Resource

รูป icon
รูป icon

เทใจมีโครงการอะไรให้บริจาคบ้าง

โครงการบนเทใจ แบ่งออกเป็น 8 ประเภทหลักๆ ดังนี้ คุณสามารถกดเข้าไปดูที่ไอคอนของประเภทโครงการเพื่อเข้าไปเลือกสนับสนุนโครงการประเภทนั้นๆได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์เทใจได้เลย