Projects

 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย อื่นๆ

  Sati App: พัฒนานักรับฟัง ดูแลใจให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว

  คุณรู้ไหมว่ามีหลายคนที่เจ็บป่วยทางสุขภาพจิตแล้วไม่ได้รับการรักษา จิตแพทย์เพียง 1 คน ต่อผู้ป่วย 250,000 คน Sati App จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยบรรเทาปัญหานี้ โดยให้บริการรับฟังและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้ที่กำลังประสบกับความทุกข์ทางจิตใจไปมากกว่า 16,837 ราย แต่เรามีนักรับฟังไม่เพียงพอ เราจำเป็นต้องเพิ่มอาสานักรับฟัง 120 คน ที่ผ่านการอมรมจนมั่นใจว่าช่วยรับฟังได้ในเบื้องต้น

  Target

  660,000 THB
  Progressing 1%
  339 days left Total Donors 17
 • ผู้สูงอายุ

  พระครูบาน้อยชวนปันน้ำใจให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

  มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ ชวนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 50 ครอบครัว ในการดำรงชีพ ให้สามารถอยู่ดำรงชีวิต ในการประทังชีวิตได้

  Target

  51,733 THB
  Progressing 47%
  77 days left Total Donors 58
 • รายเดือน ผู้สูงอายุ

  HAPPY MEAL FOR HAPPY GRANNY เติมรัก ปันอิ่ม ปี 3

  การที่ผู้สูงอายุยากไร้ต้องอยู่ตามลำพัง ซ้ำร้ายบางคนมีหลานตัวน้อยต้องดูแล และด้วยความชราทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตัวเองได้ โครงการช่วยเหลือโดยการมอบชุดอาหารให้ผู้สูงอายุ 110 คน ในแต่ละครั้งของการลงพื้นที่ไม่ใช่เพียงแค่การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อเติมความอิ่มด้วยชุดอาหารเท่านั้น หากแต่มีการบรรเทาใจด้วยการได้พูดคุยไถ่ถามทุกข์สุข อันเป็นการช่วยเสริมสร้างกำลังใจอีกด้วย...”เพราะว่า...เมื่อท้องอิ่มเราจึงได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขา”

  Target

  580,800 THB
  Progressing 9%
  199 days left Total Donors 55
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  กองทุนข้าวสารตำบลโพนางดำออก

  ข้าวสารเพื่อการยังชีพ สำหรับครัวเรือนพึ่งพิง ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก จากภาวะความชรา เจ็บป่วย พิการ อยู่ลำพัง มีรายได้เพียงเงินช่วยเหลือจากภาครัฐเท่านั้น เมื่อได้มาจำเป็นต้องไปซื้อข้าวสารเป็นลำดับแรก เพื่อไม่ให้อด เงินที่เหลือไม่เพียงพอที่จะซื้อกับข้าวกินครบมื้อ ซื้อยา หรือเป็นค่ารถไปหาหมอ ร่วมด้วยช่วยกันให้ลุง ๆ ป้า ๆ มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ได้ใช้เงินที่มีเพียงน้อยนิดไปยังชีพตามอัตภาพ “ข้าวสาร 2 ถุง ต่อลมหายใจ ได้ 1 เดือน” มาร่วมกันสร้างรอยยิ้ม และความสุขด้วยกัน

  Target

  66,792 THB
  Progressing 42%
  46 days left Total Donors 93
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  สร้างยิ้ม เสริมสุขให้ผู้สูงวัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สานต่อระยะที่ 2

  ชวนแบ่งปัน อาหารและของจำเป็นให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ใน จ.ลำปาง สานต่อระยะที่ 2 เพื่อแบ่งเบาภาระและแบ่งปันรอยยิ้ม เสริมสร้างกำลังใจให้ 30 ครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

  Target

  60,500 THB
  Progressing 22%
  107 days left Total Donors 54
 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ อื่นๆ

  Homecoming พาใจกลับบ้าน

  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อบทบาทและคุณค่าของทุกคนในสังคม นอกจากปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย ยังพ่วงเรื่องสุขภาพใจมาด้วย ประเทศไทยพบว่าบุคลากรด้านจิตวิทยามีไม่เพียงพออย่างมาก เราในฐานะนักออกแบบเห็นว่าการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ และรู้จักป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต เป็นอีกหนทางสำคัญที่จะช่วยให้ปัญหานี้ดีขึ้นได้จึงเกิดเป็น “Homecoming พาใจกลับบ้าน“ พื้นที่บำบัดใจในรูปแบบใหม่ที่ผสานระหว่างดิจิทัลอาร์ตและทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่ทำให้เรื่องสุขภาพใจเป็นเรื่องใกล้ตัว ปี 2567 นี้ เราตัดสินใจจัดงานขึ้นอีกครั้งโดยมีผู้สนับสนุนหลักแล้ว แต่ยังต้องการเงินอีกจำนวนหนึ่งสำหรับเป็นค่าดำเนินงานตลอดทั้งปี

  Target

  484,000 THB
  Progressing 2%
  46 days left Total Donors 23
 • ใกล้ถึงเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  ซ่อม-สร้างห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการยากไร้ในชุมชน

  ระดมทุนซ่อม-สร้างห้องน้ำให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการยากไร้ในชุมชน จำนวน 10 รายเพื่อให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ช่วยเหลือตัวเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  Target

  165,000 THB
  Progressing 92%
  15 days left Total Donors 217
 • ผู้สูงอายุ

  พิทักษ์ชาวสูงวัยด้วยการเพิ่มทักษะป้องกันภัยออนไลน์

  “ดูดเงิน หมดตัว” ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี "ยังแฮปปี้" และ สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการเสริมสร้างทักษะป้องกันภัยออนไลน์ให้กับผู้สูงอายุ 900 คนใน 30 ชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมทักษะป้องกันภัยออนไลน์ของผู้สูงอายุ

  Target

  206,250 THB
  Progressing 1%
  139 days left Total Donors 16
 • รายเดือน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย อื่นๆ

  ปันสุขเพื่อคนไร้บ้าน

  คนไร้บ้านที่ถูกหลงลืม... พวกเขาไม่เคยได้กินอาหารที่สดใหม่ ไม่เคยได้อาบน้ำให้ร่างกายสะอาด เข้าไม่ถึงบริการที่จะรักษาทั้งกายและใจ มูลนิธิอิสรชนตั้งเป้าช่วยเหลือคนไร้บ้านกว่า 500 คนให้กินอิ่ม มีสุขอนามัยทางร่างกาย ด้านจิตใจ พร้อมกลับคืนสู่สังคม ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านให้ดีขึ้นไปกับเรา

  Target

  1,103,520 THB
  Progressing 6%
  199 days left Total Donors 162
 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง อื่นๆ

  ช่วยชีวิตครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสียจากสงครามและความขัดแย้งทั่วโลก

  คุณแม่ชาวยูเครนกำลังอุ้มลูกวัย 3 เดือน และ 3 ขวบ เดินเท้าข้ามชายแดน Tiszabecs ไปยังประเทศฮังการี เธอถูกบังคับให้หนีออกจากยูเครนและต้องทิ้งสามีของเธอไว้ข้างหลัง ความขัดแย้งและสงครามทำให้คนกว่า 114 ล้านคนต้องพลัดพรากจากบ้านและครอบครัว ร่วมช่วยเหลืออาหาร น้ำ และที่พักพิงชั่วคราวให้พวกเขา

  Target

  1,099,868 THB
  Progressing 11%
  46 days left Total Donors 60
 • ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

  Helping Hands Thailand

  Helping Hands Thailand to help the vulnerable group of elderly people. Disabled people and bedridden patients By supporting materials and equipment necessary to care for patients. Including survival kits for bedridden patients. To provide patients and their families with a better quality of life. They are the same group of volunteers as COVID Thailand Aid, which in the past has devoted time and energy to helping vulnerable groups during the COVID-19 outbreak, and this time we intend to continue helping vulnerable groups.

  Target

  660,000 THB
  Progressing 25%
  15 days left Total Donors 273
 • ผู้สูงอายุ

  ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ: พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง 2024

  ผู้สูงอายุในสังคมเมืองยังเผชิญการขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เหงา และการขาดพื้นที่แสดงศักยภาพ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จึงร่วมกับ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เทใจ และยังแฮปปี้ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ: พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสังคมเมือง 2024 ขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ สังคม และปัญญา ให้กับผู้สูงอายุ และพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม สามารถไปถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตนเองสู่สังคมได้ โดยคาดหวังว่ามีผู้สูงอายุที่มีศักยภาพผ่านเกณฑ์การสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 300 คน และผ่านกระบวนการในโครงการจนจบหลักสูตร 120 คน ครอบคลุมทั้ง 6 โซน 50 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สูงอายุและชุมชนได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการกว่า 5,000 คน

  Target

  2,640,000 THB
  Progressing 73%
  107 days left Total Donors 13