project เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ

ฟอกอากาศเพื่อลมหายใจเด็กกำพร้าในหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย

ร่วมมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับน้องๆ ในพื้นที่หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ในขณะนี้ มูลนิธิโสสะฯ จึงขอระดมทุนอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดหาเครื่องกรองอากาศให้เด็กและเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายกว่า 140 คน

ระยะเวลาโครงการ 01 เม.ย. 2566 ถึง 30 เม.ย. 2566 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย)

ยอดบริจาคขณะนี้

332,600 บาท

เป้าหมาย

330,000 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 101%
จำนวนผู้บริจาค 317

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

เด็กบ้านโสสะเชียงราย 140 คน มีเครื่องกรองอากาศและหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5

10 พฤษภาคม 2023

จากวิกฤตฝุ่น PM2.5 ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายที่มีเด็กและเจ้าหน้าที่อาศัยอยู่ประมาณ 180 คน ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการเร่งด่วนเพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์บรรเทาสถานการณ์ ดังนี้

ลำดับรายการจำนวนราคาต่อหน่วยราคารวม(บาท)
1เครื่องกรองอากาศ20 เครื่อง9,252 บาท198,000 บาท
2ไส้กรองอากาศ20 ชิ้น2,243 บาท48,000 บาท

3
หน้ากากอนามัยป้งกันฝุ่น PM 2.5 บรรจุ 50 ชิ้น/กล่อง, 20 กล่อง/ลัง
- หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่สีขาว
- หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่สีดำ
- หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก

1,000 ชิ้น
1,000 ชิ้น
1,000 ชิ้น

1.25 บาท
1.35 บาท
1.25 บาท

5,457รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด251,457 บาท

จำนวนเงินที่ได้จากการระดมทุน 302,340 บาท (หลังหักค่าธรรมเนียมจากเทใจ) โดยหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะมียอดคงเหลือ 50,883 บาท ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อดูแลเด็กในมูลนิธิฯ ต่อไป

มูลนิธิฯ ได้ทำการจัดซื้อเครื่องกรองอากาศเพื่อจัดวางในบ้าน 14 หลัง บ้านเยาวชน 2 หลัง ห้องสมุด อาคารอนุบาล และอาคารสำนักงาน รวม 20 เครื่อง รวมถึงส่งมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้เด็กและเจ้าหน้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถช่วยป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ เช่น อาการแสบจมูก ไอ จาม ฯลฯ ทำให้เด็กๆ มีอากาศหายใจที่ดียิ่งขึ้น อาการไอ จาม ลดลง รวมถึงช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นได้

สัมภาษณ์ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ


คุณวิชาญ ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย
“รู้สึกดีใจสำหรับเด็กทุกคนรวมทั้งแม่ที่ได้มีเครื่องฟอกอากาศประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา จังหวัดเชียงรายประสบปัญหาหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 มาก ทำให้การใช้ชีวิตต่างๆ มีความลำบาก ไม่มีความสุข เด็กๆ นอนได้ไม่เต็มอิ่มเพราะปัญหาการหายใจ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพ ทำให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลากระทั่งอยู่ในบ้าน เรียกได้ว่าเกือบ 24 ชม. เด็กที่เป็นภูมิแพ้มีอาการกำเริบจนต้องไปหาหมอบ่อยขึ้น หลังจากได้เครื่องฟอกอากาศมา เด็กๆ สามารถถอดหน้ากากอนามัยอยู่ในพื้นที่บ้านได้ มีการหายใจดีขึ้น ทำให้ชีวิตมีความสุขครับ” 


น้องกิ๊ก เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย 
“รู้สึกดีใจและขอบคุณมากๆ ค่ะ เพราะตอนนี้เราประสบปัญหามลพิษทางอากาศ ทำให้การใช้ชีวิตลำบาก พอได้เครื่องฟอกอากาศมาทำให้หายใจสะดวกมากขึ้น ปกติหนูอยู่ในบ้านก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอด รู้สึกอึดอัด น้องๆ เด็กเล็กในบ้านจะมีอาการเหมือนเป็นหวัดตลอด ไอจามเยอะด้วย พอมีเครื่องฟอกฯ ก็ไม่ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วค่ะ อาการแสบตา แสบจมูกก็ดีขึ้นเยอะ”


คุณวราภรณ์ แม่โสสะจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย
“รู้สึกดีใจมากค่ะ อย่างที่รู้กันว่าจังหวัดเชียงรายจะประสบกับปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าทุกปี โดยเฉพาะในปีนี้ที่หนักมาก ยิ่งที่บ้านมีเด็กเล็กอายุแค่ขวบกว่าๆ ทำให้ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะน้องเริ่มมีอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก ต้องหายใจทางปาก ซึ่งทางคุณหมอแจ้งว่าเป็นอาการภูมิแพ้เฉพาะช่วงนี้หรืออาจกลายเป็นโรคประจำตัวได้ พอเห็นเครื่องฟอกอากาศมาวางในบ้าน เด็กๆ ตื่นเต้นกันมาก หลังเปิดใช้งานช่วยได้เยอะเลยค่ะ จากที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลากระทั่งตอนนอน ตอนนี้เด็กๆ กลับมารวมกันนอนที่กลางบ้านเพราะมีเครื่องฟอกฯ ทำให้ไม่ต้องใส่หน้ากาก และหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดูของมูลนิธิฯ ภายในหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย140 คนมีเครื่องกรองอากาศใช้ภายในบ้านและอาคารเพื่อฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพและการนอน รวมถึงมีหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่นในการดำเนินชีวิตประจำวันภายนอกอาคาร
เจ้าหน้าที่ภายในหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย40 คนมีเครื่องกรองอากาศใช้ภายในบ้านและอาคารเพื่อฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพและการนอน รวมถึงมีหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่นในการดำเนินชีวิตประจำวันภายนอกอาคาร

ภาพประกอบอ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ร่วมมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับน้องๆ ในพื้นที่หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ในขณะนี้ มูลนิธิโสสะฯ จึงขอระดมทุนอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดหาเครื่องกรองอากาศให้เด็กและเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายกว่า 140 คน

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

จากผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Climate Change) ที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ประกอบกับการเผาไหม้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดจุดความร้อนในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบ เมื่ออิทธิพลจากประแสลมพัดเข้ามาก็ก่อให้เกิดการกักฝุ่นเป็น PM2.5 จนสูงขึ้นอยู่ในระดับวิกฤต โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายที่มีเด็กๆ อาศัยอยู่ สิ่งหนึ่งที่ทางมูลนิธิฯ สามารถทำได้เพื่อรักษาสุขภาพของเด็กและเจ้าหน้าที่ คือ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน สวมหน้ากากอนามัย และจัดหาเครื่องกรองอากาศเพื่อบรรเทาฝุ่นพิษ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของทุกคนในระยะยาว

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

ปัจจุบันหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย มีเด็กๆ ตั้งแต่วัยแรกเกิด – 18 ปี อาศัยอยู่ประมาณ 140 คน เบื้องต้นจะดำเนินการดังนี้

1.จัดหาซื้อเครื่องกรองอากาศที่พร้อมในการจัดซื้อและขนส่ง สำหรับ

ลำดับรายการพื้นที่อาคารโดยประมาณ (ตารางเมตร)จำนวนอาคารจำนวนเครื่องต่อหลังรวมจำนวนเครื่อง
1

บ้านเลี้ยงดูเด็ก

3614114
2บ้านเยาวชนชาย48212
3อาคารอนุบาล100122
4อาหารห้องสมุด60111
5อาคารสำนักงาน50111
รวมจำนวนเครื่องทั้งหมด20

