ร่วมกันสนับสนุน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อสร้างการพัฒนาที่ผู้คน สังคม และโลกของเรา ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน ด้วยความร่วมมือของทุกคน

สัญลักษณ์เทใจ ร่วมสนับสนุนให้กับยูเอ็นดีพี ร่วมบริจาค
ไอคอนรูปประเด็น

มุ่งเน้นพัฒนาทั่วประเทศใน 3 ประเด็นหลัก

ไอคอนรูปมือ

ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

ความช่วยเหลือจำเป็น เพราะทุกคนมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน UNDP มองว่าหากยังมีคนที่พบกับอุปสรรคที่ยังไม่สามารถเดินหน้าได้ เพราะปัจจัยบางอย่าง อุปสรรคเหล่านั้นควรได้รับการแก้ไขก่อนด้วยวิธีที่ยั่งยืน

ไอคอนรูปต้นไม้

คนอยู่ได้ สิ่งแวดล้อมอยู่ได้

คนและสิ่งแวดล้อมพึ่งพาอาศัยกัน การร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติจะช่วยให้เราสามารถเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและสมดุล

ไอคอนรูปมือมีหัวใจ

พลังเล็กที่ยิ่งใหญ่

สร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนท้องถิ่นที่มีความชำนาญในพื้นที่เพื่อไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตนเอง

ร่วมกับยูเอ็นดีพีสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย

เงินบริจาคของท่าน จะนำไปดำเนินการเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยดัง 6 โครงการตัวอย่าง

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นดีพี เป็นหนึ่งในองค์กรหลักด้านการพัฒนาภายใต้องค์การสหประชาชาติ และมีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง และการเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ด้วยการนำเอาความรู้ ประสบการณ์และทรัพยากรต่างๆ จากมุมมองการพัฒนาระดับสากล ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพประเทศให้เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศให้ดียิ่งขึ้น ยูเอ็นดีพี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน