เทใจสู้โควิด

เทใจประยุกต์ข้อมูลจากแบบจำลองระบบแก้ปัญหา COVID-19 และข้อเสนอ ‘กุญแจสามดอกไขทางออกประเทศไทย COVID-19 เราต้องรอด’ เพื่อเป็นกรอบการทำงานร่วมกับภาคีในการรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโคโรน่าไวรัส

รูปแมวเทใจกับทีมแพทย์
 • Innovation Fund to fight against Covid-19

  Our objective is to never let doctors choose whose lives to save because of the lack of medical equipment. This is why we are setting up a fund to support the R&D for testing and manufacturing medical equipment for Covid-19, in particular, the “COVID-19 SCAN equipment for diagnosing the disease

  Target

  5,350,000 THB
  Progressing 76%
  56 days left Total Donors 688
 • กองทุนเทใจสู้โควิด19

  กองทุนช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์ด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

  Target

  5,000,000 THB
  Progressing 97%
  25 days left Total Donors 1,418
 • Khlongtoey Dee Jung – Help eliminate hunger

  Donate THB30 = 1 meal for anyone in Khlongtoey community who may be penniless and unemployed to help them go through this Covid-19 crisis. Additionally, this will allow small shops in the community to remain open, earn income that could be circulated within the community.

  Target

  2,235,244 THB
  Progressing 86%
  10 days left Total Donors 1,609
 • Helping the vulnerable groups across Thailand during COVID-19

  Help vulnerable groups across Thailand during COVID-19. Donate to fund 1.) Care Package for seniors, low-income families, refugees and people in need. 2.) Meals for the homeless 3.) Emergency supplies for professionals battling the virus on the frontline.

  Target

  3,000,000 THB
  Progressing 83%
  25 days left Total Donors 1,090
 • เป็ดไทยสู้ภัย #Startupสู้โควิด19

  เรามาช่วยผู้ที่มีความเสี่ยงหลังจากไปตรวจโควิด19 กัน เพื่อไม่ต้องให้พวกเขากลับบ้านก่อนฟังผลหรือรอเทสใหม่ โดยเราตั้งเป้าหมายที่จะช่วยให้ได้ถึง 2,000 คน ภายในพฤษภาคม 2563 นี้ เงินบริจาคเพียงคนละ 500 บาทของท่าน จะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีที่พักในหนึ่งคืน เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดแพร่กระจายโรคร้ายนี้ได้

  Target

  4,967,600 THB
  Progressing 2%
  0 days left Total Donors 102
 • isolation_facility

  5,000 บาท ของท่าน สามารถช่วยผู้เข้าข่ายเกณฑ์เฝ้าระวังได้กักแยกตัวเองได้ถูกต้อง ครบ 14 วัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดหรือชะลอช่วงวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคนี้

  Target

  2,500,000 THB
  Progressing 45%
  56 days left Total Donors 58
 • taejaisurvivalbag

  "ครอบครัวเด็กยากจนจำนวนมากเข้าสู่สถานการณ์อดมื้อกินมื้อแล้ว" ขอชวนทุกคนช่วยกลุ่มเปราะบางเช่น เด็กในบ้านพักเด็กเล็ก เด็กอ่อนในชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานรายวัน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาด Covid-19 ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ อาทิ ถุงยังชีพ หน้ากาก รวมถึงอาชีพที่จะหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

  Target

  1,425,545 THB
  Progressing 48%
  56 days left Total Donors 464
 • Help Feed 50 Elderly and Crippled elephants

  Help Feed 50 Elderly and Crippled elephants - Casualties of the COVID-19 Crisis

  Target

  1,540,000 THB
  Progressing 63%
  25 days left Total Donors 1,193
 • มื้อนี้ให้น้องอิ่ม ฝ่าภัยโควิด

  ในสภาวะที่เด็กเปราะบางด้อยโอกาสไม่สามารถมีกินได้ทุกมื้อ กสศ. x เทใจ ชวนคุณให้ "มื้อนี้ให้น้องอิ่ม ฝ่าภัยโควิด" ด้วยการสนับสนุนค่าอาหารให้เด็ก 360 คนจาก 6 มูลนิธิ คือ มูลนิธิบ้านพระพร, มูลนิธิบ้านนกขมิ้น, มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)คลองเตย, องค์กรเฟรนด์ฯ ประเทศไทย, เดอะ ฮับสายเด็ก (หัวลำโพง) และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ให้มีอาหาร 3 มื้อตลอด 1 เดือน

  Target

  550,000 THB
  Progressing 56%
  25 days left Total Donors 263
 • MedTech Covid Fund

  กองทุนเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่มีไอเดียที่จะทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เพื่อสู้ภัยโควิด19 หรือไวรัสตัวอื่นๆในอนาคตได้มีเงินทุนในการริเริ่มค้นคว้า 5 อันดับแรกจะได้รับเงินทีมละ 200,000 บาทไปพัฒนานวัตกรรม

  Target

  1,100,000 THB
  Progressing 21%
  9 days left Total Donors 39
 • Give for Child Fight COVID-19 เทใจให้เด็กชายแดนใต้ เพื่อชีวิตที่สดใส หลังโควิดหมดไป

  เยียวยาและฟื้นฟู 300 ครอบครัวทาง 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้มีชีวิตที่สดใส ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียน, ทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ ถุงยังชีพและทุนส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรับให้ครอบครัวที่ยากไร้ได้มีชีวิตที่สดใส หลังโควิดหมดไป

  Target

  1,062,600 THB
  Progressing 15%
  87 days left Total Donors 173
 • Negative Pressure Chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วย

  จัดทำชุดอุปกรณ์ negative pressure chamber ตู้ความดันลบชนิดครอบเตียงผู้ป่วยจำนวน 50 ชุดให้โรงพยาบาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางเดินหายใจของผู้ป่วยไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยอื่นหรือประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น ทั้งนี้เมื่อระดมทุนครบ 1 ชุด กลุ่มบริษัทพรีเมียร์จะสมทบให้อีก 1 ชุดทันที

  Target

  916,695 THB
  Progressing 25%
  25 days left Total Donors 48
 • ช่วยทันที ฮีโร่ไทยต้านโควิด

  จัดหาชุดคลุมปฏิบัติการ (Protective Coverall) ตามมาตรฐานของแพทย์ ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากชุดคลุมปฏิบัติการส่วนใหญ่ที่บุคลากรทางการแพทย์ได้รับบริจาค ไม่ได้มาตรฐาน และไม่สามารถใช้ได้จริงใน ICU หรือ COVID-19 ward

  Target

  1,200,000 THB
  Progressing 107%
  0 days left Total Donors 937
 • thermoscan

  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 220 โรง ยังต้องเปิดเทอมในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ เพราะเด็กในโรงเรียนบางส่วนฐานะทางบ้านที่ยากจน จำเป็นต้องพึ่งพิงอาหารกลางวันในโรงเรียน และไม่มีอุปกรณ์การเรียนที่บ้าน ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 เราจึงอยากให้เด็กและเยาวชนได้รับการป้องกันดูแล ด้วยระบบคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น

  Target

  261,360 THB
  Progressing 33%
  25 days left Total Donors 115
 • research&innovationFund

  กองทุนให้บุคลากรการแพทย์ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักชีวเคมี ที่กำลังพัฒนานวัตกรรมในการรักษาและดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถขอทุนทำการวิจัย เพื่อจัดการกับสถานการณ์ระบาดและการควบคุมโรค โดยมีรูปแบบการให้ทุนที่รวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานวิจัยทางการแพทย์ให้ตอบสนองต่อความเร่งด่วนของสถานการณ์

  Target

  770,000 THB
  Progressing 11%
  25 days left Total Donors 16
 • จ้างงาน-แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 กระจกเงา

  สนับสนุนการจ้างงาน แก่ผู้ตกงานจากวิกฤติโควิด-19 จำนวน 35-50 คนต่อวันในเดือนพฤษาภาคม-มิถุนายน 2563 เพื่อคนเหล่านี้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงครอบครัว พร้อมทำให้คนที่รอรับถุงยังชีพกว่า 24,000 ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือที่เร็วขึ้น

  Target

  1,122,000 THB
  Progressing 68%
  25 days left Total Donors 669
 • Survival bag

  ระดมทุนจัดทำถุงยังชีพให้ 2000 ครอบครัวเพื่อนำไปช่วยประชาชนในชุมชนแออัด และชุมชนที่อยู่นอกระบบเขตยานนาวาและบางนาที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  Target

  660,000 THB
  Progressing 1%
  10 days left Total Donors 19
 • ตะกร้าเทใจ+เติมของตู้เทใจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

  ช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วไทยที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19 ด้วยการเติมของในตู้เทใจใน จ..ยะลา เป็นระยะเวลา 2 เดือน

  Target

  88,000 THB
  Progressing 23%
  25 days left Total Donors 24

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จแล้ว

ติดตามอัพเดทได้ที่เมนูความคืบหน้าของแต่ละโครงการ