project ภัยพิบัติ

ผ้าห่มให้น้องได้อุ่น

ทุกๆปี แม่ฮ่องสอนและเชียงรายจะเข้าสู่ฤดูหนาว ทั้งสองจังหวัดนี้ก็ได้รับผลกระทบที่รุนแรง มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จึงชวนมอบผ้าห่มให้เด็กพักนอน 5 โรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน อันได้แก่ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ และโรงเรียนบ้านโพซอ จำนวน 1,300 คน เพื่อบรรเทาความหนาวและ เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ระยะเวลาโครงการ 10 พ.ย. 2566 ถึง 31 ม.ค. 2567 พื้นที่ดำเนินโครงการ ระบุพื้นที่: เลขที่ 521 หมู่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 (1. โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา), หมู่ที่ 20 ตำบลปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310 (2. ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก), ม.4 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 (3. โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ), หมู่ 9 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 (4. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ), หมู่ที่ 5 ตำบล เสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (5. โรงเรียนบ้านโพซอ)

ยอดบริจาคขณะนี้

71,604 บาท

เป้าหมาย

256,300 บาท
ดำเนินการไปแล้ว 28%
56 วัน จำนวนผู้บริจาค 52

ทุกๆปี แม่ฮ่องสอนและเชียงรายจะเข้าสู่ฤดูหนาว ทั้งสองจังหวัดนี้ก็ได้รับผลกระทบที่รุนแรง มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย จึงชวนมอบผ้าห่มให้เด็กพักนอน 5 โรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน อันได้แก่ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ และโรงเรียนบ้านโพซอ จำนวน 1,300 คน เพื่อบรรเทาความหนาวและ เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ปัญหาสังคมและวิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ทั้งสองจังหวัดนี้ก็ได้รับผลกระทบที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน และน้องๆนักเรียนที่ต้องอาศัยที่หอพักในโรงเรียน เนื่องจากบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน ความหนาวเย็นมาเยือนทำให้น้อง ๆ ประสบกับปัญหาสุขภาพและจะมีผลกับการเรียนของน้อง ๆด้วย ทางทีมงานจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นจึงได้จัดโครงการมอบผ้าห่มให้น้องได้อุ่นขึ้นมา โดยจะแจกผ้าห่มให้กับน้องๆนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 5 โรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ และโรงเรียนบ้านโพซอ  เพื่อบรรเทาแก่ผู้ประสบภัยความหนาวได้อบอุ่นขึ้น เป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. สั่งซื้อผ้าห่มจำนวน 1,300 ผืน

2. ขนส่งผ้าห่มไปยังโรงเรียนต่างๆ 5 โรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ และโรงเรียนบ้านโพซอ

3. ทีมงานมูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทยทยอยตามไปแจกผ้าห่มด้วยตนเองตามโรงเรียนต่างๆ และจัดกิจกรรมสร้างเสริมกำลังใจเล็กน้อย รวมถึงแจกขนม ตุ๊กตา เพื่อเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

iCare Foundation

มูลนิธิไอแคร์ ประเทศไทย 

ไม่มีข้อมูล

แผนการใช้เงิน

ลำดับ รายการ จำนวน จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าผ้าห่ม ผืนละ 160 บาท 1,300 ผืน 208,000.00
2 ค่าขนส่งไปยังโรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา, ร.ร.ตชด.สาขาบ้านห้วยกุ๊ก, โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ, ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ และโรงเรียนบ้านโพซอ 5 โรงเรียน 25,000.00
รวมเป็นเงินทั้งหมด
233,000.00
ค่าธรรมเนียมของเทใจ (10%)
23,300.00

ยอดระดมทุน
256,300.00

บริจาคให้
ผ้าห่มให้น้องได้อุ่น

จำนวนเงิน
ช่องทางการชำระเงิน

ชำระผ่านการ สแกน/อัพโหลด QR code ด้วย mobile banking application ของ ธนาคารไทยพานิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกสิกร ธนาคารออมสิน

คุณจะได้ QR code หลังจากยืนยันการบริจาค

ใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี

การบริจาคด้วย QR Code ชื่อ- นามสกุลบนใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีจะเป็นชื่อเจ้าของบัญชี Mobile banking
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค
ระบุเพื่อใช้สำหรับส่งอีเมลยืนยันการบริจาค

สำเนาใบเสร็จจะส่งไปทางอีเมลของคุณ หลังจากการบริจาคสำเร็จแล้ว


ข้อมูลบัตรจะถูกดำเนินการอย่างปลอดภัยด้วยผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน PCI-DSS Compliant Omise logo

ชวนเพื่อนมาบริจาคผ่าน