แฟนคลับศิลปินร่วมบริจาค

รายชื่อกลุ่มแฟนคลับที่ร่วมบริจาคในนามศิลปินให้โครงการช่วยเหลือสังคมกับเทใจ

บริจาคในนามศิลปิน
Yeo Nan

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,617.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เปรม วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
23,100.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Miles Teller

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
11,036.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
SongYaxuan

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
3,500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
14,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Mona Lucene & Lapine

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
3,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Lee Seung Gi

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
19,100.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Val Kilmer

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
25,263.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
XieKeyin

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Qian Kun WayV

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,515.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
WuHai

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,117.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
19,020.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ZengShunXi

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
4,069.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Wong Hendery

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
9,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
eaJ Park (Jae Park)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
8,871.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
KIM JUNKYU

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
4,999.99 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
WangYibo

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
63,776.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
บิว จักรพันธ์ พุทธา

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
2,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
XONIA ZUNI CA’TRIX

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ปลื้ม LAZiCON & เป็นต่อ LAZ1

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,676.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Park Bogum

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
89,755.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Choi Tae Yang (Theo)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
701.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Lee Taeyoung

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
2,871.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เนเน่ พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
6,025.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Tomo K-OTIC

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
10,922.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
1000PRUENI

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
8,375.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ติวเตอร์ กรภัทร์ ลำน้อย

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
27,268.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Bang Yedam

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
5,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Heartrocker

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
105,160.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เจมมี่เจมส์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
5,522.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
BoYuan

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
777.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
LeeJoonGi

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
7,417.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Jongbae

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
2,500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Kenta K-OTIC

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,211.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Poppy K-OTIC

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
4,676.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
YeoOne PENTAGON

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
2,520.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ลลิษา มโนบาล

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
3,072.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ (โอห์ม)

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
16,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เกรท วรินทร

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
26,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค