โครงการ

 • เด็กและเยาวชน ภัยพิบัติ

  ฟอกอากาศให้เด็กกำพร้าในหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย

  เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในทุกๆ ปี นอกจากภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแล้ว ยังมีพื่นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ได้รับอิทธิพลจากการเผาไหม้ของทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ก่อเกิดเป็นฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ร้ายแรงไม่ต่างกัน จึงต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดหาเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและเจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

  เป้าหมาย

  187,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 23%
  18 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 168
 • ภัยพิบัติ

  อุปกรณ์ดับไฟป่าให้ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  ไฟป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปีในพื้นที่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ การดูแลป้องกันและดับไฟป่ายังมีอุปสรรคที่ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ในการจัดการ จึงเห็นควรระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

  เป้าหมาย

  145,876 บาท
  ดำเนินการแล้ว 56%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 219

  สำเร็จแล้ว

 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ภัยพิบัติ

  หน้ากากอนามัยเพื่อผู้ประสบภัยมลพิษทางอากาศของเด็กด้อยโอกาส

  ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคมของทุกปี มักเกิดไฟไหม้ป่า ทั้งในแลประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะมีมาตรการในการป้องกันการเผาไร่ นา และป้องกันไฟป่าก็ตาม แต่เราไม่สามารถป้องกันการเผาไร่ นา และไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงมีมลพิษทางอากาศปกคลุมทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและจังหวัดที่ใกล้เคียงเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือน ซึ่งควันพิษจากการเผาไหม้ทําให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ จึงอยากระดมทุนเพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยเพื่อผู้ประสบภัยมลพิษทางอากาศของเด็กด้อยโอกาสในศูนย์การเรียนบ้านนานา จำนวน 120 คน เพื่อบรรเทามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น

  เป้าหมาย

  30,360 บาท
  ดำเนินการแล้ว 45%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 54

  สำเร็จแล้ว

 • ภัยพิบัติ

  กองทุนการแพทย์เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  สนับสนุนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ การรับผู้ป่วย และการออกหน่วยรักษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  เป้าหมาย

  110,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 6

  สำเร็จแล้ว

 • ภัยพิบัติ

  ด่วน! ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้

  ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพ นม แพมเพิสเด็ก แพมเพิสผู้ใหญ่ และการจัดทำครัวชุมชมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 จังหวัดชายแดนใต้

  เป้าหมาย

  795,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 139

  สำเร็จแล้ว

 • สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ

  กองทุนป้องกันไฟป่าชุมชนบ้านพุยาง จ.ราชบุรี

  สนับสนุนการป้องกันไฟป่าร่วมกับชุมชนบ้านพุยาง ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ด้วยการทำแนวกันไฟ ลาดตระเวนและอยู่ยามเฝ้าระวัง เพื่อรักษาแปลงฟื้นฟูป่า 12 ไร่ รวมถึงป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตรโดยรอบ ในช่วงหน้าแล้ง

  เป้าหมาย

  57,200 บาท
  ดำเนินการแล้ว 67%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 85

  สำเร็จแล้ว

 • เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ

  มอบของขวัญช่วยชีวิตเด็กผู้ลี้ภัยด้วยสิ่งของบรรเทาทุกข์

  เด็กผู้ลี้ภัยที่ผ่านสงครามและความขัดแย้งเหนื่อยล้าและต้องสูญเสียวัยเด็กที่สงบสุข การมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์จะช่วยให้น้องๆรู้สึกปลอดภัยอีกครั้ง ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ อาทิ ถังบรรจุน้ำ เสื่อนอน ผ้าห่ม ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ให้น้องๆ กันเถอะ

  เป้าหมาย

  329,945 บาท
  ดำเนินการแล้ว 7%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 47

  สำเร็จแล้ว

 • ภัยพิบัติ

  ผ้าห่มให้น้องได้อุ่น

  ทุกๆ ปี แม่ฮ่องสอนและเชียงรายจะเข้าสู่ฤดูหนาว ทั้งสองจังหวัดนี้ก็ได้รับผลกระทบที่รุนแรง มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จึงชวนมอบผ้าห่มให้เด็กพักนอน 5 โรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน อันได้แก่ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ และโรงเรียนบ้านโพซอ จำนวน 1,300 คน เพื่อบรรเทาความหนาว และเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

  เป้าหมาย

  256,300 บาท
  ดำเนินการแล้ว 87%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 124

  สำเร็จแล้ว

 • ภัยพิบัติ

  ด่วน!ระดมทุนตั้งครัวและของใช้จำเป็นจากโกดังพลุระเบิด จ.นราธิวาส

  ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน! สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) เตรียมออกหน่วยตั้งครัวกลางและของใช้จำเป็นจากเหตุโกดังพลุ ในตลาดมูโนะ อ.ไหงโก-ลก นราธิวาส ระเบิดที่มีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 1,000 คน

  เป้าหมาย

  305,800 บาท
  ดำเนินการแล้ว 121%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 802

  สำเร็จแล้ว

 • สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ อื่นๆ

  ซ่อมแซมแพเพื่องานป้องกันทรัพยากรทางน้ำ ห้วยบิคลี่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

  แพอาสาสมัครของเครือข่ายปกป้องพ่อแม่พันธุ์ปลาธรรมชาติ ณ ด่านตรวจร่วมห้วยบิคลี่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พุพังจนขาดความปลอดภัย เราจึงชวนระดมทุนเพื่อซ่อมแซมแพเพื่อให้อาสาสมัครมีที่อยู่ เข้าห้องน้ำและทำงานได้ปลอดภัย ระหว่างที่พวกเขาต้องปกป้องพ่อแม่ปลาในฤดูมีไข่ตามธรรมชาติ (ฤดูน้ำแดง)

  เป้าหมาย

  93,170 บาท
  ดำเนินการแล้ว 52%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 99

  สำเร็จแล้ว

 • สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ

  ระดมทุนซื้อเครื่องเป่าใบไม้ไฟฟ้า จ.ลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

  ด่วน!บ้านเสด็จ จ.ลำปาง มีพื้นที่ติดป่าชุมชน มักเกิดปัญหาเรื่องไฟป่าและหมอกควัน(PM2.5) พื้นที่จึงได้มีการจัดชุดลาดตระเวนและจุดเฝ้าระวังไฟป่า เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้และลดปริมาณหมอกควัน ชุมชนจึงต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องเป่าใบไม้ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ 20 เครื่อง

  เป้าหมาย

  297,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 7%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 43

  สำเร็จแล้ว

 • เด็กและเยาวชน สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ

  ฟอกอากาศเพื่อลมหายใจเด็กกำพร้าในหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย

  ร่วมมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับน้องๆ ในพื้นที่หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ในขณะนี้ มูลนิธิโสสะฯ จึงขอระดมทุนอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดหาเครื่องกรองอากาศให้เด็กและเจ้าหน้าที่ในหมู่บ้านเด็กโสสะเชียงรายกว่า 140 คน

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 101%
  จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 317

  สำเร็จแล้ว