ส่งโครงการ

กราฟฟิกเทใจ

เทใจดอทคอม ยินดีเป็นพื้นที่กลางของโครงการที่กลุ่มหรือองค์กรมีแรงบันดาลใจ หรือความตั้งใจจริงที่จะทำประโยชน์แก่สังคม และร่วมมือกับทุกท่านเพื่อชักชวนให้น้ำใจเหล่านั้นหลั่งไหลเข้ามาในการทำให้โครงการสำเร็จ

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

  1. เป็นโครงการที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมในแง่มุมใหม่ มีความยั่งยืน และขยายผลได้ตามสมควร
  2. เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมได้ชัดเจน วัดผลได้จริง และมีประสิทธิภาพ
  3. ทีมงาน / องค์กรที่ดำเนินโครงการ มีความสามารถในการจัดการโครงการได้จริงและรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

โครงการที่สำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

  1. เป็นโครงการที่ตรงตามหลักเกณฑ์ของเทใจดอทคอม
  2. เจ้าของโครงการต้องมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมชักชวนบุคคลที่มีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียง
  3. คัดเลือกรูปภาพที่สื่อความหมายได้ดีและมีความสวยงาม
  4. ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมโดยรวมได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถนำเสนอวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาของโครงการได้อย่างชัดเจนผ่านงานเขียน

ขั้นตอนการส่งโครงการ

2

กรอกข้อมูลโครงการลงในไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลโครงการ (Microsoft Word) (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนดาวน์โหลดไฟล์)

3

ส่งไฟล์มาให้เราทางอีเมล submit@taejai.com

4

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม (ใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน)

5

เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันข้อมูลแล้ว โครงการจะพร้อมรับบริจาคทันที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล : info@taejai.com
โทรศัพท์ : 098-615-5885