project สิ่งแวดล้อม

Blow Leaves Away ช่วยเป่า...ช่วยป่า

จัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้จำนวน 20 เครื่อง มอบให้กับกลุ่มอาสาและชาวบ้านในพื้นที่ดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างแนวกันไฟ ควบคุมการลุกลามของปัญหาไฟป่าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

ระยะเวลาโครงการ 8 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ กลุ่มอาสาดับไฟป่า มูลนิธิกระจกเงา เป็นผู้ดูแลและช่วยเหลือในการจัดการปัญหาไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยในโครงการนี้มีขอบเขตการดูแลครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองเป็นพื้นที่หลัก

ยอดบริจาคขณะนี้

77,527 บาท

เป้าหมาย

134,200 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 58%
จำนวนผู้บริจาค 135

สำเร็จแล้ว

จากสถิติในช่วงกลางปีพ.ศ. 2563 ไฟป่าได้ลุกลามในพื้นที่ภาคเหนือจนเกิดความเสียหายมากกว่า 120,000 ไร่ ซึ่งไฟป่านั้นถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติจากความแห้งแล้ง เมื่อกิ่งไม้แห้งเสียดสีกันจนเกิดประกายไฟ ประกอบกับกองใบไม้แห้งที่ทับถมจนเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ดังนั้นไฟป่ามิใช่เพียงฝีมือมนุษย์อย่างที่สังคมภายนอกอาจเข้าใจ แต่ยังเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำและยากแก่การหยุดยั้งในทุก ๆ ช่วงฤดูกาลที่มาถึง


บรรยายภาพ : จังหวัดเชียงรายที่เต็มไปด้วยควันจากไฟป่า

ในการนี้ โครงการอาสาดับไฟป่า มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งมีศูนย์ประจำการที่อยู่จังหวัดเชียงราย ได้ทำงานในด้านการป้องกันไฟป่าร่วมกับชาวบ้านและหลากหลายหน่วยงานในพื้นที่มาแล้วกว่า 4 ปี โดยมี คุณโจ้-ณัฐพล สิงห์เถื่อน ผู้ผ่านการทำงานฟื้นฟูชุมชนหลังภัยพิบัติมาแล้วร่วมหลายเหตุการณ์ ทางองค์กรฯได้ร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อเผชิญกับไฟป่าในทุกๆช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่ขั้นตอนในการป้องกันไฟป่าเมื่อสัญญาณความแล้งมาถึง รวมถึงในช่วงที่ไฟป่าเริ่มลุกลาม จนสิ้นสุดลงในแต่ละปี ซึ่งในขณะนี้ (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) ไฟป่านั้นได้เริ่มลุกลามอีกครั้ง


บรรยายภาพ :ในปี2563ที่ผ่านมา ไฟป่ารุกรานพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและเชียงรายไปมากกว่า 120,000 ไร่

การทำงานของโครงการอาสาดับไฟป่าฯ นั้น ต้องใช้สรรพกำลังทั้งด้านแรงคน และแรงทุนทรัพย์ในการจัดหาอุปกรณ์โดยจากการสัมภาษณ์กับคุณโจ้-ณัฐพล ผู้นำองค์กร เครื่องเป่าใบไม้นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในการจัดการกับไฟป่า แต่กลับมีจำนวนที่ไม่พอเพียง ทั้งนี้เพราะเครื่องเป่าใบไม้นั้นสามารถทำให้อาสาสมัครนั้นสามารถสร้างแนวกันไฟได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้คราดถึง 20 เท่า การใช้เครื่องเป่าใบไม้จึงถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันการลุกลามไฟป่า


บรรยายภาพ : เครื่องเป่าใบไม้ช่วยให้การสร้างแนวกันไฟเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว


บรรยายภาพ : อาสาดับไฟป่าและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงรายช่วยกันสร้างแนวกันไฟด้วยเครื่องเป่าใบไม้

ทั้งนี้ ด้วยขนาดเครื่องที่เล็ก กะทัดรัด และใช้งานได้ง่ายของเครื่องเป่าใบไม้ ทำให้มิใช่เพียงแค่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเท่านั้นแต่ใช้งานได้ แต่ยังสามารถแจกจ่ายไปให้ชุมชนสามารถดูแลป้องกันพื้นที่ตนเองจากการลุกลามของไฟป่าได้ โดยที่โครงการอาสาดับไฟป่าฯนั้นมีเจตนาในการสร้างสถานีในการจัดการไฟป่าถึง 50 สถานีในพื้นที่ที่ดูแลอยู่ เครื่องเป่าใบไม้จึงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือสถานีและชุมชนต่างๆในการปกป้องผืนป่าและที่อยู่อาศัยของตนเองจากอัคคีภัยธรรมชาติที่หวนมาเป็นประจำทุกปี

โครงการ Blow Leaves Away จึงประสานงานกับคุณโจ้-ณัฐพล ผู้นำโครงการอาสาดับไฟป่าฯ เพื่อระดมทุนการจัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 20 เครื่องอย่างเร่งด่วน เพื่อส่งมอบให้ทางศูนย์ฯ ได้นำไปแจกจ่ายให้ชุมชนต่างๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญจุดแรกที่อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ติดต่อประสานงานกับมูลนิธิกระจกเงา (ศูนย์กรุงเทพ) และโครงการอาสาดับไฟป่าฯ ทางจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงประเด็นไฟป่า พร้อมทั้งค้นหาข้อมูล และทำวิจัยทางการตลาดเบื้องต้นกับผู้ที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการบริจาค
 2. ออกแบบโครงการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นถึง 3 วัตถุประสงค์หลัก
  2.1 สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่าในภาคเหนือและจังหวัดเชียงราย
  2.2 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความขาดแคลนอุปกรณ์ และความสำคัญของเครื่องเป่าใบไม้ที่มีต่อการช่วยเหลือเหตุการณ์ไฟป่า
  2.3 เผยแพร่ช่องทางการบริจาคที่โปร่งใส และถึงมือผู้รับได้จริง ด้วยความร่วมมือจากเทใจดอทคอม
 3. การดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจะทำผ่านโซเชียลมีเดียของทางองค์กร ด้วย Facebook หลักของโครงการ “อาสาดับไฟป่า มูลนิธิกระจกเงา” และ Instagram รวมถึงขอความร่วมมือจากผู้มีชื่อเสียงในสังคมเพื่อเป็นกระบอกเสียงบอกต่อถึงความต้องการในการช่วยเหลือ โดยคาดหวังว่าในแต่ละเนื้อหาโพสต์นั้น จะได้รับการตอบรับอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1,000 ยอดไลค์ต่อโพสต์ และได้รับการบอกต่อในวงกว้าง
 4. เปิดช่องทางการบริจาคผ่านเทใจดอทคอม เพื่อความสะดวกต่อผู้บริจาค และความน่าเชื่อถือของโครงการ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 122,000 บาท (หลังหักค่าดำเนินงานของเทใจดอทคอม) ก่อนปิดโครงการ
 5. ปิดยอดการรับบริจาคในเทใจดอทคอม เพื่อให้ทางเทใจดอทคอมเป็นสื่อกลางในการจัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้จำนวน 20 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้ทางมูลนิธิกระจกเงา ภายในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564
 6. สรุปยอดเงินบริจาค และสรุปผลโครงการผ่านทาง Facebook หลักของโครงการ “อาสาดับไฟป่า มูลนิธิกระจกเงา” โดยผู้บริจาคสามารถติดตามโพสต์ได้ตั้งแต่วันปิดยอดบริจาค และวันที่ส่งมอบเครื่องเป่าใบไม้ให้แก่มูลนิธิ
 7. ส่งมอบเครื่องเป่าใบไม้ให้เเก่ มูลนิธิกระจกเงาภายในวันที่ 21 มีนาคม
 8. พ.ศ.2564 พร้อมโพสต์ภาพและข้อความยืนยันใน Facebook หลักของโครงการ “อาสาดับไฟป่า มูลนิธิกระจกเงา”ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน(บาท)
1. จัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ เครื่องละ 6500 บาท20 เครื่อง122,000
2. ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

12,200
รวมเป็นเงิน
134,200