Projects

 • สิ่งแวดล้อม

  ใครรักป่ายกมือขึ้น 2565

  ขอเชิญร่วมขยับจับมือกันดูแลผู้พิทักษ์ป่า มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเกิดเจ็บป่วย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตอบแทนพวกเขาที่ดูแลผืนป่าให้พวกเรา

  Target

  3,000,000 THB
  Progressing 36%
  199 days left Total Donors 805
 • รายเดือน เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง สิ่งแวดล้อม

  มอบ "ถ้วยอนามัย" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัยและปัญหาขยะในประเทศไทย

  สนับสนุนการผลิตและส่งมอบถัวยอนามัยให้กับผู้หญิงที่ขาดแคลนผ้าอนามัย กับ "ยังฝัน" Social Enterprise สัญชาติไทยที่อยากแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัยและปัญหาขยะในไทยไปพร้อมกัน

  Target

  2,420,000 THB
  Progressing 32%
  199 days left Total Donors 223
 • สิ่งแวดล้อม

  Bye Bye Plastic Bags Thailand

  โครงการ Bye Bye Plastic Bags Thailand ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้ลด ละ เลิก การใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง และผลักดัน "Eco Education" วิชาเรียนที่ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาของสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับบรรจุเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ "มาร่วมมือกัน รักษาโลกของเรากันนะครับ"

  Target

  330,000 THB
  Progressing 55%
  107 days left Total Donors 48