โครงการ

 • เด็กและเยาวชน

  ทุนการศึกษาเพื่อน้องกลุ่มเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์

  ในแต่ละปีวงจรแห่งความยากจนและความไม่เท่าเทียมทำให้เด็กและเยาวชนในประเทศไทยมากกว่า 800,000 คน ต้องออกจากโรงเรียนทำให้พวกเขาหมดอนาคตและแรงบีบคั้นจากสังคมรอบข้าง ทำให้เด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ "แต่เราสามารถช่วยพวกเขาได้" ที่มูลนิธิวัฒนเสรี เรามีภารกิจการทำงานเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้โอกาสในการทำกิจกรรมต่อเนื่องกับมูลนิธิวัฒนเสรี

  เป้าหมาย

  52,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 2%
  110 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 3
 • รายเดือน สัตว์

  กองทุน"แหม๋วไม่เจ็บ" ช่วยเหลือสัตว์ยากไร้บาดเจ็บและเจ็บป่วย

  หมาแมวจสัตว์เหล่านี้เวลาบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ไม่มีโอกาสได้รับการรักษา หรือเข้าถึงการรักษาน้อยมาก และไม่ทั่วถึง ด้วยค่ารักษาที่สูง และไม่มีใครอยากรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่มากมาย พวกเค้าต้องตายจากอย่างทรมาน มูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา)พยายามเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือภาระตรงนี้ เราจึงใจระดมทุนเพื่อรักษาน้อง 20 ตัวในปี 2567

  เป้าหมาย

  550,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 0%
  171 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 6
 • เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  พาเด็กพิการไปเรียนมหาวิทยาลัย (ทุนการศึกษาเด็กพิการเรียนไหนดี)

  กลุ่มคนพิการ มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมถึงการดูแลตัวเองที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง มูลนิธิด้วยกัน เพื่อคนพิการและสังคม จึงอยากเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดี ในการมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการศึกษาของน้องพิการให้ไปถึงฝั่งฝันในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ด้วยการมอบทุนการศึกษาเด็กพิการเรียนไหนดี 5 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ในการใช้จ่ายสำหรับการเริ่มต้นในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

  เป้าหมาย

  165,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 37%
  110 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 6
 • เด็กและเยาวชน

  อ่าน อาน อ๊าน - ส่งหนังสือช่วยอ่านให้เด็กชายขอบ

  ภาษาไทย ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้พูดภาษาไทยด้วยแล้วยิ่งยากขึ้นไปอีก ครูจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม ที่สำคัญต้องมีความสนุก ถูกใจเด็ก เราจึงชวนส่ง หนังสือฝึกอ่านตามระดับพัฒนาการทางภาษา ชุด อ่าน อาน อ๊านไปให้โรงเรียน ตชด. พื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดตาก ครบทุกห้องเรียนเพื่อให้น้องๆ เหล่านี้ได้ฝึกอ่านภาษาไทยกัน

  เป้าหมาย

  326,040 บาท
  ดำเนินการแล้ว 36%
  79 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 122
 • เด็กและเยาวชน

  จัดซื้อเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

  สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของทารกแรกเกิด คือ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เฉพาะประเทศไทยพบว่า ในปีหนึ่งๆ มีเด็กเกิดใหม่ที่เป็นโรคหัวใจประมาณ 7,000-8,000 คนหนึ่งในปัญหาความสูญเสียส่วนใหญ่เกิดจากการวินิจฉัยโรคที่ล่าช้า เพราะโรงพยาบาลขาดเครื่องมือตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (อัลตร้าซาวด์) ที่จะมาช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและแม่นยำ เพื่อใช้เป็นข้อสรุปในการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลผ่าตัดรักษาต่อไป

  เป้าหมาย

  1,100,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  171 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 18
 • อื่นๆ

  ซ่อมสร้าง-บ้านเพื่อกลุ่มเปราะบาง

  “บ้าน” เป็นหนึ่งในปัจจัย 4 พื้นฐาน ของการดำรงชีวิตสำหรับทุกคน และ ยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาในสังคมขนาดใหญ่ในสังคมที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเปราะบางที่อาศัยในเมือง ซึ่งกำลังเผชิญกับปัญหา บ้านโทรม บ้านพัง ที่ก่อให้เกิด รายจ่ายเพิ่มเติม หรือ ยอมเป็นหนี้ในการซ่อมแซมบ้าน เพื่อทำให้ บ้านเหล่านั้น ยังคงสถานะของ ที่พักอาศัยต่อไปให้ได้ “โครงการซ่อมสร้าง” มีวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไขปัญหาครัวเรือนชำรุด ในกลุ่มเปราะบาง ผ่านการร่วมกันช่วยซ่อมแซมบริเวณที่มีการชำรุด และ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ผู้อยู่อาศัย

  เป้าหมาย

  77,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 8%
  49 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 8
 • เด็กและเยาวชน

  Free Pad Free Pride ผ้าอนามัยฟรีเพื่อน้องชาติพันธุ์

  โครงการ FREE PADS FREE PRIDE มุ่งช่วยเหลือน้องชาติพันธุ์หญิงในเขตพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย จากการสัมภาษณ์พบว่า น้อง ๆ กว่า 70% เปลี่ยนผ้าอนามัยเพียง 1 ครั้งต่อวัน และบางครั้งต้องใช้วัสดุอื่นแทน เช่น ผ้าหรือทิชชู่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย คุณเองก็สามารถช่วยให้น้อง ๆ มีสุขอนามัยที่ดีและมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นได้ โดยบริจาคเพียง 100 บาท จะช่วยให้น้อง 1 คน มีผ้าอนามัยใช้ฟรีตลอดเดือน

  เป้าหมาย

  132,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 39%
  48 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 122
 • ผู้พิการและผู้ป่วย

  สมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

  ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และต้องการการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ที่บ้าน ช่วยลดความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย และสามารถกลับบ้านได้ มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อ “เครื่องช่วยหายใจ” เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้มีโอกาสได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวของพวกเขาอีกครั้ง

  เป้าหมาย

  506,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 59%
  33 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 519
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  ฌาปนกิจพระที่ไม่มีคนดูแล

  สถานกุฏิชีวาภิบาลพระภิกษุอาพาธ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ดูแลพระภิกษุที่อาพาธ ทุพพลภาพ ป่วยติดเตียงระยะสุดท้าย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีผู้ดูแล เมื่อวันที่จากโลกไปแล้ว เราจึงขอชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนค่าฌาปนกิจพระที่ไม่มีคนดูแล โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย โลงศพ น้ำมันเชื้อเพลง ฯ

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 47%
  0 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 373
 • สัตว์ สิ่งแวดล้อม อื่นๆ

  อนุบาลช้างเล็ก ปลอดภัย ห่างไกลโรค

  ช้างเล็กอายุไม่เกิน 10 ปี เป็นช่วงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ และมีความเสี่ยงสูงจะติดเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงโรคเฮอร์ปีส์ไวรัส หรือ EEHV กลายเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตลูกช้างไทยต่อเนื่อง มากถึง 9-10 เชือกต่อปี และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน เป็นที่มาในการป้องกัน เฝ้าระวัง ให้คำแนะนำและส่งเสริมการดูแลช้างเล็กอย่างใกล้ชิด ให้เกิดขึ้นในทุกๆปางช้าง

  เป้าหมาย

  59,125 บาท
  ดำเนินการแล้ว 23%
  79 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 35
 • เด็กและเยาวชน

  ทุนการศึกษาสร้างผู้นำเยาวชนในชุมชนบนดอยสูง

  เด็กบนดอยสูงเข้าถึงการศึกษาได้น้อยมาก โดยเฉพาะในระดับม.ปลายจนถึงปริญญาตรี มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตจึงอยากสร้างพลังใจและให้เด็กเหล่านี้ได้เป็นต้นแบบที่สำคัญ จึงอยากชวนทุกคนมาสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กบนดอยสูง 28 คน ให้กลายเป็นกลุ่มผู้นำในชุมชนเพื่อการศึกษาและขยายการพัฒนาความก้าวหน้าของคุณภาพชีวิต

  เป้าหมาย

  580,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 1%
  18 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 33
 • เทใจแนะนำ สิ่งแวดล้อม

  Taejai Backer#1

  ร่วมสนับสนุนการทำงานของเทใจให้เป็นพื้นที่สำหรับโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจไม่ค่อยเป็นที่รู้จักให้ได้รับการสนับสนุนจนสามารถดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาได้ตามเป้าหมาย เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มคนที่มาลงโครงการระดมทุนกับเทใจในเรื่องต่าง ๆ ตลอดปี 2567 และเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ ผู้ที่บริจาค 2567 บาท เป็น 67 คนแรกจะได้รับพวงกุญแจน้องแมวเทใจรุ่น Limited ที่ทำออกมาพิเศษเพื่อฉลองเทใจครบรอบ 12 ปี เป็นของตอบแทน ซึ่งพวงกุญแจนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการให้และการร่วมมือในการสร้างสังคมที่ดีกว่า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปกับโครงการ Taejai Backer#1 กันเถอะ

  เป้าหมาย

  171,989 บาท
  ดำเนินการแล้ว 35%
  171 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 45