสามารถซักทำความสะอาดได้ถึง 30 ครั้ง**

บรรยายภาพ : การตัดเย็บหน้ากากสะท้อนน้ำ

บรรยายภาพ : ทดลองการสวมใส่


บรรยายภาพ : ทดสอบการใช้  Spray กับผ้า


บรรยายภาพ : ทดสอบสะท้อนน้ำเมื่อซักแล้ว 30 ครั้ง

ประโยชน์ของโครงการ

ได้หน้ากากสะท้อนน้ำ (Thammask for Med) จำนวน 60,000 ชิ้น สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลน เพื่อสนับสนุนการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานช่วยเหลือประชาชน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. วิจัยและพัฒนา Prototype หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ  
  2. ระดมทุน อาสาสมัคร และเครือข่ายความร่วมมือในการทำหน้ากากสะท้อนน้ำ
  3. จัดทำหน้ากากสะท้อนน้ำ (Thammask for Med) เพื่อมอบให้แก่บุคลากร ทางการแพทย์ จำนวน 60,000 ชิ้น
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/thammaskformed
สมาชิกภายในทีม


ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพชนุกูล (Orapan Poachanukoon)

คณะทำงาน Thammask E-mail : orapanpoachanukoon@yahoo.com

ภาคี


 และองค์กรภาคธุรกิจและภาคสังคมอื่นๆ อีกจำนวนมาก


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์การผลิต 60,000 ชิ้น1,500,000
2.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10%
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)
150,000
รวม1,650,000


บริจาคให้
Thammask for Med หน้ากากสะท้อนน้ำ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

เว้นว่างไว้หากไม่ประสงค์ออกนาม

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว

· ลบ
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน