project สิ่งแวดล้อม

Blow Leaves Away ช่วยเป่า...ช่วยป่า

จัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้จำนวน 20 เครื่อง มอบให้กับกลุ่มอาสาและชาวบ้านในพื้นที่ดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างแนวกันไฟ ควบคุมการลุกลามของปัญหาไฟป่าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

ระยะเวลาโครงการ 8 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 พื้นที่ดำเนินโครงการ กลุ่มอาสาดับไฟป่า มูลนิธิกระจกเงา เป็นผู้ดูแลและช่วยเหลือในการจัดการปัญหาไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยในโครงการนี้มีขอบเขตการดูแลครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองเป็นพื้นที่หลัก

ยอดบริจาคขณะนี้

77,527 บาท

เป้าหมาย

134,200 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 58%
จำนวนผู้บริจาค 135

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

มอบเครื่องเป่าลม 13 เครื่อง ให้มูลนิธิกระจกเงา

18 มีนาคม 2021

กลุ่มนักศึกษา Eternity Agency ได้จัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 13 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการดับไฟป่า ในจังหวัดเชียงราย ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิกระจกเงา

ภาพประกอบ

หนังสือตอบรับจากมูลนิธิกระจกเงา

กลุ่มนักศึกษา มอบเครื่องเป่าใบไม้

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

จากสถิติในช่วงกลางปีพ.ศ. 2563 ไฟป่าได้ลุกลามในพื้นที่ภาคเหนือจนเกิดความเสียหายมากกว่า 120,000 ไร่ ซึ่งไฟป่านั้นถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติจากความแห้งแล้ง เมื่อกิ่งไม้แห้งเสียดสีกันจนเกิดประกายไฟ ประกอบกับกองใบไม้แห้งที่ทับถมจนเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ดังนั้นไฟป่ามิใช่เพียงฝีมือมนุษย์อย่างที่สังคมภายนอกอาจเข้าใจ แต่ยังเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำและยากแก่การหยุดยั้งในทุก ๆ ช่วงฤดูกาลที่มาถึง


บรรยายภาพ : จังหวัดเชียงรายที่เต็มไปด้วยควันจากไฟป่า

ในการนี้ โครงการอาสาดับไฟป่า มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งมีศูนย์ประจำการที่อยู่จังหวัดเชียงราย ได้ทำงานในด้านการป้องกันไฟป่าร่วมกับชาวบ้านและหลากหลายหน่วยงานในพื้นที่มาแล้วกว่า 4 ปี โดยมี คุณโจ้-ณัฐพล สิงห์เถื่อน ผู้ผ่านการทำงานฟื้นฟูชุมชนหลังภัยพิบัติมาแล้วร่วมหลายเหตุการณ์ ทางองค์กรฯได้ร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อเผชิญกับไฟป่าในทุกๆช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่ขั้นตอนในการป้องกันไฟป่าเมื่อสัญญาณความแล้งมาถึง รวมถึงในช่วงที่ไฟป่าเริ่มลุกลาม จนสิ้นสุดลงในแต่ละปี ซึ่งในขณะนี้ (กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) ไฟป่านั้นได้เริ่มลุกลามอีกครั้ง


บรรยายภาพ :ในปี2563ที่ผ่านมา ไฟป่ารุกรานพื้นที่จังหวัดภาคเหนือและเชียงรายไปมากกว่า 120,000 ไร่

การทำงานของโครงการอาสาดับไฟป่าฯ นั้น ต้องใช้สรรพกำลังทั้งด้านแรงคน และแรงทุนทรัพย์ในการจัดหาอุปกรณ์โดยจากการสัมภาษณ์กับคุณโจ้-ณัฐพล ผู้นำองค์กร เครื่องเป่าใบไม้นั้นเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในการจัดการกับไฟป่า แต่กลับมีจำนวนที่ไม่พอเพียง ทั้งนี้เพราะเครื่องเป่าใบไม้นั้นสามารถทำให้อาสาสมัครนั้นสามารถสร้างแนวกันไฟได้อย่างรวดเร็วกว่าการใช้คราดถึง 20 เท่า การใช้เครื่องเป่าใบไม้จึงถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันการลุกลามไฟป่า


บรรยายภาพ : เครื่องเป่าใบไม้ช่วยให้การสร้างแนวกันไฟเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว


บรรยายภาพ : อาสาดับไฟป่าและชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงรายช่วยกันสร้างแนวกันไฟด้วยเครื่องเป่าใบไม้

ทั้งนี้ ด้วยขนาดเครื่องที่เล็ก กะทัดรัด และใช้งานได้ง่ายของเครื่องเป่าใบไม้ ทำให้มิใช่เพียงแค่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเท่านั้นแต่ใช้งานได้ แต่ยังสามารถแจกจ่ายไปให้ชุมชนสามารถดูแลป้องกันพื้นที่ตนเองจากการลุกลามของไฟป่าได้ โดยที่โครงการอาสาดับไฟป่าฯนั้นมีเจตนาในการสร้างสถานีในการจัดการไฟป่าถึง 50 สถานีในพื้นที่ที่ดูแลอยู่ เครื่องเป่าใบไม้จึงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือสถานีและชุมชนต่างๆในการปกป้องผืนป่าและที่อยู่อาศัยของตนเองจากอัคคีภัยธรรมชาติที่หวนมาเป็นประจำทุกปี

โครงการ Blow Leaves Away จึงประสานงานกับคุณโจ้-ณัฐพล ผู้นำโครงการอาสาดับไฟป่าฯ เพื่อระดมทุนการจัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 20 เครื่องอย่างเร่งด่วน เพื่อส่งมอบให้ทางศูนย์ฯ ได้นำไปแจกจ่ายให้ชุมชนต่างๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญจุดแรกที่อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. ติดต่อประสานงานกับมูลนิธิกระจกเงา (ศูนย์กรุงเทพ) และโครงการอาสาดับไฟป่าฯ ทางจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงประเด็นไฟป่า พร้อมทั้งค้นหาข้อมูล และทำวิจัยทางการตลาดเบื้องต้นกับผู้ที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการบริจาค
 2. ออกแบบโครงการประชาสัมพันธ์ โดยเน้นถึง 3 วัตถุประสงค์หลัก
  2.1 สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่าในภาคเหนือและจังหวัดเชียงราย
  2.2 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความขาดแคลนอุปกรณ์ และความสำคัญของเครื่องเป่าใบไม้ที่มีต่อการช่วยเหลือเหตุการณ์ไฟป่า
  2.3 เผยแพร่ช่องทางการบริจาคที่โปร่งใส และถึงมือผู้รับได้จริง ด้วยความร่วมมือจากเทใจดอทคอม
 3. การดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดจะทำผ่านโซเชียลมีเดียของทางองค์กร ด้วย Facebook หลักของโครงการ “อาสาดับไฟป่า มูลนิธิกระจกเงา” และ Instagram รวมถึงขอความร่วมมือจากผู้มีชื่อเสียงในสังคมเพื่อเป็นกระบอกเสียงบอกต่อถึงความต้องการในการช่วยเหลือ โดยคาดหวังว่าในแต่ละเนื้อหาโพสต์นั้น จะได้รับการตอบรับอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1,000 ยอดไลค์ต่อโพสต์ และได้รับการบอกต่อในวงกว้าง
 4. เปิดช่องทางการบริจาคผ่านเทใจดอทคอม เพื่อความสะดวกต่อผู้บริจาค และความน่าเชื่อถือของโครงการ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 122,000 บาท (หลังหักค่าดำเนินงานของเทใจดอทคอม) ก่อนปิดโครงการ
 5. ปิดยอดการรับบริจาคในเทใจดอทคอม เพื่อให้ทางเทใจดอทคอมเป็นสื่อกลางในการจัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้จำนวน 20 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้ทางมูลนิธิกระจกเงา ภายในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564
 6. สรุปยอดเงินบริจาค และสรุปผลโครงการผ่านทาง Facebook หลักของโครงการ “อาสาดับไฟป่า มูลนิธิกระจกเงา” โดยผู้บริจาคสามารถติดตามโพสต์ได้ตั้งแต่วันปิดยอดบริจาค และวันที่ส่งมอบเครื่องเป่าใบไม้ให้แก่มูลนิธิ
 7. ส่งมอบเครื่องเป่าใบไม้ให้เเก่ มูลนิธิกระจกเงาภายในวันที่ 21 มีนาคม
 8. พ.ศ.2564 พร้อมโพสต์ภาพและข้อความยืนยันใน Facebook หลักของโครงการ “อาสาดับไฟป่า มูลนิธิกระจกเงา”มอบเครื่องเป่าลม 13 เครื่อง ให้มูลนิธิกระจกเงา

18 มีนาคม 2021

กลุ่มนักศึกษา Eternity Agency ได้จัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 13 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการดับไฟป่า ในจังหวัดเชียงราย ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิกระจกเงา

ภาพประกอบ

หนังสือตอบรับจากมูลนิธิกระจกเงา

กลุ่มนักศึกษา มอบเครื่องเป่าใบไม้

แผนการใช้เงิน


รายการจำนวนจำนวนเงิน(บาท)
1. จัดซื้อเครื่องเป่าใบไม้ เครื่องละ 6500 บาท20 เครื่อง122,000
2. ค่าดำเนินงานเทใจดอทคอม 10 %
(ค่าระบบออนไลน์ ต้นทุนค่าธรรมเนียมธนาคารและ payment gateway ค่าคัดกรองโครงการ ตรวจสอบ ติดตาม วัดผล และรายงานความคืบหน้า)

12,200
รวมเป็นเงิน
134,200