โครงการ

 • ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ

  “เยียวยาให้กำลังใจ ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยในชุมชนให้มีความสุขและเข้าถึงทรัพยากรในการรักษา”

  เป้าหมาย

  50,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 4%
  เหลืออีก 77 วัน จำนวนผู้บริจาค 5
 • เยียวยาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้

  ร่วมสนับสนุนกลุ่มลูกเหรียง เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาเด็กที่เป็นเหยื่อความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนใต้ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา มีชีวิตที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาตนเองได้

  เป้าหมาย

  500,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 32%
  เหลืออีก 61 วัน จำนวนผู้บริจาค 54
 • สเปรย์ไล่ยุงเพื่อชุมชนปลอดภัย

  เพราะยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก มักพบมากตามบ้าน แหล่งชุมชน ในภาชนะที่มีน้ำขัง เราจึงอยากชวนคุณมาร่วมสนับสนุน ทำสเปรย์ไล่ยุงเพื่อป้องกันโรค

  เป้าหมาย

  6,600 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 46%
  เหลืออีก 11 วัน จำนวนผู้บริจาค 8
 • พาวีลแชร์เรียนรู้การถ่ายภาพ เปลี่ยนพลังให้สองล้อหมุนสู่โลกกว้าง

  โครงการตากล้องรุ่นใหม่หัวใจสีขาว เทใจดอทคอม และกลุ่มวีลโกราวนด์ ชวนผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้าน และสร้างอิสรภาพร่วมกันที่สวนสัตว์ดุสิต

  เป้าหมาย

  76,670 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาค 2

  สำเร็จแล้ว

 • มอบจักรยาน 1,000 คัน เพื่อน้องที่ห่างไกล

  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป กิจกรรม"มอบเงินสนับสนุนให้แก่โครงการมอบจักรยานให้เด็กที่อยู่ห่างไกล 1,000 คัน เป็น 1 ในโครงการที่เดอะมอลล์ฯ ต้องการให้เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและครอบครัวมีฐานะยากจนได้มีจักรยานใช้ เพื่อลดเวลาการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กลง

  เป้าหมาย

  1,500,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 100%
  จำนวนผู้บริจาค 2

  สำเร็จแล้ว

 • The Food Must Go On อาหารดี เราไม่เท

  ตรวจสอบคุณภาพอาหารที่เหลือจากการขาย ก่อนส่งต่อให้กับองค์กรดูแลผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในกรุงเทพและเมืองใหญ่ ในขณะเดียวกันก็ช่วยแบ่งเบาภาระขององค์กรที่ดูแลผู้ยากไร้และเด็กกำพร้า

  เป้าหมาย

  60,500 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 11%
  เหลืออีก 61 วัน จำนวนผู้บริจาค 16
 • วันพิเศษเพื่อแม่ (เด็กป่วย) สร้างเสริมพลังใจ แม่สู่ลูก

  สร้างสรรค์กิจกรรมกำลังใจแด่แม่ของเด็กป่วยเรื้อรังที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลนานหลายปี

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 4%
  เหลืออีก 93 วัน จำนวนผู้บริจาค 8
 • ส่งหนังสือให้โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้

  มอบอนาคต มอบหนังสือ...มอบโอกาสในการเรียนรู้ช่วยห้องสมุดโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม ในภาคใต้

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 36%
  เหลืออีก 0 วัน จำนวนผู้บริจาค 45
 • ปันน้ำใจให้พี่น้องกลับบ้านอย่างปลอดภัย

  ระดมทุนช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ถูกผลักดันจากประเทศมาเลเซียกลับสู่ประเทศไทย เพื่อให้เด็กและผู้หญิงกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมได้อย่างปลอดภัย โดยนำเงินระดมทุนดังกล่าวไปสนับสนุนเป็นค่าอาหารและค่าเดินทางให้แก่เด็กและผู้หญิง

  เป้าหมาย

  44,880 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 7%
  เหลืออีก 85 วัน จำนวนผู้บริจาค 5
 • โมบายการเรียนรู้สัญจร คุณสุข เราก็สุข

  การทำโมบายสถานีการเรียนรู้ เป็นรถห้องสมุด พร้อมมีจอหนังเร่ เคลื่อนไปที่ตามชุมชนเพื่อป้องกันคนออกมาเร่ร่อน และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ พร้อมทั้งการเรียนรู้ ด้านเพศศึกษา ยาเสพติด ผ่านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

  เป้าหมาย

  51,700 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 17%
  เหลืออีก 61 วัน จำนวนผู้บริจาค 13
 • ชุดนักเรียนให้น้องที่ประสบอุทกภัยใต้

  เพราะอุทกภัยพัดพาชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไปหมด เราจึงอยากชวนทุกคนมาร่วมแบ่งปันเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆ

  เป้าหมาย

  100,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 140%
  จำนวนผู้บริจาค 114

  สำเร็จแล้ว

 • DSC Sport Fair

  จัดมหกรรมกีฬาสภานักเรียนฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 60 โรงเรียน กว่า 4,000 คน ผ่านการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอลและกีฬาสานความสามัคคี เป็นพื้นที่ในการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ บูรณาการผสานความร่วมมือ ความสัมพันธ์ภาคีการทำงานด้านการพัฒนาร่วมกับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

  เป้าหมาย

  300,000 บาท
  ดำเนินการไปแล้ว 133%
  จำนวนผู้บริจาค 5

  สำเร็จแล้ว