ส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือ 4 หมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมแบ่งปัน “น้ำใจ” ช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัย พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ โดย มูลนิธิรักษ์ไทย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2023

ช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี จากพายุโนรู อันเป็นสาเหตุที่ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2565 ถึง เดือนตุลาคม 2565 ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน พื้นที่เกษตรกรรม และชีวิตความเป็นอยู่ หลังน้ำลดมีการฟืนฟู ให้กลับสู่ภาวะปกติ แต่ยังได้รับความเดือดร้อน

ในการดำรงชีพ ในกลุ่มเปราะบางที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยเฉพาะพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรุนแรง จากสภาพแวดล้อมเป็นหมู่บ้านติดแม่น้ำมูล ที่ลุ่มต่ำรับน้ำ ใน 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านท่ากกแห่ บ้านทัพไท อำเภอ เมือง บ้าน คูสว่าง อำเภอวารินชำราบ บ้านฮ่องอ้อ อำเภอสว่างวีระวงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการดำเนินงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในภาพรวมได้ดำเนินการส่งมอบความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว ได้ประสานงานผู้นำคณะกรรมการ อสม และผู้ที่ได้รับผลกระทบตามรายชื่อ ให้มารับสิ่งของที่ศาลากลางบ้าน มีการแนะนำผู้สนับสนุน มูลนิธิรักษ์ไทย กลุ่มเทใจ ที่ส่งมอบสิ่งของแทนความห่วงใย เป็นกำลังใจ ให้สามารถฟื้นฟู ความเป็นอยู่ สุขภาพ ให้ดีขึ้นแข็งแรง ในกลุ่มผู้รับได้แสดงความขอบคุณ รับสิ่งของที่ตรงตามความต้องการ ใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 1 เดือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

กลุ่มที่ได้รับประโยชน์อธิบายจำนวนที่ได้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กเล็ก ช่วงอายุ0-3 ปี ครอบครับได้รับผลกระทบน้ำท่วม ใน 4 หมู่บ้าน จำนวน 48 คน  เด็ก จำนวน 48 ชุด ได้รับอาหารเสริมนมผงส่งเสริม
สุขภาพมีโภชนาการส่งเสริมพัฒนาการ และชุดผ้าออ้มอนามัย ในการดูแลเด็กให้พ่อแม่ได้มีเวลาทำงาน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย สามารถใช้ประโยชน์ได้ 15 -30 วัน
ผู้พิการและผู้ป่วยผู้พิการมาตั้งแต่เกิด และ ด้านร่างกายจากอุบัติเหตุ สามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง จากอุบัติเหตุ และเป็นผู้สูงอายุ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้พิการจำนวน 66 คน ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 15 คน ได้รับความช่วยเหลือ รวมจำนวน 81 ชุด ได้รับอาหารเสริมนมกล่อง
แคลเซียม และนมถั่วเหลืองบำรุงสุขภาพ พร้อมทั้งผ้าอ้อมอนามัยเพมเพิท ผู้ใหญ่
    ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายสามารถใช้ประโยชน์ได้ 15 วัน
ความประทับใจของผู้ที่ได้รับประโยชน์

 นางทัศนีย์ อนุชาติ และหลานชื่อเด็กหญิง กนกนุช เศกสิริ อายุ 3 ปี

" ของที่ให้มา แพมเพิสมีประโยชน์ ใช้เวลานอนกลางคืน นมมีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้กินต่อเนื่อง สุขภาพดีขึ้น ตอนน้ำท่วมก็ลำบากมาก ขอบคุณที่มาช่วยต่อเนื่อง "

 นางสาวภัทรพร แก่นกายน ผู้ใหญ่บ้านวังอ้อ

" ดีใจที่มูลนิธิรักษ์ไทย กลุ่มเทใจ ได้เข้ามาดูแลต่อเนื่อง สิ่งของที่นำมามอบให้ช่วยเหลือ ทั้งนม ผ้าอ้อมอนามัยแพมเพิท มีประโยชน์ต่อเด็ก ผู้พิการ ช่วยลดค่าใช้จ่าย เป็นช่วงที่ขาดแคลน ขาดรายได้ หลังน้ำลด "

 นายสันติ สุพล ผู้ใหญ่บ้านคูสว่าง

" ขอขอบคุณมูลนิธิรักษ์ไทย และเทใจ ที่ได้มามอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับเด็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หลังน้ำลด เป็นการช่วยฟื้นฟู ดีต่อใจ ทางด้านลดค่าใช้จ่าย ใช้ประโยชน์ได้มากจริงๆ ต่อกลุ่มเป้าหมาย ขอขอบคุณที่ดูแลมาช่วยเหลือต่อเนื่อง "

รูปภาพกิจกรรม

ผู้นำหมู่บ้านและผู้ได้รับมอบสิ่งของในกลุ่มเด็ก ผู้พิการ มารับมอบสิ่งของบ้านฮ่องอ้อ ที่ศาลาวัด 

  คุณยายและคุณแม่ มารับชุดช่วยเหลือเด็กนมผลและผ้าอ้อมอนามัยเด็ก

   คุณแม่ ผู้พิการ มารับมอบสิ่งของช่วยเหลือจากเจ้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย บ้านทัพไทย