Projects

 • เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  น้องนุ่น ป่วยหัวใจโต ทุกข์ทรมานจากอาการแน่นหน้าอก ใจสั่น

  “น้องนุ่น” เด็กหญิงร่างกายซูบผอม ป่วยโรคหัวใจโต ทำให้หายใจลำบากและมีอาการเวียนศีรษะอยู่เสมอ เพราะ “หัวใจยังมีรอยรั่ว” เวลานอนราบมักมีอาการไอ ทำให้เด็กพักผ่อนไม่เพียงพอและมีอาการอ่อนเพลียในช่วงเวลาเรียนหนังสือ หลังจากที่พ่อพาน้องนุ่นไปผ่าตัดหัวใจและรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอาการของน้องดีขึ้นมากแต่ก็ยังไม่หายขาด ยังคงต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง

  Target

  50,380 THB
  Progressing 20%
  81 days left Total Donors 39
 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย อื่นๆ

  Sati App: พัฒนานักรับฟัง ดูแลใจให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว

  คุณรู้ไหมว่ามีหลายคนที่เจ็บป่วยทางสุขภาพจิตแล้วไม่ได้รับการรักษา จิตแพทย์เพียง 1 คน ต่อผู้ป่วย 250,000 คน Sati App จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยบรรเทาปัญหานี้ โดยให้บริการรับฟังและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ที่กำลังประสบกับความทุกข์ทางจิตใจไปมากกว่า 16,837 ราย แต่เรามีนักรับฟังไม่เพียงพอ เราจำเป็นต้องเพิ่มอาสานักรับฟัง 120 คน ที่ผ่านการอมรมจนมั่นใจว่าช่วยรับฟังได้ในเบื้องต้น

  Target

  660,000 THB
  Progressing 1%
  339 days left Total Donors 17
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  กองทุนข้าวสารตำบลโพนางดำออก

  ข้าวสารเพื่อการยังชีพ สำหรับครัวเรือนพึ่งพิง ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก จากภาวะความชรา เจ็บป่วย พิการ อยู่ลำพัง มีรายได้เพียงเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเท่านั้น เมื่อได้มาจำเป็นต้องไปซื้อข้าวสารเป็นลำดับแรก เพื่อไม่ให้อด เงินที่เหลือไม่เพียงพอที่จะซื้อกับข้าวกินครบมื้อ ซื้อยา หรือเป็นค่ารถไปหาหมอ ร่วมด้วยช่วยกันให้ลุง ๆ ป้า ๆ มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ได้ใช้เงินที่มีเพียงน้อยนิดไปยังชีพตามอัตภาพ “ข้าวสาร 2 ถุง ต่อลมหายใจ ได้ 1 เดือน” มาร่วมกันสร้างรอยยิ้ม และความสุขด้วยกัน

  Target

  66,792 THB
  Progressing 42%
  46 days left Total Donors 93
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  สร้างยิ้ม เสริมสุขให้ผู้สูงวัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สานต่อระยะที่ 2

  ชวนแบ่งปัน อาหารและของจำเป็นให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ใน จ.ลำปาง สานต่อระยะที่ 2 เพื่อแบ่งเบาภาระและแบ่งปันรอยยิ้ม เสริมสร้างกำลังใจให้ 30 ครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

  Target

  60,500 THB
  Progressing 22%
  107 days left Total Donors 54
 • ใกล้ถึงเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  ซ่อม-สร้างห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการยากไร้ในชุมชน

  ระดมทุนซ่อม-สร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการยากไร้ในชุมชน จำนวน 10 รายเพื่อให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ช่วยเหลือตัวเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  Target

  165,000 THB
  Progressing 92%
  15 days left Total Donors 217
 • รายเดือน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย อื่นๆ

