project สัตว์

เทใจชวนเลี้ยงอาหารน้องช้าง

เทใจ ชวนทำบุญเลี้ยงอาหารน้องช้าง 119 เชือก ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ให้น้องช้างได้อิ่มท้อง มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์และอุทิศตนเพื่อปกป้องช้างไทย ในช่วงสถานการณ์โควิด 3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ช่วยไถ่ชีวิตช้างไปทั้งหมดกว่า 55 เชือก ทำให้ปัจจุบันมีช้างที่อยู่ในความดูแลถึง 119 เชือก และกว่า 70 เปอร์เซ็น เป็นช้างแก่ ช้างพิการ ที่ต้องดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ จึงอยากเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมบุญทำบุญกับสัตว์ใหญ่ บริจาคเงินซื้ออาหารให้ช้าง

Duration 01 พ.ค. 2566 ถึง 01 พ.ค. 2567 Area ทั่วประเทศ

Current donation amount

44,551 THB

Target

1,980,000 THB
ดำเนินการไปแล้ว 2%
331 days left จำนวนผู้บริจาค 156

เทใจ ชวนทำบุญเลี้ยงอาหารน้องช้าง 119 เชือก ที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม ให้น้องช้างได้อิ่มท้อง มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์และอุทิศตนเพื่อปกป้องช้างไทย ในช่วงสถานการณ์โควิด 3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ช่วยไถ่ชีวิตช้างไปทั้งหมดกว่า 55 เชือก ทำให้ปัจจุบันมีช้างที่อยู่ในความดูแลถึง 119 เชือก และกว่า 70 เปอร์เซ็น เป็นช้างแก่ ช้างพิการ ที่ต้องดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ จึงอยากเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมบุญทำบุญกับสัตว์ใหญ่ บริจาคเงินซื้ออาหารให้ช้าง

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์และอุทิศตนเพื่อปกป้องช้างไทย โดยปกติมูลนิธิฯ จะช่วยเหลือไถ่ชีวิตช้างปีละ 1-2 เชือก แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด 3 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ช่วยไถ่ชีวิตช้างไปทั้งหมดกว่า 55 เชือก ทำให้ปัจจุบันมีช้างที่อยู่ในความดูแลถึง 119 เชือก และกว่า 70 เปอร์เซ็น เป็นช้างแก่ ช้างพิการที่ต้องดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ

 เนื่องจากช้างเป็นสัตว์บกที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้ช้างเป็นสัตว์ที่กินจุมากๆ วันหนึ่งช้างกินอาหารมากถึง 300 กิโลกรัม (หรือประมาณ 10% ของน้ำหนักตัว) ดื่มน้ำวันละ 200 ลิตร อาหารหลักที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมให้ช้างกินคือ หญ้าและ ต้นข้าวโพด แต่เนื่องจากร่างกายที่ตัวโตของช้าง จึงมีความต้องการสารอาหารที่หลากหลาย ปกติแล้วช้างที่อยู่ตามธรรมชาติ เขาจะสามารถหาอาหารด้วยตัวเองได้ แต่ช้างเลี้ยงในปางช้าง พวกเขามีความจำเป็นต้องได้รับอาหารครบหมวดหมู่ ครบครัน เราจึงจำเป็นต้องจัดหาอาหารเหล่านี้เพื่อให้ช้างได้รับสารอาหารครบหมวดหมู่ ซึ่งได้แก่ผัก ผลไม้ต่างๆ อย่างเช่น กล้วย แตงโม ฟักทอง ซึ่งมีประโยชน์ต่อช้าง ช่วยให้ช้างได้รับวิตามินและไม่ขาดน้ำในวันที่อากาศร้อนอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารให้ช้าง จึงเป็นค่าใช้จ่ายหลักที่มูลนิธิฯ ต้องรับภาระ เดือนละหลายล้านบาท

 จึงอยากเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมบุญทำบุญกับสัตว์ใหญ่ บริจาคอาหารให้ช้างกันค่ะ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

หลังจากได้รับเงินบริจาคจากเทใจ จะนำเงินไปซื้ออาหารให้กับน้องช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้ง 119 เชือก 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาว ทิพย์สุดา มะสิทธิ์ 

เลขานุการ ประธานมูลนิธิฯ อนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม 

ไม่มีข้อมูล

Budget plan

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าอาหารช้าง เช่น ต้นข้าวโพด กลัวย แตงโม ฟักทอง 500 บาทต่อเชือก/วัน เป็นเวลา 30 วัน 119 ตัว 1,800,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
1,800,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
180,000.00

ยอดระดมทุน
1,980,000.00

Donate to
เทใจชวนเลี้ยงอาหารน้องช้าง

Amount

Donations to the project monthly will help support continuous work

Payment Methods

Pay by scan/upload QR code via mobile banking application of Siam Commercial bank, TMB bank, Krungthai bank, Bangkok bank, Krungsri bank, Thanachart bank, Kasikorn bank, GSB Bank

You will get the QR code after you confirm donation.

Tax Deduction

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกลุ บนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
Filling out to send confirmation email
Filling out to send confirmation email

We will send receipt to your email after donation succeed.


Credit card information will be securely processed by provider with international standard PCI-DSS Compliant Omise logo

Invite Friends