project เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

เอาชนะภูมิแพ้ แด่น้องในชุมชน

ปัญหาทางผิวหนังเป็นปัญหาเรื้อรังที่พบได้ทั่วประเทศไทย และเป็นอุปสรรคในชีวิตประจำวันสำหรับหลายๆคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมาดูแลผิวตัวเองได้ ร่วมสนับสนุนการผลิตและมอบครีมบำรุงผิวราคาย่อมเยา ที่ออกแบบมาเพื่อคนผิวแพ้ง่ายและเปราะบางโดยเฉพาะ ให้กับเด็กด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ *ทางโครงการจะมอบ 3 หลอดให้แก่ชุมชนที่ต้องการ และส่งครีม 1 หลอดให้แก่ผู้มีพระคุณ สำหรับทุกๆ 500 บาท* อีกทั้งยังจัดกิจกรรมสอนเกี่ยวกับภูมิแพ้และสุขภาพโดยทั่วไป เผยแพร่ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆเลือกที่จะดำเนินวิถีชีวิตแบบรักสุขภาพ

ระยะเวลาโครงการ 03 พ.ค. 2566 ถึง 20 ก.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ทั่วประเทศ

ยอดบริจาคขณะนี้

131,244 บาท

เป้าหมาย

124,850 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 105%
จำนวนผู้บริจาค 101

สำเร็จแล้ว

ปัญหาทางผิวหนังเป็นปัญหาเรื้อรังที่พบได้ทั่วประเทศไทย และเป็นอุปสรรคในชีวิตประจำวันสำหรับหลายๆคน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมาดูแลผิวตัวเองได้ ร่วมสนับสนุนการผลิตและมอบครีมบำรุงผิวราคาย่อมเยา ที่ออกแบบมาเพื่อคนผิวแพ้ง่ายและเปราะบางโดยเฉพาะ ให้กับเด็กด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ *ทางโครงการจะมอบ 3 หลอดให้แก่ชุมชนที่ต้องการ และส่งครีม 1 หลอดให้แก่ผู้มีพระคุณ สำหรับทุกๆ 500 บาท* อีกทั้งยังจัดกิจกรรมสอนเกี่ยวกับภูมิแพ้และสุขภาพโดยทั่วไป เผยแพร่ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆเลือกที่จะดำเนินวิถีชีวิตแบบรักสุขภาพ

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

โรคภูมิแพ้สามารถพบได้บ่อยในเด็กเล็ก โดยเฉพาะโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังที่ก่อให้เกิดผื่นแดงและผิวหนังอักเสบเรื้อรังทั่วตัว แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงการรักษาแพทย์และใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวได้ นอกจากนี้เด็กๆหลายคนขาดความรู้ด้านทางสุขภาพ ซึ่งนำไปสู่วิถีที่สามารถก่อความเสียหายต่อร่างกายได้

ดิฉันชื่อ ณภัทร ศักดิ์พรทรัพย์ " เอแคลร์" เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นที่ 6 มีความมุ่งมั่นที่จะลดความไม่เสมอภาคทางสุขภาพในประเทศไทย ตั้งแต่เด็กดิฉันมีปัญหาทางสุขภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ โรคหอบหืดหรือโรคกระดูกสันหลังคด ต่อมาพอดีฉันเริ่มไปอาสาสมัครที่โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทย และได้รับรู้ถึงชีวิตของเด็กๆจากหลายชุมชน ดิฉันพบว่าหลายๆคนขาดทรัพยากรเพียงพอที่จะดูแลสุขภาพของตนเอง และไม่สามารถเข้าถึงการรักษาแพทย์ จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจดิฉันที่จะสร้างโอกาสให้เด็กๆทั่วไทยใช้ชีวิตที่ดีขึ้น

"ในฐานะผู้สร้างโครงการ เอแคลร์เติบโตมากับภูมิแพ้ทางผิวหนัง เพื่อที่จะลดอาการผื่นแพ้และเสริมความแข็งแรงให้เกราะปกป้องผิว จำเป็นต้องทาครีมบำรุงผิวเป็นประจำ ครีมบำรุงผิวมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีปัญหาทางผิวหนัง หากแต่ว่าครีมในตลาด โดยเฉพาะครีมสำหรับผิวหนังเปราะบางมีราคาสูง ดังนั้นไม่ใช่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจที่เอแคลร์ผลิตครีมบำรุงผิวและมอบให้ชุมชนต่างๆ เพื่อที่จะลดความไม่เสมอภาคทางสุขภาพในประเทศไทย

โครงการเอาชนะภูมิแพ้ มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหานี้โดยผลิตครีมบำรุงผิวเพื่อบริจาคไปให้ชุมชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล คลินิก โบสถ์ หรือสลัม (อาทิ คริสตจักรในพระเยซูคริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวิลด์ไวด์) ทำให้เด็กๆทั่วประเทศไทยสามารถเข้าถึงการดูแลผิวที่เหมาะสมกับวัย นอกจากนี้เราจะจัดกิจกรรมสอนเกี่ยวกับภูมิแพ้และสุขภาพโดยทั่วไป โดยเผยแพร่ความรู้เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆเลือกที่จะดำเนินวิถีชีวิตแบบรักสุขภาพ 

ทางโครงการ จะผลิตครีมเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อ.ย. และออกแบบมาสำหรับผิวแพ้ง่ายและเปราะบางโดยเฉพาะ พร้อมบำรุงผิวด้วยสาร 2% Defensil 2% D-Panthenol และ CICA ที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวและเสริมความแข็งแรงให้กับเกราะปกป้องผิว 

ทุกๆ 500 บาท ทางโครงการจะมอบ 3 หลอดให้กับชุมชนที่ต้องการ และจะส่งครีม 1 หลอดแก่ผู้มีพระคุณ สำหรับผู้มีพระคุณที่ตัดสินใจจะไม่รับครีม โครงการจะบริจากหลอดนั้นให้กับชุมชน

หมายเหตุ ผู้บริจาคตั้งแต่ 500 บาท และต้องการรับครีม กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งที่หน้าขอบคุณการบริจาค หากไม่กรอกทางโครงการขออนุญาตยกสิทธิ์นั้นนำไปบริจาคให้กับชุมชน


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  • โครงการจะเรี่มผลิตครีมบำรุงผิว Claire's Choice
  • โครงการจะติดต่อกับชุมชนต่างๆ อาทิ โรงพยาบาล โบสถ์ สถานรับเลี้ยง ฯลฯ เพื่อมอบครีม Claire's Choice
  • โครงการจะจัดกิจกรรมการสอนเกี่ยวกับภูมิแพ้แบะสุขภาพโดยทั่วไปที่ คริสตจักรในพระเยซูคริสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวิลด์ไวด์ โดยมีเป้าหมายที่จะให้ความรู้เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เลือกดำเนินวิถีชีวิตแบบรักสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ณภัทร ศักดิ์พรทรัพย์

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าผลิตครีมหลอดละ 107 บาท 1000 หลอด 107,000.00
2 ค่าส่ง 250 หลอด 6,500.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
113,500.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
11,350.00

ยอดระดมทุน
124,850.00