project ภัยพิบัติ

ผ้าห่มให้น้องได้อุ่น

ทุกๆ ปี แม่ฮ่องสอนและเชียงรายจะเข้าสู่ฤดูหนาว ทั้งสองจังหวัดนี้ก็ได้รับผลกระทบที่รุนแรง มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จึงชวนมอบผ้าห่มให้เด็กพักนอน 5 โรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน อันได้แก่ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ และโรงเรียนบ้านโพซอ จำนวน 1,300 คน เพื่อบรรเทาความหนาว และเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ระยะเวลาโครงการ 10 พ.ย. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: เลขที่ 521 หมู่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 (1. โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา), หมู่ที่ 20 ตำบลปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310 (2. ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก), ม.4 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 (3. โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ), หมู่ 9 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 (4. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ), หมู่ที่ 5 ตำบล เสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (5. โรงเรียนบ้านโพซอ)

ยอดบริจาคขณะนี้

222,214 บาท

เป้าหมาย

256,300 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 87%
จำนวนผู้บริจาค 124

สำเร็จแล้ว

ความคืบหน้าโครงการ

กิจกรรมส่งความสุข ส่งมอบของขวัญ และผ้าห่มคลายความหนาว

15 มีนาคม 2024

ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว ทางมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทยได้นำส่งผ้าห่มไปยัง 5 โรงเรียนด้วยกัน อันได้แก่

  1. โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  2. โรงเรียนตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
  3. โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  5. โรงเรียนบ้านโพซอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

และได้ทยอยเดินทางไปแจกด้วยตัวเองพร้อมกับอาสาสมัคร ร่วมด้วยการทำกิจกรรมส่งความสุข ส่งมอบของขวัญ และผ้าห่ม คลายความหนาวและอบอุ่นหัวใจไปพร้อมๆ กัน

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 " รู้สึกดีใจและขอบคุณมากๆ สำหรับผ้าห่มและของขวัญต่างๆ และกิจกรรมสนุกสนานที่มอบให้นักเรียนของเราครับ สามารถช่วยน้องๆ บนดอยซึ่งที่นี่หนาวมากๆ ในฤดูหนาวครับ " ครูวัต ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก

 " ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนในการช่วยมอบผ้าห่มให้น้องๆ โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ และผู้ปกครอง ซึ่งอยู่บนดอยบริเวณรอบโรงเรียนนนี้ได้คลายความหนาว และมีความสุขไปกับกิจกรรส่งความสุขช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ครับ " ครูอาคม โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนนักเรียนโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ, โรงเรียนบ้านโพซอ650 คนนักเรียนมีผ้าห่มใช้เพื่อคลายความหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้
โรงเรียนโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ, โรงเรียนบ้านโพซอ5 โรงเรียนโรงเรียนได้มีส่วนช่วยแจกจ่ายผ้าห่มให้นักเรียนและผู้ปกครองใช้เพื่อคลายความหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม

อ่านต่อ »
ดูความคืบหน้าโครงการทั้งหมด

ทุกๆ ปี แม่ฮ่องสอนและเชียงรายจะเข้าสู่ฤดูหนาว ทั้งสองจังหวัดนี้ก็ได้รับผลกระทบที่รุนแรง มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จึงชวนมอบผ้าห่มให้เด็กพักนอน 5 โรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน อันได้แก่ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ และโรงเรียนบ้านโพซอ จำนวน 1,300 คน เพื่อบรรเทาความหนาว และเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ทั้งสองจังหวัดนี้ก็ได้รับผลกระทบที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน และน้องๆนักเรียนที่ต้องอาศัยที่หอพักในโรงเรียน เนื่องจากบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน ความหนาวเย็นมาเยือนทำให้น้องๆ ประสบกับปัญหาสุขภาพและจะมีผลกับการเรียนของน้องๆด้วย ทางทีมงานจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นจึงได้จัดโครงการมอบผ้าห่มให้น้องได้อุ่นขึ้นมา โดยจะแจกผ้าห่มให้กับน้องๆ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 5 โรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ และโรงเรียนบ้านโพซอ เพื่อบรรเทาแก่ผู้ประสบภัยความหนาวได้อบอุ่นขึ้น เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. สั่งซื้อผ้าห่มจำนวน 1,300 ผืน

2. ขนส่งผ้าห่มไปยังโรงเรียนต่างๆ 5 โรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ และโรงเรียนบ้านโพซอ

3. ทีมงานมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทยทยอยตามไปแจกผ้าห่มด้วยตนเองตามโรงเรียนต่างๆ และจัดกิจกรรมสร้างเสริมกำลังใจเล็กน้อย รวมถึงแจกขนม ตุ๊กตา เพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

iCare Foundation

มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย 

กิจกรรมส่งความสุข ส่งมอบของขวัญ และผ้าห่มคลายความหนาว

15 มีนาคม 2024

ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว ทางมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทยได้นำส่งผ้าห่มไปยัง 5 โรงเรียนด้วยกัน อันได้แก่

  1. โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
  2. โรงเรียนตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
  3. โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  4. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  5. โรงเรียนบ้านโพซอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

และได้ทยอยเดินทางไปแจกด้วยตัวเองพร้อมกับอาสาสมัคร ร่วมด้วยการทำกิจกรรมส่งความสุข ส่งมอบของขวัญ และผ้าห่ม คลายความหนาวและอบอุ่นหัวใจไปพร้อมๆ กัน

ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

 " รู้สึกดีใจและขอบคุณมากๆ สำหรับผ้าห่มและของขวัญต่างๆ และกิจกรรมสนุกสนานที่มอบให้นักเรียนของเราครับ สามารถช่วยน้องๆ บนดอยซึ่งที่นี่หนาวมากๆ ในฤดูหนาวครับ " ครูวัต ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก

 " ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนในการช่วยมอบผ้าห่มให้น้องๆ โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ และผู้ปกครอง ซึ่งอยู่บนดอยบริเวณรอบโรงเรียนนนี้ได้คลายความหนาว และมีความสุขไปกับกิจกรรส่งความสุขช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่ครับ " ครูอาคม โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการ
กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนนักเรียนโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ, โรงเรียนบ้านโพซอ650 คนนักเรียนมีผ้าห่มใช้เพื่อคลายความหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้
โรงเรียนโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.บ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ, โรงเรียนบ้านโพซอ5 โรงเรียนโรงเรียนได้มีส่วนช่วยแจกจ่ายผ้าห่มให้นักเรียนและผู้ปกครองใช้เพื่อคลายความหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้
รูปภาพการดำเนินกิจกรรม

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าผ้าห่ม ผืนละ 160 บาท 1,300 ผืน 208,000.00
2 ค่าขนส่งไปยังโรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ และโรงเรียนบ้านโพซอ 5 โรงเรียน 25,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
233,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
23,300.00

ยอดระดมทุน
256,300.00