  ปันสุขเพื่อคนไร้บ้าน

  คนไร้บ้านที่ถูกหลงลืม... พวกเขาไม่เคยได้กินอาหารที่สดใหม่ ไม่เคยได้อาบน้ำให้ร่างกายสะอาด เข้าไม่ถึงบริการที่จะรักษาทั้งกายและใจ มูลนิธิอิสรชนตั้งเป้าช่วยเหลือคนไร้บ้านกว่า 500 คนให้กินอิ่ม มีสุขอนามัยทางร่างกาย ด้านจิตใจ พร้อมกลับคืนสู่สังคม ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านให้ดีขึ้นไปกับเรา

  Target

  1,103,520 THB
  Progressing 6%
  199 days left Total Donors 162
 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง อื่นๆ

  ช่วยชีวิตครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสียจากสงครามและความขัดแย้งทั่วโลก

  คุณแม่ชาวยูเครนกำลังอุ้มลูกวัย 3 เดือน และ 3 ขวบ เดินเท้าข้ามชายแดน Tiszabecs ไปยังประเทศฮังการี เธอถูกบังคับให้หนีออกจากยูเครนและต้องทิ้งสามีของเธอไว้ข้างหลัง ความขัดแย้งและสงครามทำให้คนกว่า 114 ล้านคนต้องพลัดพรากจากบ้านและครอบครัว ร่วมช่วยเหลืออาหาร น้ำ และที่พักพิงชั่วคราวให้พวกเขา

  Target

  1,099,868 THB
  Progressing 11%
  46 days left Total Donors 60
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  Helping Hands Thailand

  Helping Hands Thailand to help the vulnerable group of elderly people. Disabled people and bedridden patients By supporting materials and equipment necessary to care for patients. Including survival kits for bedridden patients. To provide patients and their families with a better quality of life. They are the same group of volunteers as COVID Thailand Aid, which in the past has devoted time and energy to helping vulnerable groups during the COVID-19 outbreak, and this time we intend to continue helping vulnerable groups.

  Target

  660,000 THB
  Progressing 25%
  15 days left Total Donors 273
 • รายเดือน เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย

  กองบุญกู้วิกฤติฯ ช่วยเหลือเด็กที่รับภาระดูแล พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองที่ป่วยและพิการ

  เพราะเด็กทุกคนควรได้รับการปกป้องคุ้มครองและมีชีวิตเติบโตตามวัย โดยเฉพาะเด็กที่กำลังเผชิญความยากลำบากในชีวิต ต้องรับภาระเลี้ยงดูพ่อหรือแม่ที่เจ็บป่วยหรือพิการเพียงลำพัง มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ยากของเด็กด้อยโอกาสที่กำลังแบกรับภาระหน้าที่ที่เกินกำลังของเด็ก

  Target

  1,980,000 THB
  Progressing 23%
  199 days left Total Donors 668
 • ผู้พิการและผู้ป่วย

  กองทุนพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่

  ร่วมสร้างศูนย์หัวใจโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ รองรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ถูกส่งตัวมากโรงพยาบาลใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ผู้บริจาคจากสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

  Target

  50,000,000 THB
  Progressing 5%
  198 days left Total Donors 973
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  ฌาปนกิจพระที่ไม่มีคนดูแล

  สถานกุฏิชีวาภิบาลพระภิกษุอาพาธ วัดทับคล้อ (สวนพระโพธิสัตว์) ดูแลพระภิกษุที่อาพาธ ทุพพลภาพ ป่วยติดเตียงระยะสุดท้าย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีผู้ดูแล เมื่อวันที่จากโลกไปแล้ว เราจึงขอชวนทุกท่านร่วมสมทบทุนค่าฌาปนกิจพระที่ไม่มีคนดูแล โดยค่าใช้จ่ายประกอบด้วย โลงศพ น้ำมันเชื้อเพลง ฯ

  Target

  330,000 THB
  Progressing 41%
  15 days left Total Donors 330
 • ผู้พิการและผู้ป่วย

  สมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

  ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และต้องการการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง หากมีเครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ที่บ้าน ช่วยลดความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วย และสามารถกลับบ้านได้ มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อ “เครื่องช่วยหายใจ” เพื่อให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้มีโอกาสได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวของพวกเขาอีกครั้ง

  Target

  506,000 THB
  Progressing 35%
  15 days left Total Donors 346