โครงการ

  • วิจัยชีวิตเสือดาว-เสือโคร่ง เพื่อการอนุรักษ์เสือที่ใกล้สูญพันธุ์

    ชวนคนไทยมาร่วมกันสนับสนุนงานวิจัยชีวิตเสือดาว-โคร่งในผืนป่าไทย เพื่อประโยชน์ในงานอนุรักษ์เสือที่ใกล้สูญพันธุ์

    เป้าหมาย

    124,300 บาท
    ดำเนินการแล้ว 211%
    จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 49

    สำเร็จแล้ว

  • ฟื้นป่าเชียงดาวเพื่อหยุดไฟป่าและลดหมอกควัน

    ชวนทุกคนร่วมสนับสนุนการปลูกกล้วยเป็นแนวหยุดไฟ (Forest Fire Break) ระหว่างขอบไร่กับขอบป่าในพื้นที่ในผืนป่าเชียงดาว 20 หมู่บ้าน และหยอดเมล็ดพันธ์ุในผืนป่าเชียงดาว เพื่อให้รากแก้วชอนไชรักษาป่าไปนานถึง 3 ชั่วคน พร้อมทำแผนที่การดูแลป่าร่วมกันยั่งยืน

    เป้าหมาย

    200,000 บาท
    ดำเนินการแล้ว 106%
    จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 9

    สำเร็จแล้ว

  • ฟื้นฟูแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่า

    ฟื้นฟูแหล่งน้ำส้าหรับช้างป่าและสัตว์ป่าอื่นๆในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา เพื่อลดความขัดแย้งคนกับช้างป่า เนื่องจากช้างป่าออกมาหากินนอกป่า เกิดการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ติดป่า

    เป้าหมาย

    66,667 บาท
    ดำเนินการแล้ว 100%
    จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 3

    สำเร็จแล้ว

  • อาหารเพื่อสัตว์สี่ขา

    ซื้ออาหารและของใช้จำเป็นสำหรับน้องหมาที่ป่วยและพิการ เพื่อสร้างโอกาสให้กับชีวิตน้อยๆ ของเหล่าสัตว์สี่ขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

    เป้าหมาย

    14,190 บาท
    ดำเนินการแล้ว 106%
    จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 29

    สำเร็จแล้ว

  • ส่งรุกขกรไทยไปแข่ง Asia-Pacific Tree Climbing Championship 2019

    ช่วยกัน ส่งรุกขกร วีรยุทธ เงินชุ่ม และพรนภา ศิริบุญญฤทธิ์แชมป่ประเทศไทย ให้ได้ไปแข่งขัน Asia-Pacific Tree Climbing Championship 2019

    เป้าหมาย

    30,000 บาท
    ดำเนินการแล้ว 100%
    จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 21

    สำเร็จแล้ว

  • เครื่องกรองน้ำแบบพกพา​เพื่อผู้พิทักษ์ป่า

    น้ำดื่มที่สะอาดให้ผู้พิทักษ์ป่าได้ดื่มกินระหว่างทำงานระหว่างการลาดตระเวน ฤดูกาลจะแห้งแล้ง แต่คนไทยไม่แล้งน้ำใจ ร่วมกันจัดซื้อเครื่องกรองน้ำแบบพกพา​ให้ผู้พิทักษ์ป่ากัน

    เป้าหมาย

    55,556 บาท
    ดำเนินการแล้ว 100%
    จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 63

    สำเร็จแล้ว

  • ระดมทุนติดตั้งสถานีตรวจวัด PM 2.5 ภาคประชาชน

    เพราะฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 นั้นเล็กเกินกว่าใครบางคนรู้สึกได้ เราจึงขอเปิดระดมทุนเพื่อเพิ่มสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 ใน 21 เขตของกรุงเทพฯ ที่ยังไม่มีข้อมูล เพื่อให้เกิดการบันทึกอย่างเป็นระบบ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและพิสูจน์ผลได้จริง

    เป้าหมาย

    60,000 บาท
    ดำเนินการแล้ว 100%
    จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 47

    สำเร็จแล้ว

  • นักกู้ขยะข้างถนน Street's Hero

    เปลี่ยนผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะให้เป็นฮีโร่กู้ขยะ ด้วยรถเก็บขยะที่ออกแบบพิเศษสำหรับคนเร่รอน เพื่อให้เขามีรายได้ และมีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

    เป้าหมาย

    65,000 บาท
    ดำเนินการแล้ว 100%
    จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 55

    สำเร็จแล้ว

  • ใครรักป่า ยกมือขึ้น

    ร่วมกันมอบประกันภัยให้กับผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ในพื้นที่อุทยานและเขตรักษาพันธุ์ 218 แห่งทั่วประเทศ วนอุทยาน และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อีก 202 แห่งทั่วประเทศ

    เป้าหมาย

    32,638,000 บาท
    ดำเนินการแล้ว 34%
    จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 1,980

    สำเร็จแล้ว

  • อาหารเพื่อโค-กระบือ ที่ถูกไถ่ชีวิต

    แม้โค-กระบือจะถูกรอดตายจากการถูกไถ่ชีวิตมาแล้ว แต่สัตว์ทั้ง 200 ตัวในมูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้งยังขาดอาหาร เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้จะได้เป้าหมายแล้ว แต่ขออนุญาตระดมจนถึง 31 ตุลาคมเพื่อให้ฟางและอาหารมากพอสำหรับปลายปีนี้

    เป้าหมาย

    38,890 บาท
    ดำเนินการแล้ว 111%
    จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 45

    สำเร็จแล้ว

  • มอบต้นไม้ให้สวนปันบุญ

    ร่วมกันระดมทุนซื้อต้นไม้เพื่อมอบให้สวนปันบุญ การบริจาคของทุกท่าน สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย และทำให้ธรรมะเบ่งบานไปทุกที่

    เป้าหมาย

    40,000 บาท
    ดำเนินการแล้ว 32%
    จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 13

    สำเร็จแล้ว

  • "ผู้พิทักษ์ป่า" เราเฝ้าป่าไว้ให้คนไทยทั้งชาติ

    สนับสนุนของใช้จำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนที่จะต้องไปใช้ชีวิตอยู่กลางป่า กินนอนอยู่ท่ามกลางเห็บและทาก ต้องเผชิญหน้ากับพราน คนรุกป่า บางครั้งถึงกับยิงต่อสู้กัน

    เป้าหมาย

    400,000 บาท
    ดำเนินการแล้ว 141%
    จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 694

    สำเร็จแล้ว