Projects

 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง อื่นๆ

  ช่วยชีวิตครอบครัวผู้ลี้ภัยที่สูญเสียจากสงครามและความขัดแย้งทั่วโลก

  คุณแม่ชาวยูเครนกำลังอุ้มลูกวัย 3 เดือน และ 3 ขวบ เดินเท้าข้ามชายแดน Tiszabecs ไปยังประเทศฮังการี เธอถูกบังคับให้หนีออกจากยูเครนและต้องทิ้งสามีของเธอไว้ข้างหลัง ความขัดแย้งและสงครามทำให้คนกว่า 114 ล้านคนต้องพลัดพรากจากบ้านและครอบครัว ร่วมช่วยเหลืออาหาร น้ำ และที่พักพิงชั่วคราวให้พวกเขา

  Target

  1,099,868 THB
  Progressing 11%
  46 days left Total Donors 60
 • เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง

  กองทุน “คริสติน่า อากีล่าร์ ” เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ

  “ทุกวันนี้ ผู้หญิง เด็กผู้หญิงอย่างน้อย 1 ใน 3 ต้องอยู่ร่วมกับผู้กระทำความรุนแรงทุกวันโดยปราศจากทางเลือก” คริสติน่า อากีล่าร์Queen of dance ของเมืองไทย ในฐานะ Champion of UNFPA Thailandคนแรก จึงได้จัดตั้ง กองทุน “คริสติน่า อากีล่าร์ ร่วมยุติความรุนแรงในสังคมไทย”รายได้ทั้งหมดส่งมอบต่อหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้ได้รับการเยียวยา เสริมพลังและพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

  Target

  4,400,000 THB
  Progressing 1%
  199 days left Total Donors 79
 • รายเดือน เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

  Fight to Alive Fund

  กองทุนช่วยผู้เหลือผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยา เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิทธิการรักษาบางกรณีจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดกระบวนการรักษา รวมถึงผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริจาคโลหิต เกล็ดเลือด และสเต็มเซลล์ จัดกิจกรรมส่งเสริมกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยมะเร็งโลหิตวิทยา

  Target

  2,640,000 THB
  Progressing 64%
  199 days left Total Donors 1,405
 • รายเดือน เด็กและเยาวชน กลุ่มคนเปราะบาง สิ่งแวดล้อม

  มอบ "ถ้วยอนามัย" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัยและปัญหาขยะในประเทศไทย

  สนับสนุนการผลิตและส่งมอบถัวยอนามัยให้กับผู้หญิงที่ขาดแคลนผ้าอนามัย กับ "ยังฝัน" Social Enterprise สัญชาติไทยที่อยากแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัยและปัญหาขยะในไทยไปพร้อมกัน

  Target

  2,420,000 THB
  Progressing 32%
  199 days left Total Donors 223
 • รายเดือน เด็กและเยาวชน ผู้พิการและผู้ป่วย กลุ่มคนเปราะบาง

  บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

  ร่วมสนับสนุนพ่อแม่ให้ได้อยู่ใกล้ชิดลูกที่ป่วยขั้นวิกฤตขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เพื่อลดปัญหาการแอบหลับนอนตามพื้นที่สาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้ป่วยเด็กให้ดีขึ้น

  Target

  3,927,000 THB
  Progressing 66%
  199 days left Total Donors 3,773