โครงการ

 • The Food Must Go On อาหารดี เราไม่เท

  ลดปริมาณขยะที่ยังสามารถรับประทานได้จากร้านขนมและร้านอาหารต่างๆ เพื่อส่งต่ออาหารเหล่านั้นไปยังผู้ยากไร้ที่ต้องการอาหาร

  เป้าหมาย

  15,950 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 0%
  จำนวนผู้บริจาค 0

  สำเร็จแล้ว

 • จำนวนผู้บริจาค 0

  สำเร็จแล้ว

 • วันพิเศษเพื่อแม่ (เด็กป่วย) สร้างเสริมพลังใจ แม่สู่ลูก

  จัดกิจกรรมสร้างกำลังใจ สร้างความสุขให้กับแม่และลูกที่ป่วยในโรงพยาบาลในวันแม่แห่งชาติ

  เป้าหมาย

  88,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 0%
  จำนวนผู้บริจาค 0

  สำเร็จแล้ว

 • ส่งหนังสือให้โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้

  มอบอนาคต มอบหนังสือ...มอบโอกาสในการเรียนรู้ช่วยห้องสมุดโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม ในภาคใต้

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 7%
  เหลืออีก 62 วัน จำนวนผู้บริจาค 8
 • มอบจักรยาน 1000 คัน เพื่อน้องที่ห่างไกล

  มอบจักรยานให้แก่เด็ก ที่มีฐานะยากจน

  เป้าหมาย

  1,613,590 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 0%
  จำนวนผู้บริจาค 0

  สำเร็จแล้ว

 • สายธารน้ำใจมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย

  การพัฒนาและเพิ่มพลังสมองของเด็กในวัยเรียนช่วงอายุ 5-12 ปี จำเป็นจะต้องมีสื่อที่เป็นเครื่องเล่นสนามเพื่อให้เด็กได้เล่นเพื่อเพิ่มพลังสมองซึ่งเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากในวัยเด็กทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก

  เป้าหมาย

  52,200 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 0%
  จำนวนผู้บริจาค 0

  สำเร็จแล้ว

 • ปันน้ำใจให้พี่น้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย

  ระดมทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกผลักดันจากประเทศมาเลเซียกลับสู่ประเทศไทย เพื่อให้เด็กและผู้หญิงกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมได้อย่างปลอดภัย โดยนำเงินระดมทุนดังกล่าวไปสนับสนุนเป็นค่าอาหารและค่าเดินทางให้แก่เด็กและผู้หญิง

  เป้าหมาย

  44,880 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 0%
  จำนวนผู้บริจาค 0

  สำเร็จแล้ว

 • โมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุข เราก็สุข

  การทำโมบายสถานีการเรียนรู้ เป็นรถห้องสมุด พร้อมมีจอหนังเร่ เคลื่อนไปที่ตามชุมชนเพื่อทำงานเชิงรุกในการป้องกันคนออกมาเร่ร่อน และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งการเรียนรู้ ด้านเพศศึกษา ยาเสพติด เป็นหารเรียนรู้ผ่านการเล่น พวกเขาร้องเพลง เล่นเกมส์ วิ่งวุ่น รุมหัวระบายสี แปะงานประดิษฐ์ กินขนม และดูหนัง

  เป้าหมาย

  51,700 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 4%
  เหลืออีก 52 วัน จำนวนผู้บริจาค 5
 • ชุดนักเรียนให้น้องที่ประสบอุทกภัยใต้

  เพราะอุทกภัยพัดพาชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไปหมด เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมแบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 140%
  จำนวนผู้บริจาค 114

  สำเร็จแล้ว

 • จำนวนผู้บริจาค 5

  สำเร็จแล้ว

 • อุปกรณ์อาหารแก่โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

  ชวนสนับสนุนอุปกรณ์รับประทานอาหารให้กับเด็กดอย โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 57%
  เหลืออีก 33 วัน จำนวนผู้บริจาค 42
 • มัลติพอยท์สื่อการสอนที่มาลบคำว่า “ขาดแคลน”

  เทคโนโลยีมัลติพอยท์ที่ทำให้เด็ก 40 คนสามารถใช้คอมพ์เครื่องเดียวในการเรียนพร้อมกัน

  เป้าหมาย

  47,400 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 55%
  เหลืออีก 32 วัน จำนวนผู้บริจาค 26