แฟนคลับศิลปินร่วมบริจาค

รายชื่อกลุ่มแฟนคลับที่ร่วมบริจาคในนามศิลปินให้โครงการช่วยเหลือสังคมกับเทใจ

บริจาคในนามศิลปิน
Kim Namjoon

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
17,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Hinabe Hongfei

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
3,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
มีโอ เอเธนส์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,999.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Keanu Reeves

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
11,059.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
WangYibo

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
115,411.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Wang Hao Xuan

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,800.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ฟ้าใส มิญญาดา บุญทรัพย์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
6,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
กร วรรณไพโรจน์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,599.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส สุเมตติกุล

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
4,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Choi Youngjae

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,600.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Uki Violeta

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,762.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
23,150.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Lee Taeyong

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
4,666.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Park Bogum

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
121,842.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Dilraba Dilmurat

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,528.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Yabuki Nako

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,200.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Eve

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
6,429.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
จั่วหาง

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
โฟล์ค สุธิมา ก่อเกียรติวนิช

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
YU GENGYIN

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
8,997.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Meraki Keimii

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
4,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Mei CGM48

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
4,848.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Hoshino Paru

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Min Yoon-gi

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
8,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Minami cera

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
3,003.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Fulgur Ovid

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
1,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Yeo Nan

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,617.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เปรม วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
23,100.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Miles Teller

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
11,036.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
SongYaxuan

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
3,500.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
เตนล์ ชิตพล ลี้ชัยพรกุล

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
14,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Mona Lucene & Lapine

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
3,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Lee Seung Gi

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
19,100.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Val Kilmer

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
25,263.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
XieKeyin

ปีที่บริจาคล่าสุด
2023

จำนวนเงินบริจาครวม
2,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Qian Kun WayV

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,515.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
WuHai

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
1,117.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
19,020.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
ZengShunXi

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
4,069.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค

บริจาคในนามศิลปิน
Wong Hendery

ปีที่บริจาคล่าสุด
2022

จำนวนเงินบริจาครวม
9,000.00 บาท

รายละเอียดโปรเจค