project โควิด-19 กลุ่มคนเปราะบาง

กองทุนเพื่อวิจัยและสร้างชุดตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสู้กับโควิด19

เป้าหมายของเราคือจะไม่ให้หมอต้องเลือกว่าจะรักษาชีวิตใคร เพราะขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เราจึงจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อไวรัส และประดิษฐ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถใช้กับคนไข้โรคโควิด-19 โดยเฉพาะโครงการ การพัฒนาชุดตรวจ "COVID-19 SCAN" สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรค ณ จุดดูแลผู้ป่วยทั่วไป

ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน พื้นที่ดำเนินโครงการ ไทย

ยอดบริจาคขณะนี้

4,101,221 บาท

เป้าหมาย

5,350,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 77%
จำนวนผู้บริจาค 729

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

การวิจัย "COVID-19 SCAN" ได้รับการตีพิมพ์

5 กุมภาพันธ์ 2021

จากการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 จากฝีมือคนไทย เป็นเวลากว่า 1 ปี

ปัจจุบันงานวิจัยการสร้างชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ถูกตีพิมพ์ โดย American Chemical Society 

อ่านรายละเอียดงานวิจัยได้ที่ :https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.0c04929

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก

จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 อยู่ที่ 784,381 คน เสียชีวิต 37,780 คน ใน 203 ประเทศ

เมื่อสถานการณ์วิกฤตทั้งโลก จึงทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และหาซื้อยาก

สิ่งหนึ่งที่จะช่วยหยุดยั้งการแพร่หลายของไวรัสได้คือ การตรวจและวินิจฉัยโรคได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้สามารถจำแนกผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากกลุ่มคนปกติ ทำให้มีการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยเร็ว ดังนั้นจึงมีกลุ่มแพทย์ นักวิจัย และวิศวกรจากสถาบันต่างๆ มารวมตัวกันเพื่อทำการวิจัยสร้างชุดตรวจสอบไวรัสโรคโควิด-19 ที่สามารถตรวจได้ง่าย เร็ว และมีราคาถูก


เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยที่มีทั่วไปในตลาดนั้นยังมีข้อจำกัดด้านราคาที่สูงและข้อจำกัดในการใช้ เช่น การตรวจหาทาง Serology เพื่อตรวจหา antibody ต่อเชื้อซึ่งจะให้ผลบวกหลังการติดเชื้อเป็นสัปดาห์ หรือการเพาะเชื้อไวรัส ที่ต้องใช้เวลานานถึง 2-3 สัปดาห์ นอกจากวิธีนี้ การตรวจด้วย real-time PCR สามารถตรวจวินิจฉัยได้ภายใน 4-6 ชั่วโมง อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มีราคาแพงและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการตรวจวินิจฉัย ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดในโรงพยาบาลชั้นนำเท่านั้น ดังนั้นเราจึงเห็นว่าเป็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ตรวจวินิจฉัย ณ จุดดูแลผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

แต่การวิจัย ต้องการใช้เงินเพื่อสร้าง prototype และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การวิจัยและขยายผลดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว เราจึงขอตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยนี้ เพื่อให้การวิจัยส่งผลให้เกิดอุปกรณ์ที่ใช้ได้จริงสำหรับคนไทยทั่วประเทศ

บรรยายภาพ : ตัวอย่างการตรวจ COVID-19 scan ให้ผลบวกด้วยสัญญาณแสงสีเขียว 

หากมีทุนทรัพย์เหลือจากโครงการวิจัยเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อไวรัสนี้ เราจะสนับสนุนโครงการวิจัยอื่นๆ ของทีมวิจัย เช่น สนับสนุนการสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เช่นเครื่องช่วยหายใจ (ventilator), HEPA Filter, อุปกรณ์เครื่องกรองอากาศ PAPR โดยเป้าหมายคือการสร้างอุปกรณ์ที่การแพทย์ในยามฉุกเฉินที่เลือกส่วนประกอบและวิธีการขึ้นรูปที่สามารถทำได้ง่ายๆ ในประเทศไทยง่าย เช่น การตัดวัสดุแผ่นโดยใช้เลเซอร์ (laser cut) ทำให้โรงงานพลาสติก ที่มีเครื่อง laser cut สามารถตัดและช่วยประกอบเครื่องได้ทั่วประเทศ

แนวทางการทำงาน

จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นโดยมีคำขอจากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

สมาชิกในทีม

  • ศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • บริษัท Sertis จํากัด 
  • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี
  • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Carenation
  • เทใจดอทคอม

ความคืบหน้าชุดตรวจสอบไวรัสโรคโควิด-19

15 เมษายน 2020

การตรวจโควิด-19 นั้นมี 2 ประเภทคือ

การตรวจดูเชื้อ

  • ใช้เทคนิคที่เรียกว่า Polymerase chain reaction (PCR) ซึ่งเป็นเทคนิคที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง มีความแม่นยำสูง แต่หากว่าอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจนั้นมีราคาค่อนข้างสูง (หลักล้าน) ต้องใช้บุคลากรและห้องปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญซึ่งมีน้อยมากในประเทศไทย จึงไม่สามารถตรวจได้ทุกพื้นที่ในประเทศ และนอกจากนั้นยังใช้เวลาตรวจอย่างน้อย 2-3 วันก่อนที่จะรู้ผล

การตรวจภูมิต้านทาน (Antibody)

  • เป็นเทคนิคที่ถูกและรวดเร็ว แต่หากว่าความแม่นยำจะต่ำกว่าแบบแรก เพราะต้องใช้เวลานานเป็นอาทิตย์หลังจากที่ร่างกายรับเชื้อโรค ก่อนที่ร่างกายจะเริ่มสร้างภูมิต้านทานขึ้นมา


ทางทีมวิจัยจึงพยายามหาวิธีการตรวจที่มีความแม่นยำสูงเทียบเท่ากับเทคนิคPCR แต่มีราคาถูก อุปกรณ์ราคาไม่แพง ไม่ต้องสกัดเชื้อโรคลดขั้นตอนเสี่ยง และใช้ระยะเวลาในการตรวจน้อยกว่า 1 ช่วโมง แต่มีความแม่นยำเทียบเท่า PCR ทีมจึงเลือกใช้เทคนิคที่เรียกว่า CRISPR ซึ่งเป็นเทคนิคที่ต่างประเทศพัฒนาขึ้นมา แต่ทีมนำมาปรับต่อเพื่อประยุคใช้ทำให้เกิดได้จริงในประเทศไทย

การวิจัยตอนนี้ถือว่าก้าวหน้ามาพอสมควร ล่าสุดวันที่ 13 เมษายน 63 ทีมได้ทดสอบวิเคราะห์ตัวอย่างจริงที่ถูก Blind คำตอบ 10 ตัวอย่าง ผลปรากฏว่าเราสามารถตอบถูก 100% ที่สำคัญคือตัวอย่างเหล่านี้เป็น crude samples ไม่ได้สกัด RNA มาก่อน วิธีนี้ช่วยขจัด Bottleneck ของหลายๆสถานที่ โดยเฉพาะรพ.ที่ไม่มีแลปสกัด RNA  

ขั้นตอนการวิจัยต่อไปคือต้องใช้คอมพิวเตอร์ ai ช่วยในการทำ image analysis เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่านค่าตัวอย่างที่มี RNA ของไวรัสอยู่น้อยได้อย่างแม่นยำมากขึ้น และทำการวิเคราะห์ตัวอย่างให้มากขึ้นเพื่อทดสอบและนำไปสู่การใช้จริง


ความคืบหน้าของชุดตรวจสอบโควิด-19 เดือนมิถุนายน

13 กรกฎาคม 2020

ในช่วงที่ผ่านมาทางทีมนักวิจัยได้ดำเนินการพัฒนาชุดตรวจสอบโควิด-19 ดังนี้

ติดตั้งอุปกรณ์ตู้แช่แข็งจำนวน 2 ตู้ เพื่อเก็บตัวอย่างคนไข้ และชุดตรวจ ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ และหน่วยโรคไต ภาควิชาอายุกรรมศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทำการตรวจสอบ validate ชุดตรวจ กับตัวอย่างคนไข้จำนวน 150 ตัวอย่างจากโรงพยาบาลราชวิถี

พัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเชื้อจากน้ำลาย

ส่วนที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ

  • การพัฒนา software เพื่ออ่านผล COVID-19
  • การจัดซื้อระบบหุ่นยนต์ เพื่อช่วยในการบรรจุน้ำยาที่ใช้ในการตรวจ

ทดลองชุดตรวจ COVID-19 ในคลินิกทันตกรรม

28 ตุลาคม 2020

การพัฒนาชุดตรวจ COVID-19


ขณะนี้ทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 ขึ้นอีกระดับ และปัจจุบันทีมวิจัยกำลังดำเนินการ 3 ส่วน ต่อไปนี้

  • ขอประเมินประสิทธิภาพกับทางกรมควบคุมโรค และคำขอพิจารณาขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์กับทางองค์การอาหารและยา (อ.ย.) 
  • การติดตั้งระบบ microinjection เพื่อบรรจุสารละลายที่ใช้ในชุดตรวจ
  • การพัฒนา software และได้อุปกรณ์ต้นแบบ (prototype) สำหรับอ่านผลตรวจ COVID-19

ภาพชุดตรวจ COVID-19 ได้นำไปใช้ทดลองในคลินิกทันตกรรม รพ.สมุทรปราการ

ทีมนักวิจัยร่วมสังเกตการณ์


การวิจัย "COVID-19 SCAN" ได้รับการตีพิมพ์

5 กุมภาพันธ์ 2021

จากการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 จากฝีมือคนไทย เป็นเวลากว่า 1 ปี

ปัจจุบันงานวิจัยการสร้างชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ถูกตีพิมพ์ โดย American Chemical Society 

อ่านรายละเอียดงานวิจัยได้ที่ :https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.0c04929

แผนการใช้เงิน


รายการบาท
1.ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย200,000
2. วัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย (ตามความต้องการของแพทย์) ค่าชุดตรวจ 20,000 ชุด4,700,000
3 ค่าวัสดุทั่วไป 100,000

4.ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 7 %

(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

350,000
รวม5,350,000