2.จัดหาซื้ออุปกรณ์หน้ากากป้องกันฝุ่นให้เด็กจำนวน 140 คน และเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กจำนวน 40 คน ในการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งบรรเทาสถานการณ์เบื้องต้น เพื่อปกป้องดูแลด้านสุขภาพในระยะยาว

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. คุณจันทิรา สมบุญเกิด - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร

2. คุณวรัญญู รุจิรัตน์ - หัวหน้าแผนกระดมทุนออนไลน์

3. คุณรัชฏ์พงศ์ รักษ์สุรวงศา - ประสานงานแผนกระดมทุนออนไลน์

เด็กบ้านโสสะเชียงราย 140 คน มีเครื่องกรองอากาศและหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5

10 พฤษภาคม 2023

จากวิกฤตฝุ่น PM2.5 ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายที่มีเด็กและเจ้าหน้าที่อาศัยอยู่ประมาณ 180 คน ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการเร่งด่วนเพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์บรรเทาสถานการณ์ ดังนี้

ลำดับรายการจำนวนราคาต่อหน่วยราคารวม(บาท)
1เครื่องกรองอากาศ20 เครื่อง9,252 บาท198,000 บาท
2ไส้กรองอากาศ20 ชิ้น2,243 บาท48,000 บาท

3
หน้ากากอนามัยป้งกันฝุ่น PM 2.5 บรรจุ 50 ชิ้น/กล่อง, 20 กล่อง/ลัง
- หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่สีขาว
- หน้ากากอนามัยผู้ใหญ่สีดำ
- หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก

1,000 ชิ้น
1,000 ชิ้น
1,000 ชิ้น

1.25 บาท
1.35 บาท
1.25 บาท

5,457รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด251,457 บาท

จำนวนเงินที่ได้จากการระดมทุน 302,340 บาท (หลังหักค่าธรรมเนียมจากเทใจ) โดยหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะมียอดคงเหลือ 50,883 บาท ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อดูแลเด็กในมูลนิธิฯ ต่อไป

มูลนิธิฯ ได้ทำการจัดซื้อเครื่องกรองอากาศเพื่อจัดวางในบ้าน 14 หลัง บ้านเยาวชน 2 หลัง ห้องสมุด อาคารอนุบาล และอาคารสำนักงาน รวม 20 เครื่อง รวมถึงส่งมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้เด็กและเจ้าหน้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถช่วยป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ เช่น อาการแสบจมูก ไอ จาม ฯลฯ ทำให้เด็กๆ มีอากาศหายใจที่ดียิ่งขึ้น อาการไอ จาม ลดลง รวมถึงช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นได้

สัมภาษณ์ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ


คุณวิชาญ ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย
“รู้สึกดีใจสำหรับเด็กทุกคนรวมทั้งแม่ที่ได้มีเครื่องฟอกอากาศประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา จังหวัดเชียงรายประสบปัญหาหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 มาก ทำให้การใช้ชีวิตต่างๆ มีความลำบาก ไม่มีความสุข เด็กๆ นอนได้ไม่เต็มอิ่มเพราะปัญหาการหายใจ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่เริ่มมีปัญหาสุขภาพ ทำให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลากระทั่งอยู่ในบ้าน เรียกได้ว่าเกือบ 24 ชม. เด็กที่เป็นภูมิแพ้มีอาการกำเริบจนต้องไปหาหมอบ่อยขึ้น หลังจากได้เครื่องฟอกอากาศมา เด็กๆ สามารถถอดหน้ากากอนามัยอยู่ในพื้นที่บ้านได้ มีการหายใจดีขึ้น ทำให้ชีวิตมีความสุขครับ” 


น้องกิ๊ก เยาวชนจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย 
“รู้สึกดีใจและขอบคุณมากๆ ค่ะ เพราะตอนนี้เราประสบปัญหามลพิษทางอากาศ ทำให้การใช้ชีวิตลำบาก พอได้เครื่องฟอกอากาศมาทำให้หายใจสะดวกมากขึ้น ปกติหนูอยู่ในบ้านก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอด รู้สึกอึดอัด น้องๆ เด็กเล็กในบ้านจะมีอาการเหมือนเป็นหวัดตลอด ไอจามเยอะด้วย พอมีเครื่องฟอกฯ ก็ไม่ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วค่ะ อาการแสบตา แสบจมูกก็ดีขึ้นเยอะ”


คุณวราภรณ์ แม่โสสะจากหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย
“รู้สึกดีใจมากค่ะ อย่างที่รู้กันว่าจังหวัดเชียงรายจะประสบกับปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าทุกปี โดยเฉพาะในปีนี้ที่หนักมาก ยิ่งที่บ้านมีเด็กเล็กอายุแค่ขวบกว่าๆ ทำให้ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะน้องเริ่มมีอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก ต้องหายใจทางปาก ซึ่งทางคุณหมอแจ้งว่าเป็นอาการภูมิแพ้เฉพาะช่วงนี้หรืออาจกลายเป็นโรคประจำตัวได้ พอเห็นเครื่องฟอกอากาศมาวางในบ้าน เด็กๆ ตื่นเต้นกันมาก หลังเปิดใช้งานช่วยได้เยอะเลยค่ะ จากที่ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลากระทั่งตอนนอน ตอนนี้เด็กๆ กลับมารวมกันนอนที่กลางบ้านเพราะมีเครื่องฟอกฯ ทำให้ไม่ต้องใส่หน้ากาก และหายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะ” 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์จำนวนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดูของมูลนิธิฯ ภายในหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย140 คนมีเครื่องกรองอากาศใช้ภายในบ้านและอาคารเพื่อฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพและการนอน รวมถึงมีหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่นในการดำเนินชีวิตประจำวันภายนอกอาคาร
เจ้าหน้าที่ภายในหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย40 คนมีเครื่องกรองอากาศใช้ภายในบ้านและอาคารเพื่อฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพและการนอน รวมถึงมีหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่นในการดำเนินชีวิตประจำวันภายนอกอาคาร

ภาพประกอบแผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 เครื่องฟอกอากาศ ขนาดเหมาะสมกับพื้นที่แต่ละอาคาร และมีมาตรฐานรับรองถูกต้อง ปลอดภัย ราคาประมาณไม่เกิน 10,000 บาทต่อเครื่อง (ราคานี้เป็นราคาประมาณการขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและราคาตามท้องตลาดที่พร้อมในการสั่งซื้อขณะนั้น) 20 เครื่อง 200,000.00
2 1. ค่าอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 เพื่อบรรเทาสถานการณ์ในเบื้องต้นสำหรับระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ได้แก่ - หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่ได้มาตรฐาน สำหรับเด็กและเจ้าหน้าที่ จำนวน 180 คน ใช้ในชีวิตประจำวัน ราคาประมาณ* 100 บาท/10 ชิ้น (1,800 บาท/วัน) ระยะเวลาการใช้งานประมาณ 1 เดือน (30 วัน) เท่ากับ 54,000 บาท - ไส้กรองสำรอง สำหรับเครื่องกรองอากาศ (ตามยี่ห้อที่สามารถทำการจัดซื้อได้) จำนวน 20 ชิ้น ราคาประมาณ* 1,200 บาท/ชิ้น = 24,000 บาท *ราคาประมาณการอ้างอิงจากราคาท้องตลาดทั่วไป 2. ค่าบริหารดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ เป็นต้น และเงินสำรองในการดูแลรักษาสุขภาพเด็กในกรณีฉุกเฉิน นอกเหนือสิทธิบัตรทอง 30 บาท จำนวน 22,000 บาท รวมทั้งหมด 100,000 บาท *จำนวนการจัดซื้อขึ้นอยู่กับงบประมาณที่สามารถระดมทุนได้ 20 100,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
300,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
30,000.00

ยอดระดมทุน
330,000.00