เด็กๆกำลังนั่งอ่านหนังสือ

#ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

โครงการเปิดไฟให้น้อง

คือ หนึ่งในโครงการที่ UNDP ดำเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อสร้างพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

การขจัดความยากจน

การศึกษาที่เท่าเทียม

การศึกษาที่เท่าเทียม

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

ไอคอนรูปมือ

เมื่อไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงหมู่บ้านที่ห่างไกล

บนเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนในแม่ฮ่องสอน

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของ UNDP ( UNDP Human Development Index) ทำให้เรารู้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ หนึ่งในจังหวัดที่ควรได้รับการสนับสนุนเป็นลำดับแรกๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสที่เทียมกัน

ลำพังการเดินทางไปโรงเรียนก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับเด็กๆ ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่เหล่านั้น เด็กๆยังจำต้องพึ่งพาแสงเทียนเพื่ออ่านหนังสือในยามค่ำคืน แม้ว่าการจุดเทียนจะเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

บ่อยครั้งที่เวลาแห่งการเรียนรู้ จำต้องหยุดเมื่อสิ้นแสงอาทิตย์ ทำให้เด็กๆ หลายคน ไม่อาจเติมเต็มโอกาสในการเรียนรู้ เฉกเช่นพื้นที่อื่นๆที่ไฟฟ้าเข้าถึง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP มองเห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าที่จะมอบโอกาสที่เท่าเทียมสำหรับเด็กทุกคน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงส่งเสริมพลังงานทางเลือกด้วยการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เด็กๆ จะมีโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ให้แสงสว่างเพื่อทำการบ้าน และอ่านหนังสือ เพื่อยืดเวลาแห่งการเรียนรู้ของเด็กๆ ให้นานตราบเท่านาน ขณะที่พ่อแม่ก็จะมีแสงไฟเพื่อให้ทำงานได้มากขึ้นในยามค่ำคืน

เด็กนักเรียนและคุณครู
การสนับสนุนของท่านจะช่วยเติมเต็มความฝันให้กับเด็กๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ประสบความยากลำบากกว่าพื้นที่อื่น UNDP ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกับเราเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

กระบวนการทำงานของเรา

จัดหาโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับเด็กๆ และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ให้มีแสงสว่างสำหรับอ่านหนังสือ และทำงานภายในบ้านยามค่ำคืน

ทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการมองหาแนวทางส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกอื่นเพื่อขจัดอุปสรรคด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล

การขยายการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมเพื่อผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมให้โรงพยาบาลเพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล เพื่อนำงบประมาณที่ประหยัดลงนั้นไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในพื้นที่

สร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งในโครงการของ UNDP ที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มีเป้าหมายเพื่อทำให้ทุกคนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน

การสนับสนุนของท่านจะช่วยเติมเต็มความฝันให้กับเด็กๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ห่างไกล
UNDP ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง