project ผู้พิการและผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม

ONE MAN AND THE RIVER หนึ่งคนว่าย หลายคนให้

โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ กับ “ONE MAN AND THE RIVER หนึ่งคนว่าย หลายคนให้” ว่ายน้ำข้าม 2 ฝั่งโขง (ไทย-ลาว)เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลทั้งสองฝั่งโขง

ระยะเวลาโครงการ เดือนตุลาคม 2565 พื้นที่ดำเนินโครงการ โรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วน

ยอดบริจาคขณะนี้

87,704,542 บาท

เป้าหมาย

16,944,400 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 518%
จำนวนผู้บริจาค 339,425

สำเร็จแล้ว


"ลานพญาศรีสัตตนาคราช มีรูปปั้นของพญานาคองค์ใหญ่ 

ซึ่งทั้งคนในพื้นที่และพี่น้องชาวลาวเคารพนับถือ 

ผู้คนต่างมาสักการะขอพร ให้สำเร็จ ให้มั่งมี ให้แข็งแรง 

แต่อยู่ๆก็มีคำถามขึ้นมาว่า…

นอกจากเรามาขอแล้ว เรา ‘ให้’ อะไรได้บ้าง ?ที่มาของคำถามนี้ ก่อตัวเป็นความตั้งใจ ที่จะสานต่อในภารกิจที่จะรวมพลังทุกคน 

มาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสองฝั่งโขง สู่การ “ให้” เพื่ออีกหลายชีวิต

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1.วันที่ 21 ตุลาคม 2565 รำบวงสรวง ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช โดย live Facebook : เก็บรักษ์

2.วันที่ 22 ตุลาคม 2565จัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง โดย คุณภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่) 

  • ว่ายขาไปลานพญาศรีสัตตนาคราช - พระธาตุโคดตะบอง ระยะ 6 กิโลเมตร
  • ว่ายขากลับหาดบ้านนาเมือง - ลานพญาศรีสัตตนาคราช ระยะ 4 กิโลเมตร


3.จัดหาเครื่องมือแพทย์เพื่อมอบให้โรงพยาบาลทั้งสองฝั่งโขงประโยชน์ของโครงการ

1. โรงพยาบาลมีเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้รักษาคนมากขึ้น

2. ประชาชนที่ใช้บริการได้เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น


ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการสำหรับโรงพยาบาลนครพนมราคาต่อหน่วย จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1.เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่สูงพร้อมชนิดควบคุมแรงดันและชนิดไม่สอดท่อ  1,800,000 1 1,800,000.00
2.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ เคลื่อนย้ายได้450,000 4 1,800,000.00
3.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ ขนาดกลาง 800,000 2 1,600,000.00
4.เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นหัวใจ 150,000 2 300,000.00
5.เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือด 55,000 10 550,000.00
6.เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญารชีพ monitor 150,000 6 900,000.00
7.เตียงสำหรับผู้ป่วย ICU ควบคุมด้วยรีโมทคอลโทล 55,000 10 550,000.00
8.เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด 330,000 1 330,000.00
9.อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากเบตเตอรี่ (PAPR)48,700 6 292,000.00
10.เครื่องวัดความดันแบบ Manual 6 เครื่อง 7,000 6 42,000.00
รายการสำหรับโรงพยาบาลแขวงคำม่วน ราคาต่อหน่วย จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1.เครื่องอัลตร้าซาวน์ Diamentios   1,400,000  1 1,400,000.00
2.เครื่องช่วยหายใจ 750,000 2 1,500,000.00
3.เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ monitor 150,000 3 450,000.00
4.ตู้อบฆ่าเชื้อทางการแพทย์ 850,000 1 850,000.00
5.เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด  1,300,000 2 2,600,000.00
6.ตู้อบสำหรับทารกแรกกิด 550,000 2 1,100,000.00
7.เครื่องให้ความอบอุ่นทารกชนิดแผ่รังสี ( Radiant Warmer ) 450,000 2 900,000.00
8.เครื่องกระตุกหัวใจ AED 80,000 3 240,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
15,404,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
1,540,400.00

ยอดระดมทุน
16,944,400.00