Updates

 • Project update > Clean Water for Rural School Children

  สรุปผลปิดโครงการส่งน้ำสะอาด ให้น้องในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลดื่ม

  25 January 2022

      

      ผลลัพท์ของโครงการทำหมดทำให้ FOOD FOR GOOD ติดตั้งชุดเครื่องกรองน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานประกอบด้วย เรียบร้อยแล้ว ได้แก่

  • โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  • โรงเรียนบ้านแม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  • โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
  • โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
  • โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สาขาบ้านดงสามหมื่น จ.เชียงใหม่
  • โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
  • โรงเรียนบ้านทีฮือลือ จ.แม่ฮ่องสอน
  • โรงเรียนบ้านห้วยม่วง จ.แม่ฮ่องสอน
  • โรงเรียนบ้านแม่และ จ.แม่ฮ่องสอน
  • โรงเรียนบ้านวังมน ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
  • โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
  • โรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคม จ.กาฬสินุ์
  • โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก จ.แม่ฮ่องสอน

      การติดตั้งได้ดำเนินการตลอดทั้งปี เป็นผลทำให้เด็กได้รับประโยชน์ 1663 คน และชาวบ้าน 12 ชุมชน


      แนวทางการรักษาเครื่องกรองน้ำโรงเรียนนั้น โรงเรียนและชุมชนจะร่วมกันดูแลรักษาเครื่องกรองให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยการตั้งเป็นคณะทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนของโรงเรียนและตัวแทนของชุมชน เนื่องจากทั้งเด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนจะได้ใช้น้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำนี้ร่วมกัน โดยจะมีแนวทางและวิธีการในการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ ดังนี้

  • ล้างทำความสะอาดถังไฟเบอร์ + หัวล้างสารกรองแบบแมนนวล ทุก 1 เดือนในฤดูร้อนและฤดูหนาว และทุก 15 วันในฤดูฝน
  • เปลี่ยนชุดฟิวเตอร์กรองทุก 6 เดือน
  • ทำความสะอาดถังเก็บน้ำและตรวจเช็คระบบเชื่อมต่อและระบบไฟฟ้าทุก 1 เดือน
  • ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดูแลรักษา โรงเรียนและชุมชนจะเป็นผู้รับผิดชอบ

      เราขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้เด็กเข้าถึงน้ำสะอาดเฉกเช่นปัจจัยพื้นฐานอื่น สำหรับปี 2565 FOOD FOR GOOD เรายังมีโรงเรียนอีกกว่า 20 โรงที่ต้องการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความกรุณาจากทุกคนที่จะร่วมให้เด็กและชุมชนที่ห่างไกลได้ดื่มน้ำสะอาด

      ขอบคุณอย่างยิ่ง

      ทีมงาน FOOD FOR GOOD


  Read more
 • Project update > ฝึกอาชีพให้คนตกงานจากโควิดเป็นแพทย์แผนไทย จังหวัดสงขลา

  อบรมแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ระยะ 2

  24 January 2022

  อัพเดทกิจกรรมการอบรมแพทย์แผนไทยระยะที่ 2 ตามโครงการฝึกอาชีพให้คนตกงานจากโควิดเป็นแพทย์แผนไทย จังหวัดสงขลา


  Read more
 • Project update > Dinner For Heroes : มื้อเย็นของเขา ให้เราดูแล

  สรุปงานโครงการ Dinner For Heroes

  19 January 2022

  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกๆคน จากทุกช่องทางที่หลั่งไหลมาเพื่อเป็นกองหนุนในการสนับสนุนมื้ออาหารให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ รพ. สิรินธร ซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้าในการรักษาชีวิตผู้ป่วยโควิดตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งเวบไซต์เทใจ.คอม เวบไซต์ปัญบุญ ช่องทางการบริจาคผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ การสนับสนุนพื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์ของรายการนาทีลงทุน สถานีโทรทัศน์ MCOT ที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด(มหาชน) ที่ได้สนับสนุนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร The Botanical House และร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่ตลาดเสรีมาร์เก็ต , บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด และร้านปันกัน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบมื้ออาหารที่มีคุณภาพอุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ ร้านกาแฟ Mivana Coffee Flagship Store ที่ได้สนับสนุนเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น รวมถึงความร่วมมือการแชร์ผ่านช่องทาง Social Media ของทุกคน ทำให้โครงการ Dinner for Heroes มื้อเย็นของเขาให้เราดูแล ระดมทุนได้ครบตามเป้าหมาย 920,000 บาทเพื่อนำไปสนับสนุนมื้ออาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ. สิรินธร ได้จำนวน 18,400 กล่อง ระยะเวลา 3 เดือนคือ กรกฎาคม – กันยายน 2564

  โดยยอดการรับบริจาคผ่าน เทใจ.คอม มียอดบริจาครวมทั้งสั้น 125,011 บาท สามารถเปลี่ยนเป็นอาหารให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้ 2,500 กล่อง หรือเท่ากับอาหาร 12.5 มื้อ จากทั้งหมด 18,400 กล่อง หรือ 92 มื้อ  Read more
 • Project update > Strayed cats neutering by Rakmaw Foundation

  ความคืบหน้าโครงการทำหมันแมว ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

  18 January 2022

  โครงการทำหมันแมวโดยมูลนิธิรักษ์แมว รายงานความคืบหน้าการดำเนินการทำหมันให้กับแมวจร ประจำเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 ดังต่อไปนี้

  ภาพกิจกรรมบางส่วนจากการดำเนินการของมูลนิธิ

  กิจกรรมทำหมันสัญจร วัด ณ ปทุมธานี วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564


  กิจกรรมทำหมันสัญจร วัด ณ แก่งคอย สระบุรี วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564


  กิจกรรมทำหมันสัญจรวัด ณ คลอง 13 วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

  กิจกรรมทำหมันสัญจร ณ พัฒนาการ กทม. วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565


  Read more
 • Project update > #พาน้องกลับห้องเรียน จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้ได้กลับมาเข้าห้องเรียนอีกครั้ง

  พาน้องกลับห้องเรียนแล้วกว่า 142 คน ทั่วประเทศ

  18 January 2022

  เนื่องจากการระบาดอย่างรุนแรงของ COVID-19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ ซึ่งสาเหตุหนึ่งคือการขาดอุปกรณ์การเรียนและอินเทอร์เน็ต ทาง Toolmorrow, insKru, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เทใจ และ Saturday School ได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อหาทางช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนจึงเกิดเป็นโครงการ "พาน้องกลับห้องเรียน" ขึ้น

  ขณะนี้ทางโครงการได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปผลโครงการ ดังนี้


  กรกฎาคม 2564

  เปิดลงทะเบียนโรงเรียนที่ต้องการอุปกรณ์การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวม 42 โรงเรียน

  สิงหาคม-กันยายน 2564
  เปิดรับบริจาค ได้ยอดบริจาค 82,444 บาท บุคคลทั่วไป 80,655 บาท และ Little Builder 1,789 บาท (เงินที่โครงการยังใช้ไม่หมด อีก 1,798.00 บาท)

  ตุลาคม 2564
  ได้รับการสนับสนุนมือถือ+ซิมจากโครงการ "Free School-in-a-Box" 130 เครื่อง, ได้รับบริจาคอุปกรณ์จากบุคคลทั่วไป 4 เครื่อง, จัดซื้อซิมเพิ่ม 4 อัน และจัดซื้อแท็บเล็ต+ซิม 8 เครื่อง

  พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564
  จัดส่งให้นักเรียน 142 คน 20 โรงเรียน รวม 15 จังหวัดทั่วประเทศ

  มกราคม 2565
  สรุปบัญชีคงเหลือเงิน 31,656.10 บาท จะนำไปเป็นงบประมาณดูแลรักษาอุปกรณ์ และจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม

  ลิงค์ต่าง ๆ

  เสียงจากผู้ได้รับประโยชน์

  คนที่ 1 ครูข้าว นางสาวนริศรา มากมี คุณครูจากโรงเรียนบ้านหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร


  คนที่ 2 ครูชัช นายชัชวาล สะบูดิง คุณครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์9 33 หมู่ 8 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส


  Read more
 • Project update > munriver

  ซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) เสร็จแล้ว

  14 January 2022

  ด้วยทางองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) ที่เก่าขำรุดทรุดโทรม ขาดการดูแลบำรุงรักษา ด้วยปัญหาและข้อจำกัดด้านงบประมาณภายในตัวองค์กรชาวบ้านเอง จนได้รับการสนับสนุนด้วยการระดมทุนจากผู้บริจาค โดย มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการเทใจ)

