ผลการค้นหา "ทุนการศึกษา"

 • รายเดือน เด็กและเยาวชน

  ทุนให้ไปต่อกับมูลนิธิยุวพัฒน์

  เราต่างรู้กันดีว่า “การศึกษา” คือโอกาสที่สามารถช่วยให้คนยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้ แต่ประเทศไทยก็ยังมีเด็กจำนวนมากที่ติดกับดักความยากจนทำให้พวกเขาต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน มูลนิธิยุวพัฒน์ขอแรงทุกท่านมาร่วมกันส่งน้องให้ได้เรียน ด้วยการมอบทุนการศึกษาทุนละ 7,000 บาท / ปี เพื่อให้พวกเขาได้มีอนาคตที่สดใสต่อไป

  เป้าหมาย

  7,000,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 53%
  252 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 944
 • เด็กและเยาวชน

  ส่งเด็กเก่งเรียนต่อ!! ปี3 เพื่อเด็กเรียนดี สู้ชีวิตเพราะความยากจน

  เด็กหลายคนที่ฝันอยากเป็นหมอ พยาบาล ครู หรืออื่นๆ ที่ต้องพลาดความฝันไปเพราะยากจน ร่วมมอบ 3 ทุนการศึกษาเพื่อเด็กเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากทั่วประเทศได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรี และมุ่งมั่นในการกลับไปพัฒนาชุมชน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีในอนาคต

  เป้าหมาย

  303,600 บาท
  ดำเนินการแล้ว 11%
  252 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 70
 • เด็กและเยาวชน

  ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนชาวเขา

  ร่วมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนานักเรียนชาวเขาและนักเรียนด้อยโอกาส

  เป้าหมาย

  1,056,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 56%
  130 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 224
 • เด็กและเยาวชน

  ทุนสร้างโอกาส พลิกชีวิต สู่การตั้งหลักของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร

  ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถขอสำเร็จการศึกษาเพื่อนำวุฒิการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อได้เนื่องจากติดค้างค่าบำรุงการศึกษา เพื่อให้พวกเขาได้ไปต่อในด้านการเรียนหรือการประกอบอาชีพ นำมาซึ่งการได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อหลุดพ้นกับดักความยากจน และลดความเสี่ยงและความรุนแรงต่อภาวะเปราะบางที่จะเกิดขึ้นในตัวพวกเขาต่อไป

  เป้าหมาย

  440,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 47%
  7 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 202
 • เด็กและเยาวชน

  Life hero x ลูกเหรียง ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ 2567

  ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กเยาวชนกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีจิตอาสา เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติภาพ และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายต่อไป

  เป้าหมาย

  2,289,100 บาท
  ดำเนินการแล้ว 20%
  252 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 157
 • เด็กและเยาวชน

  ดนตรีคลาสสิคสู่แดนอีสาน Classical Music Tour E-SAN

  ดนตรีคลาสสิคเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สามารถส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนได้ ทั้งทางสติปัญญา ความคิด อารมณ์ และสังคม เด็กและเยาวชนในภาคอีสานยังขาดโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์ทางดนตรี เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจความยากจนและขาดองค์กรสนับสนุน มูลนิธิจึงได้จัดทำโครงการ "ดนตรีคลาสสิคสู่อีสาน" (Classical Music Tour E-SAN) โดยการนำนักดนตรีเยาวชนไปแสดงดนตรียังโรงเรียนต่างๆ ใน 3 จังหวัดภาคอีสาน อาทิ หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น เพื่อให้เยาวชนได้มีประสบการณ์ทางดนตรีร่วมกับเด็กๆ ต่างจังหวัด พัฒนาฝึกฝนทักษะทางดนตรี มอบโอกาสให้เด็กทางภาคอีสานได้รู้จักดนตรีคลาสสิค และเป็นการนำร่องขยายโครงการดนตรีคลาสสิคไปสู่ภาคอีสานต่อไป

  เป้าหมาย

  330,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 37%
  7 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 31
 • เด็กและเยาวชน

  น้องเรียนดี เดี๋ยวพี่เปย์ให้

  มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนม.ต้นที่เรียนดีแต่ยากจน ที่มีความเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน เพราะความไม่พร้อมจากสภาพเศรษฐกิจ ด้วยการมอบคนละ 3,000 บาทต่อปี จำนวน 500 ทุน เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้เรียนต่อ เขาจะได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ดี มีอนาคตที่สดใส และสามารถนำพาตนเองและครอบครัว

  เป้าหมาย

  1,980,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 10%
  68 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 188
 • รายเดือน เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ

  ปั้น 60 เยาวชนสู่นักบริบาลมืออาชีพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

  ปั้น 60 นักบริบาลมืออาชีพเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ทุนละ 28,000 บาทต่อคนจะทำให้เยาวชนด้อยโอกาสที่ขาดเงินได้เรียนต่อ มีอาชีพที่ดีในอนาคต และยังทำให้ประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2564 มีความพร้อมในดูคนสูงวัยในบ้านเราอีกด้วย

  เป้าหมาย

  2,046,000 บาท
  ดำเนินการแล้ว 12%
  252 วัน จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด 227