เสือ

ใครรักป่า ยกมือขึ้น!

ขอเชิญร่วมขยับจับมือกันดูแลผู้พิทักษ์ป่า
มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดเจ็บป่วย
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ตอบแทนพวกเขาที่ดูแลผืนป่าให้พวกเรา

ยอดสนับสนุนที่ได้รับตอนนี้
1,082,558 บาท

เป้าหมาย
3,000,000 บาท

ดำเนินการไปแล้ว 36%
เหลืออีก 199 วัน จำนวนผู้บริจาค 805
ร่วมบริจาค

ผู้พิทักษ์ป่า 1 คน
ดูแลป่าประมาณ 4,050 ไร่

ประเทศไทยยังรักษาป่าสมบูรณ์เอาไว้ได้ถึง 102.5 ล้านไร่ (31.68% ของประเทศ) แบ่งเป็นพื้นที่ป่าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพรรณพืชดูแล 81.5 ล้านไร่ แต่มีกำลังผู้พิทักษ์ป่าดูแลเพียง 20,000 กว่าคน

ป่าเป็นแหล่งต้นน้ำเก็บกักน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงทุกชีวิตผลิตออกซิเจนให้เราหายใจดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยบรรเทาปัญหามลพิษ PM2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพ หากสูดดมอากาศแบบนี้ไปนานๆ เราจะอายุสั้นลงไป 2 ปี

กราฟิกรูปสัตว์ป่า ต้นไม้

ป่านี้ยังเป็นบ้านอันอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าหายากนานาพันธุ์ ทั้งเสือดำ เลียงผา ละมั่ง กูปรี กระซู่ สมเสร็จ เป็นส่วนสำคัญมากของวัฎจักรชีวิต ซึ่งเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์ท้องถิ่นที่อาจหาไม่ได้จากที่ไหนในโลกอย่างเสือโคร่ง

ลองมาหยุดพักความวุ่นวายในเมืองสักครู่ แล้วหันมองดูคนตัวเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ที่กำลังเฝ้าคอยระวัง ปกป้อง ศึกษา ดูแลป่า “สมบัติที่แท้จริง” ให้เราอยู่ เพราะกว่าเสือจะเป็นเสือ ต้นไม้ใบไม้จะมีรูปร่างหน้าตาและทำหน้าที่อย่างทุกวันนี้ มีวิวัฒนาการมาเป็นล้านปี

หากสูญไปแล้วเงินทองมากมายแค่ไหนก็ทำได้แค่ ซื้อเวลา

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าให้เรา
แล้วใครกันเล่าพิทักษ์พวกเขาเหล่านี้?

ห้องทำงานของเขา คือป่าลึกห่างความเจริญ ยากลำบากทั้งเรื่องอาหาร ความเป็นอยู่ ต้องเสี่ยงกับภัยคุกคามจากทั้งคนและสัตว์

พาหนะไปทำงาน คือ สองขาที่ขับเคลื่อนด้วยใจแกร่ง ความท้าทายในแต่ละวัน คือระยะทาง โรค สัตว์ป่า พราน หรือผู้ลักลอบกระทำความผิด

จากปี 2561 ถึงปัจจุบันมีเจ้าหน้าผู้พิทักษ์ป่า
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด 31 คน
บาดเจ็บ 64 คน ทุพพลภาพ 3

รูปผู้พิทักษ์ป่ากับอันตรายต่างๆ

ผู้พิทักษ์ป่า

พนักงานค่าตอบแทนและ
พนักงานจ้างเหมา

มีเงินเดือนเฉลี่ย 7,500-9,000 บาท

นอกจากสิทธิ์ 30 บาทรักษาทุกโรค
แทบไม่มีสวัสดิการอื่นใด

ใครรักป่ายกมือขึ้นจึงเสริมสวัสดิการชดเชยบาดเจ็บและเสียชีวิต ให้ผู้พิทักษ์ป่าที่เป็นพนักงานค่าตอบแทนและพนักงานจ้างเหมา โดยเริ่มทำโครงการตั้งแต่มีนาคม 2561

ผู้พิทักษ์ป่าที่ทำงานลาดตระเวนและตรวจป่ามีประมาณ 20,000 คน แบ่งเป็น

 1. ลูกจ้างประจำ 1,365 คน (มีสวัสดิการ)
 2. พนักงานราชการกว่า 6,000 คน (มีสวัสดิการ)
 3. พนักงานค่าตอบแทน (บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ) กว่า 8,400 คน
 4. พนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR)** ประมาณกว่า 3,000-4,000 คน (จำนวนของ TOR ขึ้นอยู่กับงบประมาณในแต่ละปี)
ร่วมบริจาค

รายงานความคืบหน้า

ความช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า
ของโครงการใครรักป่ายกมือขึ้นปี

รูปผู้พิทักษ์ป่าบาดเจ็บ ตารางสรุปความช่วยเหลือ
 • ปี 2561 เริ่มโครงการใครรักป่ายกมือขึ้น โดยซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้ผู้พิทักษ์ป่าได้ทั้งหมด 16,319 คน
 • ปี 2562 ปรับเปลี่ยนความช่วยเหลือจากการซื้อกรมธรรม์เป็นในลักษณะกองทุนแทนเพื่อความคล่องตัวในการช่วยเหลือมากยิ่งขึ้น
 • ปี 2563 โครงการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิต 13 ราย บาดเจ็บและเจ็บป่วย 25 ราย
 • ปี 2564 โครงการยังดำเนินการช่วยเหลือต่อ โดยในปีนี้มีผู้พิทักษ์ป่าเสียชีวิตแล้ว 1 ราย บาดเจ็บและเจ็บป่วยแล้ว 2 ราย (ข้อมูลเมื่อ 21 ก.พ. 64)
รูปผู้พิทักษ์ป่าบาดเจ็บ

เงื่อนไขความช่วยเหลือของโครงการ

ผู้พิทักษ์ป่า กลุ่มพนักงานค่าตอบแทนและพนักงานจ้างเหมา

 • กรณีเสียชีวิตในหน้าที่
  มอบเงินช่วยเหลือ 200,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิตอื่นๆ
  มอบเงินช่วยเหลือ 110,000 บาท
 • กรณีได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วย
  มอบเงินชดเชยรายได้ให้วันละ 700 บาท สูงสุด 30 วัน

ผู้พิทักษ์ป่า พนักงานราชการ
(มีสวัสดิการ)

 • กรณีเสียชีวิต
  มอบเงินช่วยเหลือ 10,000 บาท

บุคคลและองค์กรที่ร่วมสนับสนุน

รูปดาราที่ร่วมสนับสนุน โลโก้องค์กรต่างๆ ที่สนับสนุน