Resource

รูป icon
รูป icon

ติดตามอัพเดตโครงการที่ไหน

สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่หน้าเว็บเพจโครงการนั้นๆ จะมีช่องความคืบหน้าโครงการที่เจ้าของโครงการจะส่งข้อมูลเข้ามาอัพเดทเป็นระยะๆ หลังจากที่นำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ตามแผนที่วางไว้แล้ว