  องค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล จึงขอแจ้งรายงานความคืบหน้าในการบูรณะซ่อมแซมศูนย์ประสานงานชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) ให้ทราบ ดังนี้

  การซ่อมแซมโครงสร้างอาคารหลักๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งการเปลี่ยนโครงสร้างและหลังคา, การกั้นพื้นที่และปูพื้นห้องชั้นลอย, การเปลี่ยนบานหน้าต่าง / ประตู, ถมดินปรับพื้นที่รอบอาคาร, ปรับปรุงห้องสุขา และ เดินระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน ทั้งอาคาร ฯ

  จากการได้ปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมศูนย์ประสานงานชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) บ้านผาประตูทอง หมู่ ๑๒ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ก็ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มชาวบ้าน โดยได้ใช้เป็นสถานที่ในการพบปะ, พูดคุย,ประชุม,ปรึกษาหารือกันของชาวบ้าน เป็นจุดสถานที่กลางในการจัดกิจกรรมและประสานงาน เพื่อติดตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนปากมูล ในการพิทักษ์สิทธิการดำรงชีวิตและการปกป้องทรัพยากรแม่น้ำมูล ในฐานะทรัพย์สินสาธารณะที่ชุมชนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ร่วมกัน

  แต่ก็ยังขาดแคลนทุนปัจจัยในการพัฒนาบูรณะศูนย์ประสานงานฯ อยู่อีกหลายประการ เช่น โรงครัวขนาดเล็กที่เอาไว้จัดประกอบอาหาร เวลาที่ชาวบ้านมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งกลุ่มองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล จะพยายามพัฒนาปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมศูนย์ประสานงานชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) ต่อไป

  พวกเราในนามองค์กรชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) ขอขอบคุณในน้ำใจของผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนทุกท่านที่ช่วยเหลือในการบูรณะซ่อมแซมศูนย์ประสานงานชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.) ครั้งนี้ โดย มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการเทใจ) มา ณ โอกาสนี้ด้วย

  คณะกรรมการชาวบ้านเพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล (ชชช.)

  Read more
 • Project update > โครงการของเล่นปันยิ้ม: มอบของเล่นและพัฒนากระบวนการเล่นที่สร้างความรู้คู่ความสุขให้น้อง

  มอบของเล่นปันรอยยิ้มแก่น้องๆ ใน 3 มูลนิธิ

  14 January 2022

      โครงการของเล่นปันยิ้ม: มอบของเล่นและพัฒนากระบวนการเล่นที่สร้างความรู้คู่ความสุขให้น้อง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 64 – 11 ธันวาคม 64 โดยผู้จัดทำโครงการได้ทำการออกแบบชุดของเล่นและกระบวนการเล่นประกอบของเล่นสันทนาการที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กอายุ 7-12 ปี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19

  ภาพขณะการทำงาน ออกแบบของเล่น

  ภาพของเล่นที่มอบให้น้อง ๆ

  โดยยอดบริจาคที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านผ่านการระดมทุนทางเว็บไซต์เทใจดอทคอม ทำให้น้องจาก 298 คนจาก 3 มูลนิธิที่เข้าร่วมโครงการมีกิจกรรมภายในที่สามารถทำด้วยกันเองเพิ่มมากขึ้น ทำให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนาน ลดความเครียด คลายความเหงา สร้างพัฒนาการทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเติบโตของเด็ก ๆ ในวันนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

  ภาพการจัดส่งของเล่น

      ทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยาได้นำของเล่นที่ทางโครงการส่งให้ไปจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์เพื่อเป็นของขวัญมอบความสุขให้เด็ก ๆ ในมูลนิธิ โดยรายการของเล่นที่ทางโครงการจัดส่งให้น้อง ๆ มีเกม QUICK QUIZ 1 ชุด เกมภาษาซ่อนแอบ 1 ชุด ชุดเกมโยนบอลลิ่ง กลิ้งล้มพิน 2 ชุด ชุดเกมโยนห่วงคณิต คิดให้ไว 1 ชุด ชุดร้อยลูกปัด 3 ชุด และ ชุดผลไม้ของเล่น 1 ชุด

  บทสัมภาษณ์จากทางมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

  เด็ก ๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

  1. ได้รับอะไรจากเกมส์ที่ส่งไปบ้าง รู้สึกยังไงเพราะอะไร

  - ได้ความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน ๆ

  2. กติกา วิธีเล่นเกม เข้าใจหรือไม่

  - เข้าใจวิธีเล่น เล่นไม่ยาก

      รายการของเล่นที่ทางโครงการจัดส่งให้น้อง ๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย มีเกม QUICK QUIZ 1 ชุด เกมภาษาซ่อนแอบ 27 ชุด ชุดเกมโยนบอลลิ่ง กลิ้งล้มพิน 27 ชุด และชุดเกมโยนห่วงคณิตคิดให้ไว 18 ชุด

  บทสัมภาษณ์จากทางมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

  เด็ก ๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

  1. ได้รับอะไรจากเกมส์ที่ส่งไปบ้าง รู้สึกยังไงเพราะอะไร

  - ได้เล่นสนุกๆ กับพี่น้องภายในบ้าน ได้ออกกำลังกาย และได้มีการใช้ความคิด

  2. กติกา วิธีเล่นเกม เข้าใจหรือไม่

  - พวกหนูก็จะมีคุณแม่ (แม่โสสะ) และพี่โตในบ้านเป็นคนคอยแนะนำการเล่น 


  ความคิดเห็นจากคุณครูในมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับของเล่นที่ส่งไปบ้าง

  ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดทำโครงการของเล่นปันยิ้ม และเทใจ ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาส ของเล่นที่ได้มอบมานั้นนอกจากเด็ก ๆ จะได้รับความสนุกสนานแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่เหมาะสม ทำให้เด็กมีจินตนาการ และได้ออกกำลังกาย ซึ่งในภายภาคหน้าเด็ก ๆ เหล่านี้จะเติบโตขึ้นและเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมเราต่อไปค่ะ - คุณธัญญารัตน์ สุริยะเมธีรัฐ ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ (ผู้ตอบคำถาม)

      รายการของเล่นที่ทางโครงการจัดส่งให้น้อง ๆ ในมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก มีเกม QUICK QUIZ 1 ชุด เกมภาษาซ่อนแอบ 2 ชุด ชุดเกมโยนบอลลิ่ง กลิ้งล้มพิน 2 ชุด ชุดเกมปาเป้า เดาคำศัพท์ 2 ชุด และชุดเกมโยนห่วงคณิตคิดให้ไว 2 ชุด

  บทสัมภาษณ์จากทางมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก

  เด็ก ๆ ในมูลนิธิอุ่นรักษ์เพื่อพัฒนาเด็ก

  1. ได้รับอะไรจากเกมส์ที่ส่งไปบ้าง รู้สึกยังไงเพราะอะไร

  - ได้รับความสุข สนุกสนาน สามัคคี และเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะได้มีโอกาสเล่น และเชียร์เพื่อนๆ

  2. กติกา วิธีเล่นเกม เข้าใจหรือไม่

  - เข้าใจง่าย ไม่ยาก 

  ความคิดเห็นจากคุณครูในมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับของเล่นที่ส่งไปบ้าง

  - สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ - การมีส่วนร่วม ความสามัคคี - ก่อเกิดปัญญา - มีจินตนาการ - ให้ความสนุกสนาน

  อาจารย์ขอเป็นตัวแทนน้อง ๆ ขอบคุณพวกหนูทุกคนค่ะ - ดร.ศรีสุดา ทรัพย์สิน ( ผู้ตอบคำถาม )


  Read more
 • Project update > ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรค SLE ด้วยแนวทางการแพทย์แบบแม่นยำ

  ผลการทำวิจัยในการศึกษากลไกการเกิดโรค SLE

  6 January 2022

  จากการที่ได้ระดุมทุนทำให้โครงการมีเงินทุนเพียงพอต่อการใช้ทำวิจัยในการศึกษากลไกการเกิดโรค SLE จนสามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับได้สำเร็จ จำนวน 1 ฉบับ (เอกสารแนบ) โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกกลุ่มย่อยของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์ที่แสดงการตอบสนองอัตโนมัติต่อดีเอ็นเอแล้วส่งผลต่อพยาธิสภาพของโรค SLE ผู้วิจัยได้ตัวอย่างเลือดจากอาสาสมัครที่ป่วยโรค SLE จำนวน 38 ราย จากภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้นนำไปวิเคราะห์หากลุ่มย่อยของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดบีเซลล์ด้วยวิธี Flow cytometry พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของ circulating double negative 2 (DN2) และ activated naïve (aNAV) B cells อย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วยโรค SLE อีกทั้งยังมีการเพิ่มจำนวนขึ้นของกลุ่มย่อยบีเซลล์และ DNA autoreactive B cells พบเป็นสัดส่วนที่สูงในกลุ่ม aNAV B cells โดยมีการแสดงออกที่สูงของโมเลกุลบนผิวเซลล์ (CD69 และ CD86) ยิ่งไปกว่านั้นความถี่ของ aNAV B cells ในจำนวนรวมของบีเซลล์ยังสัมพันธ์ไปกับ SLEDAI-2 K scores ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งบอกอาการของโรค SLE

   โดยสรุปจากผลการศึกษา aNAV B cells ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของบีเซลล์อาจจะมีบทบาทในการเกิดพยาธิสภาพของโรค SLE อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในกลไกอื่นๆต่อไป

  ผลงานในวารสารระดับนานาชาติที่ถูกตีพิมพ์

  The expansion of activated naive DNA 2021
  https://drive.google.com/file/d/1K1MJPBzgy-L-DItEbgpOBpKf6cSr1GgH/view?usp=sharing

  Read more
 • Project update > ชวนร่วมแบ่งปันความสุขแด่น้องผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี ให้ทั้งผู้สูงอายุสดใสและเด็กๆสุขสันต์

  พาผู้สูงอายุ 35 คน ไปเลี้ยงอาหารกลางวันและสร้างความสุขให้น้องๆตาบอด จำนวน130 คน ที่ จ.เพชรบุรี

  28 December 2021

  โครงการได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที 25 ธันวาคม 2564 โดยนำผู้สูงอายุจำนวน 35 คน เดินทางโดยรถบัส ไปทำกิจกรรมแบ่งปันความสุขแด่น้องผู้พิการทางสายตา จ.เพชรบุรี ให้ทั้งผู้สูงอายุสดใส และเด็กๆสุขสันต์ ณ

  ๑.มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดเพชรบุรี (โรงเรียนธรรมิกวิทยา)

  ๒.โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

  ในการเดินทางดังกล่าวทางชมรมฯ เน้นถึงความปลอดภัยจาก COVID 19 โดยที่ผู้เดินทางทุกท่าน รวมถึง พขร.ต้องตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง รวมถึงการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถ และวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นรถ เราเน้นย้ำการไม่ให้สัมผัสกับน้องผู้พิการทางสายตา เนื่องจากกลัวการนำเชื้อไปแพร่แก่น้องๆ

   ได้นำเงินบริจาคเป็นค่าอาหารและทุนการศึกษาแด่น้องๆ รวมถึงข้าวสารอาหารแห้งที่ บรรดาผู้สูงอายุที่ร่วมทริป ได้มีส่วนร่วมนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคด้วย จากที่เราได้สนทนากับท่านอาจารย์ใหญ่ และครูพี่เลี้ยงที่ดูแลน้องๆได้กล่าวว่า ตั้งแต่ COVID 19 ที่ผ่านมาทางโรงเรียน มีค่าใช้จ่ายไม่สัมพันธ์ กับรายรับ แม้จะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐบางส่วน ก็ทำให้ประสบปัญหาด้านการดำเนินการ และด้านสาธารณสุข สุขอนามัยของน้องๆมาก จึงขอขอบคุณทางชมรมฯที่เป็นสะพานบุญร่วมบริจาคในครั้งนี้ และขอให้ทางชมรมฯ จัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกๆปีต่อไป

  เสียงจากผู้สูงอายุที่ได้เข้าร่วมโครงการ


  ภาพประกอบ

  น้องๆผู้พิการทางสายตา


  Read more
 • Project update > ONEMANANDTHESEA

  ส่งมอบรถเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือชีวิตสัตว์หายาก 2 คัน

  27 December 2021

  รถช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายาก 2 คัน แรกของประเทศไทย จากโครงการ One Man And The Sea จำนวน 2 คัน เพื่อใช้สำหรับฝั่งทะเลอันดามันและทะเลฝั่งอ่าวไทย ล่าสุดเราได้ทำการส่งมอบรถให้ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง และศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จ.ภูเก็ต เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

  ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จังหวัดภูเก็ต

  ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง

  Read more