Projects

 • สัตว์

  "อุ้มรัก" น้องๆสี่ขายากไร้

  โครงการอุ้มรัก คือ โครงการที่โอบอุ้มน้องๆ สี่ขายากไร้ ที่เข้ารักษา และยังรอคนใจดีที่จะมาอุปการะน้องๆ ดังนั้นระหว่างรอบ้านจึงทำให้เรามีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแล เช่น ค่าอาหาร วัคซีน ได้รับยาป้องกันเห็บหมัด คุณสามารถเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์เดือนละ 600 บาท

  Target

  594,000 THB
  Progressing 8%
  138 days left Total Donors 109
 • สัตว์

  เทใจชวนสร้างสถานบริบาลช้างป่า

  ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเกิดขึ้นแทบทุกพื้นที่ที่มีช้างป่าในประเทศไทย สงครามคนกับช้างทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสีย บาดเจ็บ ทั้งคนและช้าง เมื่อช้างป่าออกมาหากินนอกป่า จึงมีการผลักดันช้างกลับเข้าป่าด้วยวิธีการที่รุนแรง ทำให้ช้างป่ามีความโกรธและก้าวร้าวมากขึ้น ซึ่งหมายถึงการปะทะกันระหว่างคนกับช้าง ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มมากขึ้นด้วย การมีคอกบริบาลช้างป่าเกเรจึงมีความสำคัญในการแก้ปัญหานี้ เพื่อลดความก้าวร้าวและปรับพฤติกรรมช้างให้มีความอ่อนโยนขึ้น ในขณะเดียวกันมีจำนวนช้างป่าบาดเจ็บ ที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่มีสถานที่รองรับในการบริบาลรักษา เทใจจึงอยากชวนทุกท่านที่รักช้าง มาร่วมกันสร้างสถานบริบาลให้กับช้างป่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยร่วมกันระหว่างคนกับช้าง

  Target

  16,500,000 THB
  Progressing 0%
  183 days left Total Donors 131
 • ใกล้ถึงเป้าหมาย เทใจแนะนำ สัตว์ สิ่งแวดล้อม

  Coral Fish Gong Grass @ the Blue Island Koh Mak: by Below the Tides

  Ko MaaK Island, spanning approximately 12.3 square kilometers, features a substantial coral reef covering about 9.7 square kilometers. Notably, the northeastern part of the island hosts a seagrass bed. Damage to the coral reefs has resulted from coral bleaching due to global warming, as well as irresponsible tourism, illegal fishing, and regulatory violations. Ko MaaK Island serves as a tourism exemplar, leveraging its abundant marine resources. Emphasis is placed on low-carbon tourism, driven by the constraints of a limited state budget for marine environmental conservation. Fortunately, the restoration and preservation of Ko MaaK Island's coral reefs are not excessively challenging, thanks to the environmentally conscious, dedicated, and cooperative local community. The primary hurdle lies in insufficient funds for reef maintenance. Swift action is imperative to expedite coral reef restoration, enhancing competitiveness in both the fishing industry and international tourism.

  Target

  330,000 THB
  Progressing 90%
  20 days left Total Donors 225
 • รายเดือน สัตว์

  เทใจชวนเลี้ยงอาหารน้องช้าง

  เทใจ ชวนทำบุญเลี้ยงอาหารน้องช้าง 119 เชือก ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ให้น้องช้างได้อิ่มท้อง มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์และอุทิศตนเพื่อปกป้องช้างไทย ในช่วงสถานการณ์โควิด 3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ช่วยไถ่ชีวิตช้างไปทั้งหมดกว่า 55 เชือก ทำให้ปัจจุบันมีช้างที่อยู่ในความดูแลถึง 119 เชือก และกว่า 70 เปอร์เซ็น เป็นช้างแก่ ช้างพิการ ที่ต้องดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ จึงอยากเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมบุญทำบุญกับสัตว์ใหญ่ บริจาคเงินซื้ออาหารให้ช้าง

  Target

  1,980,000 THB
  Progressing 26%
  199 days left Total Donors 1,285
 • รายเดือน สัตว์

  เทใจ ปันอาหารให้น้องหมา-แมว ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม

  เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกับเทใจ ปันอาหารเพื่อเลี้ยงดูน้องหมา-แมว กว่า 3,000 ชีวิต ซึ่งทางมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมได้ให้การช่วยเหลือ จากการที่พวกเขาถูกทอดทิ้ง ทารุณกรรม จากฟาร์มเถื่อน รวมถึงสัตว์ที่เจ้าของเสียชีวิต ให้น้องได้กินอิ่ม มีสุขภาพและสวัสดิภาพชีวิตที่ดี เพราะหัวใจสำคัญในการดูแลสุขภาพ น้องหมาน้องแมว นอกจากการดูแลป้องกันโรค อาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนก็เป็นสิ่งสำคัญทำให้ในแต่ละเดือนมูลนิธิ ฯ ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารจำนวนมหาศาล กว่าเดือนละ 600,000 บาท

  Target

  669,592 THB
  Progressing 55%
  199 days left Total Donors 966
 • ใกล้ถึงเป้าหมาย สัตว์

  สนับสนุนกองทุนฟื้นฟูนกป่าล้านนา

  สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของหน่วยฟื้นฟูนกป่าล้านนา ในการดูแลรักษานกป่าที่บาดเจ็บและตกรัง เพื่อให้มีโอกาสได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง

  Target

  451,000 THB
  Progressing 85%
  183 days left Total Donors 635
 • รายเดือน สัตว์

  Strayed cats neutering by Rakmaw Foundation

  Support the cost of neutering strayed cats to alleviate problems of uncontrolled population.

  Target

  4,000,000 THB
  Progressing 48%
  199 days left Total Donors 2,541
 • ใกล้ถึงเป้าหมาย รายเดือน สัตว์

  A fund for injured turtles

  The Veterinary Medical Aquatic animal Research Center (VMARC), Faculty of Veterinary Science Chulalongkorn University takes care of about 300-500 injured and sick turtles/soft-shell turtles each year. Biggest threats for these animals are plastics, coins, other foreign items and accident.

  Target

  3,000,000 THB
  Progressing 88%
  199 days left Total Donors 